Přečtěte si:  Plán autonomní mobility otevírá dveře automatickým silničním vozidlům v ČR


Pozvánky na akce


Stalo se
EPLAN představuje Smart Wiring Application: Vizualizace postupu pro zapojování rozváděče

26.7.2016 Propojování komponent řídicí techniky v rozváděči vyžaduje hodně času a zkušeností. EPLAN se svým novým softwarem Smart Wiring Application tento proces značně zjednodušuje. Tento software vizualizuje zcela digitálně všechna propojení a výrobní data potřebná pro výrobu a montáž. Výhodou je, že přímo v softwaru jsou již zahrnuty znalosti o řídicí technice. Uživatelé zejména ocení úspory času v případě, kdy je ještě třeba projekt na poslední chvíli upravit. Software totiž snadno zvládne porovnání několika verzí projektu – úkol, který je při manuální přípravě výroby často velmi složitý a vyžaduje velkou pečlivost.

Smart Wiring Application na základě technických dat projektu vytvoří podrobný postup zapojování komponent v rozváděči.

Smart Wiring Application neboli aplikace pro chytré propojování: již název prozrazuje, k čemu je nový software určen – výrazně zjednodušuje celý proces propojování komponent řídicí techniky v rozváděči.

Ať jde o popis zapojení zdroj/spotřebič, popis svorek, návrh průřezů, barev a délek vodičů, jejich zakončení nebo přesný návrh vedení kabelových tras, nový software umožňuje přehlednou vizualizaci a poskytuje všechny potřebné informace a technická data pro montáž řídicí techniky do rozváděčů. Výhodou je vytvoření postupu zapojování podle schémat řídicích obvodů a regulačních smyček: již není třeba zdlouhavý proces, který vyžadoval značné zkušenosti a byl zdrojem častých chyb.

Digitální zobrazení zapojení v softwaru Smart Wiring Application odpovídá 3D návrhu v systému EPLAN Pro Panel. Nová aplikace však může zvýšit produktivitu montáže rozváděčů dokonce i bez 3D modelu. Do programu lze např. načíst informace z tabulky v Excelu; v tomto případě program sice nedokáže vytvořit 3D vizualizaci kabelových tras a postupu montáže kabelů, ovšem postup zapojování krok za krokem stejně jako srovnání různých tabulek zapojení při změnách projektu jsou k dispozici. Montéři mají v každém okamžiku jasnou informaci o celém procesu zapojování, o tom, co je třeba ještě zapojit, jaké změny bude nejspíš nutné udělat a jak je provést. Software Smart Wiring Application bude dostupný od verze platformy EPLAN 2.6 v říjnu 2016.

Aplikace provádí postupem montáže

V přehledném navigačním menu jsou popsána jednotlivá propojení. Tato informace je rozšířena o vizualizaci zařízení, včetně svorek a navržených kabelových tras pro vodiče v rozváděči. Software dále poskytuje informaci o požadovaných průřezech vodičů, použitých barvách a způsobu zapojení svorek – např.  krimpování nebo svařování ultrazvukem. Přesně znázorněno je také sdružení kabelů. To všechno dohromady znamená, že software jasně a jednoduše popisuje každé spojení a každý pracovní krok. Jakmile je propojení kompletně provedeno, označí se ve schématu, podobně jako na semaforu, zelenou barvou. To je velmi užitečné, jestliže dokončení montáže nelze zvládnout za jednu směnu: kolegové z nové směny mohou začít pracovat tam, kde předchozí směna skončila.

Snadné změny na poslední chvíli

Význam softwaru Smart Wiring Application se projeví zejména tehdy, když je třeba na poslední chvíli realizovat změny v projektu, navrženém např. v softwaru EPLAN Pro Panel. Prostřednictvím Smart Wiring Application lze obě varianty projektu navzájem snadno porovnat a software dokumentuje všechny rozdíly mezi nimi – tím ušetří uživateli velké množství času, který by musel vynaložit, kdyby se obě varianty projektu musely porovnávat ručně. Software najde všechna spojení, jež už byla zapojena, ale musí být se změnou odstraněna, a všechna spojení, která musí být dodatečně realizována. Odpadá tedy všechna práce s vyhledáváním propojení a promýšlením, jak změny projektu ovlivní celkové zapojení a proces montáže.

Technické pozadí

Při výrobě rozváděčů s řídicí technikou je (podle specifické úlohy) až 43 % celkové doby vynaloženo na propojování komponent. Tento proces je časově velmi náročný a vyžaduje velmi zkušené pracovníky. Co přesně musí být propojeno a jaká je optimální trasa požadovaných kabelů? Odpovědi na tyto otázky se zpravidla hledají ve schématech, která představují základní dokument pro propojování komponent v rozváděčích. Specializovaní odborníci tak musejí stránku po stránce procházet schémata stovek řídicích obvodů a regulačních smyček, aby vypracovali tabulku zapojení a návod pro montáž a instalaci rozváděče. Realizace přitom nemusí být v každém případě jednoznačná. Software Smart Wiring Application dokáže výrazně ušetřit dobu potřebnou pro tuto činnost, a odborníci se tak mohou věnovat efektivnější práci.

Výhody softwaru Smart Wiring Application:

–    integrovaný postup práce od požadavků zákazníka přes projektové a konstrukční práce až po výrobu a testování rozváděče,

–    stoprocentně digitální data,

–    zapojení bez nutnosti číst schémata řídicích obvodů,

–    perfektní vizualizace,

–    postupné pokyny pro montážní pracovníky,

–    porovnávání verzí projektů při změnách na poslední chvíli,

–    zaznamenávání stavu zapojení,

–    lepší rozložení pracovního nasazení.

EPLAN Software & Services

Foto © EPLAN

Bližší informace na www.eplan.cz

Přečtěte si také:

EPLAN – Vault Connector propojuje elektro a mechanické konstrukce

22.4.2016 Společnost CAD Studio a EPLAN vyvinuly novou podnikovou aplikaci propojující elektroprojekční systém EPLAN s Autodesk Vault a ERP systémy. Integrační nástroj EPLAN – Vault Connector propojuje prostředí ECAD systému pro elektroprojekci EPLAN Electric P8 se systémem pro správu dokumentů Autodesk Vault (PDM) a s podnikovými ERP aplikacemi.


EPLAN Experience – prvních 365 dnů

18.1.2016 Koncept EPLAN Experience byl poprvé představen mezinárodní odborné veřejnosti na veletrhu SPS IPC Drives v listopadu 2014. Osm definovaných klíčových oblastí od IT infrastruktury až po integraci procesů sleduje jediný cíl: podpořit zákazníka, aby projektoval efektivněji. Zkušenosti z prvního roku potvrzují úspěšný rozvoj tohoto konceptu. 


Eplan Harness proD 2.5

13.10.2015 Od října 2015 je k dispozici nová verze softwaru EPLAN Harness proD 2.5. Díky integraci centralizovaného systému pro správu komponent platformy EPLAN získá uživatel přístup k jednotným datům, využívaným během celého vývojového procesu. Široká škála vylepšení pro návrh montážních desek, trasování svazků či správu projektu zaručuje efektivní proces celého návrhu kabelových svazků. 


JHV-ENGINEERING zvyšuje efektivitu výroby díky EPLAN EEC One

19.8.2015 Přední český dodavatel strojních zařízení JHV-ENGINEERING s.r.o. využívá při vývoji a výrobě svých jednoúčelových strojů a výrobních linek systém EPLAN Engineering Configuration One (EEC One). Jde o zcela ojedinělý systém pro efektivní automatizaci projekčních a inženýrských prací, který výrazným způsobem zjednodušuje a zkracuje tyto činnosti.  


EPLAN Preplanning

13.7.2015 EPLAN Preplanning rozšiřuje produktovou řadu platformy EPLAN o pokrytí kompletních inženýrských procesů od návrhu konceptu až po detailní rozpracování projektovaného zařízení prostřednictvím designových bloků zařízení a databázově orientovaného procesu vývoje. 


O polovinu kratší doba na konstrukční práce

8.7.2015 Jedním ze způsobů, jak mohou výrobci složitých rozváděčů pro řídicí systémy dosáhnout výhod oproti konkurenci, je automatizace firemních procesů. Společnost Bilfinger GreyLogix se sídlem ve Flensburgu (Německo) začala využívat systém EEC One od firmy EPLAN, a tím zkrátila dobu potřebnou pro tvorbu elektrických schémat o polovinu. 


Představení nové verze platformy EPLAN 2.5

4.5.2015 Na veletrhu Hannover Messe 2015 mohli uživatelé poprvé vidět platformu EPLAN 2.5, která by měla být uvedena na trh v září 2015. Nový navigátor usnadňuje tvorbu a editaci maker pro elektrotechnická a fluidní schémata, což urychluje zhotovení šablon a usnadňuje standardizaci. Díky rozšířenému editoru svorek a zjednodušenému nástroji pro návrh kabeláže strojů a strojních zařízení v EPLAN FieldSys jsou konstrukční práce ještě jednodušší a pohodlnější. 


Efektivnější předávání dat mezi konstrukcí a výrobou

27.4.2015 Česká společnost DEL, a. s., ze Žďáru nad Sázavou je inženýrská firma, která se zabývá dodávkami investičních celků, komplexní automatizací, výrobou elektroskříní a ovládacích pultů. V důležitých částech projekčních, konstrukčních a logistických činností využívá jako efektivní nástroj EPLAN Electric P8. 


EEC: EPLAN Engineering Configuration

24.2.2015 EPLAN Engineering Center se přejmenoval na EPLAN Engineering Configuration: ve verzi 2.4 byl představen nový název vyjadřující základní funkci řešení EPLAN pro mechatronické inženýrství – konfiguraci. Uvedená verze obsahuje prověřené funkce a nové číslování verzí, které jsou nyní shodné s číslováním platformy EPLAN. 


Novinka: EPLAN Design Space Exchange

16.2.2015 Společnost EPLAN uvedla na trh nový nástroj EPLAN Design Space Exchange, který zjednodušuje projektantům elektrotechniky a řídicích systémů návrh virtuálních modelů rozváděčů, a přitom překračuje hranice mezi elektrotechnickou a mechanickou konstrukcí. 


EPLAN Experience

22.1.2015 Společnost EPLAN představila na veletrhu SPS IPC Drives nový koncept EPLAN Experience: nový mezinárodní koncept, jehož cílem je zvýšit efektivitu projektování. Větší efektivita postupů projektování vede ke specifickým a zřetelným přínosům, jako jsou správa strategických inovací ve vysoce výkonném IT prostředí, kratší doba potřebná k uvedení produktu na trh, optimální správa využití zdrojů a větší mezinárodní konkurenceschopnost. 


Vyšší tempo, nižší náklady: Firma Ripploh se při projektování rozváděčů spoléhá na EPLAN a Rittal

1.9.2014 Čas a náklady jsou při výrobě řídicích a distribučních rozváděčů stěžejním tématem. Potenciál pro zlepšení se dnes nachází v celém procesu od projektování přes výrobu až po osazení rozváděčové skříně. Žádaná jsou přitom řešení, která automaticky vygenerují podrobné plány a dokumentaci, ale také rozváděčové skříně, které jsou konstruovány na bázi jednotné systémové platformy, vhodné pro různé typy aplikací a minimalizující chybovost a čas montáže. Průkopníkem v použití těchto řešení je společnost Ripploh Elektrotechnik GmbH z Ostbevernu. 


 

Naše tipyCopyright © 2012 – 2024 Ing. Jakub Slavík, MBA – Consulting Services