Přečtěte si:  Plán autonomní mobility otevírá dveře automatickým silničním vozidlům v ČR


Pozvánky na akce


Stalo se
Pro bezpečnou a odolnou energetiku: Proběhl black start Orlík – Tušimice

10.10.2023 V úterý 3. 10. 2023 úspěšně proběhla zkouška podpůrné služby Start ze tmy poskytnuté vodní elektrárnou Orlík. Jejím cílem bylo podání napětí na vlastní spotřebu uhelné elektrárny Tušimice 2 a její přifázování k soustavě. Šlo o rozšířenou zkoušku s najetím jednoho bloku elektrárny. Tato zkouška znovu prověřila odolnost české přenosové soustavy proti případnému blackoutu.

Blackout a jeho riziko

Blackout je přerušení dodávek elektrické energie na rozsáhlém území, který vzniká z důvodu mimořádné události v přenosové nebo distribuční soustavě. U dodávek elektřiny totiž musí být v každém okamžiku vyrovnaná bilance výroby a spotřeby elektrické energie. V případě nerovnovážného stavu způsobeného například silnou vichřicí, povodní, kybernetickým či teroristickým útokem nebo přetížením soustavy může vzniknout dominový efekt, který automaticky vyřadí elektrárny z provozu. Ty pak nejsou schopny bez cizí pomoci obnovit výrobu.

Hlavní riziko blackoutu v ČR představuje nárůst podílu nestálých obnovitelných zdrojů. To se týká nejen zdrojů v ČR, ale také zejména v sousedním Německu, navíc ve spojení s uzavírání tamních jaderných elektráren.

Svůj podíl na riziku blackoutu má i způsob obchodování s elektřinou. Sjednané obchody v rámci jedné země, nebo mezi dvěma zeměmi, vyvolávají fyzikální toky elektřiny, které zdaleka nenásledují obchodní cesty takových tržních transakcí. Elektřina teče cestou nejmenšího odporu, takže např. export elektřiny z Německa do Rakouska prochází z významné části (až z 50 %) přes Polsko a Česko. Tato cesta je totiž pro elektřinu snazší než přímá cesta uvnitř Německa a dále do Rakouska.

Start ze tmy (black start)

V takovém okamžiku pomůže start ze tmy neboli black start, tedy obnova napájení systémové elektrárny nebo částí elektrické sítě do provozu bez nutnosti využít externí přenosovou síť, aby se elektrárna nebo přenosová soustava zotavila z úplného nebo částečného odstavení.

Schopnost startu ze tmy je schopnost najetí bloku elektrárny bez podpory vnějšího zdroje napětí, schopnost dosažení daného napětí, možnost připojení k síti a jejího napájení v ostrovním režimu. Tato podpůrná služba (PpS) umožňuje obnovení dodávky po úplném nebo částečném rozpadu soustavy (ztrátě napájení), kde základním cílem je uvést postiženou oblast do normálního provozního stavu v krátkém čase a bezpečným způsobem. Poskytovatel této PpS musí splňovat podmínky Kodexu přenosové soustavy včetně požadavků pravidelné certifikace.

Mezi poskytovatele PpS Start ze tmy patří několik vodních elektráren, s jejichž pomocí by dispečink ČEPS po úplném nebo částečném rozpadu soustavy obnovoval napájení nejen systémových elektráren, ale i dalších zákazníků.

Black start Orlík – Tušimice

Po úspěšně provedené zkoušce Startu ze tmy v květnu letošního roku, kdy elektrárna Orlík podala napětí na vlastní spotřebu elektrárny Prunéřov 2 a proběhlo ověření spuštění několika pohonů v elektrárně, se společnosti ČEPS a ČEZ rozhodly vyzkoušet trasu mezi elektrárnami Orlík a Tušimice 2. Tentokrát se jednalo o rozšířenou zkoušku s najetím celého jednoho bloku elektrárny s instalovaným výkonem 200 MW. Zkouška podobného rozsahu proběhla naposledy v roce 2008 na trase Orlík–Chvaletice.

Pro zkoušku byla vyčleněna separátní trasa mezi elektrárnami Orlík a Tušimice 2, která byla přivedena do beznapěťového stavu kvůli simulaci rozpadu soustavy. Trasa vedla po vedeních 220 kV (provozovaných společností ČEPS) a 110 kV (provozovaných společností ČEZ Distribuce) a postupně po ní byla přivedena elektrická energie vyrobená ve vodní elektrárně Orlík až na vlastní spotřebu elektrárny Tušimice 2, kde dále probíhalo najetí odstaveného bloku.

V průběhu zkoušky se měřily a vyhodnocovaly základní systémové veličiny, zejména napětí a frekvence, spolu s dynamikou přechodných jevů vlivem změny zatížení zapínáním spotřebičů vlastní spotřeby Tušimic. Zkoušku úspěšně zakončilo přifázování najetého bloku elektrárny Tušimice 2 v rozvodně Hradec.

redakce Proelektrotechniky.cz

Ilustrační foto © archiv redakce Proelektrotechniky.cz

Další informace zde

Přečtěte si také:

Aby chytré město nebylo hloupé: MMR ČR vydalo publikaci autorského týmu našeho portálu o poučení z dobrých příkladů i z chyb

3.10.2023 Praktické realizaci konceptu smart city napomůže publikace MMR ČR s názvem „Aby chytré město nebylo hloupé“, která právě vychází v jeho edici ObcePro. Publikaci zpracoval autorský tým provozovatelů a spolupracovníků tohoto portálu pod vedením Jakuba Slavíka, zkušeného konzultanta a autora čtivě podaných odborných manažerských publikací. Publikace je přehledně členěna do tematických okruhů, jako např. strategie smart city, inteligentní městská mobilita, inteligentní energetika a služby, informační a komunikační technologie nebo spolupráce veřejného a soukromého sektoru.


Blackout je v ČR málo pravděpodobný, ale řešitelný: ČEPS úspěšně provedla zkoušku startu ze tmy

17.5.2023 Ačkoli má Česká republika velmi robustní přenosovou síť, ani jí se nevyhýbá hrozba plošného výpadku v dodávkách elektřiny, tzv. blackoutu. Na okamžité řešení této situace je třeba být včas připraven. Napomohly tomu i úspěšné zkoušky tzv. startu ze tmy u elektrárny Orlík a podání napětí na vlastní spotřebu elektrárny Prunéřov 2, které proběhly v polovině května 2023.  


Projekt DFLEX ověřil možnosti zapojení spotřebitelů do řízení elektrizační soustavy

30.3.2023 V druhé polovině března 2023 seznámil provozovatel české přenosové soustavy ČEPS odbornou veřejnost s výsledky projektu DFLEX zaměřeného na téma zapojení spotřebitelů, kteří dokážou cíleně měnit odběr elektřiny, do řízení elektrizační soustavy. Projekt přinesl cenné výstupy, z nichž některé již byly zavedeny do praxe. 


Největší český bateriový zásobník energie podpoří klimaticky příznivou energetiku

10.3.2023 Nejnovějším příspěvkem skupiny ČEZ k energetice nezatěžující klima je největší baterie České republiky o výkonu 10 MW, která vzniká v areálu Energocentra Vítkovice pod vedením společnosti ČEZ ESCO. Veřejnost o tom byla informována v druhém březnovém týdnu 2023. Akumulační systém podpoří transformaci české energetiky a přispěje ke stabilizaci energetické sítě díky poskytování služeb výkonové rovnováhy. 


Zpráva MAF CZ 2022 hodnotí možné scénáře vývoje elektroenergetického sektoru v ČR do roku 2040

8.3.2023 Provozovatel české přenosové soustavy ČEPS představil na začátku března 2023 dokument „Hodnocení zdrojové přiměřenosti ES ČR do roku 2040“ (MAF CZ 2022), v němž analyzuje dopady různých scénářů vývoje zdrojového mixu v České republice ve střednědobém horizontu a identifikuje možná budoucí rizika. 


Plán REPowerEU: EIB podpoří modernizaci distribuční sítě společnosti ČEZ a připojování nových obnovitelných zdrojů energie

13.12.2022 Jak byla odborná veřejnost informována v prosinci 2022, Evropská investiční banka (EIB) půjčí české energetické společnosti ČEZ částku ve výši 790 mil. eur. Úvěr od EIB bude použit na rozšíření vnitrostátní elektrické distribuční sítě, včetně instalace automatických a dálkově řízených systémů dodávek energie. ČEZ rovněž zvýší spolehlivost dodávek elektřiny v devíti krajích České republiky. Úvěr pro ČEZ podporuje splnění cíle stanoveného v plánu Evropské komise nazvaném REPowerEU. 


30 let elektroenergetiky v samostatné České republice: změny a trend

1.11.2022 Za 30 let od vzniku samostatné České republiky v roce 1992 po rozpadu bývalého Československa došlo k významným změnám ve struktuře našich energetických zdrojů. Významnou měrou se na nich podílela skupina ČEZ jakožto dominantní výrobce elektrické energie v ČR. Od roku 1992 vzrostla výroba elektrické energie o více než 44 %, především se ale výrazně změnila struktura energetiky. Zatímco před třemi desítkami let dominovaly s více než 70 % uhelné zdroje, nyní je tomu jinak. 


Platforma MARI pro přeshraniční výměnu regulační energie spuštěna, Česko jako první

10.10.2022 V prvním říjnovém týdnu 2022 byla spuštěna mezinárodní platforma MARI pro přeshraniční výměnu regulační energie. Současně v ní začala probíhat výměna regulační energie. Společnost ČEPS, která v ČR provozuje přenosovou síť, se k této platformě připojila jako první provozovatel přenosové soustavy již v červenci 2022, a následně provedla její testování. 


 

Naše tipyCopyright © 2012 – 2024 Ing. Jakub Slavík, MBA – Consulting Services