Přečtěte si:  Smart city a elektromobilita pro praktický užitek a jejich aktuální výzvy


Pozvánky na akce


Stalo se
Aktualizovaná studie evropských palivočlánkových autobusů: 84 autobusů v provozu, příznivý výhled v jejich efektivnosti

17.12.2015 Na samém konci října 2015 zveřejnila evropská organizace Společný podnik pro palivové články a vodík (FCH JU) studii Fuel Cell Electric Buses – Potential for Sustainable Public Transport in Europe (Palivočlánkové elektrické autobusy – Potenciál pro udržitelnou veřejnou dopravu v Evropě). Jde o volné pokračování a aktualizaci studie elektrických autobusů „Urban buses: Alternative powertrains for Europe“ z roku 2012, z níž čerpá mimo jiné naše studie „E-mobilita v MHD“. Studie opět vznikla v partnerství celkem 80 organizací z řad dopravců, průmyslu a dalších. Na rozdíl od dokumentu z roku 2012 se však letošní verze soustřeďuje pouze na elektrické autobusy s palivovými články jako zdrojem energie. Ukažme si zde některé zajímavé momenty obsažené v této studii.

Studie na začátku mapuje současné zapojení palivočlánkových autobusů, jak ukazuje mapka na obrázku níže. Konstatuje, že v současné době je v rámci různých evropských rozvojových projektů v provozu celkem 84 palivočlánkových autobusů (škoda jen, že nemohla zahrnout i unikátní český projekt TriHyBus, o jehož dalším osudu se nyní rozhoduje). Předpokládá se, že jejich počet by mohl do roku 2020 vzrůst na 300 až 400.

Přehled současných projektů palivočlánkových autobusů v Evropě (ZVĚTŠIT OBRÁZEK)

Studie se dále zabývá především nákladovou efektivností palivočlánkových autobusů, a to jak z hlediska pořizovací ceny, tak z pohledu celoživotních nákladů (TCO). Ve výhledu se studie zabývá dvěma scénáři trhu palivočlánkových autobusů: zda v pesimistickém případě zůstanou záležitostí pouze okrajového trhu nebo zda se v optimistickém případě rozšíří ve větším rozsahu.

Vývoj pořizovacích cen palivočlánkových autobusů v %

Jak ukazuje graf na obrázku výše, od devadesátých let do současnosti poklesla pořizovací cena palivočlánkových autobusů o 75 %. Očekává se další pokles cen o cca 40 – 45 %, přibližně na úroveň 400 – 450 tisíc Eur (tj. cca 10,8 – 12,2 mil. Kč) v roce 2030 v optimistickém scénáři. I v této optimistické variantě nicméně zůstávají palivočlánkové autobusy téměř 1,6 až 2krát drahé oproti dieselovým autobusům. Důvodem je především vysoká cena palivočlánkové jednotky a náklady její integraci do vozidla. Na jejím poklesu by se měla podílet ekonomie z rozsahu včetně využití synergií s palivočlánkovými osobními automobily. To ostatně naznačují i uváděné údaje dnes snad nejrozšířenějšího výrobce palivočlánkových jednotek pro těžká vozidla, kanadské společnosti Ballard, a japonské automobilky Toyota.   

Jinak je tomu u celoživotních nákladů, které dnes mají palivočlánkové autobusy cca 1,7násobné oproti dieselům, do roku 2030 by však měly klesnout téměř na úroveň dieselových autobusů, tedy být o cca 20 % vyšší v pesimistickém scénáři a o cca 10 % vyšší v optimistickém scénáři.

Zajímavý je uváděný rozbor těchto celoživotních nákladů. Oproti dieselu je největší rozdíl v pořizovací ceně, která se promítá do odpisů vozidla a dalších nákladů jeho financování. Naproti tomu například náklady na údržbu se již nyní pohybují na úrovni dieselových autobusů a předpokládá se jejich další pokles, do roku 2030 o více než 40 %. Také cena vodíku v přepočtu na kilometr jízdy bude nižší než cena motorové nafty pro dieselový autobus.

Studie se dále zabývá celospolečenskými přínosy palivočlánkových autobusů. Ty jsou blíže rozebrány také ve výše zmíněné studii „E-mobilita v MHD“. Studie FCH JU v této souvislosti připomíná, že palivočlánkové autobusy v sobě slučují nízkoemisní či bezemisní provoz bateriového elektrobusu s dojezdem autobusu na běžný spalovací motor.

V neposlední řadě připomíná, že palivočlánková mobilita má v Evropě širokou politickou podporu a je o ni rovněž zájem ze strany velkých průmyslových firem.

Studie tak ukazuje, že by se vodík mohl skutečně stát do budoucna oním „uhlím budoucnosti“, jak to už před sto padesáti lety předpověděl velký vizionář Jules Verne ve své knize Tajuplný ostrov.

redakce Proelektrotechniky.cz

Foto a obrázek © FCH JU

Studie je volně ke stažení zde

Přečtěte si také:

Elektrobus Solaris v Paříži: integrované řešení vozidlo-nabíjecí stanice v provozu

14.12.2015 Již dříve avizovaný elektrobus Solaris Urbino 12 electric v Paříži zahájil na začátku prosince 2015 dvouměsíční testovací provoz s cestujícími na linkách č. 21 a 147 městského dopravce RATP. Součástí tohoto projektu jakožto dodávky „na klíč“ je i nabíjecí stanice od polského výrobce Ekoenergetyka. 


Smart city Oslo: inteligentní dopravní systémy, elektromobily i palivočlánkové autobusy

4.12.2015 Koncem listopadu 2015 pořádalo Norské velvyslanectví v Praze pod názvem Smart City – Green City seminář věnovaný norským zkušenostem z implementace konceptu smart city, na nějž pozvalo i zástupce naší redakce. Mezi jinými zde byla prezentována i koncepce čisté mobility ve smart city Oslo, hlavním městě Norska s více než 600 tisíci obyvatel. Tato koncepce velmi názorně ukazuje propojení bezemisní dopravy v různých oblastech městského života spolu s inteligentními dopravními systémy v rámci pilíře smart city „inteligentní mobilita“. 


Vyšel další newsletter „Elektromobilita v MHD“

30.11.2015 Právě vyšlo čtvrté vydání newsletteru Sdružení dopravních podniků ČR „Elektromobilita v MHD“, který náš portál vydává v rámci Pracovní komise pro elektromobilitu . Čtenáři zde najdou zprávu o právě proběhlé konferenci „Elektrické autobusy pro město IV“, odkazy na prezentace z této konference ke stažení, rovných dvacet odkazů na články o elektrické MHD z našeho portálu za nedávné období i další zajímavé informace z oblasti automatického nabíjení elektrobusů. Přejeme příjemné počtení! 


Konference Elektrické autobusy pro město IV: trh elektrobusů se rozvíjí, příprava dotačních programů finišuje

30.11.2015 Na veletrhu Czechbus 2015 se 26. listopadu 2015 uskutečnil čtvrtý běh již tradiční konference Elektrické autobusy pro město, zaměřené na novinky a zkušenosti v oblasti provozu a financování elektrobusů a parciálních trolejbusů, tedy trolejbusů s bateriovými zásobníky energie. Konference byla opět pořádána firmou Ing. Jakub Slavík, MBA – Consulting Services, která je provozovatelem našeho portálu, pod záštitou Sdružení dopravních podniků ČR (SDP ČR) a v úzké spolupráci s ním. Užitkové elektromobily Renault s palivovými články: ucelený balíček služeb pro britské organizace

25.11.2015 Užitkové elektromobily s palivočlánkovým prodlužovačem dojezdu typu Renault Kangoo ZE-H2 jsme na našem portále již představili v souvislosti s francouzským projektem HyWay. Tento produkt má nyní ambice zaujmout pevné místo i na britském trhu, který palivočlánkové technologie významně podporuje. 


Indukčně dobíjené elektrobusy v Mannheimu: 25 tisíc km od června 2015

20.11.2015 Jak jsme již avizovali na našem portále, v německém Mannheimu slouží od června 2015 dva elektrobusy Hess průběžně dobíjené indukčním systémem Bombardier PRIMOVE. Začátkem listopadu 2015 zaznamenaly tyto elektrobusy úspěšný proběh 25 000 km. 


Elektrobus v Bruggách: indukční dobíjení využívá energetickou síť pro tramvaj

11.11.2015 Indukční dobíjení je jedním z důležitých směrů, kterým se v Evropě ubírá vývoj průběžně dobíjených elektrobusů. Po nedávném úspěšném zprovoznění indukčně dobíjených elektrobusů v Berlíně používajících nabíjecí systém Bombardier PRIMOVE 200, byl v polovině října 2015 oficiálně zahájen provoz indukčně dobíjených elektrických midibusů s týmž systémem dobíjení v historickém belgickém městě Bruggy. Podobně jako například u kontaktně dobíjených elektrobusů v Drážďanech je i zde nabíjecí zařízení připojeno k tramvajové energetické síti. 


Projekt American Fuel Cell Bus: palivočlánkový autobus dvakrát energeticky úspornější než CNG

12.10.2015 V září 2015 vydala americká National Renewable Energy Laboratory (NREL) další zprávu k průběžnému hodnocení projektu palivočlánkových autobusů „American Fuel Cell Bus“ u dopravní společnosti SunLine Transit Agency. Zpráva se zaměřuje na provozní výsledky projektu za uplynulé 2,3leté období. Jako srovnávací základna pro palivočlánkové autobusy zde slouží výsledky autobusů poháněných stlačeným zemním plynem (CNG). 


Ekova Electron: nový český elektrobus se představuje

10.11.2015 V listopadu 2015 se na veletrhu Czechbus 2015 představí široké veřejnosti nový český elektrobus Electron od ostravského výrobce Ekova Electric (Ekova), který svoji světovou premiéru absolvoval v říjnu 2015 na mezinárodním veletrhu Busworld 2015. Pro naše čtenáře znalé problematiky elektrobusů a zajímající se o podrobnosti se naší redakci podařilo získat od výrobce některé dosud nepublikované technické podrobnosti. 


Elektrobusy Optare oceněny za zlepšování kvality ovzduší v dopravě

6.11.2015 Největším evropským výrobcem elektrobusů – alespoň podle našich informací – je v Česku poměrně málo známá společnost Optare Group Ltd. („Optare“) ze severoanglického Leedsu. V britských i jiných evropských městech je v současné době provozováno celkem 88 elektrobusů od tohoto výrobce. Nijak proto nepřekvapí, že na podzim 2015 získal Optare hned tři ocenění za svůj přínos ke zvýšení kvality ovzduší v dopravě. 


Osmnáctimetrový elektrobus VDL Citea SLFA-180 Electric do provozu v Kolíně nad Rýnem

5.11.2015 18,1m elektrobus VDL Citea SLFA-180 Electric měl svoji světovou premiéru na dopravním veletrhu UITP Mobility & City Transport na začátku června 2015. První z osmi těchto elektrobusů, plánovaných pro provoz na linkách MHD v německém Kolíně nad Rýnem, byl koncem října 2015 slavnostně předán tamnímu dopravci KVB (Kölner Verkehrs-Betriebe). 


Nový Solaris Urbino 12 electric na Busworld 2015

27.10.2015 Tzv. nový Solaris Urbino 12 electric, tedy 12m elektrobus od polského výrobce Solaris v novém designovém provedení, již pro čtenáře našeho portálu není tak docela nový. Zmiňovali jsme se o něm v souvislosti s dodávkami tohoto elektrobusu pro Paříž a pro Hannover. Tento elektrobus byl v říjnu 2015 prezentován také na prestižním veletrhu Busworld 2015 v Kortrijku, spolu s dalšími (dieselovými) novinkami tohoto výrobce. 


Projekt ZeEUS: v Bonnu bude jezdit elektrobus Bozankaya Sileo

22.10.2015 V rámci evropského projektu elektrických autobusů ZeEUS, jehož demonstrační provozy na našich stránkách průběžně sledujeme, se představí nový evropský výrobce elektrobusů, turecko-německá firma Bozankaya. Jak byla v říjnu 2015 informována odborná veřejnost, v rámci demonstračního provozu v německém Bonnu zde bude od začátku roku 2016 provozován její elektrobus značky Sileo.


 

Naše tipyCopyright © 2012 – 2024 Ing. Jakub Slavík, MBA – Consulting Services