Přečtěte si:  Plán autonomní mobility otevírá dveře automatickým silničním vozidlům v ČR


Pozvánky na akce


Stalo se
Přední dodavatel komplexních systémů radiační kontroly a ochrany, firma VF, a.s., používá systém EPLAN k zásadnímu zjednodušení a zrychlení elektro-projektování

5.12.2017 Společnost VF, a.s., z Černé Hory u Brna je v oboru systémů radiační kontroly a ochrany jednoznačným lídrem na českém trhu a čím dál více se prosazuje na světových trzích. S jejími výrobky se potkáte nejen v jaderných elektrárnách, ale i ve výzkumných reaktorech, nemocnicích či metrologických laboratořích, tedy všude tam, kde se pracuje se zdroji ionizujícího záření. Zákazníkům nabízí tato společnost realizaci zakázek na klíč – od zpracování studií a projektové dokumentace přes vývoj a dodávku zařízení, implementaci vlastních SW systémů, až po komplexní zkoušky před uvedením celého systému do provozu.

Společnost VF, a.s., používá již delší dobu software společnosti EPLAN. Její specialitou je vývoj a výroba jednoúčelových zařízení, která nejsou zcela identická, ale často mají stejný základ a liší se v dílčích úpravách podle požadavků konkrétního zákazníka. A to je právě silná stránka softwaru společnosti EPLAN.

Společnost VF, a.s., používá již delší dobu CAE software společnosti EPLAN. Její specialitou je vývoj a výroba jednoúčelových zařízení, která nejsou zcela identická, ale často mají stejný základ a liší se v dílčích úpravách podle požadavků konkrétního zákazníka. A to je právě silná stránka softwaru společnosti EPLAN.

Automatizace a standardizace vede k urychlení projektování

EPLAN přinesl zásadní výhodu ve zjednodušení a urychlení projektování a automatizaci projektové činnosti, zejména u opakujících se částí návrhu jednoúčelových zařízení.

Díky ukládání projekčních dat v databázovém formátu EPLAN, projektant nemusí pracně vyhledávat dílčí informace (např. jaké má ampérový jistič objednací číslo či od jakého výrobce pochází).

Opakující se části projekce se nemusí detailně kreslit ani popisovat. Odpovídající dokumentace včetně té výrobní je systémem EPLAN automaticky vygenerována a vytvořena, a tím se ušetří značné množství času, který by jinak bylo třeba této „neproduktivní“ činnosti věnovat.

Další podstatnou výhodou je i propojení systému EPLAN na CAD a ERP systémy společnosti VF, a.s. Z CAD systému lze využít schéma 3D modelu pro výkres, případně DWG pro obrysy dílů, což přináší 90% úsporu času z pohledu elektrikáře.

Podpora EPLAN funguje spolehlivě

Při zavádění systému EPLAN prošli všichni vývojáři základním týdenním školením, kde se opravdu naučili základy od A do Z. Tedy i ti, kteří neměli žádnou zkušenost s podobnými programy, si dokázali práci v systému EPLAN velmi rychle osvojit. Zároveň pomohla pružně a profesionálně fungující podpora.

Další krok – řízení životného cyklu mechatronického kusovníku

V příštím roce se plánuje zavedení změnového řízení formou procesních workflow, které se bude opět řešit komplexně v rámci všech návrhových systémů. Od společnosti EPLAN se očekává, že se bude nadále podílet na realizaci firemní vize kompletní databázové tvorby a správy mechatronického kusovníku a dalším rozvoji integračního rozhraní EPLAN na CAD PDM systém.

EPLAN ENGINEERING CZ

Foto © EPLAN ENGINEERING CZ

Více na www.eplan.cz

Přečtěte si také:

Nový softwarový nástroj EPLAN Cogineer – snadná automatizace inženýrské práce

13.11.2017 Automatická tvorba výkresů je nyní ještě jednodušší. Společnost EPLAN představuje zcela nový software pro efektivní konfiguraci projektů, přinášející zkrácení doby potřebné k osvojení práce na projektu a současně vynikající výsledky, a to jen po několika kliknutích myší. 


EPLAN předběžné plánování s novým modulem pro potrubí

1.11.2017 Čím dříve konstrukce začíná strukturovaným a důsledným sběrem dat, tím lépe. V počátečních fázích projektu to platí zvláště pro konkrétní data o připojení, jako např. definice a informace o potrubí nebo kabelových datech. Nová verze programu EPLAN Preplanning nyní obsahuje vlastní modul pro návrh potrubí. Nově také lze definovat data o kabelech již ve fázi předběžného plánování 


Nový software Syngineer: Komunikujte přímo – pomocí mechatroniky

5.9.2017 Na letošním strojírenském veletrhu v Brně představila společnost EPLAN nový software Syngineer – inovativní komunikační a informační aplikaci poskytující ideální základ společnostem zabývajícím se konstrukcí strojů a zařízení. Aplikace prostřednictvím mechatronické struktury přímo propojuje systémy MCAD, ECAD a software pro PLC. Usnadňuje komunikaci napříč různými obory a výrazně tak urychluje konstrukční a vývojový proces v oblastech mechanického, řídicího a softwarového inženýrství. 


EPLAN Harness proD 2.6: zcela bezstarostný proces návrhu i výroby

30.1.2017 Efektivita je na prvním místě, ale neopomíjí se ani radost z konstrukční práce: nový EPLAN Harness proD verze 2.6 je intuitivní software ve 3D/2D, který pokrývá všechny současné požadavky na projektování a návrh kabelových svazků. Mezi novými funkcemi je vylepšení podkladů pro výrobu, které kromě výkresu montážní desky zahrnují i výkresy zapojení kabelů. Kótování délek je nyní automatické. 


EPLAN představuje Smart Wiring Application: Vizualizace postupu pro zapojování rozváděče

26.7.2016 Propojování komponent řídicí techniky v rozváděči vyžaduje hodně času a zkušeností. EPLAN se svým novým softwarem Smart Wiring Application tento proces značně zjednodušuje. Tento software vizualizuje zcela digitálně všechna propojení a výrobní data potřebná pro výrobu a montáž. Výhodou je, že přímo v softwaru jsou již zahrnuty znalosti o řídicí technice. 


JHV-ENGINEERING zvyšuje efektivitu výroby díky EPLAN EEC One

19.8.2015 Přední český dodavatel strojních zařízení JHV-ENGINEERING s.r.o. využívá při vývoji a výrobě svých jednoúčelových strojů a výrobních linek systém EPLAN Engineering Configuration One (EEC One). Jde o zcela ojedinělý systém pro efektivní automatizaci projekčních a inženýrských prací, který výrazným způsobem zjednodušuje a zkracuje tyto činnosti.  


O polovinu kratší doba na konstrukční práce

8.7.2015 Jedním ze způsobů, jak mohou výrobci složitých rozváděčů pro řídicí systémy dosáhnout výhod oproti konkurenci, je automatizace firemních procesů. Společnost Bilfinger GreyLogix se sídlem ve Flensburgu (Německo) začala využívat systém EEC One od firmy EPLAN, a tím zkrátila dobu potřebnou pro tvorbu elektrických schémat o polovinu. 


Je čtvrtá průmyslová revoluce líbivý slogan informačních techniků, nebo trend v technologii a organizaci výroby?

21.5.2015 Po první, druhé a třetí průmyslové revoluci se nyní hovoří již o čtvrté průmyslové revoluci, způsobené využíváním kyberfyzického prostoru ve výrobě – tedy stavu, kdy vestavěné počítače nejen kontrolují výrobu, ale komunikují i mezi sebou a díky identifikační technologii RFID „komunikují“ také s materiálem a výrobky. Jednoduše řečeno, výroba se stává tržištěm, kde si stroje v reálném čase navzájem nabízejí své služby a vyměňují informace se zpracovávanými produkty. Je takováto představa utopie, líbivý slogan nebo reálný trend v technologii a organizaci průmyslové výroby?


Efektivnější předávání dat mezi konstrukcí a výrobou

27.4.2015 Česká společnost DEL, a. s., ze Žďáru nad Sázavou je inženýrská firma, která se zabývá dodávkami investičních celků, komplexní automatizací, výrobou elektroskříní a ovládacích pultů. V důležitých částech projekčních, konstrukčních a logistických činností využívá jako efektivní nástroj EPLAN Electric P8. 


 

Naše tipyCopyright © 2012 – 2024 Ing. Jakub Slavík, MBA – Consulting Services