Přečtěte si:  Plán autonomní mobility otevírá dveře automatickým silničním vozidlům v ČR


Pozvánky na akce


Stalo se
Projekt ELIPTIC: elektrobusy v Oberhausenu využívají tramvajovou infrastrukturu pro čtyřpólové průběžné dobíjení

23.5.2017 V rámci evropského projektu ELIPTIC jezdí od října 2015 v pravidelném provozu na linkách 962 a 966 dva průběžně dobíjené elektrobusy. Zvláštností systému jejich dobíjení je, že využívají trakční infrastrukturu pro tramvaje – ne však pro přímé nabíjení z troleje, jako například elektrické minibusy ve Vídni (viz naše studie „E-mobilita v MHD“), nýbrž pro uzemněné čtyřpólové nabíjení. První výsledky tohoto zkušebního provozu byly oznámeny odborné veřejnosti začátkem května 2017.

Inovační projekt ELIPTIC (electrification of public transport in cities, tedy elektrifikace městské dopravy ve městech), který je součástí evropské iniciativy CIVITAS, probíhá v období od června 2015 do května 2018 pod koordinací města Brémy. Cílem projektu je rozvíjet nové koncepty a obchodní modely pro optimalizaci stávající infrastruktury a vozidlového parku elektrické veřejné dopravy, tak aby byla energeticky i finančně efektivnější. Do projektu je zapojeno celkem 11 evropských měst: Barcelona, Brémy, Brusel, Eberswalde, Gdyně, Lanciano, Lipsko, Londýn, Oberhausen, Szeged a Varšava.

Linka 966

Oba elektrobusy v Oberhausenu provozované v rámci tohoto projektu patří dopravci Stadtwerke Oberhausen GmbH (STOAG). Na lince 962 má elektrobus oběh 15,6 km, na lince 966 oběh 13,3 km. Obě linky jsou provozovány v 60minutovém intervalu, tak aby bylo možno každou z nich obsloužit jedním vozidlem. Elektrobusy najezdí denně na linkách v průměru 303 km (linka 962), resp. 204 km (linka 966).

Použité 12m elektrobusy Solaris Urbino 12 electric od polského výrobce Solaris Bus & Coach, který je jedním z partnerů projektu ELIPTIC, mají přepravní kapacitu 70 cestujících, z toho 24 sedících.  Pro Oberhausen jsou vybaveny pohonnou jednotkou ZF Hinterachse AVE 130 se dvěma asynchronními trakčními elektromotory o jmenovitém výkonu 110 kW, umístěných v nábojích kol. Jako zásobník energie slouží LiFePO4 trakční baterie o celkové kapacitě 200 kWh, jejichž dodavatelem je polská firma IMPACT.

Nabíjecí zařízení pro rychlé průběžné dobíjení výkonem 220 kW dodal polský dodavatel EKO Energetyka. Pro kontakt vozidlo – infrastruktura využívá pantografovou konzoli vztyčovanou ze střechy vozidla typu Schunk Smart Charging.  

Pro průběžné nabíjení touto technologií slouží dvě nabíjecí stanice. Obě jsou napojeny na tramvajovou trakční infrastrukturu, ale každá jiným způsobem:

Na lince 962 byla nabíjecí stanice u nádraží Oberhausen-Sterkrade napojena přímo na tramvajové trakční vedení (trolej) s podporou jednoduchého pylonu. Součástí nabíjecí infrastruktury jsou zde rovněž dva boxy. V jednom se nachází jistič a přepěťová ochrana, ve druhém řídicí jednotka pro rychlé nabíjení. Elektrická energie z trakčního vedení je k nabíjecí konzoli vedena sloupem vedení přes jistič a pylon nabíjecí stanice (viz foto níže).


Linka 962

Na lince 966 byl stejnosměrný proud pro rychlé nabíjení vyveden z tramvajové měnírny ve stanici Neumarkt (viz foto níže a nahoře). Nabíjecí stanice zde využívá již existující středněnapěťové spínače, konvertorový transformátor a usměrňovač z měnírny. Veškerá infrastruktura pro nabíjení je umístěna v budově měnírny, a nebylo tudíž třeba zabírat další prostor dodatečnými budovami nebo kontejnery s vybavením.

Linka 966

Nabíjení probíhá v obou případech cca 10 minut.

A jaké jsou dosavadní provozně ekonomické a ekologické výsledky?

Každý z elektrobusů stál o cca 300 tisíc € (cca 8,1 mil. Kč) více než srovnatelný dieselový autobus. Tento rozdíl pomohl finančně vyrovnat dopravní svaz Verkehrsverbund Rhein-Ruhr (VRR). Další investici představovala nabíjecí infrastruktura – každá z obou stanic stála v průměru cca 500 tis. €, tedy cca 13,5 mil. Kč.

Průměrná spotřeba elektrobusů (trakční i netrakční) činí 1,5 kWh/km. Roční náklady na údržbu na obou linkách jsou udávány ve výši 2 tis. €, tedy cca 54 tis. Kč.

Elektrobusy jsou napájeny elektřinou nakupovanou od dodavatelů z obnovitelných zdrojů. Předpokládá se tak roční úspora 80 tun CO2 oproti dieselovým autobusům.

Celkové provozní zkušenosti s elektrobusy jsou velmi příznivé. Byly zaznamenány pouze drobné poruchy, s nimiž si rychle poradil technický personál. Problémy někdy působí parkování elektrobusu u nádraží při nabíjení z konzole na troleji, ale také kontakty dobíjení při nižších teplotách. Detailní zmapování pro případné následovníky si zaslouží proces interakce vozidlo – infrastruktura a její funkčnost a bezpečnost.

redakce Proelektrotechniky.cz

Foto © Stadtwerke Oberhausen GmbH

Další informace zde a také zde

 Přečtěte si také:

Indukčně dobíjené elektrické midibusy v Milton Keynes: úspěšně od roku 2014

19.5.2017 V anglickém městě Milton Keynes bylo na linku MHD nasazeno během roku 2014 osm elektrických midibusů s průběžným indukčním dobíjením. Jak byla v květnu 2017 informována odborná veřejnost, park těchto elektrobusů od té doby spolehlivě slouží a týdně přepraví kolem 17 tisíc cestujících. Elektrobusy pro Milton Keynes vyrábí britský výrobce Wrightbus a jejich konstrukce je založena na standardním typu StreetLite, dodávaném v modelových variantách o délce 8,8–10,5 m.  


OppCharge: Volvo a Heliox rozvíjejí evropský standard průběžného dobíjení elektrobusů

24.4.2017 Systém standardizovaného průběžného dobíjení elektrobusů OppCharge, jehož evropskými průkopníky jsou především elektrotechnické skupiny ABB a Siemens, získává dalšího významného dodavatele. Ve švédském Göteborgu, kde jsou již instalovány nabíjecí stanice od společností Siemens a ABB, přibyla v dubnu 2017 další, tentokrát od nizozemského výrobce Heliox. Jeho partnerem v tomto projektu je výrobce autobusů Volvo.


Seminář Čistá mobilita v chytrém městě: česká města mají zájem o nová řešení

4.4.2017 V poslední březnový den 2017 se v Praze konal první ze série seminářů MMR ČR pro rok 2017 k problematice konceptu smart city a jeho implementace, tentokrát věnovaný městské mobilitě. Pod názvem „Čistá mobilita v chytrém městě“ jej jako vzdělávací projekt realizovala konzultační firma Ing. Jakub Slavík, MBA – Consulting Services, která je provozovatelem našeho portálu. Mezi cca 30 registrovanými účastníky převažovali zástupci municipalit a městských služeb včetně dopravních podniků, nechyběl však ani představitel Úřadu vlády ČR nebo zástupci průmyslu. Podívejme se na některé zajímavé poznatky z této akce. 


Smart city v praxi: vychází první kniha českého autora o konceptu smart city a jeho zavádění v každodenním životě

7.3.2017 Chytrým městem, obcí, či regionem, označovaným souhrnně pojmem „smart city“, rozumíme koncept strategického řízení, při němž jsou využívány moderní technologie z oblasti energetiky a služeb, mobility a informatiky pro ovlivňování kvality života ve městě, a následně k dosahování hospodářských a sociálních cílů. Nejde tedy o pouhé „digitální město“ nebo o nepromyšlené pořizování nákladných moderních technologií pro potřebu měst a regionů, jak je tento pojem někdy mylně interpretován. 


Indukční dobíjení elektrobusů Bombardier PRIMOVE: 500 tisíc km, 98% disponibilita infrastruktury

28.2.2017 Indukční nabíjení u průběžně dobíjených elektrobusů má mnohá úskalí a jednu nespornou výhodu: je takřka neviditelné. Proto je o něj stále zájem mezi evropskými městy, která chtějí provozovat elektrobusy bez estetického dopadu pylonů kontaktního průběžného nabíjení. Jednou z hlavních technologií, které se rozvíjejí na evropském trhu, je nabíjení typu Bombardier PRIMOVE, provozované nyní na elektrobusových linkách v šesti evropských městech. V únoru 2017 zaznamenala tato technologie důležitý milník: Park elektrobusů s tímto způsobem průběžného nabíjení najel v součtu půl miliónu kilometrů. 


Projekt ZeEUS ve Stockholmu: elektrické hybridy Volvo přešly z demonstračního projektu do rutinního provozu

24.2.2017 Evropský demonstrační projekt elektrických autobusů ZeEUS, do něhož je zapojena i Plzeň, má oficiálně skončit v dubnu 2017. Jako první ze zúčastněných měst ukončil tuto demonstrační fázi Stockholm. 8 elektrických hybridních (či plug-in hybridních) autobusů Volvo převzal od ledna 2017 do rutinního provozu plně ve své režii dopravce Keolis. 


Nova Bus a ABB: evropský standard průběžně dobíjených elektrobusů OppCharge dobývá americký kontinent

21.2.2017 Průběžně dobíjené elektrobusy pomocí svrchní výklopné konzole nejsou na americkém kontinentě ojedinělým zjevem – důkazem jsou například elektrobusy amerického výrobce Proterra. Na rozdíl od evropského trendu k univerzální standardizaci průběžného dobíjení se však jedná o uzavřený systém vozidlo-infrastruktura dodávaný na klíč. To se může brzy změnit. Na americký kontinent začíná pronikat systém průběžného dobíjení OppCharge, který je předmětem probíhající evropské standardizace 


Elektrické hybridy Volvo v Belgii: letos v provozu 101 vozidel a 15 nabíjecích stanic

15.2.2017 Plug-in hybridní (či elektrické hybridní) autobusy získávají stále více oblibu mezi dopravci v západoevropských městech. 11 elektrických hybridů Volvo spolu s třemi nabíjecími stanicemi pro průběžné dobíjení od ABB slouží od ledna 2017 v Namuru, více než stotisícovém hlavním městě belgického Valonska. Na základě nové objednávky od obou těchto dodavatelů pro belgického dopravce TEC Group k nim přibude dalších 35 elektrických hybridů a 8 nabíjecích stanic. Součástí objednávky je dalších 55 těchto autobusů a 4 nabíjecí stanice pro dvousettisícové Charleroi 


Elektrobusy SOR na linkách BB v Praze: více než 40 tisíc km za rok, spokojení cestující i dopravce

10.2.2017 Od února 2016 jsou v provozu na linkách BB1 a BB2 v Praze 4 dva elektrobusy SOR EBN 9,5. Tyto linky spojují multifunkční areál BB Centrum se stanicí metra Budějovická a přepravují cestující zdarma. Za rok svého provozu najezdily elektrobusy dohromady více než 40 tisíc km k plné spokojenosti cestujících i provozovatele, společnosti Arriva, a přepravily více než 600 tisíc cestujících. Podívejme se zde blíže, jak vypadá technologie a obchodní model tohoto zajímavého projektu developerské a investiční společnosti PASSERINVEST GROUP, Skupiny ČEZ a dopravce Arriva. 


Smart city: příklady projektů a užitečných technologií

Koncept inteligentního města – smart city – se snaží maximálně využít moderních technologií, především informačních, pro ovlivňování kvality života ve městě. Přitom dochází k synergiím mezi různými aktivitami a veřejnými službami, díky nimž město funguje – především doprava, logistika, bezpečnost, energetika, správa budov, atd. Ačkoliv existují rozmanité oficiální metodiky a doporučení pro vytváření smart city na úrovni EU a (nyní v přípravě) i ČR, „smart city“ není ničí ochranná známka ani normativně vymezený pojem. V praxi proto existují po celém světě rozmanité způsoby a konkrétní projekty, jakými je tento koncept realizován v praxi. Tuto rozmanitost ukazují i články v naší rubrice „Projekty smart city“, které mohou sloužit pro informaci i pro inspiraci všem, kdo se na konceptu inteligentních měst v ČR podílejí nebo hodlají podílet.


 

Naše tipyCopyright © 2012 – 2024 Ing. Jakub Slavík, MBA – Consulting Services