Přečtěte si:  Smart city a elektromobilita pro praktický užitek a jejich aktuální výzvy


Pozvánky na akce


Stalo se
Zpráva ICCT hodnotí daňové nástroje pro podporu elektromobility

29.8.2014 International Council on Clean Transportation (ICCT), nezávislá nezisková organizace pro výzkumnou a analytickou podporu regulačních orgánů v oblasti životního prostředí sídlící v USA, zveřejnila v srpnu 2014 „bílou knihu“, tedy zprávu, analyzující vliv daňových pobídek v různých zemích světa na prodej elektromobilů v roce 2013. Analýza se soustředila na dva reprezentativní typy elektrických vozidel: bateriový elektromobil Renault Zoe a plug-in hybridní automobil Volvo V60. Zpráva přináší některé zajímavé závěry:

Rozsah daňových pobídek pro nákup elektrických vozidel ve světě, měřeno procentem z nákupní ceny vozidla, je velmi široký – pohybuje se v rozsahu od 0 do 10 % (například Německo) až po více než 50 % (Norsko) nebo 70 % (Nizozemí).

Velmi rozmanitý je také podíl elektrických vozidel na trhu, pohybující se od méně než 1 % (většina evropských zemí a USA) až po 2 % (stát Kalifornie), téměř 5 % (Nizozemí) nebo dokonce téměř 6 % (Norsko).

Zpráva ukazuje na příkladech Norska a Nizozemí významný vliv daňové politiky na nárůst podílu elektrických vozidel na trhu:

V Norsku přivodila daňová pobídka 11 500 € (cca 55 % ceny bateriového elektromobilu) nárůst tržního podílu těchto vozidel o téměř 3 %. Obdobně daňová pobídka pro plug-in hybridní vozidla v Nizozemí ve výši 38 000 € (cca 75 % ceny vozidla) měla za následek meziroční zvýšení tržního podílu těchto automobilů o téměř 5 %.

Studie nicméně ukazuje, že daňové nástroje samy o sobě ještě nejsou jednoznačnou zárukou zvýšení tržního podílu elektromobilů. Dokládá to na příkladu Velké Británie, kde při téměř 50% daňové podpoře elektromobilů (měřeno procentem ceny) je jejich tržní podíl stále velmi nízký, téměř nulový. V této souvislosti poukazuje na technologické a provozní aspekty elektromobilů (dojezdová vzdálenost a závislost na dobíjecí infrastruktuře) a na potřebu součinnosti dalších důležitých organizací při podpoře elektromobility, například regionálních orgánů nebo energetických společností.

V této souvislosti pak zpráva doporučuje dále analyzovat širší mix nástrojů pro podporu elektromobility zahrnující podporu rozvoje veřejné dobíjecí infrastruktury, tarifní nástroje, zvýhodněná povolení k vjezdu a parkování apod.

redakce Proelektrotechniky.cz

Ilustrační foto: archiv redakce

Další informace zde

Přečtěte si také:

Transport & Environment: prodej elektromobilů v roce 2013 významně vzrostl

15.8.2014 Transport & Environment, evropská nezávislá nezisková organizace, podporující politiku trvale udržitelné dopravy v zemích EU i v globálním měřítku, zveřejnila v červenci 2014 průběžnou zprávu o elektrických vozidlech v roce 2013, plným názvem „Electric Vehicles in 2013: A Progress Report“. Tato zpráva mj. ukazuje významný nárůst prodeje elektromobilů 


Francie schválila zákon na podporu nabíjecích stanic pro elektromobily

13.8.2014 Na konci července 2014 schválil francouzský parlament zvláštní zákon, podporující skrze daňové úlevy pro firmy rozvoj nabíjecích stanic pro elektromobily. Podmínkou přiznání daňových úlev je působnost žadatele alespoň ve dvou regionech Francie a prokázání vyváženého rozvoje nabíjecích stanic v těchto regionech. 

 


Zem2ALL: micro-grid pro španělský projekt e-mobility

30.7.2014 Španělská Malaga je jedním z evropských průkopníků rozvoje elektromobility v rámci konceptu smart cities. Na našem portále jsme o ní již psali v souvislosti s projektem Victoria pro staticko-dynamické dobíjení elektrobusů. Kromě toho zde běží projekt Zem2ALL (zero emission mobility to all, neboli nulově emisní mobilita pro všechny), zaměřená na rozvoj individuální elektromobility. Jak byla v červenci 2014 informována odborná veřejnost, tento projekt bude mít nyní vlastní rozvodný systém typu micro-grid, určený pro výrobu a nabíjení elektromobilů s využitím obnovitelných zdrojů energie. 


Britská vláda podpoří individuální elektromobilitu

13.5.2014 Na konci dubna 2014 vyhlásil britský místopředseda vlády Nick Clegg masivní podporu rozvoji individuální elektromobility v zemi prostřednictvím vládní finanční podpory v celkové výši 500 mil. liber (cca 17 mld. Kč). Tato podpora staví na čtyřech základních pilířích: 


Region Severní Normandie podporuje individuální elektromobilitu

2.5.2014 Francouzský region Severní Normandie vyhlásil v dubnu 2014 významnou finanční podporu pro pořizování osobních nebo užitkových elektromobilů (tj. vozidel s plně elektrickým pohonem, nikoli hybridních) individuálními vlastníky nebo organizacemi. Individuální uživatel může nárokovat  na nákup  elektromobilu  jednorázovou  dotaci 5 000 €. 


Výsledky průzkumu mezi uživateli elektromobilů v Německu

31.3.2014 Německý Institut pro dopravní výzkum při Německé centrále pro letectví a kosmonautiku (DLR) zveřejnil v březnu 2014 výsledky průzkumu mezi více než 3000 uživateli elektromobilů a plug-in hybridních automobilů, soukromými i firemními. Jeho cílem byl získat celkový pohled těchto uživatelů na elektromobilitu z hlediska jejich motivace a očekávání. 87 % z 3111 dotázaných vlastní elektromobil na baterie.  


Rotterdam významně rozšiřuje park elektrických taxi

27.3.2014 Společnost Rotterdamse Taxi Centrale (RTC), jeden z největších provozovatelů taxislužby v nizozemském Rotterdamu, plánuje významné rozšíření parku svých elektrických osobních automobilů. RTC již na zkoušku provozuje dva elektromobily: Tesla Model S pro „business“ zákazníky a BYD e6 


Studie pro Baden-Württembersko: významný podíl vodíkové elektromobility od 2025

6.4.2013 Německý Fraunhofer Institut pro systémy solární energie (ISE) zpracoval koncem března 2013 studii „Vodíková infrastruktura pro trvale udržitelnou mobilitu – současný vývoj a potřeba výzkumu“. Studie byla zadána Ministerstvem pro životní prostředí, klima a energetiku spolkové země Baden-Württembersko skrze organizaci E-mobil GmbH – Zemskou agenturu pro elektromobilitu a technologii palivových článků. 


Get e-ready: 750 elektromobilů pro stuttgartský region

16.3.2013 Do roku 2015 má být ve stuttgartském regionu v Německu nově registrováno 750 elektrických a hybridních vozidel, která budou užívána a zkoušena v běžném každodenním provozu. Pomůže tomu projekt „Get e-ready“ vyhlášený v polovině března 2013, pro nějž německá vláda skrze Spolkové ministerstvo pro hospodářství a technologii uvolnila částku 4,7 mil. €. 


Projekt eNtrop pro standardizaci nabíjení elektromobilů

29.1.2013 Jedním ze základních problémů, které je třeba vyřešit, aby se elektromobily mohly rozšířit do každodenní praxe, je standardizace nabíjecích prostředků, tedy rozhraní a řídicích systémů pro nabíjení. Dnes je dobíjení většiny elektromobilů omezeno na určitý počet nabíjecích stanic daného výrobce, kde lze nastavit konkrétní provozně technické a cenové parametry dobíjení.  


Alpha-Laion: Společný projekt pro velkokapacitní trakční baterie

24.1.2013 Jedním z klíčových problémů elektromobility jsou dostatečně kapacitní baterie. Neobejdou se bez nich nejen „standardní“ elektromobily, ale i nejrůznější hybridní pohony včetně vozidel používajících palivové články. V Německu proto v polovině ledna 2013 odstartoval tříletý projekt Alpha-Laion, zaměřený na vývoj vysokokapacitní trakční baterie. ...->


 

Naše tipyCopyright © 2012 – 2024 Ing. Jakub Slavík, MBA – Consulting Services