Přečtěte si:  Smart city a elektromobilita pro praktický užitek a jejich aktuální výzvy


Pozvánky na akce


Stalo se
Milánské metro bez strojvedoucích otevřeno

11.2.2013 Dlouho očekávaná první etapa provozu linky 5 milánského metra byla slavnostně zahájena 5. 2. 2013. Provoz s cestujícími byl zahájen o pět dní později, od 10. 2. Linka 5 milánského metra funguje bez strojvedoucích. Nejedná se však o systém CBTC, ale o využití kolejových obvodů s pevnými bloky na širé trati a pohyblivými bloky u stanic. Tato typizovaná technologie italského výrobce AnsaldoBreda již slouží u metra ve více městech, například v Kodani, a umožňuje bezobslužný provoz vlaků s minimálním intervalem 75 s.

Někdy se ztotožňuje systém CBTC (communication based train control), tedy automatické řízení vlaku na základě nepřetržité komunikace pevné a vlakové části zařízení, a bezobslužný provoz. I když systém CBTC je pro bezobslužný provoz nejpoužívanější, může fungovat i s přítomností strojvedoucího, který však do řízení vlaku fakticky nezasahuje. Naopak bezobslužný provoz může být realizován i pomocí jiného typu zabezpečovacího zařízení, jak ukazuje technologie na tomto projektu.

Uvedený první úsek linky 5 je dlouhý 4,1 km a má 7 stanic. Další prodloužení o 1,9 km se dvěma stanicemi je plánováno do konce letošního roku. Celá linka 5 o délce 13 km s 19 stanicemi by měla být cestujícím k dispozici v roce 2015, u příležitosti výstavy Expo 2015.

Linka 5 funguje jako veřejně soukromé partnerství (PPP) pro vybudování, provoz a údržbu a předání zpět po vypršení koncese. Zadavatelem je město Milán. Koncese byla uzavřena v roce 2006 na 31 let a 9 měsíců včetně fáze výstavby. Koncesionářem je společnost Metro 5 S.p.A, konsorcium společností Ansaldo STS, Astaldi, Torno Global Contracting, Alstom Ferroviaria, AnsaldoBreda a ATM.

Společníkem koncesionáře je tedy i městský dopravní podnik ATM, který v provozní fázi zodpovídá za provoz a údržbu linky. (ATM je od roku 2008 rovněž členem konsorcia provozujícího kodaňské metro). Soukromí partneři financují cca 40 % rozpočtových nákladů projektu, dalších 60 % zajišťují veřejné rozpočty, především italský stát.

redakce

Foto: Railway Gazette International

Další informace o události: zde

Další informace o bezobslužném metru AnsaldoBreda: zde

Přečtěte si také další související články z naší rubriky Automatizace dopravy:

Salvadorské metro: další aplikace CBTC v Jižní Americe

28.3.2014 Dalším systémem kolejové dopravy vybaveným řídicím a zabezpečovacím systémem typu CBTC na jihoamerickém kontinentu se stanou linky 1 a 2 metra v Salvadoru, třetím největším brazilském městě. Celková délka linek je 31 km a nachází se na nich 19 stanic. Provoz metra se předpokládá plně bezobslužný. 

 


Docklands Light Railway: automatická městská dráha dosahuje rekordní přesnosti

27.2.2014 Londýnská lehká městská železnice Docklands Light Railway (DLR) využívající technologii CBTC pro provoz bez strojvedoucích, vykázala v lednu 2014 rekordně vysokou přesnost vlakových spojů za svoji 26letou historii. Její vlaky dodržovaly jízdní řád z 99,7 % (v ročním průměru 99,3 %), a to i v převážně venkovním provozu vystaveném rozmarům anglického počasí. (Pro srovnání, přesnost pražského metra, které až na výjimky jezdí v uzavřeném prostoru, v roce 2012 činila 98,3 %.) DLR se tak zařadila mezi nejdochvilnější kolejovou dopravu ve Velké Británii. Ukazuje tím přesnost jako jednu z důležitých předností provozu bez strojvedoucích, který eliminuje vliv lidského faktoru. 


CBTC pro metro v Santiagu de Chile

5.12.2013 Zabezpečovacím systémem CBTC pro plně bezobslužný provoz budou vybaveny linky 3 a 6 metra Santiago de Chile. Stane se tak dalším plně automatickým dopravním systémem na jihoamerickém kontinentě (viz články v rubrice Automatizace dopravy). Koncem listopadu 2013 uzavřelo španělsko-kanadské konsorcium společností CAF a Thales smlouvu na dodávku a údržbu vozidlového parku, zahrnujícího 115 vozů pro linku 3 a 70 vozů pro linku 8, a zabezpečovacího zařízení pro obě uvedené linky. 


Program Horizon 2020 podporuje čistou a efektivní mobilitu

14.11.2013 Koncem letošního roku se očekává první kolo výzev pro Horizon 2020, rámcový program EU pro výzkum a inovace. Tento program je „vlajkovou lodí“ EU pro zajištění její globální konkurenceschopnosti. Tomu odpovídá i jeho rozpočet na období 2014 – 2020, který činí více než 70 mld. €. Jednou z oblastí, na něž se program zaměřuje, je i ekologicky čistá a integrovaná doprava.


NGTC: Evropský projekt pro novou generaci automatického řízení vlaků

4.11.2013 V říjnu 2013 informovala Mezinárodní unie veřejné dopravy (UITP) širokou odbornou veřejnost o úspěšném zahájení výzkumného a vývojového projektu NGTC – Next Generation Train Control, tedy řízení vlaků nové generace, a o připravované analýze systémů automatizace řízení vlaků CBTC a ERTMS, která bude v jeho rámci prováděna. O systémech CBTC jsme psali již mnohokrát v rubrice Automatizace dopravy


UITP zveřejnila statistiku a prognózy bezobslužného metra ve světě

24.10.2013 V září 2013 proběhl v Londýně 4. seminář UITP (mezinárodní unie veřejné dopravy) k problematice automatického metra, tedy městských rychlodrah. Seminář byl zaměřený na maximalizaci ekonomických přínosů bezobslužného provozu, porozumění a řízení lidského rozměru automatizace a na trendy, očekávání a omezení v automatizaci provozu. Při této příležitosti byl zveřejněn souhrnný přehled ukazatelů dokumentujících automatický provoz ve světě pod názvem „2013 Atlas report“. 

 


ATACS: Japonská verze M2M řízení vlaků v Tokiu

17.10.2013 ATACS (Advanced Train Administration & Communications Systém neboli „zdokonalený systém řízení a komunikace s vlakem“) představuje japonskou verzi technologie pro zabezpečení jízdy vlaku a jeho dálkového ovládání s využitím tzv. pohyblivého bloku, tedy bez kolejových obvodů rozdělujících trať na pevné prostorové oddíly. Na stejném principu funguje také ve světě běžně používaná technologie CBTC, o níž často píšeme v naší rubrice Automatizace dopravy


Kolejová MHD: trendy v technologii, organizaci a financování

11.10.2013 Zatímco elektromobilita v silniční dopravě je vnímána jako průkopnická oblast, elektromobilita na kolejích je součástí každodenního života již více než sto dvacet let. Přesto jsou její současné vývojové trendy velmi zajímavé, jak dokládají i články v naší rubrice Automatizace dopravy a Elektromobilita. Tyto trendy, zahrnující oblasti technologie, organizace a financování, shrnul hlavní konzultant firmy Ing. Jakub Slavík MBA – Consulting Services, která provozuje náš portál, na semináři Čistá mobilita, pořádaném 10. října 2013 Ministerstvem životního prostředí ČR při MSV Brno. 


CBTC: projekt automatického metra pro Rennes zahájen

9.10.2013 Francouzské město Rennes bude mít druhou linku – linku B, automatické městské dráhy na pneumatikách systému VAL, Rennes Metro linku B. Tento systém používá zabezpečovací zařízení CBTC typu Siemens Trainguard MT pro provoz bez strojvedoucích. Společnost Siemens ohlásila na začátku října 2013, že získala zakázku na klíč v celkové hodnotě 178 mil. € na tento projekt. 

 


CBTC: plně bezobslužné metro v Dilí

19.9.2013 K prvnímu CBTC v městě Hyderabad, o němž jsme psali v článku První CBTC v Indii, brzy přibude v Indii další metro s tímto systémem automatického řízení a zabezpečení provozu. Společnost Bombardier podepsala v polovině září 2013 smlouvu s provozovatelem metra v indickém hlavním městě Dilí Delhi Metro Rail Corporation (DMRC) na dodávku zabezpečovacího zařízení CBTC typu Bombardier CITYFLO 650 s rádiovým přenosem signálu pro linku metra 7  


CBTC: další automatická linka metra v Hongkongu

11.9.2013 Provozovatel metra v Hongkongu, společnost MTR Corporation, uzavřela začátkem září 2013 smlouvu se společností Thales na první fázi instalace zabezpečovacího zařízení systému CBTC na lince metra SCL (Shatin to Central Link) propojující západovýchodní a severojižní kolejový koridor v Hongkongu. 

 


 

Naše tipyCopyright © 2012 – 2024 Ing. Jakub Slavík, MBA – Consulting Services