Přečtěte si:  Smart city a elektromobilita pro praktický užitek a jejich aktuální výzvy


Pozvánky na akce


Stalo se
GE Hitachi a ARC Nuclear: dodavatelé konkurenčních řešení spolupracují na komercializaci sodíkem chlazených malých reaktorů

20.3.2017 Malé reaktory jsou vedle reaktorů IV generace jedním z důležitých směrů rozvoje jaderné energetiky ve světě. Zároveň je patrno, že technologie získávání energie se u těchto směrů navzájem prolínají. Ačkoliv dodavatelé technologií malých reaktorů nabízejí ve své podstatě konkurenční řešení, pro urychlení komercializace malých reaktorů obecně je patrná snaha navzájem spolupracovat. Důkazem je dohoda společností GE Hitachi Nuclear Energy (GEH) a Advanced Reactor Concepts LLC (ARC Nuclear) z března 2017 o spolupráci při vývoji a licencování pokročilého malého modulárního reaktoru (advanced small modular reactor – aSMR) na základě technologie sodíkem chlazených reaktorů IV. generace.

V podepsaném Memorandu o porozumění se tyto dvě firmy dohodly na konkurenci podporující spolupráci pro urychlení konstrukce aSMR pro celosvětové použití. První nasazení by mělo proběhnout v Kanadě, která je využívání těchto technologií velmi nakloněná (viz např. náš nedávný článek o projektu U-Battery). Tyto společnosti proto budou společně usilovat o předběžnou regulační revizi u Kanadského výboru pro jadernou bezpečnost (CNSC).

Obě společnosti, GEH a ARC Nuclear, vytvořily každá svoji konstrukci sodíkem chlazeného reaktoru s rychlými neutrony (tj. reaktor nemá moderátor), na základě reaktoru EBR-II, který byl vyvinut laboratoří Argonne National Laboratory v americkém Idahu a spolehlivě funguje více než třicet let. Žádná americká technologie moderních reaktorů nemá k dispozici tolik historických dat a provozních zkušeností.

Konstrukce reaktorů od těchto firem se přitom navzájem liší co do provozních parametrů a účelu.  

ARC-100 společnosti ARC Nuclear je reaktor o elektrickém výkonu 100 MWe je primárně konstruovaný pro flexibilní a hospodárnou výrobu elektřiny, a schopný tudíž provozu bez výměny paliva po dobu až 20 let. Naproti tomu reaktor PRISM společnosti GEH o elektrickém výkonu 311 MWe, konstruovaný pro výměnu paliva každých 12 – 24 měsíců, je primárně zaměřený na využívání vyhořelého paliva z „klasických“ jaderných elektráren, ve kterém po jeho použití stále zbývá cca 95 % energie.  

Oba tyto reaktory mají nicméně společné základní rysy, jako je používání rychlých neutronů, tekutý sodík jako chladivo a metalické palivo (Palivem u PRISM je kovová slitina zirkonu, uranu a plutonia v podobě palivových tyčí. Bezprostřední přenos tepla mezi kovovým palivem a kovovým chladivem při atmosférickém tlaku je energeticky mimořádně efektivní, a minimalizuje tak ztráty běžné u jiných typů reaktorů.) Výsledkem je v obou případech vysoká úroveň pasivní bezpečnosti a také úsporná konstrukce elektrárny v porovnání s tradičními reaktory chlazenými vodou. Provozní přizpůsobivost těchto reaktorů navíc umožňuje regulovat zátěž podle výkyvů dodávky z obnovitelných zdrojů energie.  

Mezi celkem devadesáti možnými konstrukcemi moderních jaderných reaktorů, které jsou v současnosti ve světě v různých stadiích vývoje, vidí GEH a ARC Nuclear sodíkem chlazené reaktory jako nejzralejší technologii s desetiletími provozních zkušeností od více než dvaceti svých předchůdců.

redakce Proelektrotechniky.cz

Ilustrační foto © archiv redakce Proelektrotechniky.cz

Další informace zde

Přečtěte si také:

U-Battery: další malý jaderný reaktor se představuje

14.3.2017 Specifické geografické podmínky Kanady nahrávají příležitostem pro využití malých reaktorů jako jednoho z významných trendů v jaderné energetice. Příkladem je, vedle reaktoru MTGR montrealské společnosti StarCore Nuclear zcela nově také britsko-nizozemský reaktor U-Battery, jehož koncept byl začátkem března 2017 zaregistrován do předlicenčního řízení u Kanadského výboru pro jadernou bezpečnost (CNSC). 


Jaderná energetika v roce 2016: mírný nárůst, vede Asie

6.1.2017 Jaderná energie je nezastupitelným bezemisním zdrojem pro výrobu elektřiny všude tam, kde obnovitelné zdroje nejsou dostačující – tedy včetně ČR. Navzdory politickým aktivitám v některých zemích, směřujícím z rozmanitých důvodů proti jaderné energetice, celkový objem instalovaného výkonu z jaderných zdrojů ve světě mírně roste. Z regionálního pohledu je přitom vůdčí silou Asie, následovaná Ruskem a USA. 


Malý reaktor VK-300: odpověď na zájem ruských měst o jaderný zdroj pro kogeneraci

19.12.2016 Jedním z trendů v rozvoji jaderných technologií směrem k ekonomickému komerčnímu provozu jsou malé reaktory. O jejich využití je v současnosti zájem nejen v USA, Kanadě či Velké Británii, ale hlásí se o ně také ruská města, která by ráda tuto technologii využila pro kombinovanou výrobu elektřiny a tepla neboli kogeneraci. Světová odborná veřejnost o tom byla informována na začátku prosince 2016. 


Malý reaktor IV. generace pomůže energetice ve vzdálených oblastech Kanady

9.12.2016 Hlavním trendem technologického vývoje jsou tzv. malé reaktory a reaktory IV. generace. Propojení obou těchto významných trendů v sobě zahrnuje projekt malého reaktoru typu MTGR montrealské společnosti StarCore Nuclear, která zahájila na konci října 2016 proces revize designu u Kanadské komise pro jadernou bezpečnost (CNSC). 


Projekt NuScale: vybudování a provoz malého reaktoru bude mít významný přínos pro místní ekonomiku

31.8.2016 Malá modulární elektrárna NuScale, jejíž aktuality na našem portále průběžně sledujeme, je jedním z projektů tzv. malých reaktorů, které – vedle reaktorů IV. generace – představují významný vývojový trend v jaderné energetice. Jejím dodavatelem je americká projektová firma NuScale Power. První instalace této elektrárny se plánuje poblíž města Idaho Falls v americkém státě Idaho na severozápadě USA. Ekonomická studie projektu, prezentovaná v polovině srpna 2016, poprvé blíže vyčísluje celkové investiční náklady a přínosy pro místní ekonomiku v podobě nově vzniklých pracovních míst. 


Belojarsk 4: reaktor IV. generace se rozběhl na plný výkon

30.8.2016 Reaktory IV. generace jako jeden z důležitých směrů ve vývoji jaderné energetiky zaznamenaly v polovině srpna 2016 významný milník: Blok 4 ruské jaderné elektrárny Belojarsk vybavený reaktorem BN-800 s rychlými neutrony dosáhl poprvé 100 % výkonu. Je to další krok k přípravě tohoto bloku na započetí komerčního provozu, které je plánováno koncem roku 2016. 


Malý reaktor PRISM má předpoklady ke komercializaci

25.8.2016 Malé reaktory jsou, vedle reaktorů IV. generace, jedním z důležitých vývojových směrů ve vývoji jaderné energetiky. V souvislosti s výzvou prezidenta GE Hitachi Nuclear Energy americké vládě a podnikatelské sféře k podpoře komercializace moderních jaderných technologií byl v srpnu 2016 na Aspen Institute prezentován odborné veřejnosti jeden z konceptů těchto reaktorů, malý reaktor PRISM. 


Japonská jaderná energetika se vrací zpět k normálu

24.6.2016 Definitivní návrat k normálu v japonské jaderné energetice – tak by se dala charakterizovat licence na prodloužení provozu, kterou ve druhé polovině července 2016 získaly bloky 1 a 2 japonské jaderné elektrárny Takahama. Tyto licence umožní provoz uvedených bloků až po dobu 60 let. Je to první japonská jaderná elektrárna po havárii jaderné elektrárny Fukushima Daiichi v březnu 2011, jíž byla podle nových podmínek udělena licence na více než 40 let. 


Malý reaktor NuScale dostane palivo od Arevy

21.12.2015 Elektrárna NuScale, jejíž přípravu na komerční provoz na našich stránkách průběžně sledujeme, je jedním z projektů tzv. malých reaktorů, které představují významný vývojový trend v jaderné energetice. Významným krokem k jejímu uvedení do provozu se stala začátkem prosince 2015 dohoda mezi jejím dodavatelem NuScale Power LLC a společností Areva Inc na výrobu palivových souborů pro tento projekt. 


Zpráva EEA: emise zabijí ročně půl miliónu Evropanů, nejvíce škodí ve městech

10.12.2015 Evropská environmentální organizace (European Environment Agency, EEA) zveřejnila v prosinci svoji zprávu o kvalitě ovzduší v Evropě č. 5/2015. Tato zpráva analyzuje stav kvality ovzduší v roce 2013 a jeho vývoj od roku 2004. Zpráva vychází z oficiálních dat o monitorování kvality ovzduší v různých místech Evropy. 


Velká Británie má zájem o malé reaktory

3.11.2015 Malé reaktory jsou, vedle reaktorů IV. generace, jedním z důležitých vývojových směrů ve vývoji jaderné energetiky. Jako perspektivní směr je vnímá rovněž Velká Británie, která je zároveň evropským leadrem v oblasti využívání větrné energie jakožto důležitého obnovitelného zdroje. O spolupráci na rozvíjení této strategie projevila zájem americká elektrotechnická firma Westinghouse, která tento svůj záměr prezentovala v říjnu 2015. 


 

Naše tipyCopyright © 2012 – 2024 Ing. Jakub Slavík, MBA – Consulting Services