Přečtěte si:  Pozvánka na konferenci Efektivní elektromobilita v organizacích IV


Pozvánky na akce


Stalo se

Vario-X od Murrelektronik, uchazeč o Zlatý Amper 2023, se představuje

Část 3: Další užitečné informace

27.2.2023 O Zlatý Amper 2023 se uchází systém Vario-X od Murrelektronik, reagující na výzvy současného trhu průmyslové automatizace (viz části 1 a 2 naší minisérie). Je to modulární a flexibilní automatizační platforma, s níž lze poprvé realizovat všechny automatizační funkce zcela podle potřeby a decentralizovaně, tj. bez architektury rozvaděče.

Technologický přínos Vario-X ve srovnání s předchozími řešeními

Vario-X přináší všechny potřebné automatizační komponenty v kompaktní formě právě tam, kde jsou potřeba – tedy přímo na technologii. Tímto způsobem dodává Murrelektronik elegantní řešení pro automatizaci, jejíž rostoucí úroveň v důsledku zvyšování digitalizace mnohdy způsobuje přeplnění rozváděčů a doba instalace a uvedení do provozu se stále prodlužuje.

Vario-X umožňuje podniknout další kroky směrem k úplné digitalizaci výrobního průmyslu prostřednictvím decentralizace, modularizace, otevřenosti rozhraní a budoucí životaschopnosti.

Systém logicky přináší také digitální dvojče sebe sama, se všemi známými výhodami pro vývoj, plánování, instalaci, uvedení do provozu, parametrizaci a monitorování během provozu (prediktivní údržba a kvalita).

VARIO-X navíc nabízí významné výhody díky své ucelené instalační koncepci, neboť veškerá kabeláž je realizována pomocí konektorů, čímž odpadá chybné zapojování svorkovnic. To snižuje náklady na plánování a zapojení a minimalizuje náchylnost k chybám.

Celospolečenské přínosy systému pro životní prostředí, ochranu klimatu a lidské zdroje

Z hlediska ochrany životního prostředí umožňuje rychlou a jednoduchou výměnu ztrátové pneumatiky za energeticky mnohem úspornější elektroniku. Rekuperační zdroje energie posouvají ochranu životního prostředí na ještě vyšší úroveň.

Spotřeba energie nebo emise CO2 průměrné výrobní linky po přechodu na elektřinu výrazně klesnou. Napájení je navíc rekuperační, takže energii lze ze systému zpětně získávat a dodávat ji zpět do sítě. Čistého nulového průmyslu je tak dosaženo mnohem rychleji. Systém je navíc plně v souladu s nařízeními REACH a RoHS.

Vario-X má také řešení pro nedostatek kvalifikovaných pracovníků. Ovládání prostřednictvím aplikací, hlasových asistentů a ovládání gesty se díky chytrým telefonům a chytrým hodinkám stalo nepostradatelným v každodenním životě. Tento způsob je zde aplikován i na stroje.

Díky systému Vario-X je možné uvedení do provozu přes aplikaci a dokonce i ovládání robota gesty nebo hlasem. Jedná se o účinný nástroj pro zkrácení doby uvedení do provozu a usnadnění práce montérům strojů a následné obsluze. Heslem je parametrizace namísto programování. Podniky si tak zachovávají akceschopnost i přes nedostatek kvalifikovaných pracovníků.

Ekonomické výhody systému Vario-X

VARIO-X pomůže vyřešit konkrétní problémy například při stavbě karoserií automobilů. Tam se nyní nachází mnoho pneumatických aplikací. Jednou z nich jsou upínky, které jsou ve velkém množství vyžadovány při stavbě karoserií automobilů. Používají se k uchycení dílů karoserie a k provádění nejen svařovacích operací na nich.

Nevýhodou pneumatického řešení je jednak velmi nízká účinnost, která je obecně velmi nízká vzhledem k mechanickému principu činnosti, ale také kvůli netěsnostem, kterým lze jen stěží zabránit. Pneumatické upínky z hlediska diagnostiky vyžadují dodatečné koncové spínače, což vede ke zvýšené náročnosti na elektroinstalaci.

Použitím inteligentních řešení založených na servomotorech lze výrazně snížit nároky na uvedení do provozu, během provozu a diagnostiku v případě poruchy. Díky enkodéru zabudovanému do elektrických řešení jsou polohy mechaniky známé a lze je přímo odečítat (koncové spínače + kabeláž nejsou nutné). Kromě toho jsou důležitou výhodou ekologické aspekty s ohledem na efektivní využití elektrické energie.

VARIO-X nabízí výhodu instalace bez rozváděčové skříně a také zcela konektorovou technologii připojení, která snižuje náročnost instalace a projektování až z několika dnů na hodiny. Kromě toho lze na VARIO-X bez problémů provozovat například servopohony ve spojení s výkonovým upínacím mechanismem. V případě poruchy lze postižený pohon rychle lokalizovat a vyměnit prostřednictvím diagnostiky pomocí řídicí jednotky. Rovněž je možné detekovat změny momentu, a včas tak reagovat na případnou poruchu upínacího mechanismu. Energii, která vzniká při brzdění pohonů, lze prostřednictvím napájecího zdroje dodávat zpět do sítě.

VARIO-X tak posouvá automatizaci na novou úroveň. Důležité přitom je, že ekonomický přínos se odráží především v TCO (celková cena vlastnictví, tedy celoživotní náklady zařízení od jeho pořízení po vyřazení z provozu) díky lepším možnostem diagnostiky, menšímu počtu kabelů, nižší spotřebě energie.

Příklady možných úspor

VARIO-X řeší problémy, které pneumatika řešit nemůže. Příkladem je otevírání jednotlivých upínek.

Otevírání do určitého úhlu otevření není u pneumatiky možné, protože ji lze posunout pouze do koncové polohy, tj. lze nastavit pouze pevný úhel otevření. Vyžaduje to nákladná řešení nebo velkou potřebu lidské práce pro ruční ovládání/zapínání.

Nyní jednoduše porovnejme: Doba nastavení upínek činí cca 7 minut u pneumatiky, 30 vteřin u servo-elektrického řešení.

redakce Proelektrotechniky.cz

Foto © Murrelektronik

Pro více informací o dalších produktech Murrelektronik navštivte
www.murrelektronik.cz.

Podívejte se na video:


 Přečtěte si také:

Vario-X od Murrelektronik, uchazeč o Zlatý Amper 2023, se představuje

Část 2: Popis zařízení

20.2.2023 O Zlatý Amper 2023 se uchází systém Vario-X od Murrelektronik, reagující na výzvy současného trhu průmyslové automatizace (viz část 1 naší minisérie). Je to modulární a flexibilní automatizační platforma, s níž lze poprvé realizovat všechny automatizační funkce zcela podle potřeby a decentralizovaně, tj. bez architektury rozvaděče. 


Vario-X od Murrelektronik, uchazeč o Zlatý Amper 2023, se představuje

Část 1: Výzvy trhu

13.2.2023 Stále složitější výrobní procesy a systémy, stále více dat, která jsou zaznamenávána a vzájemně propojována, vyžadují inteligentní řešení. Odpovědí jsou decentralizované výrobní systémy, které eliminují časovou náročnost při instalacích strojů a zařízení. Díky nim se mohou podniky navzájem propojit pomocí bezproblémové, decentralizované automatizační technologie. Takovéto inovativní systémy, řešení a produkty firmám otevírají cestu k úplné digitální transformaci, která je vedoucím současným trendem automatizačního průmyslu. 


Spínaný zdroj Emparro20 Pro s IO-Link adaptérem od Murrelektronik podporuje digitalizaci průmyslu

30.1.2023 Moderní koncepce automatizace a technologie jsou bez digitalizace nemyslitelné. Významnou podporu této koncepce nabízí spínaný zdroj Emparro20 Pro s IO-Link adaptérem od Murrelektronik, s nímž byla odborná veřejnost seznámena v lednu 2023. 


Do průmyslového pole: Decentralizace spínaných zdrojů jako trend a příležitost v automatizaci

13.6.2022 Stále více provozovatelů systémů se obrací k decentralizovaným zdrojům napájení. Koneckonců nabízejí významné výhody včetně kratších instalačních časů, komplexní diagnostiky skrze IO-Link a umožňují mnohem menší rozvaděč s nižšími nároky na chlazení. Vyšší výkon, miniaturizace a požadavky na chlazení – dosud klasický konflikt cílů v elektrotechnice, který byl vyřešen díky chytrým konceptům. 


IO-Link od společnosti Murrelektronik – společně si rozumíme!

8.3.2022 Výrobní procesy a systémy jsou stále složitější, shromažďuje se stále více dat a propojuje se do sítě. IO-Link je pro tyto procesy tím nejvhodnějším společníkem. Komunikační standard vytváří transparentnost od úrovně snímač-aktor až po cloud. 


IO-Link mastery s mnoha schopnostmi

22.2.2022 Murrelektronik rozšiřuje své portfolio výrobků IO-Link sběrnicovými moduly MVK Pro a IMPACT67 Pro s krytím IP67. Tyto robustní moduly poskytují diagnostické funkce a výstupní proud 4 A na každém portu. Jsou dostupné ve všech běžných protokolech a je možno je používat také nezávisle na sběrnici. 


Murrelektronik: Nově vstupujeme do světa Vision systémů!

7.2.2022 Systémy VISION jsou v průmyslové výrobě a logistice stále důležitější. Pokud jde o Industry 4.0, nebo IIoT, nemohou zde chybět průmyslové kamery pro zpracování obrazu. Společnost Murrelektronik nyní nabízí se svými instalačními řešeními decentralizovaná Vison řešení pro průmyslové zpracování obrazu. Se společností Murrelektronik mají výrobci strojů a systémů po svém boku výkonného partnera, pokud jde o napájení a správu signálů/dat pro inteligentní propojení kamer v průmyslových výrobních procesech nebo logistice. 


Žrouti nákladů v instalační technice   

4.10.2021 Již v rané fázi konstrukce se v elektrické instalační technice skrývají žrouti nákladů, které lze vymýtit systémově orientovanými koncepcemi a decentrální automatizační technikou. Jaké metody a koncepce lze použít k uspokojení individuálních potřeb výrobců strojů a jak lze dosáhnout větší standardizace a efektivity v elektroinstalaci, k tomu nabízí Murrelektronik různé scénáře řešení, které snižují náklady až o 30 %. 


Pozvedněte svůj business na vyšší úroveň ještě dnes

7.9.2021 Jakou získáte konkurenční výhodu díky spojení s Murrelektronik? Snížíte své náklady až o 30 procent díky řešením systémových technologií. Tlaky představované náklady a konkurencí se neustále zvyšují. Integrované automatizační systémy poskytované společností Murrelektronik vám dokážou ušetřit čas, peníze a starosti. 


 

Naše tipy
Copyright © 2012 – 2024 Ing. Jakub Slavík, MBA – Consulting Services