Přečtěte si:  Pozvánka na konferenci Efektivní elektromobilita v organizacích IV


Pozvánky na akce


Stalo se

Síť nabíjecích stanic ČEZ poroste podél hlavních tahů i ve městech

15.11.2016 Jak ukázala i vlastní zkušenost provozovatelů našeho portálu (viz naše reportáž), současné elektromobily jsou z povahy svých provozních a ekonomických vlastností především vozidla do městského provozu, případně do přírodních parků či jiných provozních podmínek, kde se naplno uplatní jejích přednosti a nevadí jejich omezení. Evropská strategie v rozvoji elektromobility nicméně míří také na pokrytí páteřních evropských dopravních tahů sítí nabíjecích stanic. Perspektivám elektromobility na hlavních tazích i ve městech v ČR byl věnován tiskový brífink, který na 14. 11. 2016 svolala skupina ČEZ a jehož se zúčastnili i zástupci naší redakce.

Na brífinku byl představen projekt „EV Fast Charging Backbone Network Central Europe“ (dále „Projekt EV ČEZ“), pro nějž Elektromobilita ČEZ, provozovatel nejrozsáhlejší tuzemské sítě veřejných dobíjecích stanic pro elektromobily, získal dotaci z evropského programu CEF.

Program CEF (Connecting Europe Facility neboli Nástroj pro propojení Evropy) je zaměřen na poskytování finanční pomoci EU na transevropské sítě k podpoře projektů společného zájmu v odvětvích dopravních, telekomunikačních a energetických infrastruktur a k využívání potenciální synergie mezi těmito odvětvím. V oblasti dopravy je CEF zaměřen na podporu investic do nové dopravní infrastruktury, případně obnovy a modernizace stávající. Zaměřuje se převážně na přeshraniční úseky a odstraňování úzkých míst a chybějících úseků hlavní a globální sítě TEN-T. CEF je administrován přímo Výkonnou agenturou pro inovace a sítě (INEA),

Projekt EV ČEZ je realizován v období od února 2016 do prosince 2018. Jeho rozpočet činí 2,315 mil. €, z čehož podpora ze zdrojů EU dosáhne až 1,968 mil. €.

Hlavními cíli projektu jsou:

•    vybudovat základní rychlodobíjecí infrastrukturu na hlavní síti TEN-T a data získaná z provozu využít pro zpracování studií, jejichž primárním účelem je vytvoření rámce pro budoucí komerční provoz dobíjecích stanic na území ČR (včetně produktů, platebních metod, dohledového systému a souvisejících otázek);

•    podpořit rozvoj souvisejících inovativních technologií (součástí projektu je testovací provoz lokality vybavené 3 dobíjecími stanicemi, systémem ukládání energie a obnovitelných zdrojů energie);

•    podpořit standardizaci v souladu s požadavky směrnice 2014/94/EU o zavádění infrastruktury pro alternativní paliva;

•    posílit synergie mezi sektorem dopravy a energetiky, zejména ve smyslu přípravy na budoucí rozvoj sítě zejména rychlodobíjecích stanic (analýza vlivu na distribuční soustavu, potřeba posílení energetických sítí, optimalizace).

Rychlodobíjecí stanice pro projekt EV ČEZ dodá ABB Česká republika. Tyto stanice budou v souladu s požadavky směrnice 2014/94/EU o zavádění infrastruktury pro alternativní paliva a nabídnou všechny tři standardy – CCS, Chademo a AC Menekes – a umožní tedy nabíjení libovolného elektromobilu na trhu.

Výběr míst pro dobíjecí stanice musí splňovat všestranné nároky, např. dvě parkovací místa u každé dobíjecí stanice nebo možnost trávení času během dobíjení. Jejich provozní standard nabídne mj. nepřetržitý přístup k dobíjení nebo pohodlné platební metody umožňující dobití i jednorázovým zákazníkům. Zároveň budou vytvořeny podmínky pro interoperabilitu s již existujícími sítěmi, umožňující mimo jiné i pohodlné přeshraniční spojení. Součástí realizace projektu je také snadný přístup zákazníků k informacím o dobíjecích místech a dostupnosti dobíjecích stanic i podmínek pro jejich využití.

Indikativní umístění dobíjecích stanic ČEZ v ČR

Nabíjecí stanice v rámci nového projektu tedy nebudou určeny pouze pro uživatele elektromobilů jedoucí po hlavních silničních tazích, ale také pro jejich okolí v přiměřené spádové vzdálenosti.

Kromě projektu EV ČEZ byly v rámci brífinku představeny také další plány a záměry skupiny ČEZ na rozvoj elektromobility ve městech v souvislosti s rozvojem konceptu smart city. Ve městech by měly být dále rozvíjeny sítě veřejných nabíjecích stanic, jejichž provozní parametry budou odpovídat předpokládanému režimu použití – podle toho se bude jednat o stanice pro rychlé, případně pomalé nabíjení. Důvody k tomuto rozlišování jsou také urbanistické a v neposlední řadě finanční. Malý stojan pro pomalé nabíjení má jiný estetický dopad než rychlonabíjecí stanice s příslušenstvím a vybudování rychlonabíjecí stanice je několikanásobně dražší oproti stanici pro pomalé nabíjení.

V plánu jsou i baličky produktů a služeb nabíjení elektromobilů pro privátní uživatele z řad organizací, které potřebují nabíjecí stanice pro potřebu svých zaměstnanců, ale třeba také jako doplňkovou službu pro své zákazníky (například hotel či penzion nabízející nabíjení pro své „elektrifikované“ hosty). Obchodní modely pro tyto produktové balíčky mohou do budoucna zahrnovat rozmanité bankovní či „alternativní“ finanční nástroje. Jejich rozvíjením se zabývá především společnost ČEZ ESCO.

redakce Proelektrotechniky.cz, s využitím materiálů ČEZ, a.s.

Foto © ČEZ

Další informace zde

Přečtěte si také:

Národní program Životní prostředí podpoří elektromobilitu ve veřejném sektoru a smart city

11.11.2016 Zájemci o finanční příspěvek na elektromobily a další vozidla na „alternativní“ pohony z řad organizací veřejného sektoru se v polovině listopadu 2016 dočkali. Dne 10. 11. 2016 byla otevřena výzva č. 13/2016 z Národního programu Životní prostředí v gesci MŽP ČR, již dříve avizovaná na naší konferenci Efektivní elektromobilita v organizacích. Tento program by měl podpořit mj. nákup osobních a užitkových elektromobilů a dalších vozidel na tzv. alternativní pohony ve veřejném sektoru, a tím významně přispět k realizaci konceptu smart city. Tiskové konference u příležitosti otevření této výzvy se zúčastnili i zástupci naší redakce. 


V Evropě bude koncem roku 2016 jezdit přes půl miliónu elektrických automobilů

3.11.2016 Počet elektrických automobilů, tedy elektromobilů a plug-in hybridních automobilů, provozovaných v Evropě od roku 2010 roste téměř exponenciální řadou. Celkový počet elektrických automobilů na evropských silnicích by tak podle propočtů této studie měl na konci roku 2016 přesáhnout půl miliónu. Ukazuje to studie Transport & Environment, evropské organizace na podporu ekologických vozidel, publikovaná v říjnu 2016. 


Organizace jako klíčový zákazník pro elektromobily: Zpráva z odborné konference „Efektivní elektromobilita v organizacích“

6.10.2016 Dne 4. října 2016 proběhla v centru GreenPoint v Praze 10 odborná konference „Efektivní elektromobilita v organizacích“, organizovaná firmou Ing. Jakub Slavík, MBA – Consulting Services, která je provozovatelem našeho portálu. Odborným garantem konference byl Jakub Slavík, hlavní konzultant a majitel firmy. Účastníkům konference i čtenářům našeho portálu je určena tato souhrnná zpráva z uvedené akce. 


Reportáž Proelektrotechniky.cz: Týden s Nissanem Leafem

24.5.2016 Japonská automobilka Nissan patří k těm, které o sobě velmi dávají vědět v souvislosti s rozvojem elektromobility nejen v Japonsku, ale také v zahraničí včetně ČR. Její elektromobily byly prezentovány mj. i na naší konferenci Smart city v praxi. S potěšením jsme proto v květnu 2016 přijali nabídku českého zastoupení Nissanu na týdenní zapůjčení elektromobilu Nissan Leaf k ozkoušení a publikování našich zkušeností. Tato reportáž je popisuje den za dnem. 


BeeZero: První car sharing palivočlánkových automobilů na světě má Mnichov

26.4.2016 Schéma car sharingu, dnes již široce využívané ve městech pro bateriové elektromobily, se na začátku dubna 2016 dočkalo významné světové premiéry: Pod obchodním názvem BeeZero spustila německá plynárenská skupina Linde Group v německém Mnichově oficiálně svůj projekt car sharingu pro palivočlánková osobní auta, první tohoto druhu na světě. Tento zajímavý projekt přispívá Mnichovu k naplnění jeho strategie smart city


Německá pošta bude vyrábět vlastní užitkové elektromobily

21.4.2016 Elektrická užitková vozidla mají, s ohledem na své provozní přednosti, stále více využití v rozvážkové službě, zejména ve městech. Pořizují si je logistické společnosti, například TNT, a jejich provoz se stává součástí projektů smart city. Významný krok nyní učinila německá pošta – přesněji, globální poštovní a logistická skupina Deutsche Post DHL. Jak avizovala v dubnu 2016, bude si v rámci skupiny vyrábět pro svoji potřebu vlastní elektrická užitková vozidla. 


EV Fleet Analyser: zkušenosti z monitorování elektrobusů umožní zefektivnit provoz elektrických užitkových vozidel

12.4.2016 Efektivnímu provozu elektrických užitkových vozidel i elektrobusů může významně dopomoci množství dat, která jsou již někde k dispozici, pokud se správně vyhodnotí a využijí. Z tohoto předpokladu vyšla mladá nizozemská technologická firma ViriCiti zaměřená na podporu rozvoje elektromobility, když v březnu 2016 spojila své síly se společností Simacan, specializovanou na geografické informační systémy a plánování tras. 


Honda Clarity FCV: Palivočlánkový sedan Honda vyráží na trh

8.4.2016 Prototyp palivočlánkového osobního automobilu Honda FCV Concept, který byl loni v březnu představen veřejnosti na ženevském autosalonu, udělal za rok významný pokrok. V březnu 2016, tedy přesně po roce od této události, byl jeho následovník Honda Clarity FCV uveden na japonský trh. 


Zpráva z konference „Smart city v praxi“ na veletrhu AMPER 2016

21.3.2016 Dne 15. března 2016 proběhla na veletrhu AMPER 2016 v Brně konference „Smart city v praxi“, pořádaná naší provozovatelskou firmou Ing. Jakub Slavík, MBA – Consulting Services. Dnes zveřejňujeme plné znění zprávy z této konference včetně závěrečného shrnutí a doporučení. Na konci zprávy jsou volně k dispozici prezentace z konference ke stažení. 


Palivočlánkové automobily Hyundai najezdily v USA přes milión mil

11.3.2016 Palivočlánkové osobní automobily Hyundai se dodávají do USA od června 2014. Jde o vůz se standardním označením Hyundai ix-35, který je na americkém trhu prodáván pod značkou Hyundai Tucson Fuel Cell. Do USA bylo dosud dodáno téměř sto těchto vozů, a jak byla v únoru 2016 informována odborná veřejnost, dohromady dosud najezdily více než milión mil, tedy 1,6 mil. km. Průměrná vzdálenost mezi jednotlivými naplněními nádrže činila 426 km. 


Vládní podpora elektromobility ve Francii přináší výsledky

29.2.2016 Od dubna 2015 platí ve Francii vládní opatření významně podporující individuální elektromobilitu. Konkrétní výsledky tohoto opatření v podobě výrazného nárůstu prodeje elektromobilů prezentovala koncem ledna Francouzská asociace automobilových výrobců (CCFA). 


Britská vláda podporuje dotacemi elektromobily včetně palivočlánkových

22.1.2016 Tak jako většina evropských zemí podporuje i vláda Velké Británie rozvoj elektromobility v individuální dopravě investičními dotacemi. První takovýto dotační program byl vyhlášen v roce 2011 a jeho výsledkem byl nákup 50 tisíc nízkoemisních vozidel. Protože jeho platnost vyprší v únoru 2016, bylo v prosinci 2015 vyhlášeno jeho prodloužení do března 2018. 


 

Naše tipy


Copyright © 2012 – 2024 Ing. Jakub Slavík, MBA – Consulting Services