Přečtěte si:  Plán autonomní mobility otevírá dveře automatickým silničním vozidlům v ČR


Pozvánky na akce


Stalo se
Smart city Písek: Schneider Electric rozvíjí partnerství s městem

2.11.2015 Písek, historické jihočeské město s 30 tisíci obyvatel, je jedním z českých měst, která se rozhodla jít cestou smart city. V červenci 2015 město k tomuto účelu schválilo strategický dokument „Modrožlutá kniha Smart Písek“, jehož spoluautorem byl i provozovatel našeho portálu a autor tohoto článku. Přirozeným průmyslovým partnerem při vytváření tohoto smart city je elektrotechnická společnost Schneider Electric (též jeden z partnerů našeho portálu), která je s městem historicky spjata i z dob své dřívější existence jako Elektropřístroj Písek. V září 2015 představila tato společnost odborným médiím příklady takovéto spolupráce.

Modrožlutá kniha Smart Písek

Strategický dokument „Modrožlutá kniha Smart Písek“, zpracovaný týmem odborníků pod vedením poradenské firmy SmartPlan, je občanům města a dalším zájemcům veřejně dostupný mj. na stránkách městského úřadu Písek nebo občanského sdružení Písecký svět.

Modrožlutá kniha nejprve představuje koncept smart city obecně. Dále popisuje výchozí situaci, přičemž se zaměřuje zejména na stav a aktuální problémy města a jednotlivých oblastí městského života z pohledu pilířů smart city. Vymezuje rovněž nejrůznější organizace a zájmové skupiny, které jsou konceptem smart city dotčeny a mohou jej při vhodném přístupu podpořit. Jednou z těchto organizací je právě společnost Schneider Electric.

Důležitou součástí Modrožluté knihy je analýza připravovaných i nově navrhovaných rozvojových projektů v rámci města, které mohou naplnit koncept smart city. Nezapomíná se přitom ani na vymezení možných finančních zdrojů pro realizaci konkrétních investičních projektů v rámci konceptu smart city, a to jak dotací, tak dalších zdrojů, jako jsou například bankovní úvěry nebo soukromý kapitál v rámci veřejně-soukromých partnerství (PPP) nebo konceptu EPC.

Aby se Modrožlutá kniha nestala pouze líbivým slohovým cvičením, obsahuje v neposlední řadě plán dalšího postupu, včetně organizace a vymezení zodpovědností.

Schneider Electric pro smart city Písek

Francouzská elektrotechnická skupina Schneider Electric má tradici sahající do roku 1836. Po „sametové revoluci“ v ČR vstoupila jako jeden z prvních zahraničních investorů na český trh a v roce 1993 proběhla úspěšná akvizice Elektropřístroje Písek. Dokument „Study of the Engineering Sector in the Czech Republic“, zpracovaný v roce 2000 britskou konzultační skupinou WS Atkins, jehož spoluautorem byl rovněž autor tohoto článku, vyhodnotil sedmileté působení Schneider Electric v ČR jako jednu ze „success stories“, tedy úspěšných příkladů přímých zahraničních investic v českém všeobecném strojírenství.

Na realizaci smart city Písek se Schneider Electric podílí hned v několika rovinách:

Praktické naplňování pilíře „inteligentní mobilita“ v rámci tohoto smart city zahrnuje mj. provoz elektrického minibusu Nissan pro městské služby, pro nějž Schneider Electric dodal nabíjecí stanici. Další nabíjecí stanice pro elektromobily (viz foto vpravo) se plánují. Schneider Electric dodává rovněž řídicí systémy pro dopravu včetně plánovaných inteligentních systémů pro parkování.

Velmi důležitá je také podpora pilíře „inteligentní energetika a služby“. Zde Schneider Electric dodává inteligentní technologie pro správu budov, měření spotřeby energií nebo řízení vodárenské sítě. Poslední jmenované technologie jsou odpovědí na vážný problém v hospodaření s pitnou vodou nejen v Písku, ale v celé ČR. Současné úniky pitné vody během distribuce představují cca 18 % celkového objemu vody určené k dodávce. Díky nepřetržitému monitorování stavu potrubí lze tyto úniky snížit až o 15 % a zvýšit bezpečnost dodávek vody. Dostatek pitné vody bude navíc v příštích letech velkým tématem nejen pro města, ale celé státy, s ohledem na viditelné klimatické změny.

Další plány a očekávání

Mezi další plánované aktivity při rozvoji infrastruktury smart city Písek patří například rekonstrukce veřejného osvětlení se zaváděním prvků inteligentního řízení. Město jedná rovněž o možnostech využití senzorické sítě na celém svém území, jejímž smyslem bude analýza a vyhodnocení získaných dat o dopravě a životním prostředí.

Předpokládá se, že využité inteligentní technologie poskytnou, kromě bezprostředních přínosů ze svého fungování, také data o každodenním provozu v městě. Příkladem mohou být údaje o reálném zatížení městských komunikací, které se uplatní při plánování investic do jejich oprav.

Dalšími organizacemi průběžně spolupracujícími na rozvoji smart city Písek jsou kromě města a Schneider Electric také Technologické centrum Písek nebo ČVUT, Fakulta dopravní. Obě tyto instituce se v rámci autorského týmu podílely na zpracování výše zmíněné „Modrožluté knihy“. Nyní sledují a po své linii podporují realizaci konceptu smart city v Písku jako jedinečný pilotní projekt v České republice.

Tento pilotní projekt ukazuje aplikaci smart city na menším městě s bohatou historií, hospodářským životem a kulturou, jaké je pro české prostředí mnohem typičtější než velká metropole, pro něž byl koncept smart city původně především zamýšlen. Smart city Písek tak bude rovněž „živou laboratoří“ pro všechna další česká města podobného charakteru, následující Písek při realizaci konceptu smart city.

Ing. Jakub Slavík, MBA

Foto © Schneider Electric, město Písek   

Další informace zde

 Přečtěte si také:

Smart city v praxi: odborná konference pro AMPER 2016 připravena

3.2.2016 S potěšením Vám oznamujeme, že konference „Smart city v praxi“, kterou jsme připravili ve spolupráci Terinvestem jako doprovodný program veletrhu AMPER 2016, je připravena. Konference, na kterou Vás srdečně zveme, se koná se 15. března 2016 na Výstavišti Brno, pavilon P, sál P4, 2. patro. Odborným garantem a zároveň moderátorem konference je Ing. Jakub Slavík, MBA, člen řídicího výboru pro přípravu certifikované metodiky smart city v ČR, spoluautor modrožluté knihy Smart Písek a majitel pořádající organizace.

Program konference a více informací naleznete zde 


Iniciativa „E-Logistik in Graz“: užitkové elektromobily pomáhají rozvíjet smart city Graz

30.10.2015 Rakouský Graz (neboli Štýrský Hradec) je se svými 267 tisíci obyvatel po Vídni druhým největším městem Rakouska a stejně jako Vídeň se hlásí ke konceptu smart city. Logistická firma GO! Express & Logistik Süd GmbH spolu s městem Graz v této souvislosti představila veřejnosti v polovině října 2015 iniciativu s názvem „E-Logistik in Graz“. Jej součástí bylo zahájení provozu nové elektrické dodávky GO!-Elektro-Jumper vyvinuté slovenskou společností GreenWay Operator. 


Internet věcí: nejen Industry 4.0, ale také inteligentní mobilita

21.10.2015 O internetu věcí, tj. identifikaci věcí a sledování jejich pohybu po internetu, se hovoří především v souvislosti s automatizací v průmyslu a logistice v rámci konceptu Industry 4.0. Tyto technologie však stále více nacházejí uplatnění i u inteligentního řízení mobility, jako jsou například parkovací systémy


Bulletin Smart city v praxi: Co nabízí inteligentní město občanům a průmyslu

13.10.2015 Tento příležitostný bulletin je určen všem zájemcům o problematiku inteligentního města – smart city – a jeho uplatnění v praktickém životě. Ukazuje, že smart city není líbivý politický slogan, ale velmi racionální partnerství mezi municipalitami a průmyslem, kde každý z partnerů má co nabídnout. Bulletin uvádí čtenáře do obecných zákonitostí smart city a na praktických příkladech ze světa dále ukazuje, jak tyto principy mohou být naplněny pomocí konkrétních technologií od konkrétních dodavatelů.

První, říjnové vydání bulletinu je ke stažení zde


Projekt iCity: smart city Genova má osm aplikací usnadňujících život občanům

5.10.2015 Evropský projekt iCity pro rozvoj konceptu smart city, který průběžně sledujeme na našem portále, představil v létě 2015 osm fungujících informačních aplikací v italském Janově (italsky: Genova), usnadňujících každodenní život občanům a návštěvníkům tohoto inteligentního města v nejrůznějších oblastech. 


Smart city v praxi: Připravujeme odbornou konferenci pro AMPER 2016

23.9.2015 Téma inteligentních měst – smart city – se stává stále aktuálnějším s ohledem na potřebu měst využívat ke svému rozvoji možnosti, které nabízejí moderní technologie. Týká se to všech základních oblastí infrastruktury smart city: inteligentní energetiky a služeb, inteligentní mobility a informačních a komunikačních technologií jakožto zastřešující a propojující technologie. V neposlední řadě se inteligentním městům nabízejí možnosti dotací ze zdrojů EU nad rámec operačních programů.


Projekt FREVUE: TNT rozváží zásilky v Amsterodamu a Rotterdamu užitkovými elektromobily

16.7.2015 V rámci evropského projektu FREVUE nasadila koncem června 2015 světová zásilková společnost TNT na svoji rozvážkovou službu v Amsterodamu a Rotterdamu celkem sedm elektrických 3,5t užitkových vozů eDucato (viz foto) – čtyři pro Amsterodam a tři pro Rotterdam. Tato vozidla nahradí standardní dieselové dodávky, čímž ročně uspoří 24 tisíc litrů nafty, a tím emise v přepočtu 76 tun CO2 ekvivalentu. 


IDPass: integrovaný informační systém usnadní mobilitu ve Francii

19.5.2015 Francouzské státní železnice (SNCF) seznámily veřejnost v polovině května 2015 se záměrem investovat během příštích tří let 120 mil. € do zavedení integrovaného informačního systému pro cestující, který umožní propojit do jedné digitální sítě informace o městské mobilitě s informacemi pro cestování po národní železnici. Od letošního června by tento systém měl být k dispozici uživatelům v 15 největších městech Francie. 


„Smart screens“ pro cestující na letišti Heathrow: inspirace pro smart cities

6.5.2014 V hale u příjmu zavazadel na londýnském letišti Heathrow v terminálu 2 byly v dubnu 2015 instalovány zajímavé informační panely: V reálném čase vedle sebe porovnávají ceny a aktuální jízdní doby taxislužby a letištního rychlovlaku Heathrow Express mezi letištěm a centrem města. Cestující tak mají možnost se rozhodnout o volbě dopravního prostředku podle svých preferencí a aktuální situace v silničním provozu. 


Spaghetti Open Data: projekt iCity přibližuje datovou základnu smart city Bologna široké veřejnosti

27.3.2015 Evropský projekt iCity na podporu konceptu smart city, který na našem portále průběžně sledujeme, získal v březnu 2015 významnou občanskou podporu pro svůj rozvoj ze strany italského zájmového sdružení s netradičním názvem Spaghetti Open Data. Jak název sdružení napovídá, je toto sdružení zaměřeno na podporu konceptu otevřených dat pro užití širokou veřejností. 


Smart city Malaga: důraz na smart grid a inovativní e-mobilitu

19.3.2015 O rozvoji konceptu smart city ve španělském městě Malaga jsme se na našem portále zmiňovali již v červenci 2014 v souvislosti s projektem inovativní e-mobility Zem2ALL. V březnu 2015 prezentovala španělská energetická společnost Endesa, člen nadnárodní skupiny Enel, která je leadrem projektu smart city Malaga, jeho významné úspěchy. 


Aspern Seestadt: další krok k rozvoji smart city Vídeň

23.2.2015 Na konci ledna 2015 položila městská rada ve Vídni právní základy k fungování nové městské čtvrti Aspern Seestadt (Jezerní město Aspern). Vrcholí tak jeden z nejvýznamnějších evropských developerských projektů, který je součástí konceptu smart city Vídeň a který je zajímavý mj. předpokládanou netradiční dělbou městské mobility: 40 % veřejná doprava, 40 % cyklistika a pěší chůze a pouhých 20 % individuální automobilová doprava. 


Smart city – inteligentní město, město budoucnosti

17.2.2015 Na redakci našeho portálu se obrátili kolegové s prosbou, abychom koncept smart city vysvětlili mladým čtenářům ve věku -nácti nebo čerstvých -ceti. Takové prosbě nejde odolat, zvlášť když ve zmíněném věku je právě teď generace našich dětí. Vymyslel jsem si tedy návštěvu ve fiktivním smart city a duchem jsem se přitom vrátil o nějakých třicet let zpátky. Redakční počítač byl najednou pryč a já posedával v moderním vlaku, s cizími nápisy za okny…


Co to je a jak funguje inteligentní město – smart city

27.1.2015 Na našich stránkách Proelektrotechniky.cz někdy píšeme o projektech „inteligentních měst“ neboli „smart city“ ve světě, například v souvislosti se španělskou Barcelonou, japonskou Jokohamou i „chytrým městečkem“ Fujisawa na předměstí Tokia. Z porovnání informací z těchto projektů je zřejmé, že koncept smart city se aplikuje po celém světě, ovšem je vykládán velmi rozmanitě. 


 

Naše tipyCopyright © 2012 – 2024 Ing. Jakub Slavík, MBA – Consulting Services