Přečtěte si:  Smart city a elektromobilita pro praktický užitek a jejich aktuální výzvy


Pozvánky na akce


Stalo se
Bez spojení není velení, a ovšem ani automatizace

Malá letní série článků o chytrých spojovacích prvcích od Murrelektronik a jejich praktickém využití

3. Digitalizované zpracování plechu s podporou řešení od Murrelektronik

24.7.2023 Jak již bylo řečeno v předchozích článcích této minisérie (odkaz..), průmyslová automatizace se stále více zaměřuje na uplatňování moderních digitálních technologií, pro něž se ujal výraz digitální transformace. Důležitým předpokladem tohoto procesu je decentralizovaná instalační technika, v níž je lídrem společnost Murrelektronik.

V třetím a závěrečném článku této minisérie si ukážeme přednosti řešení od Murrelektronik na konkrétním příkladu digitalizovaného zpracování plechu u společnosti AsservmentiPresse, která si vybrala jeho sběrnicovou kabeláž a moduly pro individuální řízení zařízení a správu dat.

AsservimentiPresse a jeho výroba

AsservimentiPresse S.r.l. je mezinárodně uznávaná italská společnost s třicetiletou zkušeností s výrobou systémů pro automatizaci a podávání plechů pro lisy. Společnost AsservimentiPresse se sídlem v italském Massalengo navrhuje a vyrábí kotouče, rovnačky, podavače a kompletní systémy určené pro manipulaci se svitky plechu.

Závod je rozdělen do různých konstrukčních oblastí, od oddělení řezání a svařování konstrukcí až po oddělení numerického řízení obrábění a oblast montáže a testování zařízení. Vedle výroby se technické oddělení zabývá návrhem elektrického, mechanického a vlastního uživatelského rozhraní, jakož i testy a simulacemi pomocí specializovaného softwaru.

V části automatizace se tento výrobce spolehl na společnost Integra, která je partnerským distributorem společnosti Murrelektronik. Pro rozváděče a hydraulické pohonné jednotky navrhla Integra různá řešení pro připojení a správu napájení a dat od Murrelektronik.

Napájení lisů a lisovacích strojů    

Stroje vyráběné společností Integra vycházejí ze specifických požadavků zákazníků po celém světě. Tyto požadavky se týkají jak tloušťky, tak i velikosti svitků, které se do lisů vkládají, takže společnost je schopna uspokojit poptávku tím, že vyrábí systémy zcela na míru.

AsservimentiPresse nabízí řešení pro zpracování svitků plechu o tloušťce od 0,3 do 20 mm a šířce od 200 do 2000 mm. V závislosti na požadavcích zákazníka se vyrábějí kompaktní nebo konvenční zařízení, která zajišťují přesnost polohování a požadované rovnání. Rovnací stroj, který tuto úlohu plní, je vybaven proměnlivým počtem příčných a protilehlých válců, které určitým tlakem působí na plech přítlakem, čímž eliminují typické zakřivení svitku.

Pro svou činnost jsou válce poháněny hydraulickými pohony, které jsou ovládány baterií elektromagnetických ventilů umístěných na boku jednotky. Tyto elektromagnetické ventily jsou ovládány signály z elektrického panelu, který je oddělen od strojního zařízení. Uvnitř rozváděče jsou umístěny napájecí a řídicí systémy pro rovnačku a podavač plechu; proto je nutné instalovat sběrnicové moduly pro řízení signálů.

Podávání lisů je poměrně složité, protože velikost svitku a relativní rychlost podávání lisu mají požadavky, které se liší stroj od stroje a neexistuje zde žádný standard. V závislosti na parametrech požadovaných zákazníkem musí být celý cyklus podávání plechu nastaven tak, aby byl dokonale homogenní.

Řízení elektromagnetických ventilů pro úsek rovnání plechu je přitom klíčové. Čím přesnější je rovnání plechu, tím lepší je posuv do lisu. To je možné pouze díky dokonalé orchestraci signálů do pohonů ventilů, které ovládají rovnací válce. Proto musí být kabeláž a konektory pohonů ventilů spolehlivé a musí zajistit výkonnost v průběhu času.

Nastupuje řešení od Murrelektronik

Řešení od Murrelektronik, jako jsou sběrnicové moduly a přípojky, se pro tento druh výrobku ukázala jako ideální, protože kabeláž a přípojky pro pohony plně vyhovovaly potřebám společnosti AsservimentiPresse.

Přestože jsou stroje u tohoto výrobce schopny přesouvat desítky kvintalů plechu, vyznačují se vysokou mírou přesnosti, a to jak při podávání lisů, tak při rovnání svitků, takže celý proces musí probíhat co nejprecizněji. Technické povaze těchto realizací nejlépe vyhovovala implementace s přístupem komponent na stroji, typická pro řešení společnosti Murrelektronik.

V současné době je tak v provozu několik zařízení, která jsou schopna pracovat na principu tzv. filozofie společnosti Murrelektronik – tedy decentralizace jako model automatizace. Kromě modulů MVK Metal bude tento výrobce používat také modul Impact 67 Pro jako nadřazený modul IO-Link ve třídě IP67, který je díky svým vlastnostem ideální pro instalaci na stroj.

Zařízení ad-hoc

Modul MVK Metal, propojovací svazky M12 a konektory pro pohony ventilů představují běžně používaná řešení od Murrelektronik. Díky tomuto sběrnicovému modulu s krytím IP67 lze napájení připojit i sériově na více modulů, což zjednodušuje instalaci. K modulu pak byla připojena kabeláž pro správu dat do a ze stroje a pohonů.

U takto speciální instalace hrály přípojky ještě zásadnější roli. Modul MVK Metal zde umožňuje nahradit tradiční složité zapojení malým počtem jednoduchých a spolehlivých přípojek a zaručit komplexní diagnostiku.

Proč právě Murrelektronik?

Základním důvodem pro volbu komponent od Murrelektronik byl vynikající poměr ceny a kvality – jsou spolehlivé a snadno dostupné, a to i za ztížených vnějších podmínek.

V oblasti automatizace je totiž rozhodující včasná a přesná dodávka komponent. Mít k dispozici komponenty je tedy to, co může rozhodnout. Platí to dvojnásob u výroby strojů na míru s přesnými dodacími lhůtami dodání.

Kabeláž a zařízení Murrelektronik se kromě toho ukázaly jako optimální řešení pro zjednodušenou instalaci na zakázkových výrobcích, protože plně vyhovují parametrům spolehlivosti a přesnosti, které stroje AsservimentiPresse vyžadují.

Shrnuto, vysoká úroveň kvality po všech stránkách i umění naslouchat jsou hodnotou, kterou společnost Murrelektronik posiluje vztah se svými zákazníky. Potvrzením této filozofie je plodná spolupráce se společností AsservimentiPresse, která se postupem času upevnila a bude pokračovat a jejímž výsledkem jsou stále flexibilnější a modernější řešení.

Murrelektronik

Foto © Murrelektronik

Pro více informací o dalších produktech Murrelektronik navštivte
www.murrelektronik.cz.

 Přečtěte si také:

Bez spojení není velení, a ovšem ani automatizace

Malá letní série článků o chytrých spojovacích prvcích od Murrelektronik a jejich praktickém využití

2. Každá aplikace potřebuje ten svůj správný switch

18.7.2023 Jak již bylo řečeno v předchozím článku této minisérie, průmyslová automatizace se stále více zaměřuje na uplatňování moderních digitálních technologií, pro něž se ujal výraz digitální transformace. Důležitým předpokladem tohoto procesu je decentralizovaná instalační technika, v níž je lídrem společnost Murrelektronik. V druhém článku této minisérie se blíže podíváme na důležitý komponent pro síťové propojení strojů a zařízení, jímž jsou switche.


Bez spojení není velení, a ovšem ani automatizace : Malá letní série článků o chytrých spojovacích prvcích od Murrelektronik a jejich praktickém využití

1. Decentralizovaná instalační technika jako předpoklad digitální transformace průmyslu

10.7.2023 Bez spojení není velení – to je století stará vojenská moudrost, zdůrazňující nutnost komunikace pro zdárný výsledek. V přeneseném smyslu platí i pro průmyslovou automatizaci, která se stále více zaměřuje na uplatňování moderních digitálních technologií, pro něž se ujal výraz digitální transformace. Důležitým předpokladem tohoto procesu je decentralizovaná instalační technika. 


Spínaný zdroj Emparro20 Pro s IO-Link adaptérem od Murrelektronik podporuje digitalizaci průmyslu

30.1.2023 Moderní koncepce automatizace a technologie jsou bez digitalizace nemyslitelné. Významnou podporu této koncepce nabízí spínaný zdroj Emparro20 Pro s IO-Link adaptérem od Murrelektronik, s nímž byla odborná veřejnost seznámena v lednu 2023. 


Do průmyslového pole: Decentralizace spínaných zdrojů jako trend a příležitost v automatizaci

13.6.2022 Stále více provozovatelů systémů se obrací k decentralizovaným zdrojům napájení. Koneckonců nabízejí významné výhody včetně kratších instalačních časů, komplexní diagnostiky skrze IO-Link a umožňují mnohem menší rozvaděč s nižšími nároky na chlazení. Vyšší výkon, miniaturizace a požadavky na chlazení – dosud klasický konflikt cílů v elektrotechnice, který byl vyřešen díky chytrým konceptům. 


IO-Link od společnosti Murrelektronik – společně si rozumíme!

8.3.2022 Výrobní procesy a systémy jsou stále složitější, shromažďuje se stále více dat a propojuje se do sítě. IO-Link je pro tyto procesy tím nejvhodnějším společníkem. Komunikační standard vytváří transparentnost od úrovně snímač-aktor až po cloud. 


IO-Link mastery s mnoha schopnostmi

22.2.2022 Murrelektronik rozšiřuje své portfolio výrobků IO-Link sběrnicovými moduly MVK Pro a IMPACT67 Pro s krytím IP67. Tyto robustní moduly poskytují diagnostické funkce a výstupní proud 4 A na každém portu. Jsou dostupné ve všech běžných protokolech a je možno je používat také nezávisle na sběrnici. 


Murrelektronik: Nově vstupujeme do světa Vision systémů!

7.2.2022 Systémy VISION jsou v průmyslové výrobě a logistice stále důležitější. Pokud jde o Industry 4.0, nebo IIoT, nemohou zde chybět průmyslové kamery pro zpracování obrazu. Společnost Murrelektronik nyní nabízí se svými instalačními řešeními decentralizovaná Vison řešení pro průmyslové zpracování obrazu. Se společností Murrelektronik mají výrobci strojů a systémů po svém boku výkonného partnera, pokud jde o napájení a správu signálů/dat pro inteligentní propojení kamer v průmyslových výrobních procesech nebo logistice. 


Žrouti nákladů v instalační technice   

4.10.2021 Již v rané fázi konstrukce se v elektrické instalační technice skrývají žrouti nákladů, které lze vymýtit systémově orientovanými koncepcemi a decentrální automatizační technikou. Jaké metody a koncepce lze použít k uspokojení individuálních potřeb výrobců strojů a jak lze dosáhnout větší standardizace a efektivity v elektroinstalaci, k tomu nabízí Murrelektronik různé scénáře řešení, které snižují náklady až o 30 %. 


Pozvedněte svůj business na vyšší úroveň ještě dnes

7.9.2021 Jakou získáte konkurenční výhodu díky spojení s Murrelektronik? Snížíte své náklady až o 30 procent díky řešením systémových technologií. Tlaky představované náklady a konkurencí se neustále zvyšují. Integrované automatizační systémy poskytované společností Murrelektronik vám dokážou ušetřit čas, peníze a starosti. 


 

Naše tipyCopyright © 2012 – 2024 Ing. Jakub Slavík, MBA – Consulting Services