Přečtěte si:  Smart city a elektromobilita pro praktický užitek a jejich aktuální výzvy


Pozvánky na akce


Stalo se
ÚJV Řež zajistí odvoz použitého jaderného paliva z Afriky a Asie

30.9.2015 Společnost ÚJV Řež (dříve Ústav jaderného výzkumu Řež) získala zakázku na odvoz použitého jaderného paliva z Afriky a Asie do Číny. Odvozy paliv budou pokračovat až do roku 2020.

Nový kontrakt na odvoz použitého paliva do Číny navazuje na program RRRFR (The Russian Research Reactor Fuel Return) a je součástí iniciativy pro snížení jaderných hrozeb GTRI americké agentury NNSA (National Nuclear Security Administration). Cílem projektu je celosvětová ochrana důležitých jaderných a radiologických materiálů před krádeží a možným zneužitím. Zjednodušeně řečeno, jde o to zlikvidovat v rámci boje proti světovému terorismu vysokoobohacené jaderné palivo (v současnosti se v jaderných reaktorech používá nízkoobohacené palivo), které tyto země používaly pro výzkumné účely.

Tohoto procesu se posledních devět let účastnila společnost také ÚJV Řež. Uvedený program jí umožnil odvážet vyhořelé vysokoobohacené jaderné palivo ze střední a východní Evropy a ze střední a východní Asie do Ruska. Reference z úspěšné práce v tomto programu pak otevřely cestu k dalším zakázkám.

Samotný postup odvozu je následující:

Použité palivo se za přísných bezpečnostních opatření naloží do zmíněných obalových souborů a kontejnerů.

Po silnici, vodě nebo letecky se přepraví do specializovaného přepracovacího závodu Maják v Čeljabinsku v Ruské federaci. Tady se nejdříve mechanicky a potom chemicky zpracuje (rozřeže, rozpustí a chemické prvky se oddělí od sebe). Následně se oddělí uran a plutonium, které se dají opět využít.

Není bez zajímavosti, že program RRRFR v regionu střední a východní Evropy vznikl po vzoru podobného amerického projektu (Foreign Research Reactor Spent Nuclear Fuel Acceptance). Jednání, která na toto téma započala už v roce 1999, určila víc než 20 výzkumných reaktorů v 15 zemích (mimo jiné Vietnam, Ukrajina, Srbsko nebo Polsko), z nichž se má palivo odvézt. O rok později tehdejší ředitel Mezinárodní agentury pro atomovou energii Mohamed El Baradei vyzval tyto země k navrácení vysokoobohaceného uranu do zemí jeho původu. Všechny oslovené země, kromě Severní Koreje, spolupráci potvrdily.

V rámci nového programu se ÚJV Řež bude v letech 2017 až 2020 podílet na odvozech paliva z malých čínských jaderných reaktorů o výkonu kolem 30 kilowatt postupně z Ghany, Nigérie, Sýrie, Pákistánu a Íránu. Nejprve však musí v rámci současného kontraktu odbavit palivo v Uzbekistánu a Gruzii. Celkem se již společnost podílela na 23 odvozech z 13 zemí, v rámci kterých do Ruska dovezla na 705 kilogramů vysokoobohaceného uranu. Poslední převoz použitého vysokoobohaceného jaderného paliva z těchto oblastí se podle mezinárodní dohody uskuteční v září 2017.

ÚJV Řež, a. s., získala tyto zakázky mimo jiné i díky spoluautorství obalových souborů ŠKODA VPVR/M, včetně přepravních ISO kontejnerů, které pro tyto účely vyvinula spolu s firmou Škoda JS. Zajišťuje zároveň i jejich servis, výcvik personálu pro jejich použití a celkový dohled nad manipulací s těmito soubory.

Fotografie v článku dokumentují úspěšný odvoz vysokoobohaceného jaderného paliva z výzkumného jaderného reaktoru Foton v Uzbekistánu. Obalový soubor OS ŠKODA VPVR/M naplněný kapalným palivem byl přeložen do ruského obalového souboru a naložen do letadla 23. září 2015. Následující den v ranních hodinách místního času letadlo odletělo do Ruska, kde bude vysokoobohacené palivo přepracováno. Zvláštností reaktoru Foton (jednoho ze dvou výzkumných reaktorů v Uzbekistánu) je použití kapalného jaderného paliva, což pro přepravu představovalo mimořádnou komplikaci. Pro čerpání paliva z reaktoru do přepravních pouzder vyvinula technologické zařízení ruská firma SOSNY, se kterou společnost ÚJV Řež spolupracovala již na jiných předešlých odvozech vyhořelého paliva.

ÚJV Řež, a.s., redakčně upraveno

Foto © ÚJV Řež, a.s.

Další informace zde

Přečtěte si také:

SMR-160: Malý reaktor má ambice na komerční trhy

17.8.2015 Malé reaktory jsou jedním z významných vývojových trendů v jaderné energetice. Jedním z příkladů je malý reaktor, resp. jaderná energetická jednotka, typu SMR-160 amerického výrobce Holtec International. 


Terrestrial Energy a ORNL: Projekt solí chlazeného reaktoru IMSR v přípravě

19.1.2015 Kanadská společnost Terrestrial Energy oznámila na začátku ledna 2015, že ve spolupráci s laboratoří Oak Ridge National Laboratory připravuje vývoj solemi chlazený reaktor do fáze výrobní dokumentace a chystá jeho uvedení na průmyslové trhy. Tento reaktor je označován zkratkou Integral Molten Salt Reactor (IMSR). 


Čínský reaktor s rychlými neutrony testován na plný výkon

6.1.2015 Jak byla informována světová odborná veřejnost, dosáhl čínský sodíkem chlazený reaktor s rychlými neutrony, označovaný zkratkou CEFR (Chinese Experimental Fast Reactor), v prosinci 2014 při testovacím provozu plného výkonu. Tento reaktor byl zkonstruován za asistence ruských specialistů v Čínském institutu pro atomovou energii (CIEA). Reaktor má tepelný výkon 65 MW a elektrický výkon 20 MW. 


Robot Surveyor prohlíží podzemní potrubí jaderných elektráren

19.12.2014 Podzemní potrubí jsou důležitou součástí jaderných elektráren, jejich pravidelná kontrola je však velmi obtížná. Zpravidla se při ní využívají nepřímé metody, například vyhledávání zkorodovaných částí pomocí bludných proudů nebo vyhledávání prasklin pomocí ultrazvuku, protože přímá vizuální kontrola by znamenala náročné výkopové práce. Společnost GE Hitachi proto vyvinula ultrazvukového článkového robota s vlastním pohonem, schopného provádět přímou kontrolu těchto potrubí. 


První součásti pro fúzní reaktor ITER dodány

16.9.2014 Jak jsme na našem portále informovali koncem roku 2013, je v Caradache v jižní Francii budován tokamakový komplex pro experimentální fúzní reaktor ITER. Tento komplex získal na začátku září 2014 první z mnoha tisíc součástek v podobě dvanácti vysokonapěťových bleskojistek z USA. Tokamak je zařízení, vytvářející toroidální (rotační prstencové) magnetické pole, používané jako magnetická nádoba pro uchovávání vysokoteplotního plazmatu (teploty v řádech stamiliónů K)  při jaderné fúzi


Transuranové palivo pro větší efektivnost jaderných elektráren

8.9.2014 Jedním z problémů jaderných elektráren je nutnost dlouhodobého skladování použitého paliva po velmi dlouhou dobu, až několik tisíc let. Příčinou jsou umělé produkty štěpení na uranovém palivu – plutonium, curium, neptunium a americium – souhrnně označované jako transurany (v Mendělejevově periodické soustavě prvků následují za uranem) s mimořádně dlouhým poločasem rozpadu.  


Moorside: nová jaderná elektrárna pro Velkou Británii

2.7.2014 Moorside je připravovaná nová jaderná elektrárna energetické společnosti NuGeneration Ltd. (NuGen) na severozápadním pobřeží Anglie, v regionu West Cumbria. Svým charakterem půjde o největší jednorázový projekt vybudování jaderného energetického zdroje v Evropě. Dohodou o financování mezi vlastníky NuGen, japonskou Toshibou a francouzskou společností GDF Suez, na konci června 2014 byl učiněn první krok k realizaci tohoto projektu. 


MIT představil novou koncepci plovoucí jaderné elektrárny

23.4.2014 Americký Massachusetts Institute of Technology (MIT) představil v polovině dubna 2014 odborné veřejnosti svůj inovativní koncept plovoucí jaderné elektrárny o výkonu 200 MWe a více. Plovoucí jaderná elektrárna obecně nabízí přímořským zemím řadu výhod. Lze ji například umístit v blízkosti území s velkou poptávkou po elektřině, aniž by bylo nutno zabírat půdu 


NuScale: malá jaderná elektrárna se spirálovým parním generátorem

7.3.2014 Koncem února 2014 úspěšně proběhly testy spirálového parního generátoru, prvního takovéhoto zařízení na světě, pro malou jadernou elektrárnu NuScale v USA. Elektrárna NuScale je jedním z projektů tzv. malých reaktorů, které představují významný vývojový trend v jaderné energetice. Tato malá jaderná elektrárna o elektrickém výkonu 45 MWe obsahuje tlakovodní reaktor a parogenerátor, uzavřené v jedné kompaktní nádobě. 


Nucené uzavření německé jaderné elektrárny bylo protiprávní

20.1.2014 Na havárii v japonské jaderné elektrárně Fukushima v roce 2011, při níž nakonec zdravotní dopady vyvolaného stresu u obyvatelstva převážily faktická rizika zvýšené radiace, reagovalo Německo dvěma zásadními opatřeními, která lze v daném kontextu považovat za extrémní: Prvním bylo nařízené tříměsíční moratorium na provoz jaderných elektráren, uvedených do provozu v roce 1980 nebo dříve. Druhým byl následný zákaz jejich opětovného zprovoznění. Německý nejvyšší správní soud v polovině ledna 2014 oficiálně rozhodl, že uzavření jaderné elektrárny Biblis, patřící RWE, na základě těchto opatření bylo protiprávní. Jejímu provozovateli se tak otevírá možnost vymáhat po státu právní cestou značné odškodnění. 


Alfred: nový evropský reaktor IV. generace

6.1.2014 Krátce před Vánoci 2013 bylo v Bukurešti podepsáno memorandum o spolupráci mezi italskou Národní agenturou pro nové technologie, energetiku a životní prostředí (ENEA), společností Ansaldo Nucleare a rumunským Institutem pro jaderný výzkum (ICN) na výstavbu demonstračního olovem chlazeného rychlého reaktoru, označovaného akronymem Alfred (Advanced Lead Fast Reactor European Demonstrator). Tento reaktor bude umístěn v areálu ICN v Mioveni, poblíž Pitesti v jižním Rumunsku, kde funguje závod na výrobu jaderného paliva. Výstavba by mohla začít v roce 2017 a provoz v roce 2025. 


Malé reaktory: významný trend v jaderné energetice

17.5.2013 Vedle reaktorů 4. generace (viz článek Reaktory 4. generace: společný výzkum ČR a USA v rubrice Výroba a přenos) jsou důležitým současným trendem v rozvoji jaderné energetiky také tzv. malé reaktory. Jejich principy a vývojové směry ukázal 15. května 2013 na odborné konferenci Očekávaný vývoj odvětví energetiky Ing. Aleš John, MBA, Generální ředitel společnosti ÚJV Řež, a. s. 


Projekt TriHyBus: český vodíkový autobus opět vyjede na linku

27.4.2013 V článku Vodíková e-mobilita: 208 plnicích stanic na světě v rubrice Elektromobilita jsme se zmínili o českém projektu TriHyBus – prvním a zatím jediném zkušebním autobusu poháněném palivovým článkem v nových zemích EU, jehož vlastníkem a provozovatelem je ÚJV Řež. Po půlroční odstávce kvůli vodíkové infrastruktuře se nyní tento autobus chystá, po absolvování potřebných zkušebních jízd, opět vozit cestující v neratovické MHD provozované dopravcem Veolia Transport. Zástupci našeho portálu měli příležitost se autobusem TriHyBus svézt a bezprostředně sledovat jeho chování v městském provozu. 


 

Naše tipyCopyright © 2012 – 2024 Ing. Jakub Slavík, MBA – Consulting Services