Přečtěte si:  Smart city a elektromobilita pro praktický užitek a jejich aktuální výzvy


Pozvánky na akce


Stalo se
Belojarsk 4: reaktor IV. generace se rozběhl na plný výkon

30.8.2016 Reaktory IV. generace jako jeden z důležitých směrů ve vývoji jaderné energetiky zaznamenaly v polovině srpna 2016 významný milník: Blok 4 ruské jaderné elektrárny Belojarsk vybavený reaktorem BN-800 s rychlými neutrony dosáhl poprvé 100 % výkonu. Je to další krok k přípravě tohoto bloku na započetí komerčního provozu, které je plánováno koncem roku 2016.

Reaktory IV. generace zahrnují několik různých typů podle konstrukce a druhu moderátoru. Společné pro tyto reaktory je zvýšení účinnosti při výrobě elektřiny ze současných cca 33 % na 40 a více procent, 100- až 300krát vyšší využití energetického obsahu štěpených jader, možnost využití vyhořelého paliva ze současných reaktorů, snížení obsahu zbytkové radioaktivity ze současných tisíců let na stovky let a jejich vyšší pasivní bezpečnost. Teplo reaktoru lze kromě výroby elektrické energie využít i k dalším rozmanitým účelům.

Reaktor BN-800 ve 4. bloku elektrárny Belojarsk je tzv. reaktor s rychlými neutrony. K udržení řetězové reakce používají tyto reaktory nezpomalené neutrony, tj. reaktor nemá moderátor. Chladivem je sodík, který je při teplotách nad 100 °C tekutý. Palivem je v případě BN 800 směs uranu a plutonia v podobě oxidů.

Reaktory s rychlými neutrony fungují efektivněji než „klasické“ reaktory, a to z následujícího důvodu: Přírodní uran obsahuje cca 0,7 % vysoce radioaktivního izotopu U235 a 99,3% izotopu U238. V jakémkoli reaktoru se mění izotop U238 na několik izotopů plutonia. Dva z těchto izotopů, Pu239 a Pu241, se dále štěpí stejně jako U235 a produkují teplo. U reaktorů s rychlými neutrony je ovšem tento proces optimalizován tak, že uran v těchto reaktorech je využíván cca 60krát efektivněji než u „klasických“ reaktorů.

Konstrukčně jde o reaktor bazénového typu (podobně jako např. čínský experimentální reaktor CEFR). Všechny komponenty včetně čerpadel jsou u reaktorů tohoto typu ponořeny do nádrže naplněné tekutým sodíkem. Ohřátý sodík proudí do mezivýměníku, kde proběhne tepelná výměna s chladnějším sodíkem proudícím ve vedení vloženého sodíkového okruhu. Sodík v rámci vloženého sodíkového okruhu proudí do parogenerátoru, kde tepelnou výměnou ohřívá vodu a mění ji na páru. Pára v rámci oběhu třetím okruhem roztáčí parní turbínu, na ni napojené alternátory generují elektrické napětí.

Reaktor BN 800 ve 4. bloku elektrárny Belojarsk (viz foto z blokové dozorny), provozované společností Rosenergoatom, má elektrický výkon 789 MWe a tepelný výkon 2100 MWt.

Poprvé byl tento reaktor uveden do provozu s minimálním výkonem v červnu 2014. K přenosové síti byl poprvé připojen v prosinci 2015, mezi tím došlo k dalšímu vývoji paliva. Od začátku roku 2016 během svého náběhu na plný výkon dodal tento reaktor do sítě 1,3 TWh elektrické energie.

S dosažením plného výkonu začal komplexní proces testování reaktoru. Jeho cílem je prověřit, zda je schopen pracovat na plný výkon nepřetržitě bez odchylek podle svých konstrukčních parametrů. Na základě výsledků tohoto testu pak může Rosenergoatom požádat státní agenturu pro dohled nad jadernými elektrárnami Rostechnadzor o povolení ke komerčnímu provozu.

redakce Proelektrotechniky.cz

Foto © Rosenergoatom (převzato z World Nuclear News)

Další informace zde a také zde

Přečtěte si také:

Malý reaktor PRISM má předpoklady ke komercializaci

25.8.2016 Malé reaktory jsou, vedle reaktorů IV. generace, jedním z důležitých vývojových směrů ve vývoji jaderné energetiky. V souvislosti s výzvou prezidenta GE Hitachi Nuclear Energy americké vládě a podnikatelské sféře k podpoře komercializace moderních jaderných technologií byl v srpnu 2016 na Aspen Institute prezentován odborné veřejnosti jeden z konceptů těchto reaktorů, malý reaktor PRISM. 


Elektrárna Heysham II: světový rekord v délce nepřetržitého provozu komerčního jaderného reaktoru

17.8.2016 Britská jaderná energetika zaznamenala na začátku srpna 2016 významnou událost: Reaktor typu AGR ve druhém bloku elektrárny Heysham II, provozované společností EDF Energy, je od poloviny února 2014 v nepřetržitém provozu. První srpnový den 2016 trval tento nepřetržitý provoz 895 dnů, čímž překonal dosavadní světový rekord v této oblasti. 


Japonská jaderná energetika se vrací zpět k normálu

24.6.2016 Definitivní návrat k normálu v japonské jaderné energetice – tak by se dala charakterizovat licence na prodloužení provozu, kterou ve druhé polovině července 2016 získaly bloky 1 a 2 japonské jaderné elektrárny Takahama. Tyto licence umožní provoz uvedených bloků až po dobu 60 let. Je to první japonská jaderná elektrárna po havárii jaderné elektrárny Fukushima Daiichi v březnu 2011, jíž byla podle nových podmínek udělena licence na více než 40 let. 


EPR v Olkiluoto 3: reaktor generace III+ požádal o licenci

22.4.2016 Reaktor typu EPR, který patří k tzv. reaktorům generace III+ a je umístěn ve třetím bloku elektrárny Olkiluoto finské energetické společnosti Teollisuuden Voima Oyj (TVO), učinil v dubnu 2016 další důležitý krok: Jeho provozovatel oficiálně zažádal o udělení dvacetileté licence na jeho provoz. Pokud vše půjde podle plánu, bude tento reaktor uveden do rutinního provozu koncem roku 2018. 


Jádro v roce 2015: výrobní kapacita jaderných elektráren opět vzrostla

11.1.2016 Během roku 2015 se mírně zvýšila globální kapacita výroby jaderné energie. Lví podíl na tom měla Čína, která od ledna uvedla do provozu 8 nových reaktorů. Celkově je tak v současnosti ve světě 440 provozuschopných reaktorů o celkovém výkonu 382,7 GW, což oproti začátku roku znamená nárůst o dva bloky a více než 5 GW. 


Malý reaktor NuScale dostane palivo od Arevy

21.12.2015 Elektrárna NuScale, jejíž přípravu na komerční provoz na našich stránkách průběžně sledujeme, je jedním z projektů tzv. malých reaktorů, které představují významný vývojový trend v jaderné energetice. Významným krokem k jejímu uvedení do provozu se stala začátkem prosince 2015 dohoda mezi jejím dodavatelem NuScale Power LLC a společností Areva Inc na výrobu palivových souborů pro tento projekt. 


Zpráva EEA: emise zabijí ročně půl miliónu Evropanů, nejvíce škodí ve městech

10.12.2015 Evropská environmentální organizace (European Environment Agency, EEA) zveřejnila v prosinci svoji zprávu o kvalitě ovzduší v Evropě č. 5/2015. Tato zpráva analyzuje stav kvality ovzduší v roce 2013 a jeho vývoj od roku 2004. Zpráva vychází z oficiálních dat o monitorování kvality ovzduší v různých místech Evropy. 


Nová zobrazovací technologie umožňuje nahlédnout do nitra jaderného reaktoru

23.11.2015 Vědci z univerzity v Lancasteru ve Velké Británii vyvinuli novou technologii, díky které mohou přímo detekovat záření vznikající za provozu v jaderném reaktoru. Navržený detektor funguje podobně jako zorničky kočičích očí. S jeho podstatou seznámila v listopadu 2015 českou odbornou veřejnost Česká nukleární společnost, nezisková odborná organizace pro osvětu a vzdělávání veřejnosti v oboru jaderné energetiky. 


Velká Británie má zájem o malé reaktory

3.11.2015 Malé reaktory jsou, vedle reaktorů IV. generace, jedním z důležitých vývojových směrů ve vývoji jaderné energetiky. Jako perspektivní směr je vnímá rovněž Velká Británie, která je zároveň evropským leadrem v oblasti využívání větrné energie jakožto důležitého obnovitelného zdroje. O spolupráci na rozvíjení této strategie projevila zájem americká elektrotechnická firma Westinghouse, která tento svůj záměr prezentovala v říjnu 2015. 


SMR-160: Malý reaktor má ambice na komerční trhy

17.8.2015 Malé reaktory jsou jedním z významných vývojových trendů v jaderné energetice. Jedním z příkladů je malý reaktor, resp. jaderná energetická jednotka, typu SMR-160 amerického výrobce Holtec International. 


Robot zkoumá vnitřek poškozeného kontainmentu v elektrárně Fukushima

15.4.2015 Pro průzkum areálu havarované japonské jaderné elektrárny Fukushima Daiichi, patřící společnosti Tokyo Electric Power Company (Tepco), jsou ve velké míře využívány specializované průmyslové roboty, o nichž jsme se na našem portále zmiňovali například v souvislosti s robotem MEISTeR. V první polovině dubna 2015 začal jiný takovýto robot zkoumat vnitřek kontainmentové nádoby v bloku 1 této elektrárny. 


 

Naše tipyCopyright © 2012 – 2024 Ing. Jakub Slavík, MBA – Consulting Services