Přečtěte si:  Smart city a elektromobilita pro praktický užitek a jejich aktuální výzvy


Pozvánky na akce


Stalo se
Technologie pro automatické minibusy může pomoci také handicapovaným řidičům

10.1.2017 Ačkoli provoz automatických elektrických minibusů bez řidiče je stále ve stadiu demonstračních projektů ověřujících používané technologie a další, právní, ekonomické a psychologické aspekty takovýchto systémů pro budoucí využití, konkrétní technologie používané pro jejich navigaci mohou přinášet užitek v běžném životě již nyní. Názorně to ukázal na začátku ledna 2017 britský projekt GATEway, v jehož rámci byl vyzkoušen autonomní provoz osobního automobilu bez zásahu řidiče při parkování pro potřebu handicapovaných lidí odkázaných na invalidní vozík.

Ačkoli současné osobní automobily mohou být adaptovány na řízení handicapovaným řidičem, čeká v běžném provozu na tyto řidiče stále spousta nástrah. Týká se to především parkování. Ideální je samozřejmě zaparkovat na místě vyhrazeném pro invalidy, to však nemusí být vždy k dispozici. O další nástrahy se mohou postarat řidiči parkující příliš blízko, a fakticky tak znemožňující handicapovanému řidiči potřebné otevření dveří nebo zavazadlového prostoru. Jiným problémem může být nerovný nebo šikmý povrch kolem parkovacího místa, znemožňující řidiči na vozíku bezpečně vystoupit a nastoupit.

Na pomoc přicházejí technologie, které v rámci projektu GATEway vyvinul jeho partner, společnost Gobotix a které využívají služby společnosti O2 jako provozovatele telekomunikační sítě. Jejich úspěšná demonstrace proběhla v prvních dnech roku 2017 v hotelu InterContinental v Greenwichi (viz foto). Demonstračním vozidlem byla Toyota Prius (hybridní automobil) upravená pro řízení invalidním řidičem a na zkoušku vybavená uvedenými technologiemi pro autonomní řízení.

Handicapovaný řidič nejprve dojel běžným způsobem sám do cíle. Poté se spojil se vzdáleným operátorem a požádal jej o zaparkování automobilu. Pro přenos informací byla používána technologie rychlého internetu v mobilních sítích 3G a 4G  (technologie 3G poskytuje přenosovou rychlost alespoň 200 kb/s, technologie 4G je charakterizována přenosovou rychlostí nad 1 Gb/s u statického zařízení a 100 Mb/s u velmi rychle se pohybujícího mobilního zařízení). Tam, kde z různých důvodů není možné pokrytí touto sítí – například v podzemním parkovišti – může řidič sám zvenčí ovládat vozidlo na krátkou vzdálenost při parkování či manévrování pomocí aplikace na svém tabletu využívající vlastní wi-fi v automobilu.

Použitá technologie je výsledkem více než dvouleté práce odborníků z Gobotixu a funguje na mnoha vozidlech, které jsou vybaveny běžným elektronickým ovládáním a senzory. Příslušný software interpretuje obraz získaný pomocí senzorů na vozidle a komunikuje se systémy na vozidle, čímž umožňuje dálkové ovládání pomocí počítače nebo smartphonu. Propojení je zajištěno pomocí M2M (machine-to-machine) SIM karty, která se připojí k jakékoli síti a pracuje s technologií 3G a 4G. Video-technologie na vozidle zároveň usnadňuje detekci překážek a přizpůsobuje jeho rychlost okamžité situaci.

Jde o systém pro dálkové ovládání vozidel první svého druhu. Na rozdíl od většiny technologií pro autonomní vozidla umožňuje poloautomatické řízení v prostorách, které předtím nebyly zmapovány. Umožňuje i dálkovou nápravu problémů při provozu, jako například softwarové chyby nebo poruchy senzorů. Při využití této technologie může zasáhnout operátor a na dálku navést vozidlo na bezpečné místo nebo nastolit funkční provozní stav systému.

Jak vidět, projekty autonomních elektrických minibusů bez řidiče mají mnohem širší dopad, než pouhé zkoušení tohoto nového dopravního systému pro budoucnost. Použité technologie mohou fungovat i jinde a přinést užitek handicapovaným či starším řidičům.

redakce Proelektrotechniky.cz

Foto © GATEway Project

Další informace a videosnímek demonstrace zde

Přečtěte si také:

Consulting Services: Naše odborné služby

Ing. Jakub Slavík, MBA – Consulting Services je konzultační firma v oblasti inovativních technologií pro dopravu a smart city (včetně energetiky a vodíkových technologií), která rovněž provozuje informační portály www.smartcityvpraxi.cz a www.proelektrotechniky.cz a organizuje odborné akce. V rámci našich odborných služeb Vám nabízíme vypracování strategie smart city, spolupráci na vytváření strategických dokumentů, vytváření a realizace projektů pro smart city, vytváření a realizace dalších projektů s inovativními technologiemi (automatická vozidla, vodíkové technologie, elektromobilita aj.)další odborné konzultační služby (studie, průzkumy, analýzy), specializované vzdělávací akce „na klíč“, prezentační a autorské služby (prezentace na konferencích, portálech) 


Monitoring parkovacích míst v Liberci – první komerční projekt internetu věcí v ČR postavený na technologii SIGFOX

21.11.2016 Pro potřebu internetu věcí, tedy identifikace věcí a sledování jejich pohybu po internetu,  je v ČR od počátku roku 2016 budována síť SIGFOX. Jak byla v listopadu 2016 informována veřejnost, první komerční projekt fungující v síti SIGFOX začalo realizovat město Liberec, které touto technologií bude monitorovat 240 parkovacích míst v šesti lokalitách města. 


ParkShuttle: nejstarší systém minibusů bez řidiče vkročí na veřejné komunikace

16.11.2016 Nejstarším provozovaným systémem automatických elektrických minibusů je ParkShuttle v nizozemském městě Capelle aan den Ijssel na předměstí Rotterdamu, který úspěšně funguje od roku 1999. Na rozdíl od aktuálních rozvojových projektů se tyto automatické minibusy pohybují po vyhrazené dráze. To se však brzy změní. Jak byla v listopadu 2016 informována odborná veřejnost, od roku 2018 bude tento systém dále expandovat. Přitom bude křížit trasy ve smíšeném provozu a za tímto účelem jsou nyní vyvíjeny a zkoušeny nové technologie. 


Projekt MAVEN: pomůže automatizace silničních vozidel v chytrých městech?

7.11.2016 Jak ukazují dosavadní zkušební projekty, pro automatické řízení automobilů dnes již existují vhodné technologie, ať již jde o radary nebo kamerová zařízení a související software, který dokáže data z těchto senzorů vyhodnocovat a interpretovat pro potřebu ovládání vozidla. Hlavní doménou jejich zkušebního využití však prozatím zůstávají dálnice, resp. víceproudé silnice. Výzvou, a to stále naléhavější, zůstává bezpečnost a efektivnost individuální dopravy v městském provozu. 


Projekt GATEway: Lidar mapuje ulice pro automatický minibus

19.10.2016 Lidar je akronym ze slov „light radar“, tedy „světelný radar“. Jde o přístroj, který vysílá laserový paprsek a pomocí odraženého světla provádí potřebná měření. Pomocí tohoto přístroje probíhá nyní třírozměrné mapování ulic v Greenwichi pro automatické minibusy v rámci britského projektu GATEway


Elektrobusy v Yorku: milión kilometrů za 21 měsíců

11.10.2016 Jedním z evropských inteligentních měst neboli smart city, využívajících elektrobusy, je i dvousettisícové historické anglické město York. Park 12 elektrobusů Optare Versa od britského výrobce Optare, provozovaných dopravcem First Bus, zde slouží na linkách spojujících záchytná parkoviště s centrem města. V září 2016, po (v přepočtu) 21 měsících svého provozu, zde tento park dosáhl úctyhodného proběhu celkem milión kilometrů – v průměru tedy skoro 50 tisíc km na vůz ročně. 


Máme nový informační portál Smartcityvpraxi.cz

Milí čtenáři, inzerenti a přátelé našich internetových stránek!

4.10.2016 S potěšením oznamujeme, že jsme již naplno zahájili provoz nového informačního portálu www.smartcityvpraxi.cz, zaměřeného na problematiku chytrých měst a regionů. Stránky s touto doménou, dosud provozované v testovacím režimu, tak započaly svůj vlastní život. 


Projekt SOHJOA: automatické minibusy začaly zkušební provoz v Helsinkách

29.8.2016 Projekty zkušebního provozu automatických minibusů bez řidiče se v Evropě postupně rozšiřují. Po projektu CityMobil2 v několika evropských městech, minibusech ve švýcarském Sionu a nedávném představení londýnského projektu GATEway byl v polovině srpna 2016 v rámci projektu SOHJOA zahájen zkušební provoz automatických minibusů EasyMile EZ10 ve finském hlavním městě Helsinky. 


Chytré technologie a chytrá města – revoluce nebo jen revoluční hesla?

12.8.2016 Označením „smart“, tedy chytrý či inteligentní, se dnes pyšní kdejaké zařízení. A vedle „smart“ technologií tu najednou máme také „smart“ města, která jsou s těmito technologiemi spojována. Že by tedy skutečně revoluce v technologiích, které se z ničeho nic z hloupých stávají chytrými a předávají svoji inteligenci nevědomým obyvatelům měst? 


 

Naše tipyCopyright © 2012 – 2024 Ing. Jakub Slavík, MBA – Consulting Services