Přečtěte si:  Plán autonomní mobility otevírá dveře automatickým silničním vozidlům v ČR


Pozvánky na akce


Stalo se
Pařížská městská rychlodráha RER dostane CBTC nové konstrukce

24.2.2016 V únoru 2016, nedlouho po podpisu smlouvy na konverzi linky 4 pařížského metra na bezobslužný provoz systémem CBTC se v Paříži začala připravovat další důležitá rekonstrukce městské rychlodráhy s využitím zabezpečovacího zařízení CBTC od společnosti Siemens. Tentokrát jde o linku E pařížské městské a příměstské dráhy RER, která bude systémem CBTC vybavena v centrální části města.

RER (Réseau Express Régional - regionální rychlodrážní síť) je systém rychlé městské a příměstské železnice v Paříži, která doplňuje síť metra. Celou síť provozují dohromady francouzské národní železnice SNCF a pařížský dopravní podnik RATP. V provozu je 571 km tratí, z toho cca 60 km v tunelech, na nich je 246 stanic. Vlaky RER používají svrchní napájení, na síti RER 1,5 kV DC a na síti SNCF 25 kV 50 Hz AC. Linka E dlouhá 52 km spojuje centrum Paříže s východní oblastí Île-de-France.

Centrální část této železnice (provozované pochopitelně se strojvedoucím) mezi stanicemi Rosa Parks a Nanterre-La Folie bude pro zvýšení hustoty a spolehlivosti provozu vybavena systémem CBTC. Pro tento účel dodá Siemens k tomu určený systém CBTC pod označením NExTEO. Tento systém umožní ve špičce zkrátit interval mezi vlaky ze současných 180 s na 108 s a zvýšit traťovou rychlost na 120 km/h. Kromě toho umožní dispečerům RER mnohem rychleji a spolehlivěji řídit jakékoliv provozní nepravidelnosti na lince.

Systém NExTEO je speciálně konstruován pro možnost přejíždění z uzavřeného městského systému na hlavní tratě. Systém byl vyvinut francouzskou pobočkou Siemens ve spolupráci s firmou Atos, specializovanou na informační technologie, jejíž zkušenosti jsou využívány především v oblasti dohledových systémů pro železniční tratě. Na lince E RER bude systém NExTEO instalován vůbec poprvé a pokud se osvědčí, měly by jím být vybaveny i další linky RER.

Možnost přejíždění vlaků z oblasti vybavené CBTC do oblasti vybavené jiným typem zabezpečovacího zařízení je jedním z funkčních požadavků normy IEEE 1474, která obecně upravuje výkonové a funkční požadavky na systémy CBTC. Zde se mj. říká, že systém CBTC musí umožnit smíšený režim provozu, a to

•    normální provoz vlaků vybavených CBTC v oblasti CBTC i mimo ni,

•    normální provoz vlaků nevybavených CBTC v oblasti CBTC i mimo ni,

•    nouzový provoz vlaků při selhání celého systému nebo jednoho vlaku v oblasti CBTC nebo mimo ni.

Při normálním provozu musí zařízení striktně rozlišovat, zda se vlak pohybuje v oblasti s CBTC nebo mimo ni, resp. nesmí indikovat CBTC tam, kde se nevyskytuje. Vlak vybavený CBTC přitom může poskytovat i funkce automatické ochrany vlaků (ATP), tj. zajištění proti kolizím, překročení rychlosti a jiným nebezpečným podmínkám, v oblasti bez CBTC.

Hodnota uvedené zakázky pro linku E činí 186 mil. €. Jde o první velký kontrakt v rámci rozsáhlého projektu prodloužení linky E západním směrem do Mantes-la-Jolie o celkovém rozpočtu 3,7 mld. €, jehož součástí je i vybudování 8km tunelu mezi Haussmann-Saint-Lazare and Nanterre-La Folie. Po dokončení celého projektu v roce 2022 by linka E měla jezdit s frekvencí 28 vlaků/hodinu a ve špičce přepravit 620 tisíc cestujících za hodinu, tedy o 67 % více než současných 370 tisíc cestujících.

redakce Proelektrotechniky.cz

Foto © Railway Gazette International

Další informace zde

Přečtěte si také:

Bezobslužné metro ve Francii: Siemens provádí konverzi v Paříži a rozšiřuje kapacitu v Toulouse

29.1.2016 Leden 2016 je díky podepsaným dodavatelským smlouvám významným milníkem v rozvoji bezobslužného provozu městských rychlodrah ve Francouzských městech Paříž a Toulouse. V Paříži dojde ke konverzi linky 4 metra na bezobslužný provoz a v Toulouse se kapacita linky A zdvojnásobí. V obou případech jde o vlaky na pneumatikách a v obou případech přitom hraje významnou roli systém CBTC od společnosti Siemens. 


Singapurská rychlodráha Downtown Line: 21km CBTC bez strojvedoucích v provozu

12.1.2016 Před samým koncem roku 2015 zahájila pravidelný provoz s cestujícími singapurská rychlodráha Downtown Line s plně bezobslužným provozem ve své druhé etapě.  Nový úsek je 16,6 km dlouhý s 12 stanicemi. Navazuje na první 4km úsek se 6 stanicemi, který je v provozu od konce roku 2013. Třetí úsek dlouhý 21 km se 16 stanicemi bude zprovozněn v roce 2017. 


Zpráva UITP: téměř každé čtvrté metro ve světě má aspoň jednu automatickou linku, převládá CBTC

2.12.2015 Na konci října 2015 vydala Mezinárodní unie veřejné dopravy (UITP) souhrnnou statistickou zprávu o systémech metra ve světě, zahrnující i samostatnou část o systémech automatického metra. V souvislosti s automatizací metra si všímá zpráva všech čtyř úrovní automatizace provozu ve smyslu normy IEC 62267: 


Reverzibilní měnírna a CBTC: integrované technologie pro linku 2 panamského metra

14.10.2015 Po úspěšném zprovoznění první linky metra ve středoamerickém Panama City, vybaveného zabezpečovacím zařízením typu CBTC a vlaky Metropolis od společnosti Alstom, byl v září 2015 učiněn důležitý krok k vybudování druhé linky tohoto metra: Projektová společnost Consórcio Línea 2 uzavřela smlouvu na dodávku integrovaného systému technologického vybavení liny 2 s konsorciem firem vedeným společností Alstom a dále zahrnujícím firmy CIM, Sofratesa, Thales a TSO. 


Systém DAS pomáhá bezpečnosti tramvají

25.8.2015 Pouliční tramvaj představuje dopravní systém, který má fyzikální parametry drážní dopravy, včetně jízdních odporů a s tím související zábrzdné dráhy, ale zároveň je vystaven všem náhodným vlivům městského silničního provozu. Zajištění provozní bezpečnosti je tudíž velmi náročné na řidičův postřeh a schopnost rychle reagovat. Na pomoc v této situaci nyní přichází automatický asistenční systém Drivers Assistance System (DAS) od společnosti Bombardier  


Metro v New Yorku rozvíjí CBTC od různých dodavatelů

6.8.2015 Metro v New Yorku (New York City Subway) představuje síť městské rychlodráhy zahrnující 34 linek o celkové délce 373 km se 421 stanicemi. Řadí se tak k nejrozsáhlejším městským rychlodrážním systémům na světě. Elektrifikováno je systémem 625 V DC ze třetí kolejnice. Jako zabezpečovací zařízení se zde postupně rozvíjí systém CBTC, které bylo dosud instalováno na lince L-Canarsie Line a nyní je v procesu instalace na lince 7-Flushing Line. 


Bezobslužná linka C metra v Římě otevřela druhý úsek

23.7.2015 Bezobslužná linka C metra v Římě zprovoznila na konci června 2015 druhý úsek z Mirti do Lodi o délce 5,5 km se šesti stanicemi. Celý úsek je veden pod povrchem. Zprovozněná část linky C nyní měří 18 km a je zde 21 stanic. Celá linka C, jejíž dokončení je plánováno na rok 2020, bude 25,5 km dlouhá se 30 stanicemi, z toho v délce 17,6 km bude vedena pod povrchem.


Vysokorychlostní internet pomáhá systémům CBTC

10.7.2015 Čínský výrobce ICT Huwai a francouzská strojírenská a elektrotechnická skupina Alstom ohlásily na konci června 2015 úspěšné ukončení pilotních testů pro využití širokopásmového vysokorychlostního internetu na bázi technologie 4G LTE pro automatický provoz metra využívající technologii CBTC


Vídeň připravuje bezobslužné metro

3.7.2015 Vídeňské metro představuje síť povrchové a podzemní městské rychlodráhy o celkové délce 74,2 km s 90 stanicemi. Má celkem pět tras (U1, U2, U3, U4 a U6). Jak byla na začátku června 2015 informována veřejnost, jeho připravovaná šestá linka označovaná jako U5 předpokládá plně bezobslužný provoz. 


Alstom SRS: nový systém průběžného dobíjení elektrobusů a tramvají se zásobníky energie

17.6.2015 Na dopravním veletrhu UITP Mobility & City Transport na začátku června 2015 poprvé představil francouzský výrobce Alstom svůj systém průběžného dobíjení pro elektrobusy a tramvaje se zásobníky energie, označovaný jako SRS. Systém SRS vychází konstrukčně ze systému Alstom APS (Alimentation Par le Sol – povrchové trakční napájení) pro spodní odběr trakční energie u tramvají, který již více než deset let spolehlivě slouží v Bordeaux i v dalších městech. 


Metro bez strojvedoucích: linka 5 v Miláně dokončena

26.5.2015 Na konci dubna 2015 byl slavnostně otevřen třetí, poslední úsek linky 5 metra v Miláně, která funguje v automatickém provozu bez strojvedoucích. Jde o 7,1 km dlouhý úsek z Garibaldi do San Siro Stadio s pěti stanicemi. Následuje tak první 4,1km úsek Bigami – Zara zprovozněný v únoru 2013 a jeho krátké 1,4km prodloužení do stanice Garibaldi, které funguje od března 2014. 


Doha Metro: CBTC pro 241km bezobslužné metro v Kataru

5.3.2015 Jedním ze světových největších projektů metra „na klíč“ se stane 241km síť metra v katarském hlavním městě Doha (česky též Dauhá), první systém metra v tomto arabském emirátu. Ve druhé polovině února 2015 získalo zakázku na dodávku veškerého vybavení metra od společnosti Qatar Railways konsorcium společností Mitsubishi Heavy Industries, Mitsubishi Corporation, Hitachi, Kinki Sharyo a Thales. 


Inteligentní měnírna HESOP na příměstské tramvaji v Miláně

21.7.2014 Jako součást projektu komplexní modernizace příměstské tramvaje Milán – Desio – Seregno dodá společnost Alstom také inteligentní měnírnu HESOP, o níž jsme na našem portále psali již loni v souvislosti s jejím uplatněním v Londýnském metru . O tomto italském modernizačním projektu byla široká odborná veřejnost informována v červenci 2014. 


Inteligentní tramvaj v Linci šetří energii

25.2.2014 Od září 2013 probíhá v rakouském Linci ve spolupráci výrobních společností Kapsch CarrierCom a Bombardier s městským dopravcem LINZ AG LINIEN zajímavý projekt „inteligentních“ tramvají využívajících M2M komunikaci pro optimalizaci spotřeby energie a další provozní i uživatelské přínosy. Díky tomuto řešení šetří tramvaje  přes 10 % energie. 


 

Naše tipyCopyright © 2012 – 2024 Ing. Jakub Slavík, MBA – Consulting Services