Přečtěte si:  Plán autonomní mobility otevírá dveře automatickým silničním vozidlům v ČR


Pozvánky na akce


Stalo se
Elektrobus BYD v Ostravě: výsledné zhodnocení zkušebního provozu

6.2.2015 V rámci přípravy aktualizované verze studie „E-mobilita v MHD“ dostali její zpracovatelé a zároveň provozovatelé našeho portálu k dispozici podrobné údaje o výsledcích zkušebního provozu čínského elektrobusu BYD na lince Dopravního podniku Ostrava (DPO). Tento provoz proběhl na přelomu května a června 2014 a psali jsme o něm i na našem portále v článku Elektrobus BYD v Ostravě. Výsledky jsou rozhodně zajímavé.

Elektrobus BYD je 12 m dlouhý, dvoudveřový, se sníženou podlahou v přední a střední části vozidla, tzn. není plně nízkopodlažní. Jeho přepravní kapacita je 54 míst, z toho 24 k sezení. Ačkoliv je tedy tento elektrobus prezentován výrobcem jako „dvanáctimetrový autobus“, jeho přepravní kapacita ve skutečnosti odpovídá spíše 8m midibusu. Hmotnost prázdného vozidla je 13,3 tun.

Pohon tvoří dva AC synchronní motory BYD TYC90A integrované do nábojů zadních kol, každý o jmenovitém výkonu 75 kW a maximálním příkonu 90 kW.

Jako zdroj energie slouží Fe baterie (využívající sloučenin lithia, železa a fosforu) o kapacitě 324 kWh/600 Ah, rozmístěné ve dvou sloupcích nad předními koly, v zadní části autobusu a na střeše. Dobíjení trakčních baterií probíhá z nabíjecí stanice pomocí ručně zasunovaného dvojitého konektoru. U DPO probíhalo dobíjení proudem 50 A z 20 % na 100 % po dobu maximálně 7,5 hod.

Výrobcem garantovaný dojezd na jedno nabití baterií činí 250 km.

Elektrobus je vybaven klimatizací poháněnou z trakčních baterií, která slouží rovněž pro vytápění do teplot do cca –10 °C. Pro větší mrazy je k dispozici nezávislé naftové topení.

Srovnávacím vozidlem byl elektrobus SOR 10,5 EBN z parku Dopravního podniku Ostrava, který zde slouží již od roku 2010.

Zkušební provoz probíhal na lince DPO č. 38 po dobu 18 dnů. Během této doby najel BYD celkem 3 137 km. Průměrná spotřeba trakční energie na 1 km jízdy činila 1,09 kWh. Během provozu došlo pouze ke třem velmi banálním technickým závadám (uvolněné šrouby, neseřízený spínač brzdových světel).

Maximální zjištěný dojezd vozidla činil 261 km, při poklesu kapacity ze 100 % na 20 % (v reálném provozu je dojezd vozidla ovlivněn stylem jízdy řidiče, teplotními podmínkami a použitím celovozové klimatizace).

Oproti srovnávacímu vozidlu SOR 10,5 EBN tedy dosáhl BYD následujících provozních parametrů:

•    počet míst:                                                  64 %
•    hmotnost prázdného elektrobusu:                129 %
•    dojezd na jedno nabití:                               179 %
•    spotřeba trakční energie na vozokilometr:    128 %
•    spotřeba trakční energie na místokilometr:   202 %

Je zřejmé, že relativně dlouhý dojezd elektrobusu na jedno nabití je dosahován za cenu velmi vysoké spotřeby trakční energie v přepočtu na místokilometr. Dojezd 250 km je přitom pro většinu celodenních směn u DPO stále nedostatečný, tudíž je nutno řešit průběžné dobíjení trakčních akumulátorů během směny.

V rámci hodnocení DPO ze srovnávacího provozu dále poukazuje zejména na dobře rozloženou hmotnost trakčních baterií, ale také na obtížnější přístup k nim. Všímá si i umístění pohonu v kolech zadní nápravy, které poskytuje více prostoru pro elektrovýzbroj vozidla.

Komfort jízdy zvyšuje celovozová klimatizace. Citlivější posilovač řízení i větší prostor u řidiče usnadňují řízení vozidla. Podobně jako redaktoři našeho portálu na základě vlastních zkušeností nicméně zaznamenal provozovatel také zhoršené prostorové podmínky pro cestující v zadní části vozidla.

Kromě provozně technických parametrů elektrobusu hodnotí DPO také vstřícný přístup výrobce k zákazníkovi a výhodné záruční podmínky, které pomohou snížit provozní náklady.

Výsledky zkušebního provozu tedy opět potvrdily, že „zázračná řešení“ neexistují, pouze vhodná nebo méně vhodná řešení pro dané provozní požadavky.

Kromě toho je zřejmé, že se Dopravní podnik Ostrava stává jedinečným centrem excelence pro elektrobusy, srovnatelným s Hamburger Hochbahn a jeho „inovační linkou“ 109. To je v souladu s cíli projektu „Zelená a čistá Ostrava 2025“, pro nějž jsou průběžně hledána vhodná bezemisní vozidla.

redakce Proelektrotechniky.cz

Foto: archiv redakce

Přečtěte si také:

Studie „E-mobilita v MHD“: 4000 stažení z portálu Proelektrotechniky.cz, aktualizace v přípravě

16.1.2015 Studie „E-mobilita v MHD“, zabývající se stavem a vývojem elektrických autobusů v ČR a ve světě, kterou zpracovala v roce 2013 firma Ing. Jakub Slavík, MBA – Consulting Services pro potřebu Sdružení dopravních podniků ČR a která je volně přístupná na našem portále zde, zaznamenala začátkem ledna 2015 čtyři tisíce zájemců, kteří si ji z portálu stáhli. 


Elektrobus v Jeseníkách: poznatky z horského provozu v zimě

15.1.2015 Jak jsme již v loňském roce psali na našem portále, prvním elektrobusem provozovaným v ČR soukromým dopravcem se stal SOR EBN 10,5 společnosti ARRIVA MORAVA, který v říjnu 2014 zahájil pravidelný provoz na horské lince z Karlovy Studánky (800 m n. m.) na Ovčárnu (1 300 m n. m.) na samém hřebeni Jeseníků. O současných zkušenostech z jeho každodenního provozu, zejména pak provozu v náročných horských zimních podmínkách, jsme se informovali u dopravce i přímo v terénu. 


Hlavní zdroje spolufinancování investičních projektů v elektrické MHD

26.11.2014 V rámci konference „Elektrické autobusy pro město III“, která proběhla 21. listopadu 2014 jako doprovodný program veletrhu Czechbus 2014, byly prezentovány aktuální příležitosti ke spolufinancování elektrických autobusů a další elektrické MHD z evropských zdrojů. V tomto článku jsou shrnuty nejdůležitější momenty, které je užitečné v této souvislosti sledovat. 


Konference „Elektrické autobusy pro město III“ přinesla zajímavé informace a podněty

Prezentace z konference jsou ke stažení na konci článku.

24.11.2014 Jako doprovodný program veletrhu Czechbus 2014 proběhla 21. 11. 2014 v Praze odborná konference „Elektrické autobusy pro město III“, zaměřená na problematiku autobusů s elektrickým pohonem a nezávislým provozem, tj. především elektrobusů a parciálních trolejbusů, a jejich infrastruktury. Pod záštitou Sdružení dopravních podniků ČR a v úzké spolupráci s ním v rámci Pracovní komise pro e-mobilitu ji opět pořádala konzultační firma Ing. Jakub Slavík, MBA – Consulting Services. 


Pravidelná elektrobusová linka v Jeseníkách zahajuje provoz

7.10.2014 Společnost ARRIVA MORAVA, člen skupiny Arriva, zahájila od 6. října 2014 v Jeseníkách provoz elektrobusu, který bude pravidelně obsluhovat kyvadlovou linku 850885 z Karlovy Studánky přes AS Hvězda až na Ovčárnu a zpět. Elektrobus SOR EBN 10,5 zde bude v provozu celoročně. Skupina Arriva se tak stala prvním soukromým dopravcem v České republice, který vlastní a provozuje elektrobus. 


V rámci SDP ČR vznikla Pracovní komise pro elektromobilitu

25.9.2014 SDP ČR dlouhodobě sleduje rozvoj elektrické trakce v městské hromadné dopravě. Kromě metra, tramvají, klasických trolejbusů je tento zájem nově zaměřen na elektrobusy a trolejbusy s prodlouženým dojezdem jakožto perspektivní druh dopravy, jehož technologie se průběžně zdokonaluje. Pro podporu tohoto rozvoje vznikla Pracovní komise pro elektromobilitu jako partnerství mezi SDP ČR a konzultační firmou Ing. Jakub Slavík, MBA – Consulting Services. 


Whistler Fuel Cell Buses: úspěšný projekt kanadských palivočlánkových autobusů po pěti letech

27.6.2014 K úspěšným projektům palivočlánkových autobusů na americkém kontinentu se bezesporu řadí i zkušební provoz těchto autobusů v kanadském Whistleru, provincie Britská Kolumbie. Projekt „Whistler Fuel Cell Buses“, řízený dopravní společností BC Transit, byl vyhlášen v roce 2006. V roce 2009 byl dodán první z parku celkem dvaceti palivočlánkových autobusů – jedná se tak o jeden z nejrozsáhlejších parků takovýchto autobusů na světě. 


Elektrobus BYD v Ostravě

11.6.2014 O elektrobusech čínského výrobce BYD (Build Your Dreams – postav své sny) jsme na našem portále již psali v souvislosti se zkušebním provozem v Londýně. Dostupné informace tehdy vzbudily i řadu otázek s tím, že na konečné závěry je třeba počkat podle srovnatelných provozních výsledků. Tato možnost se nyní naskytla. Dopravní podnik Ostrava (DPO), neformální české centrum excelence v oblasti elektrobusů, získal v květnu 2014 k bezplatnému zapůjčení jeden 12m elektrobus BYD a nasadil jej ve zkušebním provozu na pravidelné lince č. 38 


Seminář „Elektrické autobusy pro město II“: zajímavé poznatky z technologií a financování projektů elektrobusů a trolejbusů

20.3.2014 Po necelém půlroce od prvního běhu proběhlo již druhé pokračování odborného semináře „Elektrické autobusy pro město“, opět s organizací a odbornou garancí firmy Ing. Jakub Slavík, MBA – Consulting Services a pod záštitou Sdružení dopravních podniků ČR. Takto krátký časový odstup si vyžádal především aktuální běh událostí v oblasti možného financování projektů elektrické MHD a podpořil jej i rychlý postup technologií pro elektrobusy a trolejbusy.


Elektrobusy v ČR a ve světě: studie „E-mobilita v MHD“ zveřejněna

1.9.2013 Náš portál Proelektrotechniky.cz zveřejnil ke stažení a volnému použití již dříve avizovanou studii „E-mobilita v MHD“ (viz předchozí informace zde). Studie se zabývá současným stavem technologií, provozními zkušenostmi a vývojovými trendy v elektrických autobusech, tj. elektrobusech, palivočlánkových autobusech a diesel-hybridních autobusech. Tyto elektrické autobusy studie porovnává se standardními dieselovými autobusy, autobusy na CNG a trolejbusy. 


 

Naše tipyCopyright © 2012 – 2024 Ing. Jakub Slavík, MBA – Consulting Services