Přečtěte si:  Plán autonomní mobility otevírá dveře automatickým silničním vozidlům v ČR


Pozvánky na akce


Stalo se
Projekt NuScale: vybudování a provoz malého reaktoru bude mít významný přínos pro místní ekonomiku

31.8.2016 Malá modulární elektrárna NuScale, jejíž aktuality na našem portále průběžně sledujeme, je jedním z projektů tzv. malých reaktorů, které – vedle reaktorů IV. generace – představují významný vývojový trend v jaderné energetice. Jejím dodavatelem je americká projektová firma NuScale Power. První instalace této elektrárny se plánuje poblíž města Idaho Falls v americkém státě Idaho na severozápadě USA. Ekonomická studie projektu, prezentovaná v polovině srpna 2016, poprvé blíže vyčísluje celkové investiční náklady a přínosy pro místní ekonomiku v podobě nově vzniklých pracovních míst.

Malá jaderná elektrárna NuScale (viz schéma na obrázku výše) má modulární konstrukci. Jeden modul má elektrický výkon 45 MWe. Základem modulu je tlakovodní reaktor a parogenerátor, které jsou uzavřeny v jedné kompaktní nádobě. Jeden takovýto modul je necelých 25 m vysoký, má průměr 4,6 m a váží cca 650 tun. Tyto moduly lze běžným způsobem dopravovat a na místě spojovat do soustavy až 12 modulů o celkovém výkonu 540 MWe (podle některých zdrojů až 570 MWe).

Unikátním technickým prvkem v této elektrárně je spirálový parní generátor (Helical Coil Steam Generator – HCSG), významně usnadňující svojí konstrukcí výrobu páry. Na rozdíl od běžné konstrukce jaderných reaktorů zde stoupá ohřátá tlaková voda z reaktoru svislou stoupací trubkou ve středu reaktorové nádoby na její vrchol. Odtud gravitací klesá spirálovitým vedením HCSG, kde předává teplo vodě sekundárního okruhu, zpět do reaktoru. Tím se tato technologie obejde bez čerpadel, což představuje výrazné zjednodušení a zlevnění. Uvedená konstrukce má rovněž vliv na zvýšení úrovně bezpečnosti zařízení – v případě problému lze při přirozené cirkulaci chladiva reaktor bezpečně vypnout bez přímého zásahu obsluhy. Reaktor rovněž nepotřebuje externí zdroj elektrické energie nebo vody.

Poprvé v komerčním provozu by tato elektrárna měla být instalována v areálu organizace Idaho National Laboratory (INL), která patří pod americké ministerstvo energetiky (US Department of Energy, DoE) – viz níže model leteckého pohledu na budoucí elektrárnu. Areál se nachází poblíž města Idaho Falls s cca 58 tisíci obyvateli. Celý stát Idaho s cca 1,6 mil. obyvateli má průmyslově zemědělský charakter, s významným podílem potravinářského a dřevozpracujícího průmyslu.

NuScale v areálu INL bude zahrnovat budovu reaktoru, budovu turbíny, úložiště použitého paliva, administrativní areál a několik dalších budov, vše chráněno plotem. Předpokládá se nejprve dodání několika výše uvedených modulů NuScale s jejich postupným přidáváním podle vývoje poptávky až na zmíněný maximální počet dvanáct. Elektrárna by měla svým výkonem částečně kompenzovat zavírané uhelné elektrárny v této části USA.

Podle zpracované ekonomické studie jsou investiční náklady na výstavbu odhadovány na 2,8 mld. US$, tedy v přepočtu cca 67 mld. Kč. Investice je částečně dotována ze zdrojů DoE. Pro srovnání, náklady na výstavbu každého z nových bloků jaderné elektrárny Temelín o elektrickém výkonu 1100 MWe byly loni odhadovány na cca 120 – 150 mld. Kč (blíže viz článek na iDNES). V přepočtu na instalovaný výkon tedy vychází podle uvedených údajů investice do NuScale buďto srovnatelná, nebo až o cca 15 % nižší, přitom je třeba mít na paměti rozdílné cenové úrovně v ČR a v USA.  

Výstavba elektrárny by podle prezentované studie měla jednorázově vytvořit až 1000 pracovních míst. Nepřímým, resp. indukovaným efektem pro místní ekonomiku bude vytvoření nebo zajištění dalších cca 11 800 pracovních míst. Vlastní provoz by pak měl vytvořit 360 pracovních míst a jeho nepřímým, resp. indukovaným efektem by měl být vznik dalších více než 1 100 pracovních míst. Tyto odhady budou dále upřesněny v průběhu realizace projektu.

Ve výše uvedených měřítcích státu Idaho a města Idaho Falls tedy výstavba a provoz této elektrárny znamená významné příležitosti pro hospodářský rozvoj. Místní firmy, které se zapojí do tohoto projektu, kromě toho získají unikátní zkušenosti, které následně mohou „prodávat“ i při opakovaných instalacích NuScale jinde ve světě.  

Předpokládá se, že žádost o povolení k výstavbě a provozu včetně veškeré potřebné dokumentace by měla být předložena na přelomu let 2017 a 2018. První z instalovaných modulů by měl začít dodávat elektřinu v roce 2024.

O elektrárnu NuScale má zájem i Velká Británie, kam je její první dodávka rovněž plánována v letech 2020 – 2030.      

redakce Proelektrotechniky.cz

Obrázky © NuScale Power

Další informace zde a také zde

Přečtěte si také:

Belojarsk 4: reaktor IV. generace se rozběhl na plný výkon

30.8.2016 Reaktory IV. generace jako jeden z důležitých směrů ve vývoji jaderné energetiky zaznamenaly v polovině srpna 2016 významný milník: Blok 4 ruské jaderné elektrárny Belojarsk vybavený reaktorem BN-800 s rychlými neutrony dosáhl poprvé 100 % výkonu. Je to další krok k přípravě tohoto bloku na započetí komerčního provozu, které je plánováno koncem roku 2016. 


Malý reaktor PRISM má předpoklady ke komercializaci

25.8.2016 Malé reaktory jsou, vedle reaktorů IV. generace, jedním z důležitých vývojových směrů ve vývoji jaderné energetiky. V souvislosti s výzvou prezidenta GE Hitachi Nuclear Energy americké vládě a podnikatelské sféře k podpoře komercializace moderních jaderných technologií byl v srpnu 2016 na Aspen Institute prezentován odborné veřejnosti jeden z konceptů těchto reaktorů, malý reaktor PRISM. 


Elektrárna Heysham II: světový rekord v délce nepřetržitého provozu komerčního jaderného reaktoru

17.8.2016 Britská jaderná energetika zaznamenala na začátku srpna 2016 významnou událost: Reaktor typu AGR ve druhém bloku elektrárny Heysham II, provozované společností EDF Energy, je od poloviny února 2014 v nepřetržitém provozu. První srpnový den 2016 trval tento nepřetržitý provoz 895 dnů, čímž překonal dosavadní světový rekord v této oblasti. 


Japonská jaderná energetika se vrací zpět k normálu

24.6.2016 Definitivní návrat k normálu v japonské jaderné energetice – tak by se dala charakterizovat licence na prodloužení provozu, kterou ve druhé polovině července 2016 získaly bloky 1 a 2 japonské jaderné elektrárny Takahama. Tyto licence umožní provoz uvedených bloků až po dobu 60 let. Je to první japonská jaderná elektrárna po havárii jaderné elektrárny Fukushima Daiichi v březnu 2011, jíž byla podle nových podmínek udělena licence na více než 40 let. 


EPR v Olkiluoto 3: reaktor generace III+ požádal o licenci

22.4.2016 Reaktor typu EPR, který patří k tzv. reaktorům generace III+ a je umístěn ve třetím bloku elektrárny Olkiluoto finské energetické společnosti Teollisuuden Voima Oyj (TVO), učinil v dubnu 2016 další důležitý krok: Jeho provozovatel oficiálně zažádal o udělení dvacetileté licence na jeho provoz. Pokud vše půjde podle plánu, bude tento reaktor uveden do rutinního provozu koncem roku 2018. 


Jádro v roce 2015: výrobní kapacita jaderných elektráren opět vzrostla

11.1.2016 Během roku 2015 se mírně zvýšila globální kapacita výroby jaderné energie. Lví podíl na tom měla Čína, která od ledna uvedla do provozu 8 nových reaktorů. Celkově je tak v současnosti ve světě 440 provozuschopných reaktorů o celkovém výkonu 382,7 GW, což oproti začátku roku znamená nárůst o dva bloky a více než 5 GW. 


Malý reaktor NuScale dostane palivo od Arevy

21.12.2015 Elektrárna NuScale, jejíž přípravu na komerční provoz na našich stránkách průběžně sledujeme, je jedním z projektů tzv. malých reaktorů, které představují významný vývojový trend v jaderné energetice. Významným krokem k jejímu uvedení do provozu se stala začátkem prosince 2015 dohoda mezi jejím dodavatelem NuScale Power LLC a společností Areva Inc na výrobu palivových souborů pro tento projekt. 


Zpráva EEA: emise zabijí ročně půl miliónu Evropanů, nejvíce škodí ve městech

10.12.2015 Evropská environmentální organizace (European Environment Agency, EEA) zveřejnila v prosinci svoji zprávu o kvalitě ovzduší v Evropě č. 5/2015. Tato zpráva analyzuje stav kvality ovzduší v roce 2013 a jeho vývoj od roku 2004. Zpráva vychází z oficiálních dat o monitorování kvality ovzduší v různých místech Evropy. 


Nová zobrazovací technologie umožňuje nahlédnout do nitra jaderného reaktoru

23.11.2015 Vědci z univerzity v Lancasteru ve Velké Británii vyvinuli novou technologii, díky které mohou přímo detekovat záření vznikající za provozu v jaderném reaktoru. Navržený detektor funguje podobně jako zorničky kočičích očí. S jeho podstatou seznámila v listopadu 2015 českou odbornou veřejnost Česká nukleární společnost, nezisková odborná organizace pro osvětu a vzdělávání veřejnosti v oboru jaderné energetiky. 


Velká Británie má zájem o malé reaktory

3.11.2015 Malé reaktory jsou, vedle reaktorů IV. generace, jedním z důležitých vývojových směrů ve vývoji jaderné energetiky. Jako perspektivní směr je vnímá rovněž Velká Británie, která je zároveň evropským leadrem v oblasti využívání větrné energie jakožto důležitého obnovitelného zdroje. O spolupráci na rozvíjení této strategie projevila zájem americká elektrotechnická firma Westinghouse, která tento svůj záměr prezentovala v říjnu 2015. 


SMR-160: Malý reaktor má ambice na komerční trhy

17.8.2015 Malé reaktory jsou jedním z významných vývojových trendů v jaderné energetice. Jedním z příkladů je malý reaktor, resp. jaderná energetická jednotka, typu SMR-160 amerického výrobce Holtec International. 


 

Naše tipyCopyright © 2012 – 2024 Ing. Jakub Slavík, MBA – Consulting Services