Přečtěte si:  Smart city a elektromobilita pro praktický užitek a jejich aktuální výzvy


Pozvánky na akce


Stalo se
Projekt MAVEN: pomůže automatizace silničních vozidel v chytrých městech?

7.11.2016 Jak ukazují dosavadní zkušební projekty, pro automatické řízení automobilů dnes již existují vhodné technologie (nabízí je například firma Bosch), ať již jde o radary nebo kamerová zařízení a související software, který dokáže data z těchto senzorů vyhodnocovat a interpretovat pro potřebu ovládání vozidla. Hlavní doménou jejich zkušebního využití však prozatím zůstávají dálnice, resp. víceproudé silnice, s jednoznačně určenými a vzájemně se nepřekrývajícími jízdními pruhy. Výzvou, a to stále naléhavější, zůstává bezpečnost a efektivnost individuální dopravy v městském provozu.  Odpověď na tuto výzvu by měl do tří let přinést evropský projekt MAVEN (Managing Automated Vehicles Enhances Network – doslova „řízení automatických vozidel zdokonaluje síť“), který byl zahájen v září 2016 v Bruselu.

Projekt MAVEN je realizován v rámci evropského výzkumného a vývojového programu Horizon 2020. Jeho cílem je vyvinout algoritmy pro organizování proudů vozidel s asistencí infrastruktury a strukturovat obousměrné řídicí a komunikační procesy (doslova „vyjednávací procesy“) mezi vozidly a infrastrukturou.

Výsledky projektu MAVEN by měly přispět ke zvýšení efektivnosti dopravního provozu ve městech, k lepšímu využití kapacity dopravní infrastruktury a ke snížení emisí z dopravy.  

Výstupem projektu MAVEN by měl být prototyp systému, který bude využit jak pro testování v terénu, tak pro rozsáhlé modelování za účelem zhodnocení účinků. Projekt by měl dále přispět k vývoji potřebných technologií včetně telekomunikačních standardů a vysoce přesných map.

Součástí projektu bude i zapojení uživatelů včetně představ o potenciálních budoucích změnách v roli a úkolech silničních úřadů jako důsledek automatizace v individuální silniční dopravě.

Jedním z výstupů projektu by měla být i bílá kniha o řízení automatických vozidel ve smart city, jako obecný návod k využití ve městech, která se hlásí k tomuto konceptu a v jeho rámci k využití automatizace v individuální dopravě.

Ani projekt MAVEN nevzniká po technologické stránce zcela „na zelené louce“.

Automatické řízení kolejových vozidel založené na komunikaci mezi vozidly a infrastrukturou, tedy technologie CBTC funguje v evropských městech na metru a lehkých městských železnicích již od 80. let minulého století.

V Evropě je také nyní realizována více než desítka zkušebních provozů automatických elektrických minibusů. Tato vozidla jsou vybavena kombinací senzorových a softwarových nástrojů pro bezpečné vedení po určené dráze v městském provozu – viz například finský projekt SOHJOA).   

Sami realizátoři projektu MAVEN se odvolávají na systémy pro „platooning“, které se nyní testují u nákladních vozidel pro jejich automatickou jízdu v konvojích. Využívají se přitom existující technologie pro rozmanité asistenční systémy, jako jsou radarová čidla, kamery, GPS navigační systémy a wifi sítě, k propojení kamionů do uceleného konvoje, který je společně řízen. Na pokyn automatického řízení se kamiony synchronizovaně rozjíždějí, zrychlují, zpomalují nebo brzdí. Koordinovaně tak reagují na změny a překážky v provozu. Díky společnému řízení mohou mezi sebou udržovat mnohem kratší rozestupy, a tím méně omezovat ostatní účastníky provozu. Díky tomu se podle dosavadních informací ušetří až 10 % paliva, a s ním spojené emise.

Uvedené systémy automatizace se liší mimo jiné v přítomnosti řidiče ve vozidle, v míře jeho zapojení do ovládání vozidla, a tedy v míře zodpovědnosti za bezpečnost jízdy:

Automatické elektrické minibusy jsou ze své podstaty a poslání koncipovány jako plně bezobslužné.

V případě CBTC může a nemusí být ve vlaku přítomen řidič (strojvedoucí). Pokud je přítomen, na vlastní ovládání jízdy vlaku nemá za normálních okolností žádný vliv. Jeho přítomnost ve vlaku však může mít právní aspekty.

U systémů typu „platooning“ zůstává řidič za volantem každého vozidla v konvoji, ponechává si kontrolu a zodpovědnost za jeho jízdu a může konvoj kdykoli opustit. Tak tomu s největší pravděpodobností bude i u automatizace individuální dopravy ve městech, která je předmětem projektu MAVEN.

redakce Proelektrotechniky.cz

Ilustrační foto: archiv redakce Proelektrotechniky.cz

Další informace zde

Přečtěte si také:

CyberRail: pro větší kybernetickou bezpečnost drážní dopravy

4.11.2016 Současná drážní doprava používá elektronické zabezpečovací a řídicí systémy založené na komunikaci, jako je GSM-R (Global System for Mobile Communications – Railway), tj. standard bezdrátové komunikace určeným pro železniční aplikace, který je součástí evropského systému řízení železniční dopravy ERTMS, nebo CBTC. Jejich infrastruktura je poměrně odolná vůči kybernetickým útokům hackerů. 


Inčchon metro: další CBTC v Jižní Koreji

24.10.2016 Inčchon (anglicky Incheon) je téměř třímiliónová jihokorejská metropole, ležící nedaleko hlavního města Soulu. Od srpna 2016 je zde v provozu druhá linka metra, která – na rozdíl od první – je řešena jako plně bezobslužná s využitím technologie CBTC. S jejími podrobnostmi byla světová odborná veřejnost seznámena prostřednictvím Mezinárodní unie veřejné dopravy (UITP). 


Projekt GATEway: Lidar mapuje ulice pro automatický minibus

19.10.2016 Lidar je akronym ze slov „light radar“, tedy „světelný radar“. Jde o přístroj, který vysílá laserový paprsek a pomocí odraženého světla provádí potřebná měření. Pomocí tohoto přístroje probíhá nyní třírozměrné mapování ulic v Greenwichi pro automatické minibusy v rámci britského projektu GATEway


Noida metro: rychlodráha v „umělém“ indickém velkoměstě dostane CBTC

9.9.2016 Indická Noida není tradičním městem. Její historie na území indického státu Utar Pradesh se začala psát v dubnu 1976 a její název je fakticky zkratkou New Okhla Industrial Development Authority, tedy Úřad pro průmyslový rozvoj v Nové Okhle (Okhla je předměstí na jihu indického hlavního města Dillí). Toto cca 600tisícové město tedy vzniklo v režii zmíněného úřadu jako systematicky plánovaná moderní metropole.


Projekt SOHJOA: automatické minibusy začaly zkušební provoz v Helsinkách

29.8.2016 Projekty zkušebního provozu automatických minibusů bez řidiče se v Evropě postupně rozšiřují. Po projektu CityMobil2 v několika evropských městech, minibusech ve švýcarském Sionu a nedávném představení londýnského projektu GATEway byl v polovině srpna 2016 v rámci projektu SOHJOA zahájen zkušební provoz automatických minibusů EasyMile EZ10 ve finském hlavním městě Helsinky. 


Bruselské metro dostane CBTC od Ansaldo STS

23.8.2016 Již delší dobu avizovaná celková automatizace linek v bruselském metru, provozovaném městským dopravcem STIB, dostala na začátku srpna 2016 konkrétní podobu: STIB podepsal rámcovou smlouvu s francouzskou pobočkou italského výrobce Ansaldo STS, člena skupiny Hitachi, na konstrukci, dodávku, instalaci, zprovoznění a údržbu řídicího a zabezpečovacího systému CBTC včetně souvisejícího vlakového dispečinku na linky metra 1,2, 5 a 6. 


Projekt GATEway: automatická vozidla z letiště pro smart city

5.8.2016 Populace ve městech stárne – věková skupina osob starších 65 let roste rychleji než všechny ostatní věkové kategorie. Ve městech zároveň houstne dopravní provoz a s ním přibývají i dopravní nehody. Za 90 % z nich přitom může lidská chyba. Stárnoucím a méně pohyblivým občanům chytrých měst – smart cities, k nimž se řadí například Londýn, je třeba nabídnout vhodný a zároveň bezpečný doplněk ke stávající hromadné dopravě. 


Švýcarský autobusový dopravce zkouší automatické elektrické minibusy na veřejných komunikacích

8.7.2016 Testování elektrických minibusů bez řidiče není v Evropě tak docela novinkou. V rámci projektu CityMobil2 probíhá v různých evropských městech již od roku 2014 testování automatického vozidla od francouzské firmy Robosoft o kapacitě 6 sedících a 6 stojících a o účasti na tomto projektu uvažuje i městská část Praha 4.  Dva o něco větší elektrické minibusy zahájily koncem června 2016 oficiální přepravu cestujících v Sionu, hlavním městě švýcarského kantonu Valais. Elektrobusy provozuje národní švýcarský autobusový dopravce PostAuto Schweiz AG 


CBTC v Malajsku: Kuala Lumpur bude mít bezobslužnou rychlodráhu

7.6.2016 Ke světovým městům, jejichž dopravní systémy využívají řídicí a zabezpečovací technologii CBTC, se zařadí i Kuala Lumpur, hlavní město Malajsie a jeho aglomerace čítající přes 7 mil. obyvatel. Koncem května 2016 podepsalo dodavatelské konsorcium vedené společností Bombardier smlouvu na dodávku CBTC na lince 2 nově budovaného městského dopravního systému Klang Valley Mass Rapid Transit (KVMRT). 


Víte, co je to CBTC a jak funguje?

22.2.2013 V naší rubrice Automatizace dopravy se velmi často vyskytuje zkratka CBTC, používaná v souvislosti s automatickým provozem vlaků. Podíváme se proto, jak tento systém funguje a proč s jeho pomocí mohou jezdit vlaky, například v metru, bez ovládání strojvedoucím nebo zcela bez strojvedoucích. 


 

Naše tipyCopyright © 2012 – 2024 Ing. Jakub Slavík, MBA – Consulting Services