Přečtěte si:  Smart city a elektromobilita pro praktický užitek a jejich aktuální výzvy


Pozvánky na akce


Stalo se
Páteřní energetické sítě Česka v jedněch rukou: ČEPS koupil provozovatele přepravy plynu

2.10.2023 Zástupci ČEPS, a.s., státní firmy provozující elektrickou přenosovou soustavu v ČR, na konci září 2023 podepsali kupní smlouvu na nákup společnosti NET4GAS Holdings. Ta vlastní firmu NET4GAS, která je výlučným držitelem licence pro přepravu plynu přes české území. Nákup ve středu 27. 9. 2023 schválila Vláda České republiky, dokončení transakce podléhá souhlasu regulačních orgánů.

Strategický kontext

V roce 2024 skončí smlouva o tranzitu plynu z Ruska přes Ukrajinu. Pokud nebude obnovena, mohly by státy jako Slovensko, Rakousko a Maďarsko obstarávat dodávky plynu přes Českou republiku. Vzhledem k proměně, kterou prochází evropská energetika, je důležité, aby stát měl možnost podporovat průběh nutných změn a realizaci nových projektů. NET4GAS zajišťuje mezinárodní tranzit, tedy přepravu plynu pro zákazníky přes Českou republiku a do ní. Proto je pro Českou republiku tato infrastruktura tak klíčová.

Nákup NET4GAS je podle vlády ČR investice do energetické bezpečnosti České republiky, investice, která pomůže dalšímu rozvoji české energetiky. Energetika totiž může být i zneužívána jako zbraň. Za společnost NET4GAS není náhrada, jestliže je třeba do České republiky dovážet plyn a zajistit její energetickou bezpečnost naší země.

Koupě firmy NET4GAS je dalším krokem ke zvýšení energetické nezávislosti České republiky. Již v minulosti stát ve spolupráci se společností ČEZ získal kapacitu v LNG terminálu v Nizozemsku, která pokryje až 40 % roční spotřeby plynu. Kromě toho stát prostřednictvím ČEPS zakoupil šest plynových zásobníků, které pokryjí přibližně 45 % spotřeby plynu během zimního období.

Síť plynovodů a její plány do budoucna

Součástí NET4GAS Holdings jsou společnosti NET4GAS a BRAWA. NET4GAS, s.r.o., je držitelem výlučné licence pro přepravu zemního plynu v České republice. V minulosti přepravovala soustava společnosti NET4GAS okolo 45 miliard m3 zemního plynu ročně, z toho cca 8 mld. m3 pro domácí spotřebu. Firma provozuje téměř 4 000 km plynovodů, 3 hraniční předávací stanice (na Slovensko, do Německa a Polska), 5 kompresních stanic a stovku předávacích stanic na rozhraní s vnitrostátní distribucí plynu. BRAWA, a. s., pak vlastní plynovod Gazela, který spojuje Německo a vede přes české území od severočeského přechodu Brandov do Bavorska.

Soustava NET4GAS bude hrát významnou roli při přechodu na nízkoemisní energetické zdroje v následujících letech, kdy dojde k odklonu od uhlí a zvýšení spotřeby plynu z důvodu výstavby paroplynových elektráren. Navíc by přepravní soustava společnosti NET4GAS měla být důležitou součástí vodíkového koridoru, plánovaného pro přepravu až 16 mld. m3 vodíku ročně z Ukrajiny přes Slovensko a Českou republiku do Německa. Společnost NET4GAS má navíc možnost získat finanční příspěvek na investice do projektu z Evropské komise. V tomto úsilí má podporu i Ministerstva průmyslu a obchodu.

Kupní cena

Sjednaná kupní cena je složena ze dvou částí – první část ve výši 3 mld. Kč bude uhrazena při dokončení transakce. Druhou část ČEPS zaplatí v případě splnění ekonomických výkonnostních parametrů NET4GAS ve dvou splátkách, a to do výše maximálně 2 mld. Kč. Transakce bude hrazena z vlastních zdrojů společnosti.

Že je smluvená kupní cena spravedlivá, potvrdily tři nezávislé znalecké posudky.

redakce Proelektrotechniky.cz

Ilustrační foto © archiv redakce Proelektrotechniky.cz

Další informace zde

Přečtěte si také:

Blackout je v ČR málo pravděpodobný, ale řešitelný: ČEPS úspěšně provedla zkoušku startu ze tmy

17.5.2023 Ačkoli má Česká republika velmi robustní přenosovou síť, ani jí se nevyhýbá hrozba plošného výpadku v dodávkách elektřiny, tzv. blackoutu. Na okamžité řešení této situace je třeba být včas připraven. Napomohly tomu i úspěšné zkoušky tzv. startu ze tmy u elektrárny Orlík a podání napětí na vlastní spotřebu elektrárny Prunéřov 2, které proběhly v polovině května 2023.  


Projekt DFLEX ověřil možnosti zapojení spotřebitelů do řízení elektrizační soustavy

30.3.2023 V druhé polovině března 2023 seznámil provozovatel české přenosové soustavy ČEPS odbornou veřejnost s výsledky projektu DFLEX zaměřeného na téma zapojení spotřebitelů, kteří dokážou cíleně měnit odběr elektřiny, do řízení elektrizační soustavy. Projekt přinesl cenné výstupy, z nichž některé již byly zavedeny do praxe. 


Největší český bateriový zásobník energie podpoří klimaticky příznivou energetiku

10.3.2023 Nejnovějším příspěvkem skupiny ČEZ k energetice nezatěžující klima je největší baterie České republiky o výkonu 10 MW, která vzniká v areálu Energocentra Vítkovice pod vedením společnosti ČEZ ESCO. Veřejnost o tom byla informována v druhém březnovém týdnu 2023. Akumulační systém podpoří transformaci české energetiky a přispěje ke stabilizaci energetické sítě díky poskytování služeb výkonové rovnováhy. 


Zpráva MAF CZ 2022 hodnotí možné scénáře vývoje elektroenergetického sektoru v ČR do roku 2040

8.3.2023 Provozovatel české přenosové soustavy ČEPS představil na začátku března 2023 dokument „Hodnocení zdrojové přiměřenosti ES ČR do roku 2040“ (MAF CZ 2022), v němž analyzuje dopady různých scénářů vývoje zdrojového mixu v České republice ve střednědobém horizontu a identifikuje možná budoucí rizika. 


Plán REPowerEU: EIB podpoří modernizaci distribuční sítě společnosti ČEZ a připojování nových obnovitelných zdrojů energie

13.12.2022 Jak byla odborná veřejnost informována v prosinci 2022, Evropská investiční banka (EIB) půjčí české energetické společnosti ČEZ částku ve výši 790 mil. eur. Úvěr od EIB bude použit na rozšíření vnitrostátní elektrické distribuční sítě, včetně instalace automatických a dálkově řízených systémů dodávek energie. ČEZ rovněž zvýší spolehlivost dodávek elektřiny v devíti krajích České republiky. Úvěr pro ČEZ podporuje splnění cíle stanoveného v plánu Evropské komise nazvaném REPowerEU. 


30 let elektroenergetiky v samostatné České republice: změny a trend

1.11.2022 Za 30 let od vzniku samostatné České republiky v roce 1992 po rozpadu bývalého Československa došlo k významným změnám ve struktuře našich energetických zdrojů. Významnou měrou se na nich podílela skupina ČEZ jakožto dominantní výrobce elektrické energie v ČR. Od roku 1992 vzrostla výroba elektrické energie o více než 44 %, především se ale výrazně změnila struktura energetiky. Zatímco před třemi desítkami let dominovaly s více než 70 % uhelné zdroje, nyní je tomu jinak. 


Platforma MARI pro přeshraniční výměnu regulační energie spuštěna, Česko jako první

10.10.2022 V prvním říjnovém týdnu 2022 byla spuštěna mezinárodní platforma MARI pro přeshraniční výměnu regulační energie. Současně v ní začala probíhat výměna regulační energie. Společnost ČEPS, která v ČR provozuje přenosovou síť, se k této platformě připojila jako první provozovatel přenosové soustavy již v červenci 2022, a následně provedla její testování. 


 

Naše tipyCopyright © 2012 – 2024 Ing. Jakub Slavík, MBA – Consulting Services