Přečtěte si:  Plán autonomní mobility otevírá dveře automatickým silničním vozidlům v ČR


Pozvánky na akce


Stalo se
FCH JU zveřejnil zprávu o strategii pořizování palivočlánkových autobusů

9.8.2016 V červenci 2016 byla Společným podnikem pro palivové články a vodík (FCH JU) zveřejněna zpráva „Strategies for joint procurement of fuel cell buses“, tedy Strategie pro společné pořizování palivočlánkových autobusů. Zprávu zpracovala skupina konzultantů vedená britskou firmou Element Energy. Jejím cílem je usnadnit nasazení 300 – 400 nových palivočlánkových autobusů, které je v Evropě plánováno do roku 2020 (viz též náš dubnový článek o projektu CHIC).

Zpráva vychází z dosavadních zkušeností klastrů, které vznikly na podporu rozvoje palivočlánkových autobusů v Evropě: Německo Francie, Benelux, Severní Evropa a Velká Británie – viz obrázek, ukazující potenciální poptávku po palivočlánkových autobusech v jednotlivých klastrech na konci článku. (Poznámka: Klastrem – z anglického „cluster“, tedy „shluk“ – se v ekonomice rozumí geograficky soustředěné seskupení nezávislých firem a přidružených institucí, které si navzájem konkurují, ale také navzájem kooperují a jejichž vazby mají potenciál k upevnění a zvýšení jejich celkové konkurenceschopnosti. O možné účasti ČR v klastru Severní Evropa v dalších fázích se v současné době vedou jednání.) Zpráva poskytuje některé praktické informace a návody k pořizování palivočlánkových autobusů v rámci projektů připravovaných v EU a spolufinancovaných ze zdrojů FCH JU.

Zpráva prezentuje některé zajímavé poznatky:

Poptávka po palivočlánkových autobusech v EU bude pravděpodobně vyšší než výše uvedené původní plány. Jak patrno z obrázku, v součtu za všechny uvedené klastry byl identifikován potenciál poptávky po více než 600 autobusech s palivovými články. Této rostoucí poptávce bude třeba přizpůsobit i potřebný objem dotačních prostředků z evropských zdrojů.

Předpokládá se, že palivočlánkové autobusy v rámci připravovaných velkých projektů budou pořizovány ve veřejné soutěži do vlastnictví dopravců nebo měst jako investiční projekty. Nepůjde tedy o inovační projekty, kde vozidla slouží pouze jako „živá laboratoř“ a pořizovaní náklady nesou výrobci.

FCH JU stanovila cílovou cenu palivočlánkového autobusu na 650 tis. €, tedy 17,55 mil. Kč (Poznámka: ceny bateriových elektrobusů se pohybují v rozmezí cca 10 – 15 mil. Kč). Protože průměrná cena dieselového autobusu se v zemích EU pohybuje mezi 200 – 250 tis. € (5,4 – 6,75 mil. Kč), předpokládá se příspěvek z prostředků FCH JU ve výši do 200 tis. € (5,4 mil. Kč). Zúčastněná města tak nyní připravují plány na pořízení a nasazení palivočlánkových autobusů, jejichž reálná pořizovací cena bude činit kolem 450 tis. € (12,15 mil. Kč). Soutěžní proces zároveň vytváří tlak na další snižování cen palivočlánkových autobusů, a tím i investičních nákladů pro dopravce.

Každý z uvedených klastrů připravil vlastní strategii pořizování palivočlánkových autobusů, která je nejbližší tamní organizaci veřejné dopravy a souvisejícím právním předpisům, a zároveň co nejvíce zefektivňuje celý soutěžní proces. V Německu, které je s městskými dopravními podniky relativně blízko české praxi, je například snaha o sdružování investičních projektů z jednotlivých měst do větších celků pro dosažení potřebné ekonomie z rozsahu s využitím jednotných technických specifikací pro nakupované autobusy. Dosavadní analýzy ukazují, že takovýto přístup neodporuje právnímu řádu.

Zároveň se rozrůstá paleta technických koncepcí palivočlánkových pohonů, od cca 100 a více kilowattového palivového článku jako hlavní zdroj energie, doplněný slabšími bateriemi pro vyrovnávání výkyvů ve spotřebě, po převážně bateriové elektrobusy doplněné pallivočlánkovými prodlužovači dojezdu o výkonu od 10 kW výše. Tomu bude potřeba přizpůsobit i podmínky budoucích dotačních programů pro palivočlánkové elektrické autobusy tak, aby si každý provozovatel mohl vybrat technické řešení, které nejlépe vyhovuje jeho provozním požadavkům.

S množstvím řešení, o něž je zájem, roste i počet dodavatelů palivočlánkových autobusů. Zpráva konstatuje, že na evropském trhu je v současnosti deset výrobců, schopných dodat různé druhy elektrobusů s palivočlánkovými zdroji energie.

redakce Proelektrotechniky.cz

Obrázek © FCH JU

Ilustrační foto © archiv redakce Proelektrotechniky.cz

Zpráva je přístupná ke stažení zde

Potenciální poptávka po palivočlánkových autobusech v jednotlivých klastrech

Přečtěte si také:

Kompaktní pohon, méně platiny: Daimler uvede na trh plug-in palivočlánkový automobil Mercedes

2.8.2016 Pod značkou Mercedes GLC F-Cell bude od roku 2017 dodáván na automobilový trh plug-in palivočlánkový automobil typu SUV (viz foto), první svého druhu na světě. Tento automobil kombinuje palivočlánkovou jednotku jako hlavní zdroj elektrické energie se zásuvkou dobíjenými trakčními bateriemi jako doplňkovým zdrojem.  


ISO/TS 19880-1:2016: důležitý krok k rozvoji palivočlánkové elektromobility

25.7.2016 Dlouho očekávaným důležitým krokem směrem ke globálnímu rozvoji palivočlánkové elektomobility se v červenci 2016 stalo zveřejnění technické specifikace  ISO/TS 19880-1:2016 mezinárodním standardizačním orgánem ISO. Tato technická specifikace představuje vodítko v oblasti výkonů a bezpečnosti pro vodíkové plnicí stanice včetně jejich rozhraní s vozidlem. Pokrývá procesy od výroby a dodávky vodíku po jeho stlačování, uchovávání a plnění vodíkových vozidel. Dosud individuálně řešené projekty v oblasti palivočlánkové mobility a její infrastruktury tak dostaly jednotný normativní základ, na nějž se lze odvolávat. 


BMW testuje prototyp palivočlánkového automobilu

29.6.2016 Německá automobilka BMW je jedním z průkopníků palivočlánkových pohonů pro automobily v Evropě a ve světě. S prvním pokusným palivočlánkovým vozem přišla již v roce 2005. Tento vůz označovaný jako „7 Series“ sice neměl komerční využití, byl však významným demonstračním počinem v oblasti palivočlánkové elektromobility. Od léta 2015 testuje BMW další prototyp, označovaný jako „5 Series GT“. 


Nissan vyvíjí etanolový palivočlánkový automobil originální koncepce

21.6.2016 Palivočlánkové automobily používající palivové články s protonvýměnnou membránou a jako palivo čistý vodík (například Hyundai ix-35, Toyota Mirai nebo Honda Clarity FCV) jsou dnes na cestě ke komercializaci. Jejich hlavním problémem je však nedostatečně rozvinutá vodíková infrastruktura. Japonská automobilka Nissan, světový leader na trhu s bateriovými elektromobily, se proto rozhodla využít jako zdroj vodíku surovinu mnohem dostupnější: etanol, resp. bioetanol, z něhož se vodík vyrobí ve vozidle chemickou reakcí. 


Britská vláda podporuje palivočlánkové elektromobily

10.6.2016 Velká Británie je jedním z evropských států, který podporuje rozvoj palivočlánkové elektromobility. Důkazem toho je zdejší rozvoj vodíkových čerpacích stanic i provoz palivočlánoových autobusů v Londýně či Aberdeenu. Na začátku června 2016 byla odborná veřejnost informována o programu britské vlády na podporu palivočlánkové mobility, který by měl přispět k vybudování sítě vodíkových čerpacích stanic v zemi a zároveň podporovat palivočlánkovou mobilitu ve veřejných a soukromých organizacích, jakožto klíčovém segmentu trhu u elektrických automobilů. 


Reportáž Proelektrotechniky.cz: Týden s Nissanem Leafem

24.5.2016 Japonská automobilka Nissan patří k těm, které o sobě velmi dávají vědět v souvislosti s rozvojem elektromobility nejen v Japonsku, ale také v zahraničí včetně ČR. Její elektromobily byly prezentovány mj. i na naší konferenci Smart city v praxi. S potěšením jsme proto v květnu 2016 přijali nabídku českého zastoupení Nissanu na týdenní zapůjčení elektromobilu Nissan Leaf k ozkoušení a publikování našich zkušeností. Tato reportáž je popisuje den za dnem. 


BeeZero: První car sharing palivočlánkových automobilů na světě má Mnichov

26.4.2016 Schéma car sharingu, dnes již široce využívané ve městech pro bateriové elektromobily, se na začátku dubna 2016 dočkalo významné světové premiéry: Pod obchodním názvem BeeZero spustila německá plynárenská skupina Linde Group v německém Mnichově oficiálně svůj projekt car sharingu pro palivočlánková osobní auta, první tohoto druhu na světě. Tento zajímavý projekt přispívá Mnichovu k naplnění jeho strategie smart city


Projekt CHIC: Jak zavádět palivočlánkové autobusy ve městech?

15.4.2016 Evropský projekt palivočlánkových autobusů CHIC (Clean Hydrogen in European Cities) probíhá v letech 2010 – 2016. Během této doby byly získány zkušenosti z provozu celkem 56 palivočlánkových autobusů v osmi městech a regionech Evropy a Kanady. V dubnu 2016 byla jako výstup projektu uveřejněna zpráva „Guidelines for delivering fuel cell bus projects“, česky: „Pokyny pro realizaci projektů palivočlánkových autobusů“. Jaká jsou tedy doporučení projektu CHIC pro zavádění této ekologické městské dopravy? 


Honda Clarity FCV: Palivočlánkový sedan Honda vyráží na trh

8.4.2016 Prototyp palivočlánkového osobního automobilu Honda FCV Concept, který byl loni v březnu představen veřejnosti na ženevském autosalonu, udělal za rok významný pokrok. V březnu 2016, tedy přesně po roce od této události, byl jeho následovník Honda Clarity FCV uveden na japonský trh. 


Palivočlánkové automobily Hyundai najezdily v USA přes milión mil

11.3.2016 Palivočlánkové osobní automobily Hyundai se dodávají do USA od června 2014. Jde o vůz se standardním označením Hyundai ix-35, který je na americkém trhu prodáván pod značkou Hyundai Tucson Fuel Cell. Do USA bylo dosud dodáno téměř sto těchto vozů, a jak byla v únoru 2016 informována odborná veřejnost, dohromady dosud najezdily více než milión mil, tedy 1,6 mil. km. Průměrná vzdálenost mezi jednotlivými naplněními nádrže činila 426 km. 


Britská vláda podporuje dotacemi elektromobily včetně palivočlánkových

22.1.2016 Tak jako většina evropských zemí podporuje i vláda Velké Británie rozvoj elektromobility v individuální dopravě investičními dotacemi. První takovýto dotační program byl vyhlášen v roce 2011 a jeho výsledkem byl nákup 50 tisíc nízkoemisních vozidel. Protože jeho platnost vyprší v únoru 2016, bylo v prosinci 2015 vyhlášeno jeho prodloužení do března 2018. 


Užitkové elektromobily Renault s palivovými články: ucelený balíček služeb pro britské organizace

25.11.2015 Užitkové elektromobily s palivočlánkovým prodlužovačem dojezdu typu Renault Kangoo ZE-H2 jsme na našem portále již představili v souvislosti s francouzským projektem HyWay. Tento produkt má nyní ambice zaujmout pevné místo i na britském trhu, který palivočlánkové technologie významně podporuje. 


 

Naše tipyCopyright © 2012 – 2024 Ing. Jakub Slavík, MBA – Consulting Services