Přečtěte si:  Pozvánka s třídenní vstupenkou na veletrh URBIS


Pozvánky na akce


Stalo se
Simac Connected Vehicle nejen pro dopravní podniky

24.11.2014 Společně se snahou jak zatraktivnit hromadnou dopravu pro potenciální cestující a zároveň zefektivnit provoz dopravních prostředků roste počet systémů, které musí být na palubě dopravního prostředku provozovány. Rozvoj mobilních informačních technologií přináší do dopravy nové možnosti služeb a řešení, které mají přínos jak pro dopravce, tak pro cestující.

Simac Connected Vehicle je koncepční řešení pro dopravce, které přináší na palubu dopravního prostředku další služby a poskytuje komunikační platformu pro další rozvoj. Koncept se opírá o přivedení internetové konektivity na palubu dopravního prostředku, díky níž je možné poskytovat tzv. online služby a zároveň provádět online sběr dat.

Většina dopravních prostředků je již vybavena některými systémy pro online sběr dat, např. aktuální poloha vozidla, měření konkrétní provozní veličiny, odbavovací systém jízdenek atd. Každý tento systém však zpravidla bývá vybaven vlastní komunikační jednotkou, která zajišťuje komunikaci mezi dopravním prostředkem a pozemní stanici pro vyhodnocování dat. S rostoucím počtem těchto systémů se zvedá náročnost na jejich správu a dohled, a komunikační infrastruktura celého vozidla se stává složitější.

Základem konceptu Simac Connected Vehicle je mobilní komunikační jednotka, která přes mobilní datové sítě poskytuje dostatečnou a redundantní konektivitu mezi dopravním prostředkem a pozemní stanicí. K této jednotce se přes standardizované rozhraní připojují různé systémy, které potřebují odesílat či přijímat data online. Může mezi ně patřit například:

•    Odbavovací systém jízdenek

•    Online lokalizace dopravního prostředku

•    Monitorování provozních veličin

•    Bezpečnostní kamerový systém

•    Vzdálené odečítání provozních dat (např. Tachografu)

•    Služba internetu pro cestující pomocí Wi-Fi

•    Informační a zábavní portál pro cestující

Řešení Simac využívá komunikační jednotky firmy Icomera, která je lídrem v této oblasti na trhu a má s mobilními technologiemi v dopravě více než 10 let zkušeností. Samotná komunikační jednotka v sobě již obsahuje kromě připojení k internetu také službu sledování vozidla online včetně historie, službu Wi-Fi, možnost pro online reklamu, nástroj pro získávání zpětné vazby od cestujících, centrální správu a dohled, a v neposlední řadě také možnost monitorovat stav dalších systémů na palubě.


Obr. 1 Koncept řešení Simac Connected Vehicle (zvětšit obrázek)

Hlavní výhodou konceptu Simac Connected Vehicle je však zjednodušení komunikační platformy mezi dopravním prostředkem a pozemní stanicí, kdy na místo více komunikačních jednotek pro online připojení každého dílčího systému stačí jedna jednotka, která slouží jako agregační bod, a zjednodušuje se tak správa online systémů.

Mezi další přínosy konceptu pro dopravce patří:

•    Prémiová služba Wi-Fi na palubě

•    Konkurenční výhoda

•    Online statistiky a reporty o využívání služby

•    Online sledování polohy

•    Komunikační kanál s cestujícími

•    Využití reklamního prostoru

•    Centralizovaná konfigurační správa

•    Zvýšení bezpečnosti pomocí CCTV

•    Informační a zábavní portál

Informační a zábavní portál

Jednou z možností jak zatraktivnit cestujícím cestování hromadnou dopravou je poskytnout jim v dopravním prostředku další služby, které cestujícím přinesou informační či zábavní hodnoty. Toho lze docílit realizací portálu, který je k dispozici cestujícím na Wi-Fi síti z jejich vlastních zařízení a poskytuje relevantní informace, které by mohly cestujícího zajímat. V první řadě se jedná primárně o informace spojené s cestováním, tedy aktuální poloha, jízdní řád linky, čas dojezdu na cílovou stanici, případné zpoždění a navazující spoje. V další řadě to mohou být agregované informace o městě a případných bodech zájmu na trase včetně praktických informací, které mohou být dynamicky vyčítány a synchronizovány z městského magistrátu, a sloužit tak jako jeho prodloužená ruka přímo k cestujícím ve městě. V neposlední řadě může portál poskytovat zábavní obsah ve formě her, hudby, záznamu krátkých videí například o dění ve městě, krátké vzdělávací kurzy (e-learningy), atd. Celé řešení samozřejmě přináší další prostor pro využití reklamy, a poskytuje tak dopravci komunikační a business platformu pro práci s cestujícími. Jak může takový portál vypadat z pohledu cestujícího, se můžete podívat na krátkém referenčním videu zde.

 

Obr. 2 Ukázka úvodní stránky informačního a zábavního portálu


Návratnost investice

Koncept Simac Connected Vehicle je uplatnitelný jak v nově pořizovaných dopravních prostředcích, tak ve stávajících. Návratnost investice závisí na zvolené míře integrace ostatních komunikačních systémů do jedné platformy.

•    Zvýšený počet prodaných jízdenek díky atraktivitě služby

•    Posílení jména společnosti dopravce

•    Monetizace pomocí reklamy

•    Zvýšení spokojenosti zákazníka

•    Snížení operativních nákladů na provoz pomocí vzdáleného monitorování

•    Správa vozového parku a online sledování dopravních prostředků

•    Omezení počtu různých komunikačních prostředků

•    Poskytování dalších služeb skrze palubní portál

Kontakt

Pokud Vás popisované řešení zaujalo, kontaktujte prosím SIMAC na e-mailu sales@simac.cz či telefonicky na +420 283 061 281, kde Vám rádi o konceptu Simac Connected Vehicle řeknou více, případně provedou reálnou ukázku.

SIMAC

Foto: archiv redakce

Obrázek: SIMAC

www.simac.cz

Přečtěte si také další články:

Plug-in hybridní autobusy pro Glasgow

12.11.2014 Další elektrické autobusy na britském kontinentě budou v rámci projektu ZeEUS zkušebně provozovány v 1,7miliónovém skotském městě Glasgow. Společnost First Glasgow, největší skotský autobusový dopravce, oznámila koncem října 2014 svůj záměr investovat 2 mil. liber do čtyř plug-in hybridních autobusů od výrobce Alexander Dennis 


Plug-in hybridní autobusy Volvo s dobíjením Siemens v Hamburku

10.11.2014 Od prosince 2014 bude na lince 109 městské dopravy v německém Hamburku v provozu plug-in hybridní autobus Volvo 7900 s dobíjecí technologií Siemens. Provozovatelem bude společnost Hamburger Hochbahn, zajišťující hromadnou dopravu v hamburské aglomeraci. Veřejnosti byl autobus se svojí dobíjecí technologií představen na začátku listopadu 2014. 


Další CBTC pro bezobslužné metro v Paříži

7.11.2014 Pařížské metro patří k průkopníkům bezobslužného provozu v Evropě. 9 km dlouhá linka 14, nazývaná též METEOR (Métro Est Ouest Rapide – rychlé východo-západní metro), zde funguje jako bezobslužná již od roku 1998. Podobně jako u čtyř dalších linek pařížského metra jsou zde provozovány vlaky na pneumatikách. Prodloužení této linky směrem na východ bude zabezpečeno a řízeno pomocí systému CBTC. To bylo v říjnu 2014 zadáno opět společnosti Siemens 


ESPACE: nové evropské servisní centrum pro palivočlánkové autobusy Van Hool/Ballard

6.11.2014 Pod názvem ESPACE (francouzsky: prostor – akronym z anglického „European Service and Parts Centre for fuel cell buses“) začíná od listopadu 2014 v belgickém Lieru fungovat společné servisní centrum pro palivočlánkové autobusy Van Hool s vodíkovými pohonnými jednotkami od kanadského výrobce Ballard. 


BYD představil 18m elektrobus

24.10.2014 Americká společnost BYD Motors, člen nadnárodní skupiny BYD, představila v říjnu 2014 Americké asociaci veřejné dopravy (APTA) svůj kloubový nízkopodlažní 18m elektrobus Lancaster. Tento elektrobus má obsaditelnost až 120 cestujících. Dojezdová vzdálenost plně obsazeného elektrobusu na jedno nabití činí podle výrobce více než 170 mil, tedy 273 km. 


Modulo Medio Electric: kompozitový elektrobus z Maďarska

13.10.214 V říjnu 2014 byla evropská odborná veřejnost seznámena s unikátním maďarským elektrobusem Modulo Medio Electric, prvním z řady Modulo. Jeho karoserie byla vyrobena z kompozitových materiálů se skleněnými vlákny v podobě průřezových („kroužkových“) modulárních segmentů o standardizovaných rozměrech. Výrobcem elektrobusu je maďarská elektrotechnická společnost Evropro. 


Pravidelná elektrobusová linka v Jeseníkách zahajuje provoz

7.10.2014 Společnost ARRIVA MORAVA, člen skupiny Arriva, zahájila od 6. října 2014 v Jeseníkách provoz elektrobusu, který bude pravidelně obsluhovat kyvadlovou linku 850885 z Karlovy Studánky přes AS Hvězda až na Ovčárnu a zpět. Elektrobus SOR EBN 10,5 zde bude v provozu celoročně. Skupina Arriva se tak stala prvním soukromým dopravcem v České republice, který vlastní a provozuje elektrobus. 


CBTC pro rychlodráhu v Sydney

2.10.2014 Městská rychlodráha North West Rail Link (NWRL) v australském Sydney, řešená jako veřejně soukromé partnerství (PPP) s konsorciem Northwest Rapid Transit, dostane zabezpečovací systém typu CBTC a vlaky od společnosti Alstom. Dráha NWRL je 23 km dlouhá s 13 stanicemi a využívá adaptovanou část nepoužívané staré železniční trati, 16km ražený tunel a 4km vyvýšený úsek. 


Kolejová MHD: trendy v technologii, organizaci a financování

11.10.2013 Zatímco elektromobilita v silniční dopravě je vnímána jako průkopnická oblast, elektromobilita na kolejích je součástí každodenního života již více než sto dvacet let. Přesto jsou její současné vývojové trendy velmi zajímavé, jak dokládají i články v naší rubrice Automatizace dopravy a Elektromobilita. Tyto trendy, zahrnující oblasti technologie, organizace a financování, shrnul hlavní konzultant firmy Ing. Jakub Slavík MBA – Consulting Services, která provozuje náš portál, na semináři Čistá mobilita, pořádaném 10. října 2013 Ministerstvem životního prostředí ČR při MSV Brno. 


 

Naše tipy

Copyright © 2012 – 2024 Ing. Jakub Slavík, MBA – Consulting Services