Přečtěte si:  Smart city a elektromobilita pro praktický užitek a jejich aktuální výzvy


Pozvánky na akce


Stalo se
Smart city Malaga: důraz na smart grid a inovativní e-mobilitu

19.3.2015 O rozvoji konceptu smart city ve španělském městě Malaga jsme se na našem portále zmiňovali již v červenci 2014 v souvislosti s projektem inovativní e-mobility Zem2ALL. V březnu 2015 prezentovala španělská energetická společnost Endesa, člen nadnárodní skupiny Enel, která je leadrem projektu smart city Malaga, jeho významné úspěchy.

Zem2All je společnou iniciativou mezi Španělskem a Japonskem, která je podporována centry průmyslových technologií NEDO (Japonsko) a CDTI (Španělsko) a městem Malagou. Vedoucí organizací na španělské straně je zmíněná energetická společnost Endesa.

Rozvodná síť typu micro-grid (tedy mikrosíť), vytvořená v rámci projektu ve spolupráci s městem Malagou, představuje jakousi zmenšenou verzi národní energetické soustavy. Její součástí jsou PV energetické zdroje, dobíjecí stanice, vlastní baterie elektromobilů a centralizovaný řídicí systém, který tak může efektivně řídit a navzájem slaďovat proces dobíjení a výroby elektřiny. Uživatelé e-mobilů v projektu jsou pomocí smartphonů propojeni s řídicím střediskem, které jim poskytuje informace např. o nejbližším dobíjecím místě a optimální trase k němu. To umožňuje rovněž si místo u dobíjecí stanice předem zarezervovat.

V rámci projektu Zem2ALL již nyní užívá elektromobily více než 200 lidí. K dispozici je zde 23 rychlonabíjecích stanic typu charge-and-go, umožňujících nabít trakční baterie elektromobilu z 80 % kapacity během 15 minut.

Zem2ALL je základem pilíře „inteligentní mobilita“ v konceptu smart city Malaga, který se jako projekt řízený energetickou společností Endesa rozvíjí již od roku 2009 za účasti dalších 10 průmyslových partnerů.

Na rozdíl od např. velmi široce pojatého konceptu smart city Vídeň je realizace inteligentního města v Malaze zaměřena především na uplatnění konceptu smart grid v městských podmínkách. Ty zde reprezentují 11 000 domácností a 1 200 průmyslových uživatelů, nacházejících se na ploše 4 km2.

Obecným východiskem konceptu smart city jsou cíle EU v oblasti emisí. Praktická aplikace konceptu smart grid zahrnuje především

•    uplatnění technologie smart metering,

•    zapojení obnovitelných zdrojů energie o celkovém instalovaném výkonu 11 MW,

•    uplatnění inteligentních sítí (komunikující rozvodny),

•    inteligentní budovy,

•    rozvoj inovativní e-mobility (již zmíněná mikrosíť i perspektivní možnosti využití konceptu V2G – viz dále),

•    efektivní veřejné služby (např. inteligentní veřejné osvětlení a jeho správa),

•    řízení poptávky a uživatelských návyků.

Vyhodnocení projektu pět let pro jeho zahájení ukázalo významné přínosy v podobě 25 % úspor ve spotřebě elektrické energie a 20 % snížení uhlíkatých emisí, což představuje roční úsporu 4 500 tun emisí CO2.

Kromě rozvoje smart city Malaga se Endesa se angažuje i v dalších španělských projektech celonárodního významu v oblasti inovativní e-mobility, především v rozvoji sítě nabíjecích stanic pro elektromobily nebo v průzkumu možností již zmíněného konceptu V2G (vehicle-to-grid), tedy využití elektromobilů jako dočasných zásobníků energie v systému smart grid, na nějž byla v březnu 2015 zahájena příprava komplexní studie v partnerství společností Endesa a Nissan. O tomto konceptu a jeho potenciálních příležitostech se již delší dobu hovoří mezi světovou odbornou veřejností, naráží však prozatím na problém ekonomie trakčních baterií při jejich zvýšeném opotřebování opakovaným nabíjením a vybíjením. Součástí zmíněné studie je proto i řešení možného využití opotřebovaných trakčních baterií z elektromobilů jako stacionárních zásobníků energie.

redakce Proelektrotechniky.cz

Foto © Endesa

Další informace zde

 Přečtěte si také:

Co to je a jak funguje inteligentní město – smart city

27.1.2015 Na našich stránkách Proelektrotechniky.cz někdy píšeme o projektech „inteligentních měst“ neboli „smart city“ ve světě, například v souvislosti se španělskou Barcelonou, japonskou Jokohamou i „chytrým městečkem“ Fujisawa na předměstí Tokia. Z porovnání informací z těchto projektů je zřejmé, že koncept smart city se aplikuje po celém světě, ovšem je vykládán velmi rozmanitě. 


Smart city – inteligentní město, město budoucnosti

17.2.2015 Na redakci našeho portálu se obrátili kolegové s prosbou, abychom koncept smart city vysvětlili mladým čtenářům ve věku -nácti nebo čerstvých -ceti. Takové prosbě nejde odolat, zvlášť když ve zmíněném věku je právě teď generace našich dětí. Vymyslel jsem si tedy návštěvu ve fiktivním smart city a duchem jsem se přitom vrátil o nějakých třicet let zpátky. Redakční počítač byl najednou pryč a já posedával v moderním vlaku, s cizími nápisy za okny…


Madrid: největší projekt veřejného osvětlení na světě

5.1.2015 Jak byla v prosinci 2014 informována široká odborná veřejnost, největším projektem veřejného osvětlení na světě se stane probíhající kompletní obnova veřejného osvětlení ve španělském hlavním městě Madridu. Dodavatelem tohoto projektu je společnost Royal Philips. 


Systém car sharing pro elektromobily v Koprivnici

29.12.2014 Nejen západoevropská města, ale také nové členské země EU rozvíjejí individuální elektromobilitu formou car sharingu. Od začátku prosince 2014 se k nim připojila i chorvatská Koprivnica. V rámci evropského projektu CIVITAS DYN@MO zde začal fungovat systém veřejných dobíjecích stanic 


Fujisawa Sustainable Smart Town: „inteligentní městečko“ zahajuje činnost

12.12.2014 O konceptu „smart city“, neboli „inteligentních měst“, se píše především v souvislosti s většími městy či regiony, například s japonskou Jokohamou. Na předměstí Tokia nyní vzniká unikátní experiment: zcela nové „inteligentní městečko“ Fujisawa – Fujisawa Sustainable Smart Town (SST), pro pouhých 3 000 obyvatel v cca tisíci domácnostech, které by se mělo zalidnit do roku 2018. 


Konference „Elektrické autobusy pro město III“ přinesla zajímavé informace a podněty

Prezentace z konference jsou ke stažení na konci článku.

24.11.2014 Jako doprovodný program veletrhu Czechbus 2014 proběhla 21. 11. 2014 v Praze odborná konference „Elektrické autobusy pro město III“, zaměřená na problematiku autobusů s elektrickým pohonem a nezávislým provozem, tj. především elektrobusů a parciálních trolejbusů, a jejich infrastruktury. Pod záštitou Sdružení dopravních podniků ČR a v úzké spolupráci s ním v rámci Pracovní komise pro e-mobilitu ji opět pořádala konzultační firma Ing. Jakub Slavík, MBA – Consulting Services. 


Tecomat Foxtrot – „inteligentní dům“ jako chytrý uzel v síti Smart Grid

4.11.2014 V chytré síti SmartGrid se musí propojit chytré uzly. Zatím v pilotních projektech jsou osazovány chytré elektroměry realizující Smart Metering. Každých 15 minut změří spotřebu odběrního místa a průběh předají do „centra“. Naopak z centra elektroměr obdrží informaci kdy a jaký z předpokládaných čtyřech tarifů má nastavit na svých výstupech v následujícím období. 


BiciMAD: Madrid zavádí bike-sharing elektrických kol

17.7.2014 V červenci 2014 byl široké odborné veřejnosti představen madridský systém bike sharingu (sdíleného užívání) elektrických bicyklů pod názvem BiciMAD. Systém zahrnuje 1560 elektrických bicyklů, pro něž je ve městě k dispozici 123 stání s celkem 3 126 bicyklových stojanů. Bicykly jsou k dispozici nepřetržitě po celý rok. Provozovatelem systému je společnost Bonopark. 


Projekt hybridních elektrických autobusů pro Stockholm v přípravě

16.7.2014 V rámci evropského projektu elektrických autobusů ZeEUS je nyní intenzivně připravován provoz osmi elektrických hybridních autobusů Volvo s cestujícími na lince 73 městské dopravy v centrální části Stockholmu, který by měl začít na podzim 2014. Podle dřívějších informací výrobce půjde o koncept plug-in hybridu Volvo, úspěšně zkoušený v Göteborgu. 


Projekt Yokohama Smart City zkoumá optimální řízení poptávky po elektřině

15.7.2014 V období od července do září 2014 probíhá v rámci projektu Yokohama Smart City v japonské metropoli Jokohamě s 3,7 mil. obyvatel důležitý experiment, zaměřený na testování možného snižování poptávky po elektrické energii v letním období. Projekt Yokohama Smart City zahrnuje několik dílčích subsystémů 


Konference „Elektrické autobusy pro město III“ přinesla zajímavé informace a podněty

Prezentace z konference jsou ke stažení na konci článku.

24.11.2014 Jako doprovodný program veletrhu Czechbus 2014 proběhla 21. 11. 2014 v Praze odborná konference „Elektrické autobusy pro město III“, zaměřená na problematiku autobusů s elektrickým pohonem a nezávislým provozem, tj. především elektrobusů a parciálních trolejbusů, a jejich infrastruktury. Pod záštitou Sdružení dopravních podniků ČR a v úzké spolupráci s ním v rámci Pracovní komise pro e-mobilitu ji opět pořádala konzultační firma Ing. Jakub Slavík, MBA – Consulting Services. 


Elektrobusy v ČR a ve světě: studie „E-mobilita v MHD“ zveřejněna

1.9.2013 Náš portál Proelektrotechniky.cz zveřejnil ke stažení a volnému použití již dříve avizovanou studii „E-mobilita v MHD“ (viz předchozí informace zde). Studie se zabývá současným stavem technologií, provozními zkušenostmi a vývojovými trendy v elektrických autobusech, tj. elektrobusech, palivočlánkových autobusech a diesel-hybridních autobusech. Tyto elektrické autobusy studie porovnává se standardními dieselovými autobusy, autobusy na CNG a trolejbusy. 


 

Naše tipyCopyright © 2012 – 2024 Ing. Jakub Slavík, MBA – Consulting Services