Přečtěte si:  Smart city a elektromobilita pro praktický užitek a jejich aktuální výzvy


Pozvánky na akce


Stalo se
Elektrobus v Jeseníkách: poznatky z horského provozu v zimě

15.1.2015 Jak jsme již v loňském roce psali na našem portále, prvním elektrobusem provozovaným v ČR soukromým dopravcem se stal SOR EBN 10,5 společnosti ARRIVA MORAVA, který v říjnu 2014 zahájil pravidelný provoz na horské lince z Karlovy Studánky (800 m n. m.) na Ovčárnu (1 300 m n. m.) na samém hřebeni Jeseníků. O současných zkušenostech z jeho každodenního provozu, zejména pak provozu v náročných horských zimních podmínkách, jsme se informovali u dopravce i přímo v terénu.

Je zřejmé, že provoz elektrobusu je limitován omezenou kapacitou trakčních baterií, která v městském režimu umožňuje dojezd na jedno nabití cca 140 – 160 km. V horské kyvadlové přepravě s 500m převýšením, prodloužené navíc o více než 40km trasu pro výjezd z garáží a návrat zpět do garáží, může omezený dojezd představovat komplikaci a vyžadovat pružná řešení při organizaci jeho provozu.

Příležitostí pro úsporu trakční energie je rekuperace brzdné energie při jízdě z kopce. Takováto obecná poučka však může v praxi narazit na problém provozní bezpečnosti. Podle doporučení výrobce by měl pro předpokládanou míru rekuperace elektrobus sjíždět z kopce rychlostí alespoň 50 km/h. V členitém terénu s množstvím zatáček a průměrným klesáním více než 8 % by však podobná jízda s cestujícími byla značně hazardní, a to i v letním období, natožpak v zimě.

V zimním období je tedy provoz elektrobusu ARRIVA MORAVA řešen v jiném režimu než provoz letní. V rámci pravidelného nasazení elektrobus vyjíždí každý den ráno po šesté hodině z garáží v Bruntále, kde se přes noc pomalým dobíjením nabíjí. Elektrobus jede na pravidelné lince č. 850 862 na AS Hvězda. Zde potom jezdí kyvadlovou dopravu mezi Ovčárnou a Karlovou Studánkou na lince č. 850 885, nakolik to umožní kapacita jeho trakčních baterií nebo nakolik je jeho nasazení možné z hlediska obsaditelnosti (poznámka: na oběhu z AS Hvězda na Ovčárnu jsou 4 páry spojů denně, jedna cesta je dlouhá 6 km). Po skončení provozu kyvadlové přepravy se elektrobus opět vrací po lince č. 850 862 do Bruntálu. Zde je po šesté hodině odpolední připojen k nabíječce, kde probíhá dobíjení a vybalancování trakčních baterií.

Obsaditelností elektrobusu je dáno i to, že jeho provoz na kyvadlové dopravě je závislý také na provozním dni. Elektrobus má celkem 25 sedadel a teoreticky až 66 míst k stání. Tento počet míst však platí spíše pro městský provoz, stěží bude využit turisty s mnohdy neskladnými zavazadly. O víkendech je větší nápor turistů, a proto jezdí elektrobus na hranici obsaditelnosti. Větší celková hmotnost vozidla zvyšuje i jeho spotřebu trakční energie. Přes týden je turistů méně, a tím pádem autobus vydrží déle v provozu.

Jako vhodné řešení se nabízí možnost dobíjení přenosnou rychlonabíječkou. Toto řešení je v současné době v přípravě a je prozatím poněkud komplikováno administrativními procesy, souvisejícími mj. s vlastnictvím pozemků.

Z uvedených zkušeností je zřejmé, že provoz elektrobusu v horském režimu je náročnější než v městské dopravě a je třeba počítat s větší rezervou u kapacity trakčních baterií a předpokládaného dojezdu. Tomu by měly odpovídat i požadavky na provozní parametry vozidla.

Ideálním řešením je pojmout pořízení a provoz elektrobusu jako ucelený projekt. Ten by měl zahrnovat zejména definování technických parametrů vozidla a nabíjecího zařízení podle předpokládaného provozního režimu, stanovení optimálního obchodního modelu ve vztahu k dodavateli, vyčíslení finanční a sociálně ekonomické efektivnosti provozu a případné využití vhodného dotačního titulu, aby soukromý dopravce nemusel hradit veškerou investici z vlastních prostředků nebo z komerčního úvěru.

redakce Proelektrotechniky.cz

Foto: archiv redakce

Přečtěte si také:

Hlavní zdroje spolufinancování investičních projektů v elektrické MHD

26.11.2014 V rámci konference „Elektrické autobusy pro město III“, která proběhla 21. listopadu 2014 jako doprovodný program veletrhu Czechbus 2014, byly prezentovány aktuální příležitosti ke spolufinancování elektrických autobusů a další elektrické MHD z evropských zdrojů. V tomto článku jsou shrnuty nejdůležitější momenty, které je užitečné v této souvislosti sledovat. 


Vyhodnocení projektu CHIC: první příspěvek do připravované aktualizace studie „E-mobilita v MHD“

25.11.2014 Pro rok 2015 je v rámci činnosti Pracovní komise pro e-mobilitu SDP ČR plánována aktualizace studie „E-mobilita v MHD“. Od jejího zveřejnění v létě 2013 pokračuje rozvoj technologií, zajímavých projektů i možných zdrojů financování pro elektrické autobusy natolik rychlým tempem, že bude užitečné rozšířit a aktualizovat poznatky zde uvedené. V této souvislosti její zpracovatelé, firma Ing. Jakub Slavík, MBA – Consulting Services, spolu se svými odbornými partnery začali shromažďovat potřebné aktuální informace o zajímavých projektech, produktech, provozních aplikacích a finančních schématech v  uvedené oblasti. 


Konference „Elektrické autobusy pro město III“ přinesla zajímavé informace a podněty

Prezentace z konference jsou ke stažení na konci článku.

24.11.2014 Jako doprovodný program veletrhu Czechbus 2014 proběhla 21. 11. 2014 v Praze odborná konference „Elektrické autobusy pro město III“, zaměřená na problematiku autobusů s elektrickým pohonem a nezávislým provozem, tj. především elektrobusů a parciálních trolejbusů, a jejich infrastruktury. Pod záštitou Sdružení dopravních podniků ČR a v úzké spolupráci s ním v rámci Pracovní komise pro e-mobilitu ji opět pořádala konzultační firma Ing. Jakub Slavík, MBA – Consulting Services. 


Mesto Košice má flotilu piatich elektrobusov

15.10.2014 Dlhodobá snaha vedenia mesta Košice o čo najväčší rozvoj ekologickej dopravy v metropole východu zaznamenala ďalší významný úspech. V Dopravnom podniku mesta Košice (DPMK) slávnostne uviedli vo štvrtok 9.10. 2014 do prevádzky za účasti primátora mesta Richarda Rašiho i viceprimátorov Renáty Lenártovej a Jána Jakubova, autobusy na elektrický pohon SOR. Košičania ich majú ako vôbec prví a zatiaľ jediní na celom Slovensku. 


Pravidelná elektrobusová linka v Jeseníkách zahajuje provoz

7.10.2014 Společnost ARRIVA MORAVA, člen skupiny Arriva, zahájila od 6. října 2014 v Jeseníkách provoz elektrobusu, který bude pravidelně obsluhovat kyvadlovou linku 850885 z Karlovy Studánky přes AS Hvězda až na Ovčárnu a zpět. Elektrobus SOR EBN 10,5 zde bude v provozu celoročně. Skupina Arriva se tak stala prvním soukromým dopravcem v České republice, který vlastní a provozuje elektrobus. 


V rámci SDP ČR vznikla Pracovní komise pro elektromobilitu

25.9.2014 SDP ČR dlouhodobě sleduje rozvoj elektrické trakce v městské hromadné dopravě. Kromě metra, tramvají, klasických trolejbusů je tento zájem nově zaměřen na elektrobusy a trolejbusy s prodlouženým dojezdem jakožto perspektivní druh dopravy, jehož technologie se průběžně zdokonaluje. Pro podporu tohoto rozvoje vznikla Pracovní komise pro elektromobilitu jako partnerství mezi SDP ČR a konzultační firmou Ing. Jakub Slavík, MBA – Consulting Services. 


Seminář „Elektrické autobusy pro město II“: zajímavé poznatky z technologií a financování projektů elektrobusů a trolejbusů

20.3.2014 Po necelém půlroce od prvního běhu proběhlo již druhé pokračování odborného semináře „Elektrické autobusy pro město“, opět s organizací a odbornou garancí firmy Ing. Jakub Slavík, MBA – Consulting Services a pod záštitou Sdružení dopravních podniků ČR. Takto krátký časový odstup si vyžádal především aktuální běh událostí v oblasti možného financování projektů elektrické MHD a podpořil jej i rychlý postup technologií pro elektrobusy a trolejbusy.


Elektrobusy v ČR a ve světě: studie „E-mobilita v MHD“ zveřejněna

1.9.2013 Náš portál Proelektrotechniky.cz zveřejnil ke stažení a volnému použití již dříve avizovanou studii „E-mobilita v MHD“ (viz předchozí informace zde). Studie se zabývá současným stavem technologií, provozními zkušenostmi a vývojovými trendy v elektrických autobusech, tj. elektrobusech, palivočlánkových autobusech a diesel-hybridních autobusech. Tyto elektrické autobusy studie porovnává se standardními dieselovými autobusy, autobusy na CNG a trolejbusy. 


 

Naše tipyCopyright © 2012 – 2024 Ing. Jakub Slavík, MBA – Consulting Services