Přečtěte si:  Plán autonomní mobility otevírá dveře automatickým silničním vozidlům v ČR


Pozvánky na akce


Stalo se
Skládka odpadů pohání palivočlánkové manipulační vozíky v americkém závodě BMW

15.9.2015 Energetické využití odpadů je jednou z důležitých oblastí tzv. „zelené“ či „inteligentní“ energetiky. Netradiční, a přitom velmi efektivní způsob ukázal odborné veřejnosti v srpnu 2015 závod německé automobilky BMW v Greeru, v americké Jižní Karolíně: Část vodíku pro palivočlánkové vidlicové vozíky, které tento závod využívá, je získáván z metanu pocházejícího z nedaleké skládky odpadů. Palivočlánkové manipulační vozíky jsou přitom v USA, na rozdíl od Evropy, poměrně důležitým segmentem trhu elektromobility s významným růstem.

Projekt „elektřina z odpadu“

Jde o první projekt v USA, zaměřený na využití vodíku ze skládek odpadu pro pohon palivočlánkových vozidel.  Partnery tohoto projektu, spolufinancovaného z rozpočtu amerického ministerstva energetiky (DoE), jsou kromě BMW a spolufinancujícího ministerstva rovněž Ameresco, Gas Technology Institute a South Carolina Research Authority.

Cílem projektu bylo ověřit, nakolik technicky a ekonomicky proveditelné je využít biometan, který vzniká jako odpadní produkt u skládek odpadů, k získání vodíku pro praktické využití při provozu palivočlánkové manipulační techniky.

Projekt zahrnoval tři fáze:

V první fázi bylo prověřeno, že je možné projekt tohoto typu realizovat ve větším rozsahu.

Ve druhé fázi bylo prověřeno, že pro tento typ projektu existují komerčně dostupná technická zařízení, která by zajistila téměř absolutní čistotu (>99 %) vyprodukovaného vodíku, kterou vyžadují používané palivové články s technologií protonvýměnné membrány (PEM).

V poslední fázi bylo několik vidlicových vozíků plněno pouze vodíkem získaným ze skládky a sledovány změny v jeho provozních vlastnostech. Výsledky ukázaly, že žádné změny ve výkonnosti těchto vozíků oproti těm, které jsou plněny čistým vodíkem dováženým do závodu společností Linde, nebyly zaznamenány.

O palivočlánkových vidlicových vozících jsme na našem portále psali již vícekrát, v souvislosti s jejich rostoucím trhem v USA i s evropskými demonstračními projekty HyLIFT-DEMO a HyLIFT-EUROPE. I zde platí, zjednodušeně řečeno, že zatímco Evropa zkoumá a experimentuje, Amerika prodává a užívá.

Palivočlánkové manipulační vozíky v USA a v Evropě

Podobně jako bateriové manipulační vozíky se palivočlánkové vozíky používají zejména tam, kde je nutný nebo žádoucí bezemisní provoz při manipulaci s materiálem. Palivové články jako zdroj elektrické energie mají však oproti bateriím některé významné provozní výhody, zejména ve větší produktivitě a menších provozních nákladech, což je dáno náročností bateriového hospodářství a dobou dobíjení baterií oproti plnění vodíkové nádrže. Podle některých zdrojů ušetří palivočlánkové vidlicové vozíky oproti bateriovým 80 % nákladů na pracovní sílu při plnění/dobíjení a 75 % prostoru.

Americký trh dnes nabízí palivočlánkové vidlicové vozíky s energetickými jednotkami od pěti různých výrobců.

Typickým představitelem palivočlánkové pohonné jednotky pro manipulační techniku v USA je technologie GenDrive od společnosti Plug Power pracující s napětím 36 V DC při výkonu 8 kW nebo 48 V DC při výkonu 10 kW. Tato technologie využívá palivové články kanadského výrobce Ballard. Zásoby vodíku pohybující se od 1,5 do 1,8 kg vystačí na provoz při osmihodinové směně a jejich doplnění trvá méně než tři minuty. V porovnání se stejně výkonnými bateriemi ušetří 30 % veškerých provozních nákladů při produktivitě vyšší o 15 %.

Vidlicové vozíky s tímto pohonem v celkovém počtu přes 270 jsou používány mj. i ve zmíněném závodě automobilky BMW v Jižní Karolíně.

Organizací užívajících palivočlánkové manipulační vozíky je dnes v USA celkem dvanáct a jejich pracoviště se nacházejí v nejrůznějších místech v USA. Kromě zmíněného BMW mezi ně patří například automobilka Mercedes-Benz, výrobce spotřebního zboží Procter&Gamble nebo obchodní řetězec Walmart. Parky palivočlánkových manipulačních vozíků se v jednotlivých případech pohybují v rozsahu řádově od desítek do stovek. Nejrozsáhlejší park (přes 1700 vozíků) začal od roku 2014 postupně pořizovat zmíněný řetězec Walmart.

Celkový počet palivočlánkových manipulačních vozíků v USA již dříve přesáhl tisícovku a po realizaci zmíněných záměrů Walmart jich zde bude fungovat přes tři tisíce. Evropské ověřovací projekty naproti tomu sledují jako optimistickou cílovou hodnotu v příštích letech 200 palivočlánkových manipulačních vozíků na 10 – 20 místech v Evropě.

redakce Proelektrotechniky.cz

Foto © BMW (převzato od EHA)

Další informace zde

Přečtěte si také:

Metanolový den: další krok k Dánsku bez fosilních paliv

11.9.2015 Akce s názvem „Metanolový den“ by v Česku nejspíše vzbudila pozdvižení s ohledem stále ještě živou aféru, s níž je tato průmyslová surovina v našich médiích spojována. Nicméně „Metanolový den“ v dánském Aalborgu znamenal událost, která naopak ukazuje jeden z důležitých směrů ke strategickému cíli Dánska v oblasti ochrany životního prostředí: do roku 2050 se zcela zbavit závislosti na fosilních palivech. 26. srpna 2015 zde konsorcium Green Methanol Infrastructure otevřelo první metanolovou čerpací stanici v Evropě. 


Palivočlánkové autobusy v Kalifornii lámou rekordy

10.9.2015 Nedlouho po zprávě o rekordním miliónu kilometrů, který najely palivočlánkové autobusy ve Švýcarsku, byla odborná veřejnost informována o dalším rekordu z této oblasti, tentokrát z USA: Palivočlánková jednotka na jednom z elektrických autobusů, provozovaných kalifornskou dopravní společností AC Transit (podrobnosti viz též studie „E-mobilita v MHD“), překonala v srpnu 2015 rekord 20 000 hodin nepřetržitého provozu. 


Projekt CHIC: švýcarské palivočlánkové autobusy ujely milión kilometrů

14.8.2015 V rámci evropského projektu CHIC, zaměřeného na provozní ověřování palivočlánkových autobusů, je od roku 2011 v provozu i pět palivočlánkových autobusů společnosti PostAuto Schweiz AG, hlavního švýcarského autobusového dopravce (v angličtině používá název PostBus). Ke konci července 2015 dosáhly tyto autobusy důležitý milník: dohromady najezdily celkem milión kilometrů.  


Vodík pro palivočlánková vozidla: úskalí statistik a srovnávání

26.1.2015 V rámci připravované aktualizace studie „E-mobilita v MHD“ se její zpracovatelé zabývají mj. jednoduchým srovnáním elektrických pohonů pro autobusy, mj. i z hlediska dopadu na životní prostředí. Jedním z podkladů pro toto srovnání byla i publikovaná metodická pomůcka „CIVITAS policy note: Smart choices for cities – Clean buses for your city“, publikovaná v roce 2013 v rámci evropské iniciativy CIVITAS. Zpracovatelé zde narazili na problém srovnatelnosti a interpretace dat v souvislosti s palivočlánkovým pohonem. 


Serenergy H3 Rack: metanolový palivočlánkový zdroj energie

3.10.2014 O produktech dánské firmy Serenergy, specializované na technologie metanolových palivových článků, jsme se již zmiňovali v souvislosti se stacionárními aplikacemi i s využitím metanolových palivových článků pro pohon malých elektromobilů QBEAK.  V září 2014 představil tento výrobce široké veřejnosti svoji produktovou řadu metanolových palivočlánkových zdrojů energie H3 Rack, určených pro široké využití 


Upp: palivočlánková dobíječka mobilních zařízení pro Afriku

22.11.2013 Pod označením Upp začala v polovině listopadu vyrábět britská společnost Intelligent Energy, specializovaná na palivočlánkové a další energetické technologie, přenosný palivový článek pro dobíjení elektronických zařízení přes USB port. Zařízení obsahuje palivový článek chlazený vzduchem spolu s nízkotlakovou vodíkovou cartridge schopnou opakovaného plnění.  


Palivové články pro minibary ve vlaku

30.7.2013 Netradiční aplikaci palivových článků si nyní zkoušejí Švýcarské spolkové dráhy (SBB-CFF). Ve středu 24. července 2013 začal na trati Bern – Curych měsíční zkušební provoz bufetových vozíků-minibarů, používaných personálem jídelních vozů pro rozvoz kávy, poháněných energií z vodíkových palivových článků. Konečným dodavatelem minibarů (viz foto) a zároveň výrobcem palivových článků je švýcarská firma CEKAtec AG. Důvodem těchto zkoušek jsou problémy s bateriemi u tradičních minibarů, které se často vybijí ještě před koncem cesty. 


Palivový článek: Dánsko sází na metanol

12.7.2013 Společnost OK, provozovatel největší sítě benzínových čerpacích stanic v Dánsku, ohlásila začátkem července 2013 svoji podporu metanolu jakožto palivu pro palivové články pohánějící vozidla budoucnosti. OK dnes provozuje 670 ze dvou tisíc čerpacích stanic v Dánsku a do budoucna hodlá budovat také čerpací stanice na metanol pro podporu demonstračních automobilů QBEAK poháněných metanolovými palivovými články. 


DB Schenker zavádí palivočlánkové vidlicové vozíky

5.7.2013 DB Schenker, globální provozovatel nákladní dopravy a logistiky, obdržel na začátku července 2013 pro své rakouské pobočky první z deseti objednaných vidlicových vozíků pro přemisťování palet, poháněných elektřinou z palivových článků. Dalších devět se očekává během příštích měsíců. Hlavním dodavatelem vozíků je společnost Linde a dodavatelem vodíkové infrastruktury je společnost OMV. Dodávka je spolufinancovaná z prostředků Rakouského klimatického a energetického fondu 

Palivové články: provozní životnost přesahuje 10 tisíc hodin

22.5.2013 Provozní životnost současných palivových článků je zpravidla kolem 4 – 5 tisíc hodin. Společnost Proton Power Systems Plc, jejíž dceřiná společnost Proton Motor dodala palivový článek i do českého autobusu TriHyBus (viz foto), oznámila 14. května 2013 velmi významný výsledek testování: Její palivový článek dosáhl životnosti 10 000 hodin v režimu start-stop, čili v denním zapínání a vypínání, běží dál a nenese známky výraznější degradace. 


Palivové články: Lze přenést americkou úspěšnost do Evropy?

9.1.2013 Americký webový portál FuelCellToday, zaměřený na palivové články a jejich využití, zveřejnil zkraje ledna 2013 analýzu, srovnávající praktické využívání tohoto obnovitelného zdroje energie mezi USA a Evropou. Tato analýza se zároveň snaží najít příčiny, proč Evropa co do využití palivových článků zaostává za USA a Japonskem. 


Palivové články ve vysokozdvižných vozících

3.12.2012 Od konce listopadu 2012 vzrostl počet vidlicových vysokozdvižných vozíků poháněných palivovými články, používaných v závodech významného světového výrobce spotřebního zboží Procter&Gamble v USA, na 340. 


 

Naše tipyCopyright © 2012 – 2024 Ing. Jakub Slavík, MBA – Consulting Services