Přečtěte si:  Pozvánka na konferenci Efektivní elektromobilita v organizacích IV


Pozvánky na akce


Stalo se

Série videí přibližuje inteligentní komponenty pro průmyslovou automatizaci v jakémkoli odvětví od Murrelektronik

4.9.2023 Série videosnímků představuje všem, kteří se zabývají instalacemi v nejrůznějších oblastech průmyslové automatizace, konkrétní produkty a inteligentní řešení od společnosti Murrelektronik a výhody jejich použití oproti jejich konvenčním alternativám.

Představí se zde například sada můstků pro inteligentní napájecí systém, který vypíná zařízení v případě zkratu nebo přetížení. V podání Murrelektronik toto řešení navíc uspoří prostor oproti běžným jističům, a pomáhá tak zlepšit efektivnost provozu.

Podívejte se na video Sada můstků pro MICO:

Důležitým prvkem pro bezpečnost automatizované výroby je inteligentní systém napájení, který monitoruje průběžně zátěžové a řídicí proudy a včas rozpozná kritickou situaci. Tento systém pracuje podle principu: vypnout tak brzy, jak je nutné, a přitom tak pozdě, jak je možné. Jeho konfigurace je individuální, což umožňuje online konfigurátor.

Podívejte se na video Konfigurátor Mico Pro:

Propojení jednotlivých komponent zajišťuje kabeláž s typy kabelů přizpůsobenými danému konkrétnímu způsobu použití. Jejich charakteristickým rysem, tak jako u všech produktů Murrelektronik, je snadná instalace. Jedno z videí se pak podrobněji zabývá izolací kabelů z hlediska požární bezpečnosti, při zohlednění různého přístupu k požární prevenci v Evropě a USA.

Podívejte se na video Typy kabelů:

Pozornost je věnována i koncovým prvkům, jakými jsou ventilové zástrčky pro ovládání elektromagnetických ventilů s konstrukcí a povrchovou úpravou a elektromagnetickou odolností vyhovující i náročnému prostředí. Dalším takovýmto prvkem je konektor k připojení asynchronních motorů s ochranou proti přepólování. Uživatelsky snadná instalace zde opět šetří čas a minimalizuje chyby.

Podívejte se na video Ventilové konektory:

Podívejte se na video Napájecí konektory MQ15:

Videosnímky se v neposlední řadě zabývají spravovanými a nespravovanými switchi od Murrelektronik.

Nespravovaný switch distribuuje signál do všech slotů Ethernetu a používá se pro jednoduché instalace plug & play nebo v případech, kdy není třeba využívat diagnostické možnosti. Spravovaný switch rovněž distribuuje signál do Ethernetu a na rozdíl od nespravovaného je nutný tehdy, je-li požadována rozsáhlá diagnostika a možnosti konfigurace sítě.

Podívejte se na video Nespravované switche:

Podívejte se na video Spravované switche:

Sérii videí pak doplňují snímky rozvádějící do bližších podrobností otázky konvenční nebo funkční parametrizace bezpečnostních modulů a zatížení modulů IO.

Podívejte se na video Parametrizace MVK Fusion Safety:

Podívejte se na video Moduly IO s proudovou zátěží:

Podívejte se na video Rozdíl TPE-PUR:

Odborníci v oblasti průmyslové automatizace tedy rozhodně mají postaráno o zajímavé sledování a náměty k přemýšlení.

Murrelektronik

Foto © Murrelektronik

Pro více informací o dalších produktech Murrelektronik navštivte
www.murrelektronik.cz.

 Přečtěte si také:

Bez spojení není velení, a ovšem ani automatizace: Malá letní série článků o chytrých spojovacích prvcích od Murrelektronik a jejich praktickém využití

3. Digitalizované zpracování plechu s podporou řešení od Murrelektronik

24.7.2023 Jak již bylo řečeno v předchozích článcích této minisérie (odkaz..), průmyslová automatizace se stále více zaměřuje na uplatňování moderních digitálních technologií, pro něž se ujal výraz digitální transformace. Důležitým předpokladem tohoto procesu je decentralizovaná instalační technika, v níž je lídrem společnost Murrelektronik. V třetím a závěrečném článku této minisérie si ukážeme přednosti řešení od Murrelektronik na konkrétním příkladu digitalizovaného zpracování plechu u společnosti AsservmentiPresse, která si vybrala jeho sběrnicovou kabeláž a moduly pro individuální řízení zařízení a správu dat. 


Bez spojení není velení, a ovšem ani automatizace: Malá letní série článků o chytrých spojovacích prvcích od Murrelektronik a jejich praktickém využití

2. Každá aplikace potřebuje ten svůj správný switch

18.7.2023 Jak již bylo řečeno v předchozím článku této minisérie, průmyslová automatizace se stále více zaměřuje na uplatňování moderních digitálních technologií, pro něž se ujal výraz digitální transformace. Důležitým předpokladem tohoto procesu je decentralizovaná instalační technika, v níž je lídrem společnost Murrelektronik. V druhém článku této minisérie se blíže podíváme na důležitý komponent pro síťové propojení strojů a zařízení, jímž jsou switche.


Bez spojení není velení, a ovšem ani automatizace : Malá letní série článků o chytrých spojovacích prvcích od Murrelektronik a jejich praktickém využití

1. Decentralizovaná instalační technika jako předpoklad digitální transformace průmyslu

10.7.2023 Bez spojení není velení – to je století stará vojenská moudrost, zdůrazňující nutnost komunikace pro zdárný výsledek. V přeneseném smyslu platí i pro průmyslovou automatizaci, která se stále více zaměřuje na uplatňování moderních digitálních technologií, pro něž se ujal výraz digitální transformace. Důležitým předpokladem tohoto procesu je decentralizovaná instalační technika. 


Spínaný zdroj Emparro20 Pro s IO-Link adaptérem od Murrelektronik podporuje digitalizaci průmyslu

30.1.2023 Moderní koncepce automatizace a technologie jsou bez digitalizace nemyslitelné. Významnou podporu této koncepce nabízí spínaný zdroj Emparro20 Pro s IO-Link adaptérem od Murrelektronik, s nímž byla odborná veřejnost seznámena v lednu 2023. 


Do průmyslového pole: Decentralizace spínaných zdrojů jako trend a příležitost v automatizaci

13.6.2022 Stále více provozovatelů systémů se obrací k decentralizovaným zdrojům napájení. Koneckonců nabízejí významné výhody včetně kratších instalačních časů, komplexní diagnostiky skrze IO-Link a umožňují mnohem menší rozvaděč s nižšími nároky na chlazení. Vyšší výkon, miniaturizace a požadavky na chlazení – dosud klasický konflikt cílů v elektrotechnice, který byl vyřešen díky chytrým konceptům. 


IO-Link od společnosti Murrelektronik – společně si rozumíme!

8.3.2022 Výrobní procesy a systémy jsou stále složitější, shromažďuje se stále více dat a propojuje se do sítě. IO-Link je pro tyto procesy tím nejvhodnějším společníkem. Komunikační standard vytváří transparentnost od úrovně snímač-aktor až po cloud. 


IO-Link mastery s mnoha schopnostmi

22.2.2022 Murrelektronik rozšiřuje své portfolio výrobků IO-Link sběrnicovými moduly MVK Pro a IMPACT67 Pro s krytím IP67. Tyto robustní moduly poskytují diagnostické funkce a výstupní proud 4 A na každém portu. Jsou dostupné ve všech běžných protokolech a je možno je používat také nezávisle na sběrnici. 


Murrelektronik: Nově vstupujeme do světa Vision systémů!

7.2.2022 Systémy VISION jsou v průmyslové výrobě a logistice stále důležitější. Pokud jde o Industry 4.0, nebo IIoT, nemohou zde chybět průmyslové kamery pro zpracování obrazu. Společnost Murrelektronik nyní nabízí se svými instalačními řešeními decentralizovaná Vison řešení pro průmyslové zpracování obrazu. Se společností Murrelektronik mají výrobci strojů a systémů po svém boku výkonného partnera, pokud jde o napájení a správu signálů/dat pro inteligentní propojení kamer v průmyslových výrobních procesech nebo logistice. 


Žrouti nákladů v instalační technice   

4.10.2021 Již v rané fázi konstrukce se v elektrické instalační technice skrývají žrouti nákladů, které lze vymýtit systémově orientovanými koncepcemi a decentrální automatizační technikou. Jaké metody a koncepce lze použít k uspokojení individuálních potřeb výrobců strojů a jak lze dosáhnout větší standardizace a efektivity v elektroinstalaci, k tomu nabízí Murrelektronik různé scénáře řešení, které snižují náklady až o 30 %. 


Pozvedněte svůj business na vyšší úroveň ještě dnes

7.9.2021 Jakou získáte konkurenční výhodu díky spojení s Murrelektronik? Snížíte své náklady až o 30 procent díky řešením systémových technologií. Tlaky představované náklady a konkurencí se neustále zvyšují. Integrované automatizační systémy poskytované společností Murrelektronik vám dokážou ušetřit čas, peníze a starosti. 


 

Naše tipy


Copyright © 2012 – 2024 Ing. Jakub Slavík, MBA – Consulting Services