Přečtěte si:  Plán autonomní mobility otevírá dveře automatickým silničním vozidlům v ČR


Pozvánky na akce


Stalo se
Projekt Slide In: parciální trolejbus střídá trolejbusové a autobusové linky

10.2.2015 Projekt Slide In ve švédské Landskroně byl prezentován již na konferenci „Elektrické autobusy pro město III“. V souvislosti s připravovanou aktualizací studie „E-mobilita v MHD“ se její zpracovatelé a zároveň provozovatelé našeho portálu spojili s koordinátory projektu, LU Open Innovation Center při Lundské univerzitě, a získali další, velmi zajímavé informace.

Landskrona je švédské město s 28 670 obyvateli. Od roku 2003 je zde linka 3 MHD o délce 3 km provozována jako trolejbusová, s trakčním vedením o napětí 750 V DC. V provozu jsou 4 trolejbusy Solaris Trollino.

V letech 2011 – 2015 zde probíhá zmíněný projekt Slide In, jehož cílem je zjistit možnosti hybridního vozidla typu trolejbus – elektrobus. V připravované aktualizaci studie „E-mobilita v MHD“ nazýváme takovéto vozidlo parciálním trolejbusem a je pro něj charakteristický nezávislý provoz z bateriového zásobníku energie (tedy nikoli dieselový nebo plynový prodlužovač dojezdu) na významné části oběhu vozidla.

Sám název Slide In (tj. „vklouznutí“) je vlastně míněn jako protiklad konceptu „plug-in“, u něhož vozidlo při nabíjení stojí, zatímco parciální trolejbus při dobíjení jede a přepravuje cestující.

Pro potřebu projektu Slide In byl jednorázově pořízen 12m trolejbus Solaris Trollino 12 s trakční výzbrojí Škoda o přepravní kapacitě 27+3 míst k sezení, 28 míst k stání, max. 56 cestujících. K jeho pohonu slouží asynchronní motor Škoda o výkonu 160 kW. Jako zásobník energie slouží baterie Altair Nano 450V o kapacitě 54 kWh pro nezávislý dojezd až 20 km.

Ve sledovaném období srpen 2013 – srpen 2014 obsluhovalo vozidlo střídavě trolejbusovou linku a autobusové linky s průměrným denním proběhem 150 km a najelo přitom celkem 35,4 tis. km. Nezávislý provoz činil v průměru 59 % celkového oběhu (podle řešitelů projektu Slide In by pro účel nabíjení elektrifikace stačilo jen 10 % délky tratě). Denně proběhlo v průměru 10 nabíjecích a vybíjecích cyklů baterií.

Pozoruhodná je velmi nízká spotřeba energie, v přepočtu 1,1 kWh/km. Z toho trakční spotřeba činila 0,57 kWh/km (včetně 0,19 kWh/km rekuperace). Chlazení a topení spotřebovalo necelé 0,2 kWh/km a pomocné pohony 0,32 kWh/km. Pouhé 0,02 kWh/km, tedy necelá dvě procenta veškeré spotřeby, byly mařeny v brzdných odpornících.

Disponibilita vozidla byla prakticky stoprocentní. Během sledovaného období nedošlo k žádné poruše, trolejbus byl pouze podroben pravidelné údržbě. Kromě linkového provozu byl trolejbus pochopitelně používán i pro studijní a prezentační účely.

Partnery projektu Slide In jsou University of Lund, Skånetrafiken, ÅF, Motivationshuset, Volvo Powertrain, E.ON.

Rozpočet projektu činí 1,6 mil. €, z čehož 570 000 € stál sám trolejbus. Tato cena je cca o čtvrtinu vyšší oproti běžnému trolejbusu. Je však třeba brát v úvahu, že jde spíše o „pojízdnou laboratoř“ než o standardní vozidlo. Podle informací od výrobců by za běžných podmínek byl cenový rozdíl menší, cca 10 – 15 % podle konkrétních požadavků zákazníka.

Projekt je financován z programu EU LIFE+.

Tento projekt ukazuje životaschopnost konceptu parciálního trolejbusu všude tam, kde je již k dispozici trolejová síť a její další rozšiřování by bylo neekonomické, případně kde by byla žádoucí její redukce při zachování rozsahu bezemisní dopravy. Může však být řešením i tam, kde síť trolejového vedení neexistuje, ale provozní, finanční a socioekonomické aspekty by její vybudování, případně renesanci dříve zrušených trolejbusů, ospravedlnilo.

Tyto eventuality a jejich možná řešení je pak třeba prověřit v rámci cost-benefit analýzy, která všechny finanční a sociálně ekonomické aspekty, vyjádřené v peněžních jednotkách, zevrubně posoudí a vyhodnotí.

redakce Proelektrotechniky.cz

Foto © Slide In

Další informace zde

Přečtěte si také:

Elektrobus BYD v Ostravě: výsledné zhodnocení zkušebního provozu

6.2.2015 V rámci přípravy aktualizované verze studie „E-mobilita v MHD“ dostali její zpracovatelé a zároveň provozovatelé našeho portálu k dispozici podrobné údaje o výsledcích zkušebního provozu čínského elektrobusu BYD na lince Dopravního podniku Ostrava (DPO). Tento provoz proběhl na přelomu května a června 2014 a psali jsme o něm i na našem portále v článku Elektrobus BYD v Ostravě. Výsledky jsou rozhodně zajímavé. 


Studie „E-mobilita v MHD“: 4000 stažení z portálu Proelektrotechniky.cz, aktualizace v přípravě

16.1.2015 Studie „E-mobilita v MHD“, zabývající se stavem a vývojem elektrických autobusů v ČR a ve světě, kterou zpracovala v roce 2013 firma Ing. Jakub Slavík, MBA – Consulting Services pro potřebu Sdružení dopravních podniků ČR a která je volně přístupná na našem portále zde, zaznamenala začátkem ledna 2015 čtyři tisíce zájemců, kteří si ji z portálu stáhli. 


Elektrobus v Jeseníkách: poznatky z horského provozu v zimě

15.1.2015 Jak jsme již v loňském roce psali na našem portále, prvním elektrobusem provozovaným v ČR soukromým dopravcem se stal SOR EBN 10,5 společnosti ARRIVA MORAVA, který v říjnu 2014 zahájil pravidelný provoz na horské lince z Karlovy Studánky (800 m n. m.) na Ovčárnu (1 300 m n. m.) na samém hřebeni Jeseníků. O současných zkušenostech z jeho každodenního provozu, zejména pak provozu v náročných horských zimních podmínkách, jsme se informovali u dopravce i přímo v terénu. 


Program Hy-Trolley: palivočlánkový zdroj energie Ballard pro trolejbusy Škoda?

27.11.2014 Dopravní podnik Rigas Satiksme v lotyšské Rize provozuje více než 250 trolejbusů, 116 tramvají a 415 dieselových autobusů. Podobně jako v jiných městech si provozní potřeby MHD postupně vynucují provoz trolejbusů s prodlužovačem dojezdu, v tomto případě dieselovým. Jako možné řešení škodlivých vlivů těchto zařízení na životní prostředí se nyní uvažuje o jejich nahrazení palivovými články. 


Hlavní zdroje spolufinancování investičních projektů v elektrické MHD

26.11.2014 V rámci konference „Elektrické autobusy pro město III“, která proběhla 21. listopadu 2014 jako doprovodný program veletrhu Czechbus 2014, byly prezentovány aktuální příležitosti ke spolufinancování elektrických autobusů a další elektrické MHD z evropských zdrojů. V tomto článku jsou shrnuty nejdůležitější momenty, které je užitečné v této souvislosti sledovat. 


Konference „Elektrické autobusy pro město III“ přinesla zajímavé informace a podněty

Prezentace z konference jsou ke stažení na konci článku.

24.11.2014 Jako doprovodný program veletrhu Czechbus 2014 proběhla 21. 11. 2014 v Praze odborná konference „Elektrické autobusy pro město III“, zaměřená na problematiku autobusů s elektrickým pohonem a nezávislým provozem, tj. především elektrobusů a parciálních trolejbusů, a jejich infrastruktury. Pod záštitou Sdružení dopravních podniků ČR a v úzké spolupráci s ním v rámci Pracovní komise pro e-mobilitu ji opět pořádala konzultační firma Ing. Jakub Slavík, MBA – Consulting Services. 


Plug-in hybridní autobusy Volvo s dobíjením Siemens v Hamburku

10.11.2014 Od prosince 2014 bude na lince 109 městské dopravy v německém Hamburku v provozu plug-in hybridní autobus Volvo 7900 s dobíjecí technologií Siemens. Provozovatelem bude společnost Hamburger Hochbahn, zajišťující hromadnou dopravu v hamburské aglomeraci. Veřejnosti byl autobus se svojí dobíjecí technologií představen na začátku listopadu 2014. 


V rámci SDP ČR vznikla Pracovní komise pro elektromobilitu

25.9.2014 SDP ČR dlouhodobě sleduje rozvoj elektrické trakce v městské hromadné dopravě. Kromě metra, tramvají, klasických trolejbusů je tento zájem nově zaměřen na elektrobusy a trolejbusy s prodlouženým dojezdem jakožto perspektivní druh dopravy, jehož technologie se průběžně zdokonaluje. Pro podporu tohoto rozvoje vznikla Pracovní komise pro elektromobilitu jako partnerství mezi SDP ČR a konzultační firmou Ing. Jakub Slavík, MBA – Consulting Services. 


Renesance trolejbusů v Leedsu

11.12.2013 Zatímco v mnoha zemích (včetně ČR) jsou trolejbusy ohroženým druhem elektrické dopravy kvůli své nákladné infrastruktuře, v britském Leedsu se plánuje jejich zavedení, přesněji znovuzavedení: Leeds jako první britské město provozoval trolejbusy již od roku 1911, ve dvacátých a sedmdesátých letech minulého století zde však byly trolejbusy zrušeny. 


TROLLEY Movie: Trolejbusy patří k moderní a čisté MHD

28.10.2013 Na internetových stránkách evropského projektu TROLLEY byla koncem září 2013 zveřejněna videoprezentace s českými titulky. Video představuje rozhovory s představiteli municipalit a městských dopravců partnerských měst projektu TROLLEY: Salzburg (Rakousko), Brno, Eberswalde (Německo), Parma (Itálie), Gdynia (Polsko) a Szeged (Maďarsko). Z rozhovorů je zřejmé, že tito činitelé považují trolejbusy za důležitou součást elektromobility ve městech  


Elektrobusy v ČR a ve světě: studie „E-mobilita v MHD“ zveřejněna

1.9.2013 Náš portál Proelektrotechniky.cz zveřejnil ke stažení a volnému použití již dříve avizovanou studii „E-mobilita v MHD“ (viz předchozí informace zde). Studie se zabývá současným stavem technologií, provozními zkušenostmi a vývojovými trendy v elektrických autobusech, tj. elektrobusech, palivočlánkových autobusech a diesel-hybridních autobusech. Tyto elektrické autobusy studie porovnává se standardními dieselovými autobusy, autobusy na CNG a trolejbusy. 


 

Naše tipyCopyright © 2012 – 2024 Ing. Jakub Slavík, MBA – Consulting Services