Přečtěte si:  Smart city a elektromobilita pro praktický užitek a jejich aktuální výzvy


Pozvánky na akce


Stalo se
Alternativní pohony u městských autobusů

22.1.2013 Podle Mezinárodní unie veřejné dopravy UITP vzroste do roku 2025 mobilita obyvatel ve městech na dvojnásobek úrovně roku 2005. Tato prognóza má nevyhnutelné dopady na emisi skleníkových plynů, a je tak kromě jiného výzvou pro urychlený výzkum a vývoj alternativních pohonů pro městské autobusy. Nezávisle na sobě v tomto směru proběhly nedávno výzkumy v EU a USA. Jejich výsledky se až překvapivě shodují a navzájem doplňují.

Jako alternativní nízkouhlíkové pohony u městských autobusů připadají v úvahu autobusy poháněné zemním plynem (CNG), diesel hybridní pohony, příležitostné e-busy, noční e-busy a autobusy s palivovými články. Nočními e-busy se rozumí autobusy poháněné elektřinou z velkokapacitních baterií, které se přes noc dobíjejí a přes den jsou v provozu. Příležitostnými e-busy se rozumí elektrobusy s bateriemi o menší kapacitě a/nebo se superkapacitory, které se dobíjejí průběžně na trase.

Z alternativních pohonů, které jsou zcela bez lokálních emisí, ukazuje zpráva Společného podniku pro palivové články a vodík EU (FCH-JU) jako nejvýhodnější příležitostné e-busy a autobusy s palivovými články. Obě technologie mají nicméně svá omezení.

Příležitostné e-busy poskytují oproti nočním e-busům ekonomické výhody spočívající v menších nárocích na baterie, a tím i nižší ceně. Jsou však náročnější na síť dobíjecích stanic a zranitelnější vůči vnějším podmínkám, které by měly dopad na změnu jejich tras (třeba jen uzavírka silnice).

Autobusy poháněné palivovými články se svými jízdními parametry nejvíce blíží autobusům s dieselovým pohonem. Jejich úspora skleníkových plynů je přitom velmi vysoká – pohybuje se v rozmezí 75 až 100 % podle toho, jakým způsobem se získává vodík pro palivové články. Hlavním problémem je infrastruktura vodíkového hospodářství a vysoké náklady, i když FCH-JU předpokládá, že do roku 2030 by rozdíl v nákladech oproti konvenčním dieselovým pohonům neměl přesáhnout cca 0,3–9,6 €/km.

Zpráva amerického Ministerstva energetiky (DOE) rovněž porovnává jednotlivé druhy alternativních pohonů a všímá si jejich ekonomie, spolehlivosti a stavu připravenosti pro běžné komerční využívání.

Ekonomii palivového hospodářství tato zpráva přepočítává na ekvivalent dieselového paliva a uvádí, že u autobusů s palivovými články je tato ekonomie cca dvojnásobná oproti konvenčnímu dieselovému pohonu, zatímco například u autobusů na zemní plyn se pohybuje pod jeho úrovní. Jako nejspolehlivější se podle této zprávy naproti tomu ukazuje diesel hybridní pohon. Podobně jako evropská zpráva zároveň upozorňuje na problémy palivových článků spojené s vodíkovou infrastrukturou i s integrací těchto pohonných jednotek do konstrukce vozidla.

Zpráva také poukazuje na to, že i pohon palivovými články využívá baterie, což nabízí příležitosti k ekonomickému sdružování těchto různých pohonných jednotek do jednoho vozidla a k optimalizaci potřebné infrastruktury. Příkladem může být e-bus fungující primárně na baterie. Ty jsou doplněné palivovými články, které baterie dobíjejí, a zvyšují tak dojezd autobusu. Tuto kombinaci předvedla v prosinci 2012 společnost General Electric.

I přes uvedené technické a ekonomické problémy nelze zapomenout na důležitý aspekt ekologického povědomí veřejnosti: Využívání bezuhlíkových pohonných jednotek u městských autobusů názorně ukazuje cestujícím, že tyto technologie existují, fungují v praxi a jsou spolehlivé. Příkladem je linka RV1 městských autobusů v Londýně, kde jezdí výlučně autobusy poháněné palivovými články (viz obrázek). Od svého uvedení do provozu najezdily tyto autobusy spolehlivě v plném městském zatížení více než 100 000 mil (cca 160 000 km). 

redakce Proelektrotechniky.cz

Foto: FuelCellToday

Další informace s možností stažení plného znění uvedených zpráv: zde

Přečtěte si také:

Elektrobus BYD v Ostravě

11.6.2014 O elektrobusech čínského výrobce BYD (Build Your Dreams – postav své sny) jsme na našem portále již psali v souvislosti se zkušebním provozem v Londýně. Dostupné informace tehdy vzbudily i řadu otázek s tím, že na konečné závěry je třeba počkat podle srovnatelných provozních výsledků. Tato možnost se nyní naskytla. Dopravní podnik Ostrava (DPO), neformální české centrum excelence v oblasti elektrobusů, získal v květnu 2014 k bezplatnému zapůjčení jeden 12m elektrobus BYD a nasadil jej ve zkušebním provozu na pravidelné lince č. 38 


Seminář „Elektrické autobusy pro město II“: zajímavé poznatky z technologií a financování projektů elektrobusů a trolejbusů

20.3.2014 Po necelém půlroce od prvního běhu proběhlo již druhé pokračování odborného semináře „Elektrické autobusy pro město“, opět s organizací a odbornou garancí firmy Ing. Jakub Slavík, MBA – Consulting Services a pod záštitou Sdružení dopravních podniků ČR. Takto krátký časový odstup si vyžádal především aktuální běh událostí v oblasti možného financování projektů elektrické MHD a podpořil jej i rychlý postup technologií pro elektrobusy a trolejbusy.


Elektrobus Siemens/Rampini na zkoušku v Praze

22.1.2014 Elektrický midibus Siemens/Rampini, o němž jsme na našem portále již několikrát psali, se po zkušebním provozu v Brně a v Pardubicích předvede tento týden také cestující veřejnosti v Praze. Po slavnostním představení veřejnosti v úterý 21. 1. 2014 následuje ve dnech 22. – 26. 1. 2014 provoz na zvláštních (vložených) spojích linky 216. Siemens/Rampini typ Alè electric je nízkopodlažní městský elektrobus o délce 7,7 m a obsaditelnosti celkem 46 míst 


Kolejová MHD: trendy v technologii, organizaci a financování

11.10.2013 Zatímco elektromobilita v silniční dopravě je vnímána jako průkopnická oblast, elektromobilita na kolejích je součástí každodenního života již více než sto dvacet let. Přesto jsou její současné vývojové trendy velmi zajímavé, jak dokládají i články v naší rubrice Automatizace dopravy a Elektromobilita. Tyto trendy, zahrnující oblasti technologie, organizace a financování, shrnul hlavní konzultant firmy Ing. Jakub Slavík MBA – Consulting Services, která provozuje náš portál, na semináři Čistá mobilita, pořádaném 10. října 2013 Ministerstvem životního prostředí ČR při MSV Brno. 


Seminář „Elektrické autobusy pro město“: podnětné závěry

9.10.2013 V úterý 8. října 2013 se v areálu brněnského výstaviště jako doprovodný program veletrhu Eurotrans konal pod záštitou Ministerstva dopravy ČR a Sdružení dopravních podniků ČR již dříve avizovaný odborný seminář „Elektrické autobusy pro město“. Odborným garantem semináře byla firma Ing. Jakub Slavík, MBA – Consulting Services, která provozuje náš portál. Její hlavní konzultant seminář moderoval a zároveň byl i jedním z přednášejících. 


Elektrobusy v ČR a ve světě: studie „E-mobilita v MHD“ zveřejněna

1.9.2013 Náš portál Proelektrotechniky.cz zveřejnil ke stažení a volnému použití již dříve avizovanou studii „E-mobilita v MHD“ (viz předchozí informace zde). Studie se zabývá současným stavem technologií, provozními zkušenostmi a vývojovými trendy v elektrických autobusech, tj. elektrobusech, palivočlánkových autobusech a diesel-hybridních autobusech. Tyto elektrické autobusy studie porovnává se standardními dieselovými autobusy, autobusy na CNG a trolejbusy. 


Plug-in hybrid: účinné spojení dieselu a elektromotoru v MHD

25.6.2013 Zkušební provoz s cestujícími ve švédském Göteborgu zahájila technická novinka společnosti Volvo: autobus Volvo Plug-in Hybrid, který kombinuje prvky dieselového autobusu a oportunitního elektrobusu ještě účinněji než běžný hybridní pohon. Pohonnou jednotku tohoto autobusu tvoří elektromotor poháněný elektřinou z lithium-iontových baterií, doplněný 5litrovým dieselovým motorem. Další hybridní autobusy a elektrobusy pro Londýn

6.6.2013 Transport for London, správce městské dopravy v Londýně, oznámil na konci května 2013, že úspěšně vysoutěžil částku 5 mil. liber z Green Bus Fund – fondu pro „zelené autobusy“, spravovaného britským Ministerstvem dopravy (DfT). Spolu s prostředky z městského rozpočtu budou tyto finance použity na nákup dalších 90 dvoupatrových diesel-hybridních autobusů a čtyř jednopatrových elektrobusů. V roce 2016 tak bude 20 % veškerého parku městských autobusů v Londýně (celkem 8 500 vozidel) zajišťováno hybridními autobusy či elektrobusy. Londýn tak posílí své postavení města s „nejzelenějším“ parkem autobusů v Evropě 


Flash charging: nová technologie dobíjení elektrobusů

3.6.2013 Na 60. světovém kongresu UITP (mezinárodní unie veřejné dopravy) v Ženevě na konci května 2013 představila společnost ABB novinku v dobíjení elektrobusů: systém „flash charging“ pod obchodním názvem „TOSA“ (Trolleybus Optimisation Systeme Alimentation), který umožní dobíjení oportunitního elektrobusu (resp. trolejbusu) na zastávce během 15 sekund. 


Elektrobusy v Ostravě: úspěchy v pravidelném provozu

7.5.2013 V červnu 2013 to budou dva roky, co v plném provozu na linkách MHD Ostrava slouží park čtyř akumulátorových elektrobusů SOR EBN 10,5 a za tu dobu najel přes 350 tisíc km. Tyto elektrobusy jsou v mnoha ohledech výjimečné – svými provozními vlastnostmi, náklady, způsobem pořízení i způsobem provozování, který slaďuje technické možnosti akumulátorů s chováním přepravního trhu MHD. Redakce Proelektrotechniky.cz měla začátkem května 2013 možnost je sledovat na lince i ve vozovně 


Projekt TriHyBus: český vodíkový autobus opět vyjede na linku

27.4.2013 V článku Vodíková e-mobilita: 208 plnicích stanic na světě v rubrice Elektromobilita jsme se zmínili o českém projektu TriHyBus – prvním a zatím jediném zkušebním autobusu poháněném palivovým článkem v nových zemích EU, jehož vlastníkem a provozovatelem je ÚJV Řež. Po půlroční odstávce kvůli vodíkové infrastruktuře se nyní tento autobus chystá, po absolvování potřebných zkušebních jízd, opět vozit cestující v neratovické MHD provozované dopravcem Veolia Transport. Zástupci našeho portálu měli příležitost se autobusem TriHyBus svézt a bezprostředně sledovat jeho chování v městském provozu. 


 

Naše tipyCopyright © 2012 – 2024 Ing. Jakub Slavík, MBA – Consulting Services