Přečtěte si:  Plán autonomní mobility otevírá dveře automatickým silničním vozidlům v ČR


Pozvánky na akce


Stalo se
Palivočlánkové autobusy v USA: v provozu celkem 24 vozidel, perspektivní směr ve vývoji bezemisní mobility

30.12.2015 V prosinci 2015 publikovaly americké agentury National Renewable Energy Laboratory (NREL) a Federal Transit Administration (FTA) souhrnnou zprávu o současném stavu a provozu palivočlánkových autobusů v USA za období od srpna 2014 do července 2015. Zpráva obsahuje některé zajímavé údaje, které bychom rádi prezentovali i našim čtenářům.

Zatímco v Evropě je v současné době provozováno celkem 84 palivočlánkových autobusů (viz nedávná studie FCH JU), v USA je v současné době celkem 26 palivočlánkových autobusů, z toho 24 v aktivním provozu na linkách. Jejich počty, základní technologii, dopravce a místa provozování ukazuje přehled v tabulce níže; modře podbarvené projekty jsou spolufinancovány z Národního programu palivočlánkových autobusů. Jak je z tabulky patrno, jedná se především o pohony, kde palivový článek je hlavním zdrojem energie. Ve dvou případech jde o bateriové elektrobusy s palivočlánkovým prodlužovačem dojezdu. Do provozu v nejbližším období je připravováno dalších sedm palivočlánkových autobusů.

ZVĚTŠIT TABULKU

Zmíněná zpráva NREL a FTA se dále zabývá bližším hodnocením několika těchto demonstračních provozů, uvedených v tabulce pod číslem 1, 3, 4, 5 a 6 (v tabulce zakroužkovány červeně).

Průměrný denní dojezd palivočlánkových autobusů na jedno naplnění nádrže se v hodnocených projektech pohybuje v rozmezí cca 380 – 540 km. Spotřeba vodíku se v přepočtu pohybuje v rozmezí cca 30 – 42 litrů dieselového ekvivalentu na 100 km. Disponibilita měřená za celý park palivočlánkových autobusů v USA je velmi rozmanitá, pohybuje se v rozmezí od 40 % do 92 % s průměrem 73 %.

Zpráva dále podrobněji rozlišuje výsledky výše uvedených projektů podle úrovně technologické zralosti (TRL – technology readiness level).

ElDorado AFCB

U palivočlánkových autobusů na úrovni TRL 7, tedy demonstrování vozidel v malé sérii (cca 5 – 10 kusů) v plném provozním nasazení, se nacházejí autobusy typu American Fuel Cell Bus (AFCB) od amerického dodavatele ElDorado provozované kalifornskou společností SunLine Transit Agency a Van Hool A 330 for USA (Van Hool) u kalifornského dopravce AC Transit ZEBA. V obou případech jde o 12m autobusy s palivovými články o výkonech 150, resp. 120 kW, doplněnými 11kWh, resp. 21kWh lithium-iontovými trakčními bateriemi do hybridní sestavy. Jejich disponibilita se v průměru pohybovala v rozmezí 72 – 75 %. Disponibilita palivočlánkových systémů se přitom v jednotlivých měsících pohybovala v rozmezí od cca 83 % do téměř 100 %.

Van Hool

Spotřeba energie měřená v galonech diesel ekvivalentu (DGE) se pohybovala v přepočtu na evropské jednotky kolem 40 l dieselového ekvivalentu na 100 km. Energetická účinnost byla cca 1,7násobná oproti srovnávacím dieselovým autobusům a téměř dvojnásobná oproti autobusům na CNG.

U palivočlánkových autobusů na úrovni TRL 6, tj. první testy jednotlivých prototypů v provozních podmínkách, byly testovány prototypy 9,5m autobusu MAX od výrobce EVAmerica u dopravce BJCTA ve státě Alabama a 10,5m autobusu CapMetro od výrobce Proterra u texaského dopravce Capital Metro. Autobusy jsou vybaveny (v uvedeném pořadí) 75kW, resp. 60kW palivovými články doplněnými v obou případech 54kWh trakčními bateriemi. Jak patrno ze srovnání s výše uvedenými autobusy AFCB a Van Hool, posouvá se celková koncepce jejich pohonu od dominantní role palivového článku doplněného slabšími trakčními bateriemi k dominantní roli trakčních baterií se slabším palivovým článkem.

EVAmerica MAX

Jejich průměrná disponibilita je prozatím poměrně nízká, pohybuje se na úrovni 35 % (MAX), resp. 58 % (CapMetro).

Proterra CapMetro

Spotřeba energie měřená v galonech diesel ekvivalentu (DGE) se u obou těchto autobusů pohybovala v přepočtu na evropské jednotky kolem 33 l dieselového ekvivalentu na 100 km.

Cena palivočlánkových autobusů je, jak zpráva souhrnně konstatuje, stále velmi vysoká, pohybuje se v rozmezí 2,1 – 2,4 mil. dolarů, tedy v přepočtu cca 53 – 60 mil. Kč. Cílem NREL je snížit průměrnou cenu palivočlánkového autobusu na úroveň 1 mil. USD (25 mil. Kč) v roce 2016 a v cílovém stavu na 600 tis. USD (15 mil. Kč).

Jako problémy, jejichž řešení je při vývoji palivočlánkových autobusů směrem k jejich plné komercializaci stále výzvou, uvádí zpráva zejména:

•    otázky systémové integrace jednotlivých komponent a funkčních celků vozidla,

•    otázky organizace výrobního procesu u dodavatelů autobusů tak, aby šlo s palivočlánkovým pohonem nakládat stejně jako s kterýmkoli jiným pohonem,

•    potřebu přechodu údržby od personálu výrobce k personálu dopravců,

•    u dopravců otázky nákladů na údržbu, včetně zatím značně proměnlivých cen náhradních dílů,

•    u výrobců otázky standardizace komponent a ustálení výrobních procesů, které povedou k poklesu výrobních nákladů.

Shrnuto, poznatky z provozu ukazují, že palivočlánkové autobusy se i v USA rozvíjejí jako perspektivní směr bezemisní, resp. nízkoemisní (podle zdroje vodíku) mobility. Ukazuje se rovněž, jak s rostoucí technologickou úrovní roste jejich spolehlivost a jak s vývojem zároveň postupně klesá jejich cena a roste jejich energetická účinnost. Zároveň stále ještě zůstává otevřená řada otázek spojených s výrobou a provozem palivočlánkových autobusů, které bude nutno vyřešit, aby se tato vozidla mohla dostat na úroveň plně komerčního produktu.

redakce Proelektrotechniky.cz

Foto a tabulka © NREL a FTA

Zpráva je volně ke stažení zde

Přečtěte si také:

První palivočlánkový autobus v Londýně překonal hranici 20 tisíc provozních hodin

23.12.2015 V londýnské městské dopravě slouží celkem osm palivočlánkových autobusů, pět z nich již od roku 2010 a další tři od roku 2013. Jsou provozovány v samém centru města na lince RV1 mezi stanicemi Covent Garden a Tower Gateway dlouhé 6,2 km s celkem 27 zastávkami. Ke konci listopadu 2015 najely tyto autobusy dohromady již více než 690 tisíc km během více než 107 tisíc provozních hodin. První z těchto bezemisních autobusů překonal na konci listopadu 2015 hranici 20 000 hodin v provozu, další se této hranici rychle blíží. 


Aktualizovaná studie evropských palivočlánkových autobusů: 84 autobusů v provozu, příznivý výhled v jejich efektivnosti

17.12.2015 Na samém konci října 2015 zveřejnila evropská organizace Společný podnik pro palivové články a vodík (FCH JU) studii Fuel Cell Electric Buses – Potential for Sustainable Public Transport in Europe (Palivočlánkové elektrické autobusy – Potenciál pro udržitelnou veřejnou dopravu v Evropě). Jde o volné pokračování a aktualizaci studie elektrických autobusů „Urban buses: Alternative powertrains for Europe“ z roku 2012. Letošní verze se soustřeďuje pouze na elektrické autobusy s palivovými články jako zdrojem energie. Ukažme si zde některé zajímavé momenty obsažené v této studii. 


Smart city Oslo: inteligentní dopravní systémy, elektromobily i palivočlánkové autobusy

4.12.2015 Koncem listopadu 2015 pořádalo Norské velvyslanectví v Praze pod názvem Smart City – Green City seminář věnovaný norským zkušenostem z implementace konceptu smart city, na nějž pozvalo i zástupce naší redakce. Mezi jinými zde byla prezentována i koncepce čisté mobility ve smart city Oslo, hlavním městě Norska s více než 600 tisíci obyvatel. Tato koncepce velmi názorně ukazuje propojení bezemisní dopravy v různých oblastech městského života spolu s inteligentními dopravními systémy v rámci pilíře smart city „inteligentní mobilita“. 


Vyšel další newsletter „Elektromobilita v MHD“

30.11.2015 Právě vyšlo čtvrté vydání newsletteru Sdružení dopravních podniků ČR „Elektromobilita v MHD“, který náš portál vydává v rámci Pracovní komise pro elektromobilitu . Čtenáři zde najdou zprávu o právě proběhlé konferenci „Elektrické autobusy pro město IV“, odkazy na prezentace z této konference ke stažení, rovných dvacet odkazů na články o elektrické MHD z našeho portálu za nedávné období i další zajímavé informace z oblasti automatického nabíjení elektrobusů. Přejeme příjemné počtení! 


Konference Elektrické autobusy pro město IV: trh elektrobusů se rozvíjí, příprava dotačních programů finišuje

30.11.2015 Na veletrhu Czechbus 2015 se 26. listopadu 2015 uskutečnil čtvrtý běh již tradiční konference Elektrické autobusy pro město, zaměřené na novinky a zkušenosti v oblasti provozu a financování elektrobusů a parciálních trolejbusů, tedy trolejbusů s bateriovými zásobníky energie. Konference byla opět pořádána firmou Ing. Jakub Slavík, MBA – Consulting Services, která je provozovatelem našeho portálu, pod záštitou Sdružení dopravních podniků ČR (SDP ČR) a v úzké spolupráci s ním. 


Užitkové elektromobily Renault s palivovými články: ucelený balíček služeb pro britské organizace

25.11.2015 Užitkové elektromobily s palivočlánkovým prodlužovačem dojezdu typu Renault Kangoo ZE-H2 jsme na našem portále již představili v souvislosti s francouzským projektem HyWay. Tento produkt má nyní ambice zaujmout pevné místo i na britském trhu, který palivočlánkové technologie významně podporuje. 


Projekt American Fuel Cell Bus: palivočlánkový autobus dvakrát energeticky úspornější než CNG

12.10.2015 V září 2015 vydala americká National Renewable Energy Laboratory (NREL) další zprávu k průběžnému hodnocení projektu palivočlánkových autobusů „American Fuel Cell Bus“ u dopravní společnosti SunLine Transit Agency. Zpráva se zaměřuje na provozní výsledky projektu za uplynulé 2,3leté období. Jako srovnávací základna pro palivočlánkové autobusy zde slouží výsledky autobusů poháněných stlačeným zemním plynem (CNG). 


Ekova Electron: nový český elektrobus se představuje

10.11.2015 V listopadu 2015 se na veletrhu Czechbus 2015 představí široké veřejnosti nový český elektrobus Electron od ostravského výrobce Ekova Electric (Ekova), který svoji světovou premiéru absolvoval v říjnu 2015 na mezinárodním veletrhu Busworld 2015. Pro naše čtenáře znalé problematiky elektrobusů a zajímající se o podrobnosti se naší redakci podařilo získat od výrobce některé dosud nepublikované technické podrobnosti. 


Elektrobusy Optare oceněny za zlepšování kvality ovzduší v dopravě

6.11.2015 Největším evropským výrobcem elektrobusů – alespoň podle našich informací – je v Česku poměrně málo známá společnost Optare Group Ltd. („Optare“) ze severoanglického Leedsu. V britských i jiných evropských městech je v současné době provozováno celkem 88 elektrobusů od tohoto výrobce. Nijak proto nepřekvapí, že na podzim 2015 získal Optare hned tři ocenění za svůj přínos ke zvýšení kvality ovzduší v dopravě. 


Osmnáctimetrový elektrobus VDL Citea SLFA-180 Electric do provozu v Kolíně nad Rýnem

5.11.2015 18,1m elektrobus VDL Citea SLFA-180 Electric měl svoji světovou premiéru na dopravním veletrhu UITP Mobility & City Transport na začátku června 2015. První z osmi těchto elektrobusů, plánovaných pro provoz na linkách MHD v německém Kolíně nad Rýnem, byl koncem října 2015 slavnostně předán tamnímu dopravci KVB (Kölner Verkehrs-Betriebe). 


Projekt ZeEUS: v Bonnu bude jezdit elektrobus Bozankaya Sileo

22.10.2015 V rámci evropského projektu elektrických autobusů ZeEUS, jehož demonstrační provozy na našich stránkách průběžně sledujeme, se představí nový evropský výrobce elektrobusů, turecko-německá firma Bozankaya. Jak byla v říjnu 2015 informována odborná veřejnost, v rámci demonstračního provozu v německém Bonnu zde bude od začátku roku 2016 provozován její elektrobus značky Sileo.


Palivočlánkové autobusy v Kalifornii lámou rekordy

10.9.2015 Nedlouho po zprávě o rekordním miliónu kilometrů, který najely palivočlánkové autobusy ve Švýcarsku, byla odborná veřejnost informována o dalším rekordu z této oblasti, tentokrát z USA: Palivočlánková jednotka na jednom z elektrických autobusů, provozovaných kalifornskou dopravní společností AC Transit (podrobnosti viz též studie „E-mobilita v MHD“), překonala v srpnu 2015 rekord 20 000 hodin nepřetržitého provozu. 


Projekt CHIC: švýcarské palivočlánkové autobusy ujely milión kilometrů

14.8.2015 V rámci evropského projektu CHIC, zaměřeného na provozní ověřování palivočlánkových autobusů, je od roku 2011 v provozu i pět palivočlánkových autobusů společnosti PostAuto Schweiz AG, hlavního švýcarského autobusového dopravce (v angličtině používá název PostBus). Ke konci července 2015 dosáhly tyto autobusy důležitý milník: dohromady najezdily celkem milión kilometrů.  


Vychází třetí newsletter SDP ČR „Elektromobilita v MHD“

28.7.2015 Dnes byl na našem portále zveřejněn již třetí newsletter „Elektromobilita v MHD“, připravovaný redakcí našeho portálu v rámci činnosti Pracovní komise pro elektromobilitu Sdružení dopravních podniků ČR (SDP ČR). Tentokrát je věnován především závěrům pracovní skupiny, či interního projektu, SDP ČR jménem E-STANDARD. 


 

Naše tipyCopyright © 2012 – 2024 Ing. Jakub Slavík, MBA – Consulting Services