Přečtěte si:  Pozvánka s třídenní vstupenkou na veletrh URBIS


Pozvánky na akce


Stalo se
Nový softwarový nástroj EPLAN Cogineer – snadná automatizace inženýrské práce

9.11.2017 Automatická tvorba výkresů je nyní ještě jednodušší. Společnost EPLAN představuje zcela nový software pro efektivní konfiguraci projektů, přinášející zkrácení doby potřebné k osvojení práce na projektu a současně vynikající výsledky, a to jen po několika kliknutích myší. EPLAN Cogineer, který je plně integrovaný do prostředí platformy EPLAN, nabízí snadné použití a nejlepší možnou jednoduchost. Nejsou požadovány žádné odborné znalosti konfigurace projektů – jen běžná zkušenost, jak používat makra.

EPLAN Cogineer, inovativní, nově vyvinutý software pro automatickou tvorbu výkresové dokumentace byl letos představen na veletrhu AMPER v Brně, a následně na veletrhu Hannover Messe. Podle seniora viceprezidenta oddělení vývoje a managementu produktů Dieter Pesch bylo vyvinuto řešení, které se snadno používá a současně má velmi inovativní funkce. Pravidla pro mechatroniku a konfigurační rozhraní mohou být sestavena intuitivně a rychle, bez potřeby znát programovací jazyky vyšší úrovně. Velkým přínosem pro uživatele je, že k ovládání stačí znalost používání maker. A jsou to právě makra, která slouží jako základ pro vytvoření souboru pravidel. Nezáleží na tom, zda je výkresová dokumentace generována z funkční struktury nebo ze systémového pohledu. EPLAN Cogineer vyhoví každému uživateli bez ohledu na to, kde se právě nachází, a nevyžaduje žádné změny jeho inženýrské práce.

Výsledky jsou přesvědčivé: flexibilní řešení pro každého, které je příjemné k používání a šetří čas i peníze. Stoprocentní kontinuita dat od návrhu až po výrobu umožňuje uživatelům softwaru EPLAN Cogineer přesně a bez prodlení zpracovat projekty zákazníků. Základním rysem softwaru EPLAN Cogineer je jednoznačná úspora času tím, že výkresová dokumentace je generována automaticky. Současně se tak zamezuje chybám, a proto stoupá i kvalita projektu.

Efektivnější a kvalitnější

EPLAN Cogineer dokáže generovat kompletní elektrotechnickou dokumentaci jedním kliknutím. To přináší dvě klíčové výhody. Za prvé je tak zajištěna bezchybná implementace stanovených pravidel a struktur, což zajišťuje vysoce kvalitní dokumentaci. Za druhé za stejnou dobu lze zpracovat výrazně více projektů než v případě, kdy bylo třeba jednotlivé stránky a makra ručně kopírovat a vkládat do projektu. EPLAN Cogineer nabízí maximální kontinuitu dat od základní struktury produktu až po specifickou implementaci projektu a podporuje plnou shodu s normami a standardy. To zajišťuje maximální možnou přesnost a nejvyšší efektivitu. Díky intuitivnímu uživatelskému rozhraní může být první projekt vytvořen velmi rychle.

Uživatelé jsou zvyklí „učit se za pochodu“. EPLAN Cogineer je navržen tak, aby byl snadno použitelný pro příležitostné i každodenní uživatele a umožňoval jim konfigurovat a vytvářet projekty v softwaru EPLAN Electric P8. Nezáleží na tom, zda jde o stroje nebo zařízení, jejichž struktura již byla vytvořena buď na základě funkčních požadavků, nebo ze systémového pohledu. Nové řešení s sebou nese přístup ke škálovatelné konfiguraci, jež umožňuje výběr pracovní metody: je-li to třeba, lze zkombinovat směs tradičních metod práce a konfigurace – např. s manuálními a konfigurovatelnými podprojekty.

Více o EPLAN Cogineer se dozvíte v článku zde

EPLAN ENGINEERING CZ

Foto © EPLAN ENGINEERING CZ

Více na www.eplan.cz

Přečtěte si také:

EPLAN předběžné plánování s novým modulem pro potrubí

1.11.2017 Čím dříve konstrukce začíná strukturovaným a důsledným sběrem dat, tím lépe. V počátečních fázích projektu to platí zvláště pro konkrétní data o připojení, jako např. definice a informace o potrubí nebo kabelových datech. Nová verze programu EPLAN Preplanning nyní obsahuje vlastní modul pro návrh potrubí. Nově také lze definovat data o kabelech již ve fázi předběžného plánování 


Nový software Syngineer: Komunikujte přímo – pomocí mechatroniky

5.9.2017 Na letošním strojírenském veletrhu v Brně představila společnost EPLAN nový software Syngineer – inovativní komunikační a informační aplikaci poskytující ideální základ společnostem zabývajícím se konstrukcí strojů a zařízení. Aplikace prostřednictvím mechatronické struktury přímo propojuje systémy MCAD, ECAD a software pro PLC. Usnadňuje komunikaci napříč různými obory a výrazně tak urychluje konstrukční a vývojový proces v oblastech mechanického, řídicího a softwarového inženýrství. 


EPLAN Harness proD 2.6: zcela bezstarostný proces návrhu i výroby

30.1.2017 Efektivita je na prvním místě, ale neopomíjí se ani radost z konstrukční práce: nový EPLAN Harness proD verze 2.6 je intuitivní software ve 3D/2D, který pokrývá všechny současné požadavky na projektování a návrh kabelových svazků. Mezi novými funkcemi je vylepšení podkladů pro výrobu, které kromě výkresu montážní desky zahrnují i výkresy zapojení kabelů. Kótování délek je nyní automatické. 


EPLAN představuje Smart Wiring Application: Vizualizace postupu pro zapojování rozváděče

26.7.2016 Propojování komponent řídicí techniky v rozváděči vyžaduje hodně času a zkušeností. EPLAN se svým novým softwarem Smart Wiring Application tento proces značně zjednodušuje. Tento software vizualizuje zcela digitálně všechna propojení a výrobní data potřebná pro výrobu a montáž. Výhodou je, že přímo v softwaru jsou již zahrnuty znalosti o řídicí technice. 


EPLAN – Vault Connector propojuje elektro a mechanické konstrukce

22.4.2016 Společnost CAD Studio a EPLAN vyvinuly novou podnikovou aplikaci propojující elektroprojekční systém EPLAN s Autodesk Vault a ERP systémy. Integrační nástroj EPLAN – Vault Connector propojuje prostředí ECAD systému pro elektroprojekci EPLAN Electric P8 se systémem pro správu dokumentů Autodesk Vault (PDM) a s podnikovými ERP aplikacemi.


EPLAN Experience – prvních 365 dnů

18.1.2016 Koncept EPLAN Experience byl poprvé představen mezinárodní odborné veřejnosti na veletrhu SPS IPC Drives v listopadu 2014. Osm definovaných klíčových oblastí od IT infrastruktury až po integraci procesů sleduje jediný cíl: podpořit zákazníka, aby projektoval efektivněji. Zkušenosti z prvního roku potvrzují úspěšný rozvoj tohoto konceptu. 


JHV-ENGINEERING zvyšuje efektivitu výroby díky EPLAN EEC One

19.8.2015 Přední český dodavatel strojních zařízení JHV-ENGINEERING s.r.o. využívá při vývoji a výrobě svých jednoúčelových strojů a výrobních linek systém EPLAN Engineering Configuration One (EEC One). Jde o zcela ojedinělý systém pro efektivní automatizaci projekčních a inženýrských prací, který výrazným způsobem zjednodušuje a zkracuje tyto činnosti.  


O polovinu kratší doba na konstrukční práce

8.7.2015 Jedním ze způsobů, jak mohou výrobci složitých rozváděčů pro řídicí systémy dosáhnout výhod oproti konkurenci, je automatizace firemních procesů. Společnost Bilfinger GreyLogix se sídlem ve Flensburgu (Německo) začala využívat systém EEC One od firmy EPLAN, a tím zkrátila dobu potřebnou pro tvorbu elektrických schémat o polovinu. 


Je čtvrtá průmyslová revoluce líbivý slogan informačních techniků, nebo trend v technologii a organizaci výroby?

21.5.2015 Po první, druhé a třetí průmyslové revoluci se nyní hovoří již o čtvrté průmyslové revoluci, způsobené využíváním kyberfyzického prostoru ve výrobě – tedy stavu, kdy vestavěné počítače nejen kontrolují výrobu, ale komunikují i mezi sebou a díky identifikační technologii RFID „komunikují“ také s materiálem a výrobky. Jednoduše řečeno, výroba se stává tržištěm, kde si stroje v reálném čase navzájem nabízejí své služby a vyměňují informace se zpracovávanými produkty. Je takováto představa utopie, líbivý slogan nebo reálný trend v technologii a organizaci průmyslové výroby?


Efektivnější předávání dat mezi konstrukcí a výrobou

27.4.2015 Česká společnost DEL, a. s., ze Žďáru nad Sázavou je inženýrská firma, která se zabývá dodávkami investičních celků, komplexní automatizací, výrobou elektroskříní a ovládacích pultů. V důležitých částech projekčních, konstrukčních a logistických činností využívá jako efektivní nástroj EPLAN Electric P8. 


 

Naše tipy

Copyright © 2012 – 2024 Ing. Jakub Slavík, MBA – Consulting Services