Přečtěte si:  Plán autonomní mobility otevírá dveře automatickým silničním vozidlům v ČR


Pozvánky na akce


Stalo se
Concept Grid: Francouzská experimentální síť smart grid dostala bateriový zásobník energie

9.7.2015 Concept Grid je francouzský projekt vedený národní energetickou společností Electricité de France (EdF). Jeho cílem je v reálných podmínkách testovat řešení pro energetické systémy typu smart grid. V rámci tohoto projektu byl koncem června 2015 zprovozněn bateriový zásobník energie BESS (battery energy storage systém) od společnosti Alstom.

Concept Grid představuje experimentální energetickou síť, umístěnou ve výzkumném středisku EdF v Les Renardières, jižně od Paříže. Zahrnuje
•    3 km středněnapěťové sítě s možností simulování dalších až 120 km téže sítě díky speciálním elektrickým komponentům,
•    7 km nízkonapěťové sítě,
•    2 rozvodny,
•    systémové prvky smart grid zahrnující telekomunikační síť s optickými vlákny, rádiové a silové nosiče (PLC) a informační systém,
•    obytnou oblast s pěti domy na území o rozloze 20 km2 vybavené moderními koncovými zařízeními, jako chytré elektroměry, domácí elektrospotřebiče s dálkovým ovládáním, obousměrná tepelná čerpadla, malé větrné elektrárny, fotovoltaické panely, nabíjecí stanice pro elektromobily a zásobníky energie.

K síti Concept Grid jsou připojeny různé budovy a laboratoře EdF. Celý tento systém, vybudovaný s investičními náklady 10 mil. €, je řízen z řídicího centra splňujícího nejnáročnější standardy.

Bateriové zásobníky zde slouží ke stabilizaci energetických sítí a prevenci blackoutu.

Zásobník energie BESS je konstruován k uchování a dodávání výkonu 1 MW po dobu 30 minut. Zásobník sestává z inteligentního konvertoru Alstom MaxSineTM eStorage a z lithium-iontových baterií typu Saft’s Intensium® Max 20. Toto zařízení transformuje elektrickou energii ze střídavého napětí na stejnosměrné, které může být dále uloženo do baterií a zpětně dodáno do rozvodné sítě. Softwarové vybavení výše uvedeného inteligentního konvertoru zároveň umožňuje optimalizovat výrobu elektřiny v síti podle okamžité poptávky. Využívá přitom speciální algoritmy EdF s cílem vyvinout a otestovat regulování frekvence pomocí zásobníků energie.

Toto zařízení nabízí provozovatelům energetických sítí a výrobcům elektřiny nové možnosti uchovávání a opětovného dodávání elektrické energie v případě nerovnováhy mezi nabídkou a poptávkou. Takovéto řešení je mnohem pružnější v porovnání s regulováním frekvence v síti přímo prostřednictvím elektráren. Umožňuje také zhodnotit elektřinu, která není v okamžiku výroby spotřebována, a tím optimalizovat výrobu v elektrárnách technicky i obchodně.

Experimenty prováděné v rámci Concept Grid vyhodnotí schopnost zásobníků energie regulovat frekvenci v síti. Zároveň řeší integraci obnovitelných zdrojů do energetické sítě při zachování její stability. Zásobníky energie odpovídají na změnu stavu v síti s prodlevou řádově v několika stovkách milisekund, což odpovídá požadavkům systémů smart grid.  

Instalace zásobníku BESS v rámci Concept Grid navazuje na předchozí úspěšnou spolupráci EdF a Alstom v projektu Nice Grid v přímořském městě Nice.   

redakce Proelektrotechniky.cz

Foto © Alstom

Další informace zde a také zde

Přečtěte si také:

Trojitě generační zařízení: výroba vodíku, elektřiny a tepla ze zemního plynu nebo bioplynu

26.6.2015 Americký výrobce palivočlánkových technologií pro výrobu elektřiny a tepla, společnost FuelCell Energy, představil koncem května 2015 veřejnosti trojitě generační energetické zařízení s výkonem řádově v megawattech, které dokáže ze zemního plynu nebo bioplynu prakticky bez emisí vyrobit čistý vodík pro palivočlánková vozidla nebo jiné aplikace, spolu s teplem a elektřinou.  


Vláda ČR schválila Národní akční plán jaderné energetiky

9.6.2015 Vládní kabinet na svém jednání 3. 6. 2015 schválil Národní akční plán jaderné energetiky (NAP JE), který připravilo Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR ve spolupráci s Ministerstvem financí ČR. Ten počítá s výstavbou nových jaderných bloků na lokalitě Dukovany i v Temelíně. 


Program HyWay: 21 hybridních palivočlánkových automobilů pro Grenoble

25.6.2015 Od začátku června 2015 má největší park hybridních palivočlánkových užitkových automobilů francouzský region Rhône-Alpes a jeho třetí největší město Grenoble. V rámci programu HyWay, koordinovaného energetickým klastrem Tenerrdis s finanční podporou francouzské vlády, zde začal testovací provoz 21 těchto automobilů. 


Digitální větrná farma zefektivňuje výrobu elektřiny z obnovitelných zdrojů

19.6.2015 Nestálost obnovitelných zdrojů představuje setrvalý technický problém – či výzvu – v oblasti konstrukce zařízení pro výrobu elektřiny z těchto zdrojů a jejich spojování do energetických sítí. Jednou z odpovědí na tuto výzvu je i technologie označovaná jako Digitální větrná farma (Digital Wind Farm), kterou v květnu 2015 představila odborné veřejnosti společnost General Electric. 


Německo přizvalo Čechy k rozvoji vodíkových technologií. Do Česka přijdou inovace i investice

18.6.2015 Česká republika a Německo navázaly oficiální spolupráci v oboru vodíkových technologií a palivových článků. Jde o významný krok pro české výzkumné instituce i průmysl, jimž přinese přístup k pokročilým technologiím, spolupráci s německými firmami i investice z německého Národního inovačního programu. Česká republika je prvním z nových členských států EU, kterému byla spolupráce nabídnuta. 


Rampion Offshore Wind Farm: Velká Británie dále posiluje pozici evropského leadra větrných elektráren

12.6.2015 Jak jsme se na našem portále zmiňovali v březnu 2015 v souvislosti s projektem Walney Extension, představuje dnes evropského leadra v oblasti větrných elektráren Velká Británie. Tuto pozici dále posílí připravovaný projekt mořské větrné farmy Rampion Offshore Wind Farm o celkovém instalovaném výkonu 400 MW. Zahájení provozu této větrné farmy je plánováno na rok 2018. Jeho uskutečnění se v červnu 2015 přiblížilo díky významnému milníku, uzavření smlouvy na dodávku rozvoden a další energetické infrastruktury se společností ABB. 


ABB Symphony Plus pomáhá efektivně získat energii z odpadu

8.6.2015 Odvětví energetického využívání odpadů, v němž se z komunálního a komerčního odpadu získává elektrická energie a teplo, představuje rostoucí trh. Vlivem stoupajícího počtu obyvatel a urbanizace vzniká stále více odpadu, přičemž možností ukládat odpad na skládky je zároveň stále méně a méně. O řešeních pro efektivní řízení těchto procesů informovala na začátku června 2015 společnost ABB


Orknejské ostrovy mají smart grid i 100% bezemisní elektrobus

5.6.2015 Orknejské ostrovy, ležící cca 16 km od severního pobřeží Skotska, jsou zajímavé nejen díky své přírodě a historii, ale také z pohledu elektroenergetiky. Jako jeden z mála regionů na světě jsou čistým vývozcem elektřiny z obnovitelných zdrojů. Jejich energetika má prvky smart grid. A od konce května 2015 zde provozují elektrobus, který díky této konstelaci vykazuje nulové emise 


SolaRoad: cyklostezka v Nizozemí vyrábí elektřinu z PV panelů

3.6.2015 Jak byla v květnu 2015 informována odborná veřejnost, 70m dlouhý zkušební „solární“ úsek cyklostezky v nizozemském městě Krommenie na předměstí Amsterodamu vyrobil za uplynulých šest měsíců celkem 3000 kWh. To odpovídá roční jednotkové výrobě elektřiny 70 kWh ze čtverečního metru a roční spotřebě elektřiny jednočlenné domácnosti. 


Aktualizace státní energetické koncepce schválena

27.5.2015 Vláda ČR schválila 19. května 2015 Aktualizaci státní energetické koncepce (ASEK), která je klíčovým státním strategickým dokumentem v oblasti energetiky. Dokument dává strategické zadání pro rozvoj české energetiky na dalších 25 let.  


Hybridní elektrárna: efektivní propojení kogenerace a obnovitelných zdrojů

20.5.2015 Zajímavé a efektivní propojení konvenčních a obnovitelných zdrojů ve formě tzv. hybridní elektrárny je od poloviny května 2015 v pilotním provozu v závodě společnosti General Electric v Berlínské čtvrti Marienfelde. Tato elektrárna kombinuje 600kW fotovoltaický zdroj a 400kW kogenerační jednotku poháněnou plynovým spalovacím motorem. 


Beacon Falls Energy Park: příprava největší palivočlánkové elektrárny na světě začala

18.5.2015 Konsorcium společností vedené výrobcem palivových článků Fuel Cell Energy Inc. ohlásilo začátkem května 2015 zahájení přípravy palivočlánkové elektrárny o celkovém instalovaném výkonu 63,3 MW v Beacon Falls v americkém státě Connecticut. Pokud bude tento projekt, prezentovaný pod názvem Beacon Falls Energy Park, vybudován podle plánu, stane se největší palivočlánkovou elektrárnou na světě. 


Robot zkoumá vnitřek poškozeného kontainmentu v elektrárně Fukushima

15.4.2015 Pro průzkum areálu havarované japonské jaderné elektrárny Fukushima Daiichi, patřící společnosti Tokyo Electric Power Company (Tepco), jsou ve velké míře využívány specializované průmyslové roboty, o nichž jsme se na našem portále zmiňovali například v souvislosti s robotem MEISTeR. V první polovině dubna 2015 začal jiný takovýto robot zkoumat vnitřek kontainmentové nádoby v bloku 1 této elektrárny. 


V Jižní Koreji vznikne plně komerční 50MW palivočlánková elektrárna

26.3.2015 V březnu 2015 podepsal britský průmyslový výrobce alkalických palivových článků AFC Energy plc formální dohodu o vývoji projektu (PDA) se dvěma jihokorejskými partnery: Samyoung Corporation a Changshin Chemical Co. na vybudování palivočlánkové elektrárny v jihokorejském Daesanu. 


 

Naše tipyCopyright © 2012 – 2024 Ing. Jakub Slavík, MBA – Consulting Services