Přečtěte si:  Pozvánka na konferenci Efektivní elektromobilita v organizacích IV


Pozvánky na akce


Stalo se

Malý reaktor IV. generace pomůže energetice ve vzdálených oblastech Kanady

9.12.2016 Hlavním trendem technologického vývoje jsou tzv. malé reaktory a reaktory IV. generace. Propojení obou těchto významných trendů v sobě zahrnuje projekt malého reaktoru typu MTGR montrealské společnosti StarCore Nuclear, která zahájila na konci října 2016 proces revize designu u Kanadské komise pro jadernou bezpečnost (CNSC).

Reaktory typu HTGR – vysokoteplotní plynem chlazený reaktor – používají jako palivo uran a jeho sloučeniny, jako chladivo zpravidla hélium a jako moderátor grafit. Jejich označení „vysokoteplotní“ se odvíjí od provozních teplot pohybujících se kolem 1000 °C. Díky této vlastnosti se hodí nejen k výrobě elektřiny, ale i k výrobě tepla a k dalším aplikacím a průmyslovým chemickým procesům využívajícím vysoké teploty, jako je např. rafinování ropy, odsolování mořské vody, výroba hnojiv, případně výroba vodíku pro palivové články aj.

Základní energetická jednotka HTGR společnosti StarCore Nuclear má elektrický výkon 20 MWe a tepelný výkon 36MWt. Tyto jednotky lze propojit až na celkový výkon 100 MWe. Celé zařízení je přitom dostatečně malé na to, aby jej šlo jednoduše přepravit silničním kamionem.

Jako chladivo zde slouží helium. Palivem je tzv. TRISO – z anglického „tristructural isotropic fuel“, tedy trojitě strukturované izotropní palivo (Poznámka: „izotropní“ znamená vyzařující stejně do všech směrů). Toto palivo tvoří malé kulovité částice oxidů uranu obalené několika vrstvami různých uhlíkatých sloučenin. To vytvoří u každé této nepatrné částice paliva de facto vlastní primární kontainment. Dodavatelem paliva je společnost BWXT Technologies. Reaktor vyžaduje výměnu paliva v pětiletých intervalech.

Výrobce popisuje tento reaktor jako „svojí podstatou bezpečný“ tím, že samotná jeho konstrukce brání roztavení jádra reaktoru. Použití helia, které se nemůže stát reaktivním, znamená, že jakýkoliv únik chladiva by neměl dopady na okolí.

Reaktory budou zabudovány 50 m pod zemí v betonových silech uzavřených desetitunovými víky.

Výrobce předpokládá, že obchodní model pro dodávku energie z tohoto reaktoru by zahrnoval jeho vybudování, vlastnictví, provozování a vyvedení z provozu výrobcem. Zákazníkovi by pak výrobce dodával na základě smlouvy energii, jejíž cena by neměla přesáhnout 0,18 kanadských dolarů (3,40 Kč) za kWh.

Výrobce předpokládá, že toto řešení by mohlo přinést bezemisní energetiku do vzdálených oblastí severní Kanady, které jsou dnes prakticky bez výjimky závislé na dodávce elektrické energie z uhelných elektráren.

redakce Proelektrotechniky.cz

Obrázek © StarCore Nuclear (převzato z World Nuclear News)

Další informace zde a také zde

Přečtěte si také:

Projekt NuScale: vybudování a provoz malého reaktoru bude mít významný přínos pro místní ekonomiku

31.8.2016 Malá modulární elektrárna NuScale, jejíž aktuality na našem portále průběžně sledujeme, je jedním z projektů tzv. malých reaktorů, které – vedle reaktorů IV. generace – představují významný vývojový trend v jaderné energetice. Jejím dodavatelem je americká projektová firma NuScale Power. První instalace této elektrárny se plánuje poblíž města Idaho Falls v americkém státě Idaho na severozápadě USA. Ekonomická studie projektu, prezentovaná v polovině srpna 2016, poprvé blíže vyčísluje celkové investiční náklady a přínosy pro místní ekonomiku v podobě nově vzniklých pracovních míst. 


Belojarsk 4: reaktor IV. generace se rozběhl na plný výkon

30.8.2016 Reaktory IV. generace jako jeden z důležitých směrů ve vývoji jaderné energetiky zaznamenaly v polovině srpna 2016 významný milník: Blok 4 ruské jaderné elektrárny Belojarsk vybavený reaktorem BN-800 s rychlými neutrony dosáhl poprvé 100 % výkonu. Je to další krok k přípravě tohoto bloku na započetí komerčního provozu, které je plánováno koncem roku 2016. 


Malý reaktor PRISM má předpoklady ke komercializaci

25.8.2016 Malé reaktory jsou, vedle reaktorů IV. generace, jedním z důležitých vývojových směrů ve vývoji jaderné energetiky. V souvislosti s výzvou prezidenta GE Hitachi Nuclear Energy americké vládě a podnikatelské sféře k podpoře komercializace moderních jaderných technologií byl v srpnu 2016 na Aspen Institute prezentován odborné veřejnosti jeden z konceptů těchto reaktorů, malý reaktor PRISM. 


Japonská jaderná energetika se vrací zpět k normálu

24.6.2016 Definitivní návrat k normálu v japonské jaderné energetice – tak by se dala charakterizovat licence na prodloužení provozu, kterou ve druhé polovině července 2016 získaly bloky 1 a 2 japonské jaderné elektrárny Takahama. Tyto licence umožní provoz uvedených bloků až po dobu 60 let. Je to první japonská jaderná elektrárna po havárii jaderné elektrárny Fukushima Daiichi v březnu 2011, jíž byla podle nových podmínek udělena licence na více než 40 let. 


Malý reaktor NuScale dostane palivo od Arevy

21.12.2015 Elektrárna NuScale, jejíž přípravu na komerční provoz na našich stránkách průběžně sledujeme, je jedním z projektů tzv. malých reaktorů, které představují významný vývojový trend v jaderné energetice. Významným krokem k jejímu uvedení do provozu se stala začátkem prosince 2015 dohoda mezi jejím dodavatelem NuScale Power LLC a společností Areva Inc na výrobu palivových souborů pro tento projekt. 


Zpráva EEA: emise zabijí ročně půl miliónu Evropanů, nejvíce škodí ve městech

10.12.2015 Evropská environmentální organizace (European Environment Agency, EEA) zveřejnila v prosinci svoji zprávu o kvalitě ovzduší v Evropě č. 5/2015. Tato zpráva analyzuje stav kvality ovzduší v roce 2013 a jeho vývoj od roku 2004. Zpráva vychází z oficiálních dat o monitorování kvality ovzduší v různých místech Evropy. 


Velká Británie má zájem o malé reaktory

3.11.2015 Malé reaktory jsou, vedle reaktorů IV. generace, jedním z důležitých vývojových směrů ve vývoji jaderné energetiky. Jako perspektivní směr je vnímá rovněž Velká Británie, která je zároveň evropským leadrem v oblasti využívání větrné energie jakožto důležitého obnovitelného zdroje. O spolupráci na rozvíjení této strategie projevila zájem americká elektrotechnická firma Westinghouse, která tento svůj záměr prezentovala v říjnu 2015. 


SMR-160: Malý reaktor má ambice na komerční trhy

17.8.2015 Malé reaktory jsou jedním z významných vývojových trendů v jaderné energetice. Jedním z příkladů je malý reaktor, resp. jaderná energetická jednotka, typu SMR-160 amerického výrobce Holtec International. 


 

Naše tipy


Copyright © 2012 – 2024 Ing. Jakub Slavík, MBA – Consulting Services