Přečtěte si:  Smart city a elektromobilita pro praktický užitek a jejich aktuální výzvy


Pozvánky na akce


Stalo se
Domácnosti mohou přispět ke stabilizaci energetické sítě: Delta Green a ČEPS úspěšně realizovaly první test

14.2.2024 Na konci roku 2023 realizovaly společnost ČEPS a Delta Green, česká společnost zabývající se dodávkou „zelené“ elektřiny, zcela první test zapojení domácností do služeb výkonové rovnováhy v České republice. Pro ty jsou nyní využívány mj. uhelné elektrárny, které ale čeká útlum. O výsledcích testu byla odborná veřejnost informována na přelomu ledna a února 2024.

Služby výkonové rovnováhy

Služby výkonové rovnováhy jsou významné pro udržení stability sítě. Poskytují je mimo jiné takzvaní agregátoři flexibility. Těmi se rozumí subjekty, které využívají flexibilitu od většího počtu výrobců a/nebo spotřebitelů a přeměňují ji do standardních produktů, které nabízejí na různých trzích s elektřinou či službami výkonové rovnováhy.

Zkušenosti ze západních trhů ukazují, že agregátoři dokáží nahradit fosilní elektrárny a umožňují přechod k digitální a udržitelné energetice. Do vyrovnávání sítě se už v České republice zapojují průmyslové zdroje. Předpokládá se však, že v domácnostech spočívá mnohem větší potenciál energetické flexibility. Zatímco totiž posouvat v čase procesy v průmyslu je složité, protože na sebe často přesně navazují, u domácností tento problém mizí.

Test zapojení domácností

Během tří po sobě jdoucích prosincových nocí roku 2023 provedla společnost Delta Green na vzorku svých zákazníků test flexibility, neboli schopnosti cíleně a za úplatu měnit výrobní výkon či odběr elektřiny pro poskytování služeb výkonové rovnováhy. Ve spolupráci se společností ČEPS, která firmě Delta Green posílala povely ke zvýšení odběru nebo dodávky elektřiny do sítě, se prokázalo, že i domácnosti se mohou začít podílet na stabilizaci elektrizační soustavy.

Na dálku Delta Green v těchto domácnostech řídila spotřebu a dodávku elektřiny do sítě podle povelů ČEPS. Při testu takto ovládala baterie fotovoltaik. Do budoucna má v plánu přidat i nabíjení elektromobilů, tepelná čerpadla nebo bojlery.

Výsledek testu a další perspektivy

Výsledku testu byly z pohledu ČEPS velmi pozitivní. Prokázal, že domácnosti a menší firmy vybavené chytrým elektroměrem se mohou úspěšně zapojit do poskytování energetické flexibility. Možná ještě v roce 2024 se jim tak otevře cesta, jak díky zapojení do agregačního bloku na elektřině vydělat.

Lidé přitom nebudou nijak omezeni v tom, jak využívají své spotřebiče. Jsou totiž řízeny v předem domluvených intervalech a vždy tak, aby to nijak nenarušilo chod domácnosti. Nemělo by se tedy stát, že například ráno nebude teplá voda nebo nabitý elektromobil. Výdělek pro domácnost je odhadován v řádu vyšších jednotek tisíců Kč ročně.

redakce Proelektrotechniky.cz

Ilustrační foto © archiv redakce Proelektrotechniky.cz

Další informace zde

Přečtěte si také:

Největší český bateriový systém zahájil provoz

7.2.2024 Největší bateriový systém v České republice zahájil provoz na začátku února 2024. Zařízení pracující ve vazbě s plynovými energetickými bloky zmodernizovaného Energocentra postavila v ostravských Vítkovicích společnost ČEZ Energetické služby z holdingu ČEZ ESCO. 


EuroAsia Interconnector: Evropu a Asii propojí HVDC podmořský kabel

5.12.2023 Ve druhé polovině listopadu 2024 byla uzavřena klíčová smlouva v hodnotě 1,43 mld EUR (cca 38 mld. Kč) pro část projektu EuroAsia Interconnector, spojující Řecko, Kypr a Izrael. Tato smlouva představuje první krok v širším projektu propojení energetických sítí Řecka, Izraele a Kypru. 


Národní program Životní prostředí podpoří finančně komunitní energetiku

10.11.2023 Komunitní energetika, tj. sdílení elektřiny vyrobené z obnovitelných zdrojů mezi několika subjekty, se očekává snížení množství elektřiny, jež si nakupují u obchodníků, a tedy i celkové zefektivnění využívání obnovitelných zdrojů, bude podpořena ze zdrojů resortu životního prostředí. Od začátku prosince 2023 otevře za tímto účelem Ministerstvo životního prostředí výzvu z Národního programu Životní prostředí (NP ŽP), financovanou z prostředků Národního plánu obnovy.


Pro technické nadšence i pro romantiky: Lesu Království je sto let, elektřinou zásobí přes dva tisíce domácností

6.11.2023 Východočeská malá vodní elektrárna Les Království, instalovaná na stejnojmenné přehradní nádrži severozápadně od Dvora Králové nad Labem, slaví letos 100 let spolehlivého provozu. Svým stavebním slohem připomíná přehrada pohádkové kulisy, a proto může být atraktivním cílem výletů nejen pro techniky, ale i pro turisty a milovníky romantiky. 


Zelená pro malé reaktory v ČR, vláda ČR schválila jejich plán

3.11.2023 Vláda ČR schválila na počátku listopadu 2023 materiál Ministerstva průmyslu a obchodu (MPO) nazvaný Plán pro malé a střední reaktory v České republice – využití a hospodářský přínos. Na základě tohoto dokumentu bude inovativní technologie zařazena do Státní energetické koncepce a zohledněna v Politice územního rozvoje ČR. Plán představuje možné investorské modely a možné lokality. 


Nejen elektřina: „Atomové teplo“ z Temelína do Českých Budějovic

24.10.2023 Sousedské soužití s jadernou elektrárnou může mít pro obyvatele měst zajímavé přednosti. Důkazem je největší český teplárenský projekt za poslední desetiletí, dokončený v říjnu 2023. Třetí nejdelší horkovod v České republice spojující Jadernou elektrárnu Temelín a krajské město byl po náročné stavbě trvající 4,5 roku roku oficiálně uveden do zkušebního provozu.


Pro bezpečnou a odolnou energetiku: Proběhl black start Orlík – Tušimice

10.10.2023 V úterý 3. 10. 2023 úspěšně proběhla zkouška podpůrné služby Start ze tmy poskytnuté vodní elektrárnou Orlík. Jejím cílem bylo podání napětí na vlastní spotřebu uhelné elektrárny Tušimice 2 a její přifázování k soustavě. Šlo o rozšířenou zkoušku s najetím jednoho bloku elektrárny. Tato zkouška znovu prověřila odolnost české přenosové soustavy proti případnému blackoutu. 


Teplárenská lokalita Mělník zužitkuje odpad pro výrobu energie

10.10.2023 Teplárenskou lokalitu Mělník, kterou provozuje skupina ČEZ, čeká do konce desetiletí ukončení výroby z uhlí a přechod na alternativní, nízkoemisní a bezemisní zdroje. Proto je v současné době připravována výstavba nových technologií. Vedle hlavních plynových a obnovitelných zdrojů zde vznikne také doplňkové zařízení na energetické využití odpadů (ZEVO).


Páteřní energetické sítě Česka v jedněch rukou: ČEPS koupil provozovatele přepravy plynu

2.10.2023 Zástupci ČEPS, a.s., státní firmy provozující elektrickou přenosovou soustavu v ČR, na konci září 2023 podepsali kupní smlouvu na nákup společnosti NET4GAS Holdings. Ta vlastní firmu NET4GAS, která je výlučným držitelem licence pro přepravu plynu přes české území. Nákup ve středu 27. 9. 2023 schválila Vláda České republiky, dokončení transakce podléhá souhlasu regulačních orgánů.


Efektivnější jaderná energetika: Jaderná elektrárna Temelín přechází na delší palivový cyklus

25.9.2023 Přesně 163 palivových souborů umístí energetici do reaktoru odstaveného druhého bloku jaderné elektrárny Temelín. Nově mezi nimi bude 48 čerstvých palivových souborů, o 6 více než doposud. Úprava je součástí přechodu na osmnáctiměsíční palivovou kampaň, od které si ČEZ slibuje další zvýšení efektivity temelínské elektrárny. Druhý blok tak bude v provozu přibližně o měsíc déle. 


 

Naše tipyCopyright © 2012 – 2024 Ing. Jakub Slavík, MBA – Consulting Services