Přečtěte si:  Smart city a elektromobilita pro praktický užitek a jejich aktuální výzvy


Pozvánky na akce


Stalo se
Siestorage: akumulátory pro stabilizaci inteligentní distribuční sítě

12.12.2013 Německý program Energiewende, směřující k maximálnímu využívání obnovitelných zdrojů energie (viz též článek Připojení větrné farmy Sandbank: další krok k „Energiewende“ v naší rubrice Výroba a přenos) získává další technickou podporu od společnosti Siemens. Na začátku prosince 2013 bylo započato s instalací 135kWh bateriového systému Siestorage pro vyrovnávání výkyvů z větrných a solárních elektráren v oblasti obce Flein, jižně od Heilbronnu (spolková země Bádensko-Württembersko). Tento systém bude dodán energetické společnosti Süwag Energie AG v rámci výzkumného projektu „green2store“.

Siestorage je modulární stacionární akumulátorový systém nabízející kapacitu v rozmezí od 16 kWh po násobky 500 kWh při napětí 230 V AC až 52 kV AC. Pro Süwag Energie AG budou nejprve dodány tři bateriové skříně s lithium-iontovými akumulátory od jihokorejského výrobce LG Chem o celkové kapacitě 135 kWh a připojeny k 4Q-IGBT měniči (bipolární tranzistor s izolovaným hradlem) speciálně konstruovanými pro stabilizaci distribuční sítě na DC straně. V plánu je připojení dalších bateriových skříní.

„green2store“ je jedním z projektů v rámci iniciativy Energy Storage, spolufinancovaný německou spolkovou vládou. Cílem tohoto čtyřletého projektu o rozpočtu více než 9 mil. € je výzkum provozu akumulátorových systémů pro zajištění stability energetické distribuční sítě v souvislosti s využíváním obnovitelných zdrojů energie a pro zvýšení její schopnosti tyto zdroje absorbovat. Přitom jsou studovány technické, ekonomické, ekologické i právní aspekty takovýchto systémů.

redakce Proelektrotechniky.cz

Foto: Siemens

Další informace o technologii Siestorage zde

Další informace o této aplikaci zde

Přečtěte si také další související články z rubriky Výroba a přenos a Obnovitelné zdroje:

MYRTE: elektrolýza pomáhá efektivnosti fotovoltaických zdrojů

1.7.2014 Testovací platforma MYRTE, vybavená vodíkovou energetickou jednotkou Greenergy Box™ od společnosti Areva, funguje v Korsické univerzitě ve Francii již od roku 2013. Přebytečnou elektrickou energii z fotovoltaických zdrojů tato jednotka ukládá do zásob vodíku, odkud ji v době menšího slunečního svitu pomocí palivového článku mění zpět na elektřinu. Jak byla v květnu 2014 informována světová odborná veřejnost, provoz této energetické jednotky je velmi úspěšný a významně zefektivňuje fungování fotovoltaiky. 


Bridgeport FC Park: nový palivočlánkový park v USA

14.1.2014 Americký výrobce průmyslových palivových článků FuelCell Energy, Inc., o němž jsme psali v souvislosti s palivočlánkovou kogenerací v nemocnici Hartford ve státě Connecticut, dokončil na samém konci roku 2013 dodávku „na klíč“ palivočlánkového parku, tedy komplexu palivočlánkových elektráren, pro jeho provozovatele, energetickou společnost Dominion. 


Vysokoteplotní elektrolýza vody v ÚJV Řež

12.11.2013 Na odborném semináři Hydrogen Day, pořádaném 7. 11. 2013 Českou vodíkovou technologickou platformou, představil ÚJV Řež, a.s. experimentální zařízení pro vysokoteplotní elektrolýzu vody. Tento projekt, realizovaný v rámci programu TA ČR ALFA, sleduje možnost snížení spotřeby elektrické energie při elektrolýze vody tím, že část energie je dodána ve formě tepla. Zatímco totiž při teplotě 100 °C je pro elektrolýzu třeba 350 MJ/kg H2, při teplotě 850 °C, je pro výrobu stejného množství vodíku třeba pouze 225 MJ. Výsledky výzkumu se mohou uplatnit při výrobě vodíku v energetických zařízeních mj. pro využití v palivových článcích. 


Power-to-gas v ostrovním systému pro domácnost

25.7.2013 Průlomovou aplikaci systému „power-to-gas“, tedy ukládání elektřiny z obnovitelných zdrojů do zásob vodíku, představila v červenci 2013 ve Velké Británii společnost Clean Power Solutions Ltd., specializovaná na dodávku ekologických energetických řešení v severní Anglii. Na farmě v hrabství Cheshire instalovala ostrovní systém, který propojuje výrobu elektřiny z domácí větrné elektrárny s elektrolyzérem, a vyrobený vodík dále slouží k výrobě tepla ve vodíkovém kotli. 


500 prodaných metanolových palivových článků

22.7.2013 Stacionární jednotky palivových článků se velmi často využívají jako záložní jednotky, či přímo jako zdroje energie pro telekomunikační antény. Ty jsou totiž často budovány v místech mimo rozvodnou elektrickou síť. Kanadská firma Ballard Power Systems v nedávné době oznámila dodání 500. palivového metanolového článku, sloužícího jako záložní zdroj elektrického proudu pro telekomunikační vysílače.  


E.ON: První vodík ze zařízení „power-to-gas“ dodán do sítě zemního plynu

20.6.2013 První vodík z demonstračního elektrochemického zařízení „power-to-gas“ energetické společnosti E.ON v Falkenhagenu (německá spolková země Brandenbursko) byl v polovině května úspěšně dodán do veřejné sítě zemního plynu. Elektrochemické zařízení využívá elektřinu z nedaleké větrné farmy. Nová evropská iniciativa pro ukládání elektřiny z obnovitelných zdrojů do plynu

1.5.2013 Koncem dubna 2013 zahájila svoji činnost Evropská organizace North Sea PowertoGas Platform, tedy severomořská platforma pro ukládání elektřiny do plynu. Jejím cílem je rozvinout koncepci ukládání elektřiny z obnovitelných zdrojů do zásob plynu k opětovnému využití v energetice, ať už ve formě plynu nebo elektřiny vyrobené v palivových článcích. Přílivová elektrárna SeaGen: elektřina z moře pro 10 000 domácností

28.3.2013 Elektrárna SeaGen patřící britské společnosti Marine Current Turbines Ltd., je v současné době jednou z mála komerčně provozovaných elektráren na světě využívajících energii mořského přílivu. Dvě 600kW mořské turbíny o průměru 16 m jsou umístěné v severoirské úžině u zátoky Strangford Lough 3 metry pod hladinou moře. Ukládání elektřiny z obnovitelných zdrojů do zásob plynu

14.1.2013 Netradiční způsob, jak uložit nevyužitou elektřinu z obnovitelných zdrojů, je předmětem nového projektu, na nějž německé Spolkové ministerstvo životního prostředí, ochrany přírody a jaderné bezpečnosti (BMU) vyčlenilo 3,3 mil. €. Jde o vývoj velkoobjemového elektrolyzéru nové generace ...->


Obří akumulátor pro stabilní síť

20.9.2012 S počtem elektráren využívajících obnovitelné zdroje roste i množství technologických komplikací, jež je třeba vyřešit. Mezi největší z nich nepochybně patří výrazná nestabilita dodávek energie. ...-> 

Naše tipyCopyright © 2012 – 2024 Ing. Jakub Slavík, MBA – Consulting Services