Přečtěte si:  Pozvánka s třídenní vstupenkou na veletrh URBIS


Pozvánky na akce


Stalo se
Landis+Gyr představuje systémy pro měření tepla

9.3.2016 Původní myšlenka dodávky tepla do domácností byla založena na nápadu využívat efektivním způsobem odpad. První spalovna odpadu byla postavena v Dánsku a první distribuce tepla byla uvedena do provozu v roce 1903. Kombinovaná výroba tepla a elektrické energie spalováním komunálního odpadu se stala startovním signálem pro vývoj dálkového vytápění.

Dnes jsou systémy dálkového vytápění dostupné na celém světě: v Evropě (viz tabulka vpravo) jsou nejrozsáhlejší sítě dálkového vytápění na Islandu (kde využívají všudypřítomné geotermální energie) a v Dánsku, kde celý příběh dálkového vytápění odstartoval. V současné době můžeme pozorovat, že stále více teplárenských společností hledá efektivnější způsoby měření tepelné energie. S tímto vývojem spojené obchodní příležitosti se tak logicky objevují v zemích s rozvinutými systémy dálkového vytápění, jako je Island a Dánsko, očekáváme však, že ostatní země budou dříve či později následovat. A protože v evropských zemích existuje přibližně 5 000 systémů dálkového vytápění, je perspektiva velmi dobrá.

Dálkové vytápění je využíváno také v Severní Americe, Japonsku, Koreji, Číně a Mongolsku. Stejný význam, jaký má centrální vytápění pro Dánsko, má centrální chlazení pro země Perského zálivu, jako jsou Spojené Arabské Emiráty, Katar, Kuvajt nebo Bahrajn.

V uvedených zemích probíhá výstavba obrovských chladicích zařízení a distribuce chladu do mnoha administrativních i obytných budov, což opět představuje velké příležitosti pro dálkový odečet. Centrální chlazení je využíváno také ve Finsku, Švédsku, USA a Kanadě, i když hlavními trhy blízké budoucnosti pro nás zůstanou jižní země.

Společnost Landis+Gyr je tradičním dodavatelem měřičů pro systémy měření tepla a chladu, avšak požadavek na vyšší efektivitu vedl k potřebě zavedení centrálních měřicích systémů, schopných automaticky odečítat data měření různými komunikačními cestami a zpracovat je pro další analýzy a fakturaci.

Možnosti řešení znázorňují obrázky:

Obr. 1 Sériový odečet MBUS Master – nejjednodušší řešení

Obr. 2 GSM/GPRS komunikace s M-Bus Master a kabelová sběrnice MBus
Obr. 3 TCP/IP komunikace s M-Bus Master a kabelová sběrnice MBus

Obr. 4 GSM/GPRS komunikace s M-Bus Master a kabelová sběrnice MBus s T550
Poznámka redakce: T550 na obrázku č. 4 je kalorimetrické počitadlo z produkce Landis+Gyr pro všechny způsoby vytápění a chlazení – zde je využito jako „master“ pro sběrnici MBus.

Obr. 5 TCP/IP komunikace s M-Bus Master a bezdrátová sběrnice MBus

Obr. 6 GSM/GPRS komunikace s M-Bus Master a bezdrátová sběrnice MBus

Obr. 7 SMS zprávy s jednotkou CODEA DKJ

Obr. 8 SMS zprávy s interním modulem CODEA

Velmi slibným řešením pro nové evropské projekty se jeví zmíněná bezdrátová sběrnice MBus, která je v souladu s normou ČSN EN 13757-4:2005/2012 (Komunikační systémy pro měřidla a měřidla s dálkovým čtením – Část 4: Bezdrátová měřidla).

SMS zprávy by byly výhodné v případě záměru vybudování heterogenní sítě měřidel, protože interní SMS moduly nebo externí jednotky (CODEA) podporují také měřidla jiných prodejců a poskytují stejný formát SMS zprávy nezávisle na typu měřidla.

Pro chytré měření tepla, využívající výše uvedené principy, nabízí Landis+Gyr řešení pod názvem Advance a Converge. Výběr řešení závisí na situaci v konkrétní zemi nebo dokonce na konkrétní příležitosti.

Systém Advance by měl být zvolen pro nové projekty měření tepla, a také tam, kde technické řešení počítá s bezdrátovou sběrnicí M-Bus.

Converge, jako centrální systém odečtu multienergetických dat, je potom rozumnou možností v případech, kde je systém Converge již používán pro odečty elektroměrů a měření tepla je pouze otázkou nákupu dodatečné licence.

Michal Kučera, Landis+Gyr (redakčně upraveno)

Obrázky © Landis+Gyr

Další informace zde

Přečtěte si také:

Inteligentní technologie pomáhá modernizovat vodní elektrárnu

19.10.2015 Švýcarská městská a regionální energetická společnost Kraftwerke Birsfelden AG provozuje již od roku 1950 kombinovanou hydroelektrárnu a zdymadla na řece Rýnu ve švýcarském Birsfeldenu, mezi městem Basilej a Bodamským jezerem. Její provoz již bylo třeba významně zefektivnit. Jak byla v říjnu 2015 informována i česká odborná veřejnost, komplexní projekt zacílený na toto zefektivnění získala společnost Landis+Gyr. 


Síťový modul GM-EEG: standard SyM2 pomáhá rozvoji smart grid v Německu

24.7.2015 Důležitou součástí řešení pro řízení napájení velkých a středních solárních a větrných elektráren a dalších obnovitelných zdrojů elektrické energie v Německu se od konce června 2015 stal modul GM-EEG (Grid Modul-Erneuerbare Energien Gesetz, neboli síťový modul podle zákona o obnovitelných zdrojích energie), dodaný společností Landis+Gyr.  


Landis+Gyr posiluje metering management v Dánsku

11.6.2015 Společnost Landis+Gyr, přední světový dodavatel v oblasti měření, a společnost DONG Energy, jedna z předních energetických skupin v Severní Evropě, podepsaly smlouvu o dodávce systému pro správu naměřených dat (MDMS), integrovaného do stávající IT architektury. Dohoda je výsledkem příprav společnosti Dong Energy na zahájení přestavby celé infrastruktury měření v bytovém sektoru. 


Landis+Gyr podporuje smart grids v Polsku

4.6.2015 Společnost Landis+Gyr zvítězila ve výběrovém řízení na dodávku jednotek S650 Smart Grid Terminal pro čtyři největší polské provozovatele distribučních soustav  – Tauron Dystrybucja, RWE Stoen Operator, Enea Operator a PGE Dystrybucja. S650 Smart Grid Terminal je měřicí jednotka určená pro monitorování a řízení vysokonapěťových a nízkonapěťových transformačních stanic. Kromě bilančních funkcí bude také měřit základní parametry kvality dodávky a zjišťovat netechnické ztráty. 


Frost & Sullivan ocenil společnost Landis+Gyr za vývoj inovativních technologií pro celosvětový rozvoj inteligentních sítí

11.2.2015 Na základě svých nejnovějších analýz trhu s řešeními AMI (Advanced Meter Infrastructure) udělila agentura Frost & Sullivan společnosti Landis+Gyr cenu „Světová společnost AMI roku 2014“. Společnost Landis+Gyr neustálými inovacemi AMI vytváří stále dokonalejší řešení pro systémy řízení energie. Dodává špičková řešení nejen pro energetické společnosti, ale také pro spotřebitele energie na celém světě. 


Co to je a jak funguje inteligentní město – smart city

27.1.2015 Na našich stránkách Proelektrotechniky.cz někdy píšeme o projektech „inteligentních měst“ neboli „smart city“ ve světě, například v souvislosti se španělskou Barcelonou, japonskou Jokohamou i „chytrým městečkem“ Fujisawa na předměstí Tokia. Z porovnání informací z těchto projektů je zřejmé, že koncept smart city se aplikuje po celém světě, ovšem je vykládán velmi rozmanitě. 


Lyon Confluence Smart Community: francouzský demonstrační projekt inteligentního bydlení

25.6.2014 Lyon Confluence je obytná čtvrť ve francouzském Lyonu, vzniklá rekultivací bývalé průmyslové a dopravní zóny v centrální části města na soutoku Rhóny a Saony. V této čtvrti probíhá od konce roku 2011 Demonstrační projekt inteligentní obce Lyon Confluence, realizovaný japonskou Organizací pro rozvoj nových energetických a průmyslových technologií (NEDO) s podporou Ministerstva hospodářství, obchodu a průmyslu. V červnu 2014 zaznamenal tento projekt důležitý milník: 


Landis+Gyr hraje klíčovou roli v projektu inteligentní sítě pro TEPCO

19.5.2014 Společnosti Tokyo Electric Power Company (TEPCO) a Toshiba Corporation zahájily spolupráci při realizaci inteligentních sítí v Tokiu. Společnost Toshiba dodává pro TEPCO komunikační systém pro inteligentní měření a související systém pro správu naměřených dat (MDMS), za technické zabezpečení odpovídá Landis+Gyr. Jde o nejrozsáhlejší projekt inteligentních sítí na světě. 


British Gas a Landis+Gyr uskutečnili transakci v oblasti inteligentních měřidel v objemu 600 mil. liber

14.5.2014 Do roku 2020 budou ve Velké Británii inteligentní měřidla v rámci příslušné vládní iniciativy zavedena jako standardní řešení do domácností a podniků v celé zemi. Tato měřidla nahradí stávající plynoměry a elektroměry. Průměrná britská domácnost by tak měla ušetřit více než 65 liber (65,50 GBP) ročně díky snížení spotřeby energie o 5%. Výpočet provedla společnost Oxford Economics na základě průměrného ročního vyúčtování za oba druhy energie ve výši 1310 GBP podle údajů organizace Ofgem. 


Nice Grid: první evropský demonstrační projekt solární smart grid

24.2.2014 Od ledna do března 2014 probíhají reálné testy fungování prvního evropského systému smart grid využívajícího solární energii. Jako projekt s názvem Nice Grid je tento systém instalován a testován ve francouzském městě Carros. Cílem projektu Nice Grid je prověřit v provozní praxi fungování systému smart grid pomocí moderních zařízení pro komunikaci a řízení odpovědi sítě na okamžitou poptávku 


Přeměna záplavy dat na zdroj cenných informací – software Gridstream MDMS pro velké objemy dat

14.2.2014 Po celé Evropě se začínají používat desítky milionů inteligentních měřidel. Mnoho energetických a distribučních společností tak čelí přílivu velkých objemů dat, která proudí do jejich systémů. Stovky milionů odečtů měřidel denně, společně s informacemi o kvalitě energie a stavu sítě, neustále navyšují terabajty informací, které by se měly ukládat do jediného datového skladu. Energetické společnosti proto potřebují efektivní systém 


 

Naše tipy

Copyright © 2012 – 2024 Ing. Jakub Slavík, MBA – Consulting Services