Přečtěte si:  Smart city a elektromobilita pro praktický užitek a jejich aktuální výzvy


Pozvánky na akce


Stalo se
Velká Británie bude testovat „indukční dálnici“ pro dynamické dobíjení elektromobilů

8.9.2015 Organizace Highways England, správce dálniční infrastruktury v Anglii, oznámila v srpnu 2015, že během tohoto roku začne s provozními zkouškami dálniční infrastruktury pro dynamické dobíjení elektrických vozidel pomocí zabudovaných indukčních smyček. Tyto zkoušky, první svého druhu ve Velké Británii, budou zahrnovat vybavení vozidel mobilní částí indukčního dobíjení a pevné části pod povrchem vozovky, kde bude simulovat provozní podmínky dálnice. Testy budou probíhat přibližně 18 měsíců a podle výsledků mohou pokračovat zkušebním provozem v reálných podmínkách. Podrobnosti testů budou zveřejněny, jakmile bude vysoutěžený dodavatel.

Připravované zkoušky jsou pokračováním studie proveditelnosti, zpracované výzkumnou organizací Transport Research Laboratory (TRL). Jejím cílem bylo prozkoumat proveditelnost systémů dynamického bezdrátového přenosu energie na vybrané strategické silniční síti. Studie se odvolává mj. na zkušenosti z dynamického dobíjení elektrobusů v Jižní Koreji, o němž jsme psali i na našem portále. Sama Velká Británie má již zkušenosti se statickým indukčním dobíjením elektrobusů v Milton Keynes, další zkušební provozy tohoto typu jsou připravovány v rámci evropského projektu ZeEUS.

Studie vychází z průzkumu mezi individuálními i komerčními uživateli silniční sítě a mj. ukazuje na problém „vejce a slepice“ při zavádění moderních technologií: poptávka po novém dopravním systému vyžaduje potřebnou technickou infrastrukturu, investice do ní by však měly být odůvodněny poptávkou.

Po technické stránce vychází studie ze základního konceptu, který znázorňuje obrázek. Zde uvažovala dvě varianty napájecí infrastruktury:

•    kratší segmenty s indukčními smyčkami o délce do 8 m, sdružené po čtyřech do úseků dlouhých i s mezerami 50 m; pod napětím je v daném okamžiku jeden až dva 8m segmenty, tzn. každý tento 50m úsek může napájet elektrickou energií dvě vozidla

•    delší segmenty s indukčními smyčkami o délce 40 m a oddělené navzájem 5m mezerami, každý tento segment může napájet jedno vozidlo.

Řešení počítá s přenášeným výkonem do 40 kW pro lehká vozidla a 100 kW (v první variantě), resp. 140 kW (ve druhé variantě) pro těžká vozidla (elektrobusy a nákladní elektromobily).

Studie předpokládá první řešení jako bezpečnější a žádanější, pro účely zkušebního provozu nicméně doporučuje prověřit různé délky indukčních smyček.

Jako hlavní závěry studie doporučuje nejprve vytvořit potřebnou infrastrukturu. Na tomto základě je pak třeba stimulovat poptávku nejprve ze strany velkých komerčních dopravců, provozujících nákladní automobily v rozsahu 12 – 32,5 t hmotnosti (tedy určené spíše pro lehčí zboží) a elektrobusy, kteří pravidelně užívají úseky strategické silniční sítě. Podmínkou úspěšnosti tohoto záměru jsou zkušební provozy a veřejné demonstrování jejich výsledků, které přesvědčí o funkčnosti tohoto systému a stimulují poptávku.

Studie proveditelnosti a následující zkušební provoz jsou součástí celkové strategie Velké Británie směrem k zavádění nízkoemisních a bezemisních vozidel. Ze státního rozpočtu je pro tento účel vyčleněna částka 500 mil. liber během následujících pěti let.

redakce Proelektrotechiky.cz

Foto a obrázky © gov.uk

Další informace zde

Studie proveditelnosti je ke stažení zde

 Přečtěte si také:

Projekt CHIC: švýcarské palivočlánkové autobusy ujely milión kilometrů

14.8.2015 V rámci evropského projektu CHIC, zaměřeného na provozní ověřování palivočlánkových autobusů, je od roku 2011 v provozu i pět palivočlánkových autobusů společnosti PostAuto Schweiz AG, hlavního švýcarského autobusového dopravce (v angličtině používá název PostBus). Ke konci července 2015 dosáhly tyto autobusy důležitý milník: dohromady najezdily celkem milión kilometrů.  


Indukčně dobíjený elektrobus v Mannheimu: další krok k linkovému provozu

16.6.2015 Jak jsme již avizovali na našem portále v únoru 2013, připravuje německý regionální dopravce Rhein-Neckar-Verkehr GmbH (RNV) pravidelný provoz dvou 12m indukčně dobíjených elektrobusů v Mannheimu. Jako dobíjecí technologie bylo použito zařízení PRIMOVE společnosti Bombardier. K jeho zahájení, plánovanému na léto 2015, byl učiněn významný krok v polovině května 2015, kdy byl městskému dopravci předán druhý z elektrobusů od švýcarského výrobce Hess. 


Berlín: první hlavní město na světě s indukčně dobíjenými elektrobusy

2.4.2015 V březnu 2015, tedy právě rok po zahájení pravidelného provozu elektrobusů s indukčním dobíjením Bombardier PRIMOVE v německém Braunschweigu, začala instalace první dobíjecí stanice tohoto systému v německém hlavním městě Berlíně. Ten se tak stane vůbec prvním hlavním městem na světě, provozujícím indukčně dobíjené elektrobusy. 


Aktualizovaná verze studie „E-mobilita v MHD“ zveřejněna

31.3.2015 Na konci března 2015 byla zveřejněna k volnému využití aktualizovaná verze studie „E-mobilita v MHD“ již dříve avizovaná na našem portále. Tato studie se zabývá stavem a vývojem elektrických autobusů v ČR a ve světě, tj. především bateriových a palivočlánkových elektrobusů a diesel-hybridních autobusů. Jako nových technologií u elektrických autobusů si aktualizovaná verze všímá také plug-in hybridních autobusů a parciálních trolejbusů. Jejím zpracovatelem je firma Ing. Jakub Slavík, MBA – Consulting Services a hlavním příjemcem Sdružení dopravních podniků ČR (SDP ČR). Studie vznikla v rámci činnosti Pracovní komise pro elektromobilitu při SDP ČR. 


Japonsko má více nabíjecích stanic než benzínových pump

18.3.2015 Podle zprávy japonského automobilového výrobce Nissan Motor Company z března 2015 má Japonsko v současné době více nabíjecích stanic pro elektromobily než benzínových čerpacích stanic. Zpráva v této souvislosti porovnává celkem cca 40 tisíc veřejných a soukromých nabíjecích stanic v Japonsku s cca 34 tisíci čerpacích stanic.  


Honda FCV CONCEPT: palivočlánkový automobil s dojezdem 700 km

12.3.2015 Automobilka Honda představila v březnu 2015 na ženevském autosalonu prototyp palivočlánkového sedanu pod názvem Honda FCV CONCEPT. Mezi jeho zajímavé vlastnosti patří mj. dojezd 700 km na jedno naplnění nádrže, tedy plně srovnatelný s tradičním automobilem, i umístění veškerého pohonu pod kapotou konvenčního sedanu, které, jako první na světě u palivočlánkových automobilů, dává zcela volnou ruku designérům. 


Francie razantně podporuje individuální e-mobilitu

3.3.2015 S platností od 1. dubna 2015 nabývá ve Francii platnost vládní opatření o významné podpoře individuální elektromobility. Každý, kdo se rozhodne vyměnit opotřebovaný dieselový automobil starší než 13 let za elektromobil, má nárok na příspěvek od 500 do 10 000 € (tj. cca od 13 500 do 270 000 Kč). Kdo se rozhodne pro hybridní automobil, může získat příspěvek až 6 500 € (cca 176 000 Kč). 


Elektromobily: organizace jako klíčový zákazník a jejich motivace k nákupu

13.2.2015 Věstník Evropské komise „Science for Environment Policy“ zveřejnil začátkem února 2015 výsledky studie, týkající se užívání elektromobilů a motivace zákazníků pro jejich nákup. Výzkum byl proveden u sedmnácti veřejných a soukromých organizací z USA a Nizozemí, kde je relativně vysoká míra využívání elektromobilů (viz článek o zprávě ICCT), a to formou cca 60minutových, částečně strukturovaných rozhovorů s manažery parků služebních vozů nebo písemně. Výsledky jsou velmi zajímavé. 

Konference „Elektrické autobusy pro město III“ přinesla zajímavé informace a podněty

Prezentace z konference jsou ke stažení na konci článku.

24.11.2014 Jako doprovodný program veletrhu Czechbus 2014 proběhla 21. 11. 2014 v Praze odborná konference „Elektrické autobusy pro město III“, zaměřená na problematiku autobusů s elektrickým pohonem a nezávislým provozem, tj. především elektrobusů a parciálních trolejbusů, a jejich infrastruktury. Pod záštitou Sdružení dopravních podniků ČR a v úzké spolupráci s ním v rámci Pracovní komise pro e-mobilitu ji opět pořádala konzultační firma Ing. Jakub Slavík, MBA – Consulting Services. 


Indukčně dobíjené elektrobusy v Milton Keynes

17.1.2014 Anglické město Milton Keynes, o němž jsme psali v souvislosti s projektem malých automatických vozidel, má od letošního ledna důležité britské prvenství v elektromobilitě: Městská autobusová linka č. 7 dlouhá 24 km bude od nového jízdního řádu, který vstoupí v platnost 19. ledna 2014, plně provozována elektrickými midibusy s indukčním dobíjením. Provoz byl oficiálně zahájen britským ministrem dopravy 9. 1. 2014. 


Dynamické dobíjení elektrobusů v Jižní Koreji

18.10.2013 Dva měsíce provozu má za sebou systém elektrobusů s indukčním dobíjením během jízdy v jihokorejském městě Gumi, zahájený 6. srpna 2013. Tento systém je označován zkratkou OLEV (on-line electric vehicles). Prozatím jde o dvě zkušební vozidla a v případě příznivých výsledků po vyhodnocení na konci tohoto roku by jejich park měl do roku 2015 vzrůst na celkem 12. Systém dynamického indukčního dobíjení elektrobusů vyvinul Korea Advanced Institute of Science and Technology (KAIST). Jde o jeden z prvních systémů tohoto druhu na světě 


Trojité staticko-dynamické dobíjení elektrobusu pro Malagu

14.10.2013 Revoluční způsob dobíjení elektrobusů si vytkl za cíl španělský projekt Victoria, který na začátku září 2013 představila španělská energetická společnost Endesa, člen skupiny Enel, spolu s projektovým konsorciem tvořeným čtyřmi dalšími průmyslovými společnostmi a třemi výzkumnými organizacemi. Cílem projektu je prodloužit dojezdovou vzdálenost elektrobusu na dvojnásobek bez vlivu na jeho provozní režim a zefektivnit jeho provoz. 


 

Naše tipyCopyright © 2012 – 2024 Ing. Jakub Slavík, MBA – Consulting Services