Přečtěte si:  Smart city a elektromobilita pro praktický užitek a jejich aktuální výzvy


Pozvánky na akce


Stalo se
Bílé LED veřejné osvětlení a jeho nemilé důsledky

20.2.2017 Současným trendem ve světelných zdrojích pro veřejné osvětlení jsou LED svítidla používající bílé světlo s velkým podílem modré složky. To působí dojmem bílého dne, což se někomu třeba i líbí, ale má i „temnou“ stránku – je škodlivé pro lidi i městskou přírodu. V čem je problém, na to jsme se zeptali RNDr. Jana Hollana, Ph.D. z Ústavu výzkumu globální změny Akademie věd ČR.

Pane doktore, jaký má vlastně vliv noční svícení na městskou vegetaci, zejména v parcích?

Nejprve si připomeňme, co víme z biologie:  Rostliny v různých zeměpisných šířkách přizpůsobují své vývojové fáze délce dne a noci, a tím i ročním obdobím. U nás se s klesající délkou dne adaptují na zimu – vidíme, že shodí listí.

Pokud tento rytmus narušíme, rostlinám to neprospívá. Vím například, že některé stromy blízko lamp, určitě platany a asi i akáty, na podzim včas nezežloutnou, ale listí jim opadá zelené, až přijde mráz. Nestáhnou si tak z listí užitečné látky do kořenů, jak by jinak, stejně jako všechny dřeviny s opadavými listy, učinily.

To je dostatečný důvod, aby před osvětlením silnějším než jeden lux byly chráněny veškeré stromy spadající pod památkovou ochranu.

Jde jen o intenzitu světla?

Důležitější než intenzita osvětlení země bývá směrování světla. Do korun stromů by nemělo jít přímo pokud možno žádné. Odraz od terénu by měl být minimalizován tím, že se svítí tak slabě, jak jen to v dané noční době jde. Obému může napomoci vhodně volená optika svítidel.

Má nevhodné svícení v městské vegetaci nevhodný vliv pouze na rostliny, nebo je jím postiženo i živočišstvo?

Hovoříme-li o městských parcích, neměli bychom živočišstvo pominout. To je, hlavně pokud jde o hmyz, nočním svícením ovlivňováno až do té míry, že v daném místě jeho populace vymře. Ideální městský park je neosvětlený či osvětlený jen malinko a jen někde, přičemž se svítí jen na cesty, ne do korun.

Jak ovlivňuje městskou vegetaci barevné spektrum ve veřejném osvětlení?

Je pravděpodobné, že stromy více vnímají modrou složku světla, a je to jeden z důvodů (ač slabší než jiné), proč se jí vyhnout. Nejméně škodlivé světlo by mělo mít naoranžovělý odstín „pc amber", tedy být bez modré složky a s potlačenou dlouhovlnnou červenou složkou.

A co vliv veřejného osvětlení a jeho zabarvení na lidi?

Škodlivý vliv nevhodného nočního svícení na lidi je poměrně dobře prozkoumaný. Například Americká lékařská asociace (AMA) vydala loni doporučení pro municipality ohledně vhodného výběru LED svítidel pro veřejné osvětlení. Tento dokument upozorňuje, že LED osvětlení s velkým podílem modré složky více oslňuje, a tím snižuje viditelnost, což může následně vést k dopravním nehodám. Modrá složka světla kromě toho způsobuje potlačování spánkového hormonu melatoninu (viz též experimenty s osvětlením v kabině letadel, pozn. red.). Odhaduje se, že bílé LED lampy mají v tomto ohledu až pětkrát větší dopad než běžné veřejné osvětlení. Nedávné rozsáhlé průzkumy ukázaly, že jasně bílé veřejné osvětlení v obytných čtvrtích má za následek kratší dobu spánku, nespokojenost s kvalitou spánku, nadměrnou ospalost, zhoršenou výkonnost během dne a obezitu. AMA pro snížení oslňování a ochranu interiéru také upozorňuje na nezbytnost vhodného clonění svítidel veřejného osvětlení, tak aby nesvítilo, kam nemá, a nekazilo lidské zdraví.

Zmíněný dokument zároveň upozorňuje také na škodlivost nevhodného osvětlení pro ostatní živočichy, nejen v lidských sídlech, ale také například u osvětlení v národních parcích.

Berme to tedy jako důležitou informaci i pro česká města i menší obce, u nichž je modernizace veřejného osvětlení v současné době jedním z nosných témat při jejich rozvoji a využívání moderních technologií.   

Děkuji Vám za rozhovor.

Jakub Slavík

Foto-portrét © Jan Hollan

Ilustrační foto © redakce Smartcityvpraxi.cz

Přečtěte si také:

Smart city Wipperfürth: chytré veřejné osvětlení s víceúčelovou informační infrastrukturou

31.1.2017 Důležitou součástí inteligentních měst neboli smart city je i účinné a úsporné veřejné osvětlení. Často bývá spojováno pouze s LED světelnými zdroji, ačkoli tyto zdroje samy osobě nejsou samospasitelné, jak dokládají závěry odborných diskusí i největší projekt veřejného osvětlení v Madridu. Kromě LED zdrojů se při modernizacích veřejného osvětlení uplatňují rozmanité řídicí technologie. Infrastruktura veřejného osvětlení zároveň může posloužit více účelům. Takovéto modernizační projekty přitom zdaleka nejsou jen doménou velkoměst 


Chytré technologie a chytrá města – revoluce nebo jen revoluční hesla?

12.8.2016 Označením „smart“, tedy chytrý či inteligentní, se dnes pyšní kdejaké zařízení. A vedle „smart“ technologií tu najednou máme také „smart“ města, která jsou s těmito technologiemi spojována. Že by tedy skutečně revoluce v technologiích, které se z ničeho nic z hloupých stávají chytrými a předávají svoji inteligenci nevědomým obyvatelům měst? 


Reakce na článek „Trolejbusy v Mariánských Lázních zachráněny!“

25.3.2016 Článek „Trolejbusy v Mariánských Lázních zachráněny!“ na internetových stránkách časopisu Československý dopravák uvádí mé jméno v souvislosti se studií poradenské firmy CZECH Consult, týkající se prověření možností pro zachování a rozšíření elektrifikované městské dopravy v Mariánských Lázních. Obsah a vyznění studie jsou v článku bohužel podávány nepřesně. Rád bych proto věc uvedl na pravou míru. 


Zelená infrastruktura pro smart city a tušení souvislostí aneb učme se od dětí

22.2.2016 Učme se od svých dětí, praví moudří. Já bych k tomu, s dovolením, ještě dodal: … a od jejich učitelů. To je totiž tak. Naše dcera se dala do studia krajinářské realizace na brněnské Mendelově univerzitě. Při jejím vyprávění „co nového ve škole“ (téhle otázky se zkrátka nezbavíte, ani když už je děťátku přes dvacet) nám náhle koncept smart city, který při naší konzultační, novinářské a konferenční činnosti pomáháme spolu s našimi kolegy rozvíjet, začal nabývat další dimenzi. 


Smart city – inteligentní město, město budoucnosti

17.2.2015 Na redakci našeho portálu se obrátili kolegové s prosbou, abychom koncept smart city vysvětlili mladým čtenářům ve věku -nácti nebo čerstvých -ceti. Takové prosbě nejde odolat, zvlášť když ve zmíněném věku je právě teď generace našich dětí. Vymyslel jsem si tedy návštěvu ve fiktivním smart city a duchem jsem se přitom vrátil o nějakých třicet let zpátky. Redakční počítač byl najednou pryč a já posedával v moderním vlaku, s cizími nápisy za okny…


Co to je a jak funguje inteligentní město – smart city

27.1.2015 Na našich stránkách Proelektrotechniky.cz někdy píšeme o projektech „inteligentních měst“ neboli „smart city“ ve světě, například v souvislosti se španělskou Barcelonou, japonskou Jokohamou i „chytrým městečkem“ Fujisawa na předměstí Tokia. Z porovnání informací z těchto projektů je zřejmé, že koncept smart city se aplikuje po celém světě, ovšem je vykládán velmi rozmanitě. 


 

Naše tipyCopyright © 2012 – 2024 Ing. Jakub Slavík, MBA – Consulting Services