Přečtěte si:  Smart city a elektromobilita pro praktický užitek a jejich aktuální výzvy


Pozvánky na akce


Stalo se
Postřehy z veletrhu AMPER 2018: „chytré“ technologie pro všechna odvětví průmyslu a služeb

26.3.2018 Na veletrhu AMPER 2018 byli provozovatelé našeho portálu angažováni zejména v rámci jeho doprovodného programu jako organizátoři odborné konference Smart city v praxi III věnované problematice chytrých měst a moderních technologií, které tento koncept podporují. Samozřejmě jsme si přitom nenechali ujít ani veletrh sám a zajímali jsme se o novinky ze světa elektrotechniky, energetiky a automatizace, které i letošní ročník veletrhu nabídl v míře více než hojné. Podrobný popis každého z exponátů, který nás zaujal, by byl nad lidské síly. V tomto článku proto nabízíme čtenářům některé naše postřehy, kterými chceme přiblížit atmosféru tohoto zajímavého a rok od roku stále úspěšnějšího veletrhu.

Zlatý AMPER 2018: průmyslová automatizace, měřicí technika i podpora efektivního využívání energie

Zasloužené pozornosti se těšily zejména produkty, které letos získaly tradiční ocenění Zlatý Amper. Podívejme se na ně blíže:

ABB Ability Manufacturing Operation Management (MOM) představuje komplexní rozsah aplikací pro střední a vyšší management. Vše je řešeno v blízkosti fyzických procesů ve výrobě a zároveň propojeno s podnikovými systémy ERP (Enterprise Ressource Planning, tedy plánování podnikových zdrojů). MOM tak zpracovává a analyzuje velká data, získávaná z nejrůznějších zdrojů uvnitř podniku a převádí je do detailních a přesných informací. Tyto informace pak umožňují řídicím pracovníkům nejen přijímat správná rozhodnutí, rychle a pohotově reagovat na nastalé situace, ale také připravovat a realizovat plány, optimalizovat výrobu a neustále ji zlepšovat.

Teploměr iTHERM TrustSens TM371 od Endress+Hauser Czech s.r.o. (foto vlevo) je určen pro potravinářský a farmaceutický průmysl. Senzor vyniká plně automatickou funkcí samokalibrace, která umožňuje sledování měření teploty v hygienických a aseptických aplikacích bez přerušení procesu. Srdce unikátní sondy tvoří měřicí teplotní senzor Pt100 a vysoce přesná a dlouhodobě stabilní reference. Ta je založena na fyzikálním fixním bodě tzv. Curieho teplotě (zde 118 °C), kdy se skokově mění elektrická kapacita materiálu. Slouží tak jako řádná kalibrace Pt100 senzoru pokaždé, kdy je senzor vystaven 118 °C (SIP). Inovace je určena především pro striktní regulované prostředí SVP. Vedle jasného nárůstu procesní spolehlivosti díky samokalibraci před každou šarží vzrůstá významně také využitelnost celého provozu.

Elektrická akumulační stanice EnergyCloud HOME od EnergyCloud, s.r.o. (foto vpravo) je založena na principu výroby elektrické energie ze střešních fotovoltaických elektráren a ukládání této energie do baterií na pozdější využití. Když slunce svítí, baterie se nabíjí čistou energií. Není-li k dispozici sluneční svit nebo dodávka elektřiny z veřejné sítě, energie se spotřebovává z baterií. Systém EnergyCloud umožňuje na jedné straně zcela uzavřený ostrovní provoz. Na druhé straně naopak nabízí propojení velkého množství decentralizovaných lokálních výrobců i spotřebitelů energie jedním řídicím systémem, a tvoří tak unikátní energetickou síť jako jednu virtuální elektrárnu.

Rozváděčová chladicí jednotka Blue e+ 1,6 kW od Rittal Czech, s.r.o. (foto vlevo) je určena pro chlazení průmyslových elektrických rozváděčů. Chladicí jednotka je vybavena hybridní technologií chlazení, která výrazně zvyšuje energetickou účinnost. Aktivní chladicí okruh s frekvenčně řízenými komponenty umožňuje přizpůsobit chladicí výkon aktuálním potřebám a zajišťuje vysokou přesnost řízení teploty v elektrickém rozváděči. Integrovaná tepelná trubice pasivně odvádí teplo z rozváděče. Invertorová technologie umožňuje připojit jednotku na jakoukoliv elektrickou síť bez použití dalšího příslušenství a díky mezinárodním certifikátům je chladicí jednotka připravena pro celosvětové použití. Funkčnost produktu doplňuje snadné ovládání prostřednictví dotykového displeje s textovými popisky v místním jazyce i rychlá analýza dat pomocí programu Ridiag přes USB rozhraní.

Wibeee - analyzátor spotřeby od ZEZ SILKO s.r.o. (foto vpravo) je zařízení, které monitoruje elektrické parametry sítě v místě instalace a shromažďuje údaje za účelem dosažení efektivního řízení spotřeby energie. Wi-beee je možné používat prostřednictvím chytrého telefonu, tabletu nebo PC. Data pak spravovat v databázích nebo prostřednictvím cloudového účtu. Zařízení Wi-beee může být instalováno v jednofázové nebo třífázové instalaci s maximální hodnotou proudu 63 A.

AMPER Motion: zajímavé elektromobily a téměř utajený OppCharge

AMPER Motion letos nabídl více jak 100 nejnovějších modelů současného světa elektromobility, ale také nabíjecí infrastrukturu pro elektrická vozidla.

Vedle osobních a užitkových elektromobilů Volkswagen a Goupil, jejichž dodavatelé se představili jako partneři naší výše zmíněné konference Smart city v praxi III (první jmenovaný v roli generálního partnera) nás bezesporu zaujal užitkový elektromobil StreetScooter (foto vlevo a také níže), o němž se nyní stále více hovoří. Jeho výrobcem je Německá pošta a česká firma CV TECH s.r.o., která jej v ČR zastupuje, k němu nabízí pestrou škálu zajímavých nástaveb.

Elektromobily Volkswagen
Užitkové vozy Goupil
StreeetScooter

Poněkud stranou pozornosti elektrotechnické odborné veřejnosti se na stánku ABB tyčil jedinečný exponát – sloup pro průběžné dobíjení elektrobusů s nabíjecí konzolí standardu OppCharge (foto vpraco), který důvěrně znají čtenáři naší rubriky  Elektromobilita. Nabíjecí stanice pro průběžné dobíjení standardem OppCharge od ABB s typovým označením ABB HVC 450P budou například v norském Trondheimu blízko polárního kruhu nabíjet elektrobusy během provozních přestávek výkonem až 450 kW po dobu cca 3 – 6 minut.

Díky společnému standardu rozhraní vozidlo-infrastruktura, který je výsledkem spolupráce průmyslu a dopravců, mohou nabíjecí stanice od jednoho dodavatele využívat vozidla od dvou i více různých výrobců. Nedochází tak k uzamčení zákazníka (vendor lock-in) do závislosti na dodavateli jednoho konkrétního řešení, které je jinak zákonitým důsledkem rozmanitých individuálně konstruovaných systémů pro průběžné dobíjení.

Toto byla první příležitost, kdy domácí návštěvníci mohli stojan této nabíjecí stanice vidět „naživo“. Je jen škoda, že jeho propagace nebyla více cílena na ty, kterým je produkt určen – ne tedy primárně elektrotechnikům, ale spíše provozovatelům a zadavatelům veřejné dopravy ve městech, jejichž odbornost může být elektrotechnice nezřídka na míle vzdálena.

Detail nabíjecí konzole OppCharge od ABB

Několik dalších postřehů

Mezi dalšími zajímavostmi letošního veletrhu AMPER nelze přehlédnout například stánek společnosti Murrelektronik (foto vpravo) s širokou nabídkou propojovací technologie. Zajisté zajímavou inovací je například vazební člen IO-Link, který bezkontaktně přenáší energii a obousměrnou komunikaci. Na místech, kde by se jinak musely velmi často připojovat a odpojovat konektory nebo kde dochází k pohybu, může být zajištěn přenos bez opotřebení.

Na stánku společnosti Stäubli nás pro změnu zaujaly roboty, které bezpečně manipulují s elektronickými součástkami v citlivém elektro prostředí. Tyto roboty z řady ESD umí namontovat plošné spoje, otestovat zařízení a zabalit je i v citlivém elektrostatickém prostředí, a jsou proto vhodné téměř pro všechny aplikace.

Komplexní chytrá řešení pro budovy, průmysl a města nabízí již tradičně kolínská společnost TECO, rovněž jeden z partnerů – hlavní partner – naší konference Smart city v praxi III.

Společnost EPLAN představila software Syngineer propojující prostřednictvím mechatronické struktury systémy MCAD, ECAD a software pro PLC. Usnadněním komunikace a změnového řízení napříč různými obory a dochází k urychlení konstrukčního a vývojového procesu v oblastech mechanického, řídicího a softwarového inženýrství. Aktuální přehled o všech činnostech na projektu snižuje administrativu a chybovost při vedení projektu.

Dalším z partnerů naší konference Smart city v praxi III byl Projekt CET‘C Europe (foto vpravo), zastoupený společností Prokop technology, který nabízí ucelené technologické řešení pro realizaci projektů smart city ve městech a obcích ČR a dalších zemí EU. Toto řešení pokrývá integrovanou infrastrukturu a potřebný software pro moderní veřejné osvětlení, odpadové hospodářství, efektivní využívání energie, řízení městské mobility a monitoring životního prostředí. Použitá inovativní řešení jsou vyvíjena podle potřeb uživatelů s využitím odzkoušených a maximálně standardizovaných technických komponent a programového vybavení.

Vystavovanými produkty společnosti ABB se jako pověstná červená nit táhne unikátní platforma ABB Ability. Tato platforma je založena na inovativních řešeních a zkušenostech ABB a více než čtyřiceti letech vedoucího postavení ABB v oblasti digitalizace v průmyslu. Její pomocí propojuje celé své portfolio digitálních řešení a služeb spojením odborných znalostí ABB, pokročilého síťového připojení a nejnovějších digitálních technologií s cílem vytvořit přidanou hodnotu pro zákazníky zejména z odvětví energetiky, průmyslu, dopravy a infrastruktury. Umožňuje jim nejen vytvářet nové, ale i zdokonalovat stávající procesy zpřístupněním potřebných dat a optimalizací plánování a řízení provozu v reálném čase, stejně jako zvyšuje jejich možnosti inovovat a zvyšovat konkurenceschopnost na rozvíjejícím se trhu průmyslové digitalizace.

Co dodat? Na veletrhu AMPER 2018 bylo zřejmé, jak rozmanitá „chytrá“ řešení pronikají prakticky do všech oblastí elektrotechniky a energetiky, a zdaleka tedy již nejsou pouze doménou průmyslové automatizace. Také je patrno, jak řešení z průmyslové automatizace nacházejí uplatnění i v dalších odvětvích, například u zmíněného konceptu smart city. Tato rozmanitost a vzájemné prolínání jsou bezesporu motorem dalšího vývoje i lákadlem pro odborníky z různých, nejen elektrotechnických oborů, což veletrhu AMPER nabízí do dalších let mnoho zajímavých příležitostí.

redakce Proelektrotechniky.cz, s využitím podkladů AMPER 2018

Foto © archiv redakce Proelektrotechniky.cz a AMPER 2018

Další informace na www.amper.cz

 Přečtěte si:

Co to je a jak funguje inteligentní město – smart city

27.1.2015 Na našich stránkách Proelektrotechniky.cz někdy píšeme o projektech „inteligentních měst“ neboli „smart city“ ve světě, například v souvislosti se španělskou Barcelonou, japonskou Jokohamou i „chytrým městečkem“ Fujisawa na předměstí Tokia. Z porovnání informací z těchto projektů je zřejmé, že koncept smart city se aplikuje po celém světě, ovšem je vykládán velmi rozmanitě. 


 

Naše tipyCopyright © 2012 – 2024 Ing. Jakub Slavík, MBA – Consulting Services