Přečtěte si:  Pozvánka s třídenní vstupenkou na veletrh URBIS


Pozvánky na akce


Stalo se
Malý reaktor VK-300: odpověď na zájem ruských měst o jaderný zdroj pro kogeneraci

19.12.2016 Jedním z trendů v rozvoji jaderných technologií směrem k ekonomickému komerčnímu provozu jsou malé reaktory. O jejich využití je v současnosti zájem nejen v USA, Kanadě či Velké Británii, ale hlásí se o ně také ruská města, která by ráda tuto technologii využila pro kombinovanou výrobu elektřiny a tepla neboli kogeneraci. Světová odborná veřejnost o tom byla informována na začátku prosince 2016.

Mnohá ruská města jsou závislá na ústředním vytápění. Jako zdroj tepla zpravidla slouží místní elektrárny využívající fosilní paliva. V souvislosti se snižováním uhlíkových emisí je snaha vyvinout technologie, které by stejnou službu zajistily při bezemisním provozu.

Odpovědí je malý reaktor typu  VK-300, který vyvinul ruský Výzkumný ústav jaderného inženýrství (NIKIET). Tento reaktor dodává tepelný výkon 750 MWt a elektrický výkon v rozsahu 150 – 250 MWe podle požadované struktury výroby elektřiny a tepla.  

Konstrukčně je VK-300 varný reaktor. Moderátorem i chladivem je tedy obyčejná voda, která se zahřívá v tlakové nádobě až do varu, přičemž se v horní části reaktoru hromadí pára. Po zbavení vlhkosti se tato pára vede k turbíně, kterou pohání. Varný reaktor je tedy jednookruhový. VK-300 využívá osvědčené komponenty, využívané pro tlakovodní reaktory typu VVER, známé i z českých jaderných elektráren. Palivem je obohacený uran, výměna paliva probíhá jednou za 1,5 roku. Reaktorová nádoba je 10,8 m vysoká a má vnější průměr 4,6 m.

Reaktor je konstruován tak, aby v případě havárie nebyl závislý na činnosti operátora nebo na přísunu elektřiny a vody zvenčí. To je dáno mj. jeho pasivní bezpečností – při snížení objemu jeho chladiva, například v důsledku varu nebo úniku, jeho reaktivita klesá. K jeho charakteristickým rysům dále patří například dvojitý kontainment, díky kterému by se následky případné havárie nedostaly za areál vlastní elektrárny.

Tento reaktor byl původně vyvinut pro potřebu chemické výroby. Jeho využití pro kombinovanou výrobu elektřiny a tepla pro ústřední vytápění vyvolalo nové nařízení o modernizaci ústředního vytápění v celém Rusku. Na základě tohoto nařízení zpracoval NIKIET komplexní studii proveditelnosti o použití reaktoru VK-300 pro městskou kogeneraci v období let 2020 – 2030.

Studie ukázala celkem 14 měst, v nichž by bylo vhodné umístit po dvou, třech nebo čtyřech reaktory VK-300: Archangelsk, Iževsk, Ivanovo, Kazaň, Chabarovsk, Komsomolsk na Amuru, Kurgan, Murmansk, Perm, Tver, Ufa, Uljanovsk, Vjatka a Jaroslavl. Představitelé čtyř z těchto měst – Archangelsk, Perm, Tver and Uljanovsk – zároveň oslovili NIKIET a vyjádřili zájem města o využívání jaderné energie pro výrobu elektřiny a tepla.

Finanční náročnost takového projektu demonstrovala studie na typovém využití pro město Archangelsk. Studie ukázala, že takovýto projekt by se neobešel bez spolufinancování z veřejných zdrojů ve výši překračující 50 %. Studie ovšem také ukázala, že za obvyklých podmínek financování podobných projektů ve veřejném zájmu (5 % diskontní míra) by míra návratnosti projektu byla 1,6krát vyšší oproti srovnatelným projektům s využitím běžných fosilních paliv.

Jako další krok by nyní mělo následovat stanovení programu pro realizaci pilotního projektu tohoto reaktoru.

redakce Proelektrotechniky.cz

Ilustrační foto © archiv redakce Proelektrotechniky.cz

Další informace zde

Přečtěte si také:

Malý reaktor IV. generace pomůže energetice ve vzdálených oblastech Kanady

9.12.2016 Hlavním trendem technologického vývoje jsou tzv. malé reaktory a reaktory IV. generace. Propojení obou těchto významných trendů v sobě zahrnuje projekt malého reaktoru typu MTGR montrealské společnosti StarCore Nuclear, která zahájila na konci října 2016 proces revize designu u Kanadské komise pro jadernou bezpečnost (CNSC). 


Projekt NuScale: vybudování a provoz malého reaktoru bude mít významný přínos pro místní ekonomiku

31.8.2016 Malá modulární elektrárna NuScale, jejíž aktuality na našem portále průběžně sledujeme, je jedním z projektů tzv. malých reaktorů, které – vedle reaktorů IV. generace – představují významný vývojový trend v jaderné energetice. Jejím dodavatelem je americká projektová firma NuScale Power. První instalace této elektrárny se plánuje poblíž města Idaho Falls v americkém státě Idaho na severozápadě USA. Ekonomická studie projektu, prezentovaná v polovině srpna 2016, poprvé blíže vyčísluje celkové investiční náklady a přínosy pro místní ekonomiku v podobě nově vzniklých pracovních míst. 


Belojarsk 4: reaktor IV. generace se rozběhl na plný výkon

30.8.2016 Reaktory IV. generace jako jeden z důležitých směrů ve vývoji jaderné energetiky zaznamenaly v polovině srpna 2016 významný milník: Blok 4 ruské jaderné elektrárny Belojarsk vybavený reaktorem BN-800 s rychlými neutrony dosáhl poprvé 100 % výkonu. Je to další krok k přípravě tohoto bloku na započetí komerčního provozu, které je plánováno koncem roku 2016. 


Malý reaktor PRISM má předpoklady ke komercializaci

25.8.2016 Malé reaktory jsou, vedle reaktorů IV. generace, jedním z důležitých vývojových směrů ve vývoji jaderné energetiky. V souvislosti s výzvou prezidenta GE Hitachi Nuclear Energy americké vládě a podnikatelské sféře k podpoře komercializace moderních jaderných technologií byl v srpnu 2016 na Aspen Institute prezentován odborné veřejnosti jeden z konceptů těchto reaktorů, malý reaktor PRISM. 


Japonská jaderná energetika se vrací zpět k normálu

24.6.2016 Definitivní návrat k normálu v japonské jaderné energetice – tak by se dala charakterizovat licence na prodloužení provozu, kterou ve druhé polovině července 2016 získaly bloky 1 a 2 japonské jaderné elektrárny Takahama. Tyto licence umožní provoz uvedených bloků až po dobu 60 let. Je to první japonská jaderná elektrárna po havárii jaderné elektrárny Fukushima Daiichi v březnu 2011, jíž byla podle nových podmínek udělena licence na více než 40 let. 


Malý reaktor NuScale dostane palivo od Arevy

21.12.2015 Elektrárna NuScale, jejíž přípravu na komerční provoz na našich stránkách průběžně sledujeme, je jedním z projektů tzv. malých reaktorů, které představují významný vývojový trend v jaderné energetice. Významným krokem k jejímu uvedení do provozu se stala začátkem prosince 2015 dohoda mezi jejím dodavatelem NuScale Power LLC a společností Areva Inc na výrobu palivových souborů pro tento projekt. 


Zpráva EEA: emise zabijí ročně půl miliónu Evropanů, nejvíce škodí ve městech

10.12.2015 Evropská environmentální organizace (European Environment Agency, EEA) zveřejnila v prosinci svoji zprávu o kvalitě ovzduší v Evropě č. 5/2015. Tato zpráva analyzuje stav kvality ovzduší v roce 2013 a jeho vývoj od roku 2004. Zpráva vychází z oficiálních dat o monitorování kvality ovzduší v různých místech Evropy. 


Velká Británie má zájem o malé reaktory

3.11.2015 Malé reaktory jsou, vedle reaktorů IV. generace, jedním z důležitých vývojových směrů ve vývoji jaderné energetiky. Jako perspektivní směr je vnímá rovněž Velká Británie, která je zároveň evropským leadrem v oblasti využívání větrné energie jakožto důležitého obnovitelného zdroje. O spolupráci na rozvíjení této strategie projevila zájem americká elektrotechnická firma Westinghouse, která tento svůj záměr prezentovala v říjnu 2015. 


SMR-160: Malý reaktor má ambice na komerční trhy

17.8.2015 Malé reaktory jsou jedním z významných vývojových trendů v jaderné energetice. Jedním z příkladů je malý reaktor, resp. jaderná energetická jednotka, typu SMR-160 amerického výrobce Holtec International. 


 

Naše tipy

Copyright © 2012 – 2024 Ing. Jakub Slavík, MBA – Consulting Services