Přečtěte si:  Plán autonomní mobility otevírá dveře automatickým silničním vozidlům v ČR






Pozvánky na akce


Stalo se
















Chytré technologie a chytrá města – revoluce nebo jen revoluční hesla?

12.8.2016 Označením „smart“, tedy chytrý či inteligentní, se dnes pyšní kdejaké zařízení. A vedle „smart“ technologií tu najednou máme také „smart“ města, která jsou s těmito technologiemi spojována. Že by tedy skutečně revoluce v technologiích, které se z ničeho nic z hloupých stávají chytrými a předávají svoji inteligenci nevědomým obyvatelům měst?

Technologická revoluce se tu, myslím, nekoná. Ovšem ekonomická a manažerská revoluce při používání technologií? Možná ano. Co mne k téhle domněnce vede, ukážu na pár jednoduchých příkladech.

Jsme třeba již desítky let zavaleni informacemi z přepestré škály nejrůznějších informačních technologií. Opravdu jsou to ale informace? Ne, jsou to data. Teprve data, která snižují nejistotu při rozhodování, se totiž stávají informacemi – tolik manažerská definice. Postupem doby je kdejaké zařízení vybaveno procesory různé velikosti a složitosti, jejichž produktem jsou data v různé podobě. Ta jsou různými způsoby přenášena a ukládána, a jestli nebyla smazána, leží tam dodnes. Tak tomu aspoň bylo až donedávna.

Jiný příklad: Elektromobily se sériově vyrábějí pomalu desítky let. Jejich základní vlastnosti, zejména dojezd na jedno nabití baterií, se nijak převratně nemění. Jsou proto především doménou nadšenců. Přesněji, donedávna byly.

Fotovoltaickými články jsou již dlouho vybavována kosmická zařízení, na „praktičtější“ využití byly až donedávna příliš drahé. Jejich základní princip se nezměnil, přesto je znenadání máme na kdejaké střeše.  

Co se tedy najednou změnilo?

Tlačí tu především trh na zefektivňování procesů ve výrobě a službách. Jako trh v jistém smyslu funguje i tlak občanů na to, aby města a regiony byly příjemným a zároveň prosperujícím místem k žití. Se společenskou poptávkou přicházejí také dotace z veřejných zdrojů, které si počínají jako kterýkoli zákazník – někdy rozumně, jindy méně.

Tento tlak vede k tomu, že se situace mění. Ne tak dalece v technologiích samotných, ale ve způsobu jejich využívání. Podívejme se na naše příklady.

Data z informačních technologií se začínají sjednocovat co do formátu a sdílet. Se sdílením dat přichází jednak významné snižování investičních a provozních nákladů na jejich získávání a zpracování, a jednak roste účelnost jejich využívání. Například aplikace v dopravě využívající internet věcí umožňují v reálném čase informovat řidiče, cestující, provozní dispečery, správce vozového parku a další zúčastněné osoby. Výsledkem je spokojený cestující, bezpečná jízda i nižší náklady na údržbu. Koncept otevřených dat umožňuje použít nejrůznější datové zdroje (meteorologická hlášení, dopravní informace, dohledové kamery, aj.) pro usnadnění života ve městě, počínaje snadným zaparkováním a konče informacemi pro zdravotně postižené spoluobčany.

Osobní a užitkové elektromobily stále více nacházíme v organizacích při plánovaných (a plánovatelných) jízdách po městě, kde jejich omezený dojezd tak dalece nevadí a kde zpravidla mají přístup i tam, kam jiní nesmějí – třeba na pěší zóny. Strategickým zákazníkem už není elektrický nadšenec, ale správce vozového parku. Jemu jsou šity na míru také související technické a finanční služby.

Elektromobily v chytrém Vrchlabí spolehlivě slouží městskému úřadu i Krkonošskému národnímu parku

Tramvaje a trolejbusy, které tu máme desítky let, díky postupně dokonalejším pohonům šetří elektrickou energii. Tu lze využít k nabíjení bateriových elektrobusů. Občan dýchá čistší vzduch a příjemná hromadná doprava spolu se zmíněnými informačními vymoženostmi mu „osladí“ regulaci provozu soukromých aut v centrech měst.

Fotovoltaické články zásluhou ekonomie z rozsahu dramaticky zlevnily a staly se masovým fenoménem šetřícím ovzduší i kapsu. Se zvyšováním podílu různých obnovitelných zdrojů v síti je ovšem nabourávána její stabilita a silové vedení je potřeba doplnit obousměrnými informačními kanály. Výsledkem je smart grid – někde ekonomická, jinde zatím méně.

Využívání moderních technologií se tedy stává prostředkem k lepšímu životu občanů, a následně k ekonomické prosperitě měst a regionů. Tlak na efektivnost takového využívání je zároveň tlakem na dlouhodobý a systematický přístup k řízení města. Výsledkem je koncept smart city jako promyšlené strategie, která je naplňována konkrétními rozvojovými projekty s využíváním moderních technologií. Zasazené do jednotné strategie si tyto projekty nekonkurují, nýbrž sledují vzájemnou provázanost tří základních pilířů smart city: chytré mobility, chytré energetiky a služeb a chytrých informačních a komunikačních technologií.

„Smart“ města a regiony se rozvíjejí hlavně v zahraničí. V ČR ale máme také své první vlaštovky – smart region Vrchlabí, smart city Písek, další se připravují.

Co dodat? Pokud jsem vás zaujal, podívejte se na naše stránky www.smartcityvpraxi.cz  a přijďte na některou z našich odborných konferencí – „Smart city v praxi“, „Elektrické autobusy pro město“ nebo „Efektivní elektromobilita v organizacích“. Dovíte se spoustu dalších zajímavých podrobností a můžeme spolu diskutovat i polemizovat.

Foto © archiv redakce Proelektrotechniky.cz

Jakub Slavík, Consulting Services

Přečtěte si také:

Reportáž Proelektrotechniky.cz: Týden s Nissanem Leafem

24.5.2016 Japonská automobilka Nissan patří k těm, které o sobě velmi dávají vědět v souvislosti s rozvojem elektromobility nejen v Japonsku, ale také v zahraničí včetně ČR. Její elektromobily byly prezentovány mj. i na naší konferenci Smart city v praxi. S potěšením jsme proto v květnu 2016 přijali nabídku českého zastoupení Nissanu na týdenní zapůjčení elektromobilu Nissan Leaf k ozkoušení a publikování našich zkušeností. Tato reportáž je popisuje den za dnem. 


Rozhovor v MF Dnes s Jakubem Slavíkem

V chytrém městě projedete méně benzínu

18.4.2016 Pod názvem „V chytrém městě projedete méně benzínu“ vyšel v deníku MF Dnes v pondělí 11. 4. 2016 celostránkový rozhovor jeho ekonomického redaktora Aleše Černého s Jakubem Slavíkem, manažerským konzultantem a provozovatelem našeho portálu, k problematice smart city. V neděli 17. 4. 2016 byl tento rozhovor zveřejněn rovněž na serveru iDnes. Oběma pánům se v rozhovoru podařilo stručně a „lidsky“ ukázat podstatu inteligentního města, technologií, které jej naplňují v každodenní praxi, i jejich příležitostí i omezení. Rozhovor uvedl Aleš Černý větami z odpovědi na jednu z otázek: „Technologie nejsou samospasitelné, není to hračka ani cíl. Jsou prostředkem k tomu, aby se ve městě dobře žilo“. Lze říci, že toto je problematika smart city podaná v kostce. 


Zpráva z konference „Smart city v praxi“ na veletrhu AMPER 2016

21.3.2016 Dne 15. března 2016 proběhla na veletrhu AMPER 2016 v Brně konference „Smart city v praxi“, pořádaná naší provozovatelskou firmou Ing. Jakub Slavík, MBA – Consulting Services. Dnes zveřejňujeme plné znění zprávy z této konference včetně závěrečného shrnutí a doporučení. Na konci zprávy jsou volně k dispozici prezentace z konference ke stažení. 


Zelená infrastruktura pro smart city a tušení souvislostí aneb učme se od dětí

22.2.2016 Učme se od svých dětí, praví moudří. Já bych k tomu, s dovolením, ještě dodal: … a od jejich učitelů. To je totiž tak. Naše dcera se dala do studia krajinářské realizace na brněnské Mendelově univerzitě. Při jejím vyprávění „co nového ve škole“ (téhle otázky se zkrátka nezbavíte, ani když už je děťátku přes dvacet) nám náhle koncept smart city, který při naší konzultační, novinářské a konferenční činnosti pomáháme spolu s našimi kolegy rozvíjet, začal nabývat další dimenzi. 


Projekt Smart region Vrchlabí zblízka: úspěchy, otazníky a další plány

19.2.2016 O evropském projektu Grid4EU jsme na našich stránkách psali již vícekrát. Tento projekt zaměřený na systémy smart grid, jehož demonstrační fáze byla nedávno oficiálně ukončena, přinesl zajímavé poznatky pro rozvoj chytrých sítí do budoucna. Významnou měrou k tomu přispěl i demonstrační projekt Demo 5 – Smart region Vrchlabí. Zástupci naší redakce měli v únoru 2016 příležitost prohlédnout si tento projekt přímo v terénu a pohovořit s jeho účastníky o jeho výsledcích, přínosech, sporných otázkách i dalších perspektivách. 


Rozhovor pro informační portál Proelektrotechniky.cz se starostou Vrchlabí: Vrchlabí – inteligentní město s chytrou sítí

17.2.2016 Koncepty inteligentních měst a chytrých sítí – tedy smart city a smart grid – spolu úzce souvisejí. Chytré sítě a jejich technologie totiž pomáhají vytvářet inteligentní město, kde se příjemně žije a podniká, se všemi hospodářskými přínosy. Jak takovéto využití chytrých sítí může vypadat v praxi, si vyzkoušelo krkonošské město Vrchlabí, které se jako jediné v České republice stalo přímým účastníkem evropského projektu chytrých sítí Grid4EU. O technických otázkách tohoto projektu je odborná veřejnost již dlouho průběžně informována. My bychom však rádi věděli, jak se takovéto uplatnění chytrých sítí v městě jeví z pohledu jeho obyvatel a zastupitelů. Na to jsme se zeptali člověka nejpovolanějšího – starosty Vrchlabí Ing. Jana Sobotky.


Projekt 3Emotion: smart city Rotterdam dostane dva palivočlánkové autobusy

12.2.2016 Nizozemské město Rotterdam s více než šesti sty tisíci obyvateli je jedním z evropských smart cities. Tomu odpovídá i jeho zájem o bezemisní dopravu. K elektrickým užitkovým vozidlům a elektrickým taxi přibydou v létě 2017 dva nové palivočlánkové autobusy. Na začátku února 2016 k tomu byla podepsána smlouva mezi rotterdamským městským dopravcem RET a belgickým výrobcem palivočlánkových autobusů Van Hool. 


Smart city Londýn: otevřená data v dopravě usnadňují každodenní život Londýňanů

5.2.2016 Jak byla koncem ledna 2016 informována široká veřejnost, v současné době již téměř pět set uživatelských aplikací, využívajících otevřená data o dopravě, pomáhá obyvatelům a návštěvníkům Londýna usnadnit jejich pohyb po městě a okolí. Londýn tak naplňuje svoji strategii jednoho z významných evropských inteligentních měst, neboli smart city


Bulletin Smart city v praxi: Co nabízí inteligentní město občanům a průmyslu

13.10.2015 Tento příležitostný bulletin je určen všem zájemcům o problematiku inteligentního města – smart city – a jeho uplatnění v praktickém životě. Ukazuje, že smart city není líbivý politický slogan, ale velmi racionální partnerství mezi municipalitami a průmyslem, kde každý z partnerů má co nabídnout. Bulletin uvádí čtenáře do obecných zákonitostí smart city a na praktických příkladech ze světa dále ukazuje, jak tyto principy mohou být naplněny pomocí konkrétních technologií od konkrétních dodavatelů.

První, říjnové vydání bulletinu je ke stažení zde


Smart city – inteligentní město, město budoucnosti

17.2.2015 Na redakci našeho portálu se obrátili kolegové s prosbou, abychom koncept smart city vysvětlili mladým čtenářům ve věku -nácti nebo čerstvých -ceti. Takové prosbě nejde odolat, zvlášť když ve zmíněném věku je právě teď generace našich dětí. Vymyslel jsem si tedy návštěvu ve fiktivním smart city a duchem jsem se přitom vrátil o nějakých třicet let zpátky. Redakční počítač byl najednou pryč a já posedával v moderním vlaku, s cizími nápisy za okny…


Co to je a jak funguje inteligentní město – smart city

27.1.2015 Na našich stránkách Proelektrotechniky.cz někdy píšeme o projektech „inteligentních měst“ neboli „smart city“ ve světě, například v souvislosti se španělskou Barcelonou, japonskou Jokohamou i „chytrým městečkem“ Fujisawa na předměstí Tokia. Z porovnání informací z těchto projektů je zřejmé, že koncept smart city se aplikuje po celém světě, ovšem je vykládán velmi rozmanitě. 


 

Naše tipy























Copyright © 2012 – 2024 Ing. Jakub Slavík, MBA – Consulting Services